Новини

Валідація даних звітності МСФЗ відповідно до вимог Таксономії в програмі M.E.Doc
25.06.2021

М.E.Doc нагадує, протягом 2021 року встановлено перехідний (тестовий) період для складання та подання звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі.

Строк подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2020 рік, проміжної звітності за I квартал 2021 року, перше півріччя 2021 року та дев’ять місяців 2021 року на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі встановлено до 31.12.2021 р. При цьому штрафи за порушення строків її подання протягом перехідного періоду застосовуватися не будуть. Докладніше про це – у матеріалі.

Наразі розглянемо, що таке валідація та які бувають типи помилок, а також які контролі у M.E.Doc відповідають цим типам помилок.

Що таке валідація та для чого вона потрібна? 

Валідація – процес перевірки правильності складання фінансової звітності, чи відповідає ця фінзвітність правилам (контролям), закладеним у таксономію.

Звертаємо увагу на те, що таксономія – це не лише перелік статей і показників фінзвітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Всі статті та показники є пов’язаними, як у будь-якій звітності.  

Розкриваючи якийсь показник у фінансових звітах, як правило, необхідно його розкрити разом із детальною інформацією і в інших звітах (примітках). При цьому всі показники, що розкриваються, мають бути взаємоузгодженими.

Показники, що містять формули, розраховуються автоматично. Тобто, такі статті вручну не заповнюються.

Отже, при валідації (перевірці) фінзвітності програмне забезпечення перевіряє (іншими словами – валідує) її на відповідність Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020.

Які бувають типи помилок валідації, та які контролі для них здійснені у М.E.Doc?

№ з/п

Найбільш розповсюджені помилки валідації

1

Різні значення показника на початок поточного та кінець попереднього періоду

2

Невірний розрахунок показників, якщо автоматичний розрахунок вимкнений

3

Невірний розрахунок суми підпорядкованих компонентів показника, якщо автоматичний розрахунок вимкнений, в підсумкових графах таблиць

4

Перевірка позитивного значення (показник не можете бути менше 0)

5

Перевірка негативного значення (показник не може бути більше 0)

6

Різні значення одного показника в різних звітах

7

Невідповідність формату введених даних формату стандартів iXBRL

8

Невірний розрахунок даних на кінець періода як суми даних на початок періода та загальних змін за період

9

Невірний розрахунок дохода/прибутку на 1 акцію

10

Попередження щодо того, що відсоткові/дольові значення є вищими ніж 100%, або нижчими, ніж – 100%, або нижче 0

Розглянемо вказані типи помилок докладніше.

1) В пакеті фінансовій звітності для одного й того показника на одну й ту саму дату мають бути однакові значення. Тобто, наприклад, значення показника «Основні засоби» на кінець 2019 року та на початок 2020 року має бути однаковим.

В xbrl не існує окремого поняття «початок дня» або «кінець дня». Для кожного «балансового» показника у файлі iXBRL вказується дата, на яку передаються дані. При цьому у специфікації xbrl вказано, що це будуть дані станом на 00:00:00 дати, наступної після вказаної. Наприклад, як для даних на кінець 31.12.2019, так і на початок 01.01.2020, в файлі iXBRL буде встановлено 2019-12-31, що значитиме, що передаються дані станом на 00:00:00 01.01.2020 р.

Приклад даного контролю в програмі M.E.Doc для звіту [822100]:«Значення рядка 6 гр. 119 таблиці А має дорівнювати значенню рядка 28 гр. 120 даної таблиці».

Значення рядка 6 гр. 119 таблиці А

2) Таксономією UA XBRL МСФЗ 2020 встановлені певні калькуляції (розрахунки) деяких підсумкових показників. В програмі реалізовані усі необхідні автоматичні розрахунки. Але, якщо користувач вимикає функцію автоматичного розрахунку та вносить вручну дані, які не будуть відповідати встановленій формулі, буде повідомлено про помилку.

Приклад даного контролю в програмі M.E.Doc для звіту [835110]: «Загальна сума рядка 16 Табл. А за поточний звітний період має дорівнювати сумі рядків 14 та 15 за поточний звітний період».

3) Таксономією UA XBRL МСФЗ 2020 встановлена перевірка для деяких таблиць щодо відповідності суми усіх підпорядкованих компонентів (граф) загальному значенню в підсумковій графі таблиці.

4) Помилка «від’ємного значення» є дуже поширеною та виникає, коли результат, що повідомляється як від’ємне значення, повинен мати тільки позитивне значення.

Приклад даного контролю в програмі M.E.Doc для звіту [510000]: «Ряд. 4 гр. 2 не може бути менше 0».

5) Перевіряється, чи вказаний показник менше або дорівнює нулю. Як правило, така перевірка встановлена для випадків статей звіту, що відображають «амортизацію», «зменшення», «вибуття», «припинення визнання».

Приклад даного контролю в програмі M.E.Doc для звіту [822100]: «Значення рядка 6 гр. 3 таблиці А не може бути вище 0».

6) Найпоширеніша помилка при складанні звітності – коли для одного й того самого показника в різних звітах (примітках) користувачі вказують різні значення.

При валідації даних перевіряється, щоб однакові показники (теги) мали однакові значення на ту саму дату. Наприклад, значення показника «основні засоби» у звіті про фінансовий стан має дорівнювати аналогічному показнику у примітці «Основні засоби».

Приклад даного контролю в програмі M.E.Doc для звіту [835110]: «Показник Табл. А ряд. 23 гр. 2 має дорівнювати показнику ряд. 51 гр. 4 звіту B4200102».

7) В M.E.Doc встановлено автоматичне формування даних у файлі iXBRL в формах, що відповідають специфікації xbrl.

Радимо звернути увагу на показники, що мають тип «період», бо вони є незвичними для наших користувачів. Такі показники мають чітко вносить в програму у встановленому форматі відповідно до підказок на бланках звітності.

Приклад даного контролю в програмі M.E.Doc для звіту [822100]: «Рядок 3.1 графа 1 не відповідає формату 'P(роки)Y(місяці)M(дні)D».

8) Помилка виникає у випадку, якщо сума балансових даних на початок періоду та даних обороту за період не співпадає зі значенням показника на кінець періоду.

Приклад даного контролю в програмі M.E.Doc для звіту [822100]: «Значення ряд. 28 гр.1 'Основні засоби на кінець періоду' має дорівнювати сумі ряд.6 'Основні засоби на початок періоду' та ряд.27 'Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів' по гр.1».

9) Помилка з’являється у випадку, коли математичний розрахунок Прибуток (збиток) / середньозважена кількість акцій не дорівнює вказаному значенню показника «Прибуток (збиток) на 1 акцію».

Приклад даного контролю в програмі M.E.Doc для звіту [838000]: «Рядок 11 за поточний звітний період має дорівнювати рядок 2* 1000 / рядок 8».

10) Дана помилка не є критичною з точки зору валідації, але якщо правила порушені – буде надано попередження. Більшість процентних показників за логікою не можуть перевищувати 100% або бути нижче 0% (наприклад, доля в уставному капіталі дочірнього підприємства, ставка амортизації тощо).

Приклад даного контролю в програмі M.E.Doc для звіту [816000]: «Показник "Рівень індексу цін" за поточний звітний період не може бути нижче 0».

Перевірка пакета звітності

Після створення всіх звітів необхідно перевірити весь пакет, натиснувши на «Перевірити пакет», знаходячись на ярлику. Має з’явитися повідомлення «Помилки відсутні». Це означатиме, що в пакеті немає помилок валідації згідно з Таксономією та можна формувати файл iXBRL.

Перевірка пакета звітності

За матеріалами М.E.Doc

Календар
Завтра

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за вересень 2022 року

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (квартальна)) за ІІІ квартал 2022 року

Звіт про заборгованість з оплати праці (форма № 3-борг (місячна)) за вересень 2022 року

Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до ФСС за ІІІ квартал 2022 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку