Новини

Складання паспортів бюджетних програм: є зміни

15.01.2024

Наказом МФУ від 11.12.2023 № 682 внесено зміни до:

  • наказу МФУ «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098 (далі — наказ № 1098);
  • Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом № 1098 (далі — Правила № 1098);
  • форми паспорта бюджетної програми та звіту про виконання паспорта бюджетної програми, затверджених наказом № 1098, — їх викладено в новій редакції.

Зміни до наказу № 1098 Тут змін небагато.

1. Уточнено, що рядок «Усього» у графах 6–8 п. 7 звіту про виконання паспорта бюджетної програми має відповідати даним зведеної річної бюджетної звітності за відповідний бюджетний період, поданої головним розпорядником Державній казначейській службі України.

2. Уточнено, що у пункті 9 звіту про виконання паспорта бюджетної програми для кожного із результативних показників бюджетної програми, доданого відповідно до абз. 2 та 3 п.п. 3 п. 4 наказу № 1098, роблять позначку «(додано)».

За такими результативними показниками не заповнюють графи «Затверджено у паспорті бюджетної програми» та «Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками» пункту 9 звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

3. Новим п. 5 наказу № 1098 установлено, що в 2024 році, як виняток із Правил № 1098, головні розпорядники, що належать до сектора безпеки і оборони, складають звіти про виконання паспортів бюджетних програм на 2023 рік, видатки за якими спрямовуються на національну безпеку і оборону, з урахуванням пп. 1–3 п. 4 цього наказу.

Зміни до Правил № 1098 Тут зміни такі.

1. Як і раніше, абз. 4 п. 1 розд. І Правил № 1098 передбачає, що напрями використання бюджетних коштів — дії (заходи), що пов’язані з наданням публічних послуг та/або забезпеченням надання таких послуг і спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.

Тепер також уточнено, що напрями використання бюджетних коштів висвітлюють як безпосередньо публічні послуги, так і їх отримувачів та/або надавачів.

2. Новим абз. 2 п. 3 розд. І Порядку № 1098 визначено, що в разі встановлення бюджетних призначень законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України та/або відкриття в установленому законодавством України порядку нових бюджетних програм після прийняття закону про Державний бюджет України головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проєкти паспортів таких бюджетних програм протягом тижня після внесення Мінфіном відповідних змін до розпису державного бюджету.

При цьому абз. 3–7 п. 3 розд. І Порядку № 1098 виключено. Нагадаємо, що ці абзаци передбачали:

  • перелік причин, за яких розпорядники подають на погодження до Мінфіну проєкти паспортів бюджетних програм у разі виникнення нових бюджетних програм. Отже, наразі такі причини містяться тільки в новому абз. 2 п. 3 розд. І Порядку № 1098;
  • якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на погодження до Мінфіну проєкт паспорта бюджетної програми протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням. Наразі цю норму виключено повністю.

3. Оновлений п. 6 Порядку № 1098 передбачає, що паспорти бюджетних програм затверджуються наказами головного розпорядника або, якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у формі іншій, ніж наказ (наприклад, постанова, розпорядження тощо), — іншими відповідними розпорядчими документами головного розпорядника протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України, а у випадках, визначених абз. 2 і 3 п. 3 розд. І Порядку № 1098, — у тижневий строк від дня погодження Мінфіном проєкту паспорта бюджетної програми (раніше — протягом 2 тижнів).

4. Оновленим абз. 11 п. 10 розд. І Правил № 109передбачено: якщо під час виконання бюджетної програми зміна обставин зумовлює відхилення (збільшення або зменшення) обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямами використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, але не призводить до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів, зміни до паспорта такої бюджетної програми не вносять. Пояснення щодо причин таких відхилень головний розпорядник надає у звіті про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Оновлений п. 1 розд. ІІ Порядку № 1098 передбачає, що у пунктах 1–4 паспорта бюджетної програми визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України, або бюджетні асигнування, встановлені розписом державного бюджету.

6. В абз. 1 п. 7 розд. ІІ Порядку № 1098 уточнено: у пункті 11 паспорта бюджетної програми визначаються результативні показники бюджетної програми як результат її виконання за кошти загального і спеціального фондів разом.

7. Оновленим абз. 3 п. 5 розд. ІІІ Порядку № 1098 встановлено, що у графах 6–8 Звіту про виконання паспорта бюджетної програми слід вказувати обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету), визначених з урахуванням даних зведеної річної бюджетної звітності, поданої до Казначейства. При цьому рядок «Усього» має відповідати даним зведеної річної бюджетної звітності за відповідною бюджетною програмою, в тому числі показник у графі 7 має дорівнювати сумі касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за рік, наведених у звітах про надходження і використання коштів спеціального фонду (додатки 2–6 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом МФУ від 24.01.2012 № 44.

8. Як і раніше, у графах 9–11 Звіту про виконання паспорта бюджетної програми наводять відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. При цьому пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, надаються за кожним напрямом використання бюджетних коштів окремо.

Проте тепер уточнено, що пояснення щодо причин відхилень обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за спеціальним фондом слід надавати, зазначаючи джерела надходжень спеціального фонду.

9. Оновлений п. 7 розд. ІІІ Порядку № 1098 передбачає, що в пункті 9 Звіту про виконання паспорта бюджетної програми відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і досягнуті за рахунок коштів загального і спеціального фондів разом, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між фактичними результативними показниками, досягнутими за звітний період, та затвердженими у паспорті бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання показників наводять за кожним показником окремо. Однак ця зміна запрацює тільки з 01.01.2025 — коли набере чинності нова форма Звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

Нові форми Як вже зазначалося, викладено в новій редакції форми Паспорта бюджетної програми та Звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

Нова форма Паспорта бюджетної програми вже діє, а нова форма Звіту про виконання паспорта бюджетної програми буде застосовуватися тільки з 01.01.2025.

Наказ № 682 набрав чинності 05.01.2024.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку