Новини

10 жовтня набув чинності новий порядок перевірок використання страхових коштів ФССУ
16.10.2020

10 жовтня 2020 року набув чинності Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання, затверджений постановою Правління Фонду соціального страхування України від 02.10.2020 № 23 (далі - Порядок) (опубліковано в "Урядовому кур'єрі" № 198 від10.10.2020).

Цей Порядок визначає підстави, умови та процедуру проведення перевірок правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду, що використовуються для надання:

1)  матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, передбаченого статтею 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 1105), за такими видами:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
 • допомога по вагітності та пологах;
 • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

2)  виплат потерпілим на виробництві, передбачених абзацом четвертим частини третьої статті 42 Закону № 1105, за такими видами:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;
 • відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

 

Перевірки проводяться з метою:

 • здійснення контролю за використанням страхових коштів ФССУ, обґрунтованістю виплати матеріального забезпечення, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;
 • виявлення та підтвердження неправомірно витрачених сум страхових коштів та/або вартості наданих соціальних послуг, нецільового використання коштів, невикористаних коштів ФССУ, забезпечення своєчасного та повного повернення таких коштів до бюджету ФССУ.

Перевірки здійснюються посадовими особами ФССУ за місцезнаходженням страхувальника або в приміщенні робочого органу виконавчої дирекції ФССУ (його відділення) за згодою (письмовою заявою) страхувальника та за умови надання ним усіх необхідних документів для проведення перевірки.

Посадові особи ФССУ мають право проводити камеральні та документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки достовірності відомостей, поданих страхувальниками для отримання страхових коштів Фонду, дотримання порядку використання страхувальниками виділених йому страхових коштів ФССУ та зупиняти виплати з ФССУ в разі відмови або перешкоджання з боку страхувальника у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним до ФССУ недостовірних відомостей або порушення порядку використання страхувальником страхових коштів ФССУ.

 

 • Камеральна перевірка проводиться  посадовими особами Фонду без будь-якого спеціального рішення керівника робочого органу виконавчої дирекції ФССУ (керівника відділення робочого органу виконавчої дирекції ФССУ) або направлення на її проведення.
 • Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка проведення документальних планових перевірок.

План-графік проведення документальних планових перевірок на наступний квартал формується щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, який затверджується наказом робочого органу виконавчої дирекції ФССУ (відділення робочого органу виконавчої дирекції ФССУ), та оприлюднюється на регіональних  веб-сторінках  офіційного веб-порталу ФССУ не пізніше наступного робочого дня після реєстрації відповідного наказу.

ДОВІДКОВО: Затверджені регіональними управліннями виконавчої дирекції ФССУ план-графіки проведення перевірок страхувальників на IV квартал 2020 року за посиланням

За наявності у страхувальника відокремлених підрозділів документальна планова перевірка щодо такого страхувальника може здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку здійснення одного планового заходу.

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються страхувальники, в яких наявна хоча б одна з таких підстав:

 • зростання кількості оплачених листків непрацездатності та/або днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів), та/або сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
 • здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів у розрахунку на один день;
 • наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску.

Страхувальники, по яким наявні декілька підстав для проведення перевірок, включаються до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на наступний квартал в першу чергу.

Документальна планова перевірка одного й того самого страхувальника проводиться не частіше ніж один раз на рік.

Документальні планові перевірки страхувальників, в яких відсутні підстави для включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок, здійснюються не частіше ніж один раз на три роки.

Перевірці підлягають документи за звітні періоди поточного та попередніх років, за які не здійснювалась перевірка.

За умови наявності акта про вилучення документів для знищення, не внесених до Національного архівного фонду попередніх років, перевірці підлягають документи за всі роки, які не підлягали знищенню за актом про вилучення.

 

Документальні позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення страхувальника за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • подання протягом місяця страхувальником до оплати за рахунок коштів ФССУ листків непрацездатності за страховими випадками, які настали в цьому місяці та які видані 10 і більше відсоткам застрахованих осіб, а для мікропідприємств (не більше 10 осіб) та малих підприємств (не більше 50 осіб)  50 і більше відсотків від загальної кількості застрахованих осіб страхувальника в цьому періоді за умови відсутності зростання рівня захворюваності;
 • видання одним закладом охорони здоров’я або лікарем, що проводить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець, 30 і більше відсотків листків непрацездатності у страхувальника;
 • збільшення в 1,1 і більше разів видатків ФССУ на матеріальне забезпечення у порівнянні з попереднім місяцем за умови відсутності у страхувальника аналогічного зростання фонду оплати праці;
 • виявлення робочим органом виконавчої дирекції ФССУ або його відділенням за результатами камеральної перевірки даних про неправомірне використання коштів Фонду;
 • системні порушення щодо використання страхових коштів ФССУ, зокрема, за результатами двох попередніх документальних перевірок встановлені порушення використання страхових коштів ФССУ;
 • неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування ФССУ сум, зазначених в заяві-розрахунку;
 • подання страхувальником письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;
 • розпочато процедуру припинення юридичної особи в результаті її реорганізації або ліквідації, а також у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або відокремленого підрозділу юридичної особи, відкриття провадження у справі про банкрутство страхувальника, отримання  від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення про прийняття страхувальниками, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», рішення про зняття з обліку платника єдиного внеску;
 • звернення застрахованої особи про порушення страхувальником законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • надання заперечень до акта проведеної перевірки у разі, коли страхувальник у своїх запереченнях посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення позапланової перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
 • на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду.

Під час документальних перевірок страхувальників перевіряються:

 • здійснення страхувальником заходів щодо усунення порушень, виявлених попередніми перевірками;
 • стан заборгованості щодо коштів ФССУ;
 • повнота та своєчасність повернення страхувальником страхових коштів ФССУ;
 • правомірність призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві;
 • правильність обчислення розміру середньоденної заробітної плати, з якої обраховуються суми матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві;
 • правомірність та обґрунтованість заявлених сум фінансування та використання страхових коштів, які надійшли від робочого органу виконавчої дирекції ФССУ (відділення робочого органу виконавчої дирекції ФССУ), зокрема, наявність відповідної кількості виданих в установленому порядку листків непрацездатності (правильність їх заповнення), актів розслідування нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, або актів розслідування хронічних професійних захворювань (отруєнь) за встановленими формами, висновків лікарсько-консультаційної комісії або медико-соціальної експертної комісії, підтверджуючих документів для відшкодування вартості поховання потерпілого, які є підставою для отримання матеріального забезпечення та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок страхових коштів ФССУ згідно з відповідними заявами-розрахунками;
 • правильність ведення бухгалтерського обліку, складання звітності щодо коштів ФССУ та своєчасність її надання (зокрема повідомлень про виплату коштів застрахованим особам)  до робочих органів виконавчої дирекції ФССУ або їх відділень;
 • робота комісії (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – комісія (уповноважений) із соціального страхування) підприємства, установи, організації;
 • правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та суми штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 01 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 01 січня 2011 року не настав;
 • правомірність видачі та використання путівок на санаторно-курортне лікування застрахованими особами та членами їх сімей, правильність ведення їх обліку, своєчасність сплати їх часткової вартості згідно з законодавством у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, що діяло до 01 січня 2015 року.

Звертаємо увагу, відповідно до постанови Правління ФССУ від 02.10.2020 № 23, втратила чинність, постанова правління ФССУ від 22.12.2010 №  29 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження"

 

Календар бухгал­тера
26.10.20

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма № 1-послуги (квартальна)) за ІІІ квартал 2020 року

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна)) за ІІІ

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3–торг (квартальна)) за ІІІ квартал

Фінзвітність за ІІІ квартал 2020 року до органів статистики

28.10.20

ЄСВ із зарплати (доходу) за вересень 2020 року (гірничі підприємства)

30.10.20

Авансовий внесок з туристичного збору за жовтень 2020 року

ПДВ за вересень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку