Новини

ДПС надала відповіді на деякі питання щодо підтвердження неможливості платника податків виконати податкові обов’язки
28.11.2022

Державна податкова служба України на своєму офіційному сайті1 розмістила відповіді на деякі питання, які можуть виникнути під час дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження» від 29.07.2022 № 225 (див. таблицю).

Відповіді ДПС щодо підтвердження платником податків неможливості виконати податкові обов’язки

Питання

Відповідь

Абзацом 7 п. 1 розд. ІІ Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, затвердженого наказом МФУ від 29.07.2022 № 225 (далі — Порядок № 225), як одну з підстав неможливості виконати податковий обов’язок зазначено наявність інших обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), підтверджених документально. При цьому немає деталізації, які саме обставини непереборної сили можуть бути обґрунтуванням цієї підстави.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема: загроза війни, збройний конфлікт, загальна військова мобілізація, воєнні дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, введення комендантської години, примусове вилучення, захоплення підприємств, пожежа, вибух, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту / імпорту тощо (ч. 2 ст. 14 1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР).

З огляду на п. 13 Переліку документів, що підтверджують неможливість платника податків — юридичної особи, зокрема, щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента, затвердженого наказом МФУ від 29.07.2022 № 225, зокрема, але не виключно, документами, що свідчать про пошкодження, знищення, втрату майна, що перебуває на балансі підприємства та є об’єктом оподаткування, єдиним джерелом для сплати податків або яке перебуває в податковій заставі, є акт про надзвичайну подію; інвентаризаційний опис; протокол інвентаризаційної комісії, підписаний представником територіального органу ДСНС, згідно з яким відображають такі події в бухгалтерському обліку та викладають фактичні події, зазначають зазнані матеріальні втрати (перелік майна, його вартість); заява до правоохоронних органів; акт незалежного оцінювання; наявність страхового поліса; заява про страховий випадок тощо.

При цьому рішення про можливість чи неможливість платника своєчасно виконати податковий обов’язок щодо дотримання сплати податків та зборів, подання звітності ухвалює контролюючий орган за результатами комплексного розгляду всіх наданих підтвердних документів та підстав про такі обставини.

З якої дати / події відраховується 60 календарних днів для подання заяви та документів щодо неможливості виконати податкові обов’язки, якщо платник не міг подати таку заяву до 30.09.2022?

Згідно з абз. 2 п. 4 розд. ІІ Порядку № 225, якщо у платника податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, немає можливості подати до контролюючого органу заяву та відповідні документи (копії документів), що підтверджують неможливість виконати податковий обов’язок, у строк до 30.09.2022 (включно), такий платник податків має це зробити одночасно з набуттям можливості виконати один із податкових обов’язків (реєстрація податкової накладної, подання звітності, сплата невиконаного податкового зобов’язання тощо), але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

Наприклад, якщо платник податків набув можливості виконати один із податкових обов’язків (реєстрація податкової накладної, подання звітності, сплата невиконаного податкового зобов’язання тощо) 20.10.2022, то заяву та відповідні документи такий платник має подати до контролюючого органу протягом періоду з 20.10.2022 до 30.12.2022 (включно) (11 календарних днів жовтня (кількість днів до закінчення місяця, у якому відновлено можливість виконати податкові обов’язки) + 30 календарних днів листопада + 30 календарних днів грудня (60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей)).

Платники податків, які не подали у строки, установлені пп. 3 та 4 розд. ІІ Порядку № 225, заяви в довільній формі та відповідних документів (копії документів), що підтверджують неможливість виконати податковий обов’язок, передбачений Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі — ПКУ) або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, або щодо яких контролюючий орган ухвалив умотивоване рішення щодо можливості таких платників податків своєчасно виконати свої податкові обов’язки, вважаються такими, що мають можливість своєчасно виконати податкові обов’язки в терміни, визначені ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи (п. 7 розд. ІІ Порядку № 225).

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку