Новини

Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

31.08.2023

Наказом МФУ від 27.07.2023 № 409 внесено зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом МФУ від 23.08.2012 № 938.

1. Новим абз. 4 п. 2.1 гл. 2 Порядку № 938 встановлено, що внесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет здійснюється на підставі рішення відповідної ради. Ухвалення рішення про внесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет можливе у випадках та порядку, встановлених Бюджетним кодексом України, а також у разі внесення змін до закону про Державний бюджет України. Але тут новацій немає — раніше аналогічна норма містилася в абз. 1 п. 6.1 гл. 6 Порядку № 938.

2. Уточнено, що в разі застосування системи Казначейства між органами Казначейства та місцевими фінансовими органами, розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) здійснюється обмін документами в електронній формі, в тому числі електронними документами (абз. 2 п. 2.4 гл. 2 Порядку № 938).

Якщо неможливо передавати документи в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, то до органу Казначейства подають документи в паперовій формі (раніше — паперових або електронних формах).

3. Назву глави 5 Порядку № 938 перейменовано в таку: «Порядок затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання місцевих бюджетів, та здійснення операцій з їх обліку».

Водночас новим п. 5.1 гл. 5 Порядку № 938 визначено таке.

Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу не пізніше ніж через 30 днів після затвердження місцевого бюджету.

Розпис місцевих бюджетів включає: річний розпис доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів та помісячний розпис доходів загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис фінансування загального і спеціального фондів місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання; річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з бюджету); річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), які складаються за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку.

Місцеві фінансові органи надсилають затверджений Розпис місцевих бюджетів в електронній формі відповідним органам Казначейства не пізніше п’ятого робочого дня, що настає за днем його затвердження.

У разі якщо Розпис місцевого бюджету не відповідає встановленим бюджетним призначенням, орган Казначейства повертає його місцевому фінансовому органу на доопрацювання із супровідним листом, який містить обґрунтування причини повернення.

Уточнено також, що місцеві фінансові органи протягом трьох робочих днів із дня затвердження розпису доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого розпису місцевих бюджетів (п. 5.2 гл. 5 Порядку № 938).

4. Назву глави 6 Порядку № 938 перейменовано в таку: «Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів, та здійснення операцій з їх обліку». Тут також є певні перестановки абзаців та норм, що не впливають на раніше встановлений порядок. Але є й така: місцеві фінансові органи складають та надають органам Казначейства довідки про зміни до річного розпису місцевих бюджетів, помісячного розпису доходів загального фонду місцевих бюджетів, помісячного розпису фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання, помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з бюджету), помісячного розпису спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та помісячного розпису надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, складені за формами, наведеними в додатках 3–9 до цього Порядку, і повідомляють головних розпорядників про внесені зміни у вигляді відповідних довідок. При цьому наказом № 409 затверджено форми таких документів (нові додатки 3–9 до Порядку № 938).

5. Викладено в новій редакції 1, 13 до Порядку № 938.

Наказ № 409 набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку