Статті

В

Виправлення помилок у додатках до ПДВ-декларації: загальні правила

Майже завжди виправлення даних декларації з ПДВ вимагає уточнення даних і в додатках.
У матеріалі на с. 10 ви ознайомилися із основними правилами виправлень.
Зараз же зосередимо нашу увагу на додатках.

14 червня, 2021

Статтю взято з газети "Професійний бухгалтер" № 27/2021

 

Основні принципи виправлення

Додатки до декларації з ПДВ є її невід’ємною частиною (п. 46.1 ПКУ).

Одразу зазначимо: якщо подається декларація із позначкою «Звітна нова», то жодних особливостей у заповненні додатків не буде. У такому разі увесь «комплект» звітності, а саме декларація та додатки до неї, подаються наново, ніби помилки не було.

А от усі помилки, які виявлені та виправляються після спливу граничного терміну подання декларації за відповідний звітний період, в якому припустилися такої помилки, слід виправляти шляхом подання УР та, в разі потреби, уточнюючих додатків до нього. Про це і поговоримо детальніше.

У пункті 3 розд. IV Порядку № 21 1чітко вказано, що в разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні подаватися додатки, до УР мають бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників. Отже, помилки, яких припустилися в додатках, виправляти необхідно.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від  28.01.2016 р. № 21.

Помилки в додатках до декларації з ПДВ можна класифікувати так:

 • ті, які впливають на показники декларації;
 • ті, які не впливають на показники декларації та яких припустилися безпосередньо в додатках.

НАГАДАЄМО. Разом з УР необхідно подавати тільки ті додатки, в яких ви припустилися помилки. Так, якщо гр. 6 відповідного рядка УР не заповнена і водночас у самому додатку помилка відсутня, то подавати його ще раз не потрібно.

Алгоритм виправлення у більшості додатків до декларації буде таким:

 1. якщо помилка НЕ вплинула на показники декларації з ПДВ (наприклад, неправильно вказані ІПН, звітний податковий період, дата/номер документа (акта чи довідки)), то помилку слід виправляти так: повторити помилковий запис, вартісні показники сторнувати (показати зі знаком «–»), далі навести правильний запис щодо операції з виправленими показниками (у тому числі й вартісні дані); підсумковий рядок «Усього» не заповнюють;
 2. якщо помилка вплинула на показники декларації, виправлятися слід так:
 • якщо потрібно збільшити / зменшити числові дані за рядком, який раніше вже був у додатку, зі знаком «+» або «–» уточнюємо значення цього рядка;
 • якщо необхідно видалити існуючий рядок додатка, то такий рядок повторюють на повну суму зі знаком «–»;
 • якщо необхідно додати новий рядок, якого не було в додатку, його слід навести зі знаком «+».

У підсумкових рядках «Усього за звітний (податковий) період» числові показники відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 УР.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Повністю переписувати / повторювати правильні значення додатків не потрібно. Достатньо виправити помилкові дані.

Відповідний алгоритм підходить для додатків Д1, Д2. Окремі нюанси слід враховувати і під час уточнення даних у додатку Д6 (по-старому Д7), оскільки його заповнення вимагає проведення розрахунків. Про це поговоримо трохи далі.

Для здійснення виправлень у додатках Д3 та Д4 важко надати єдиний алгоритм. Податківці навіть соромляться давати якісь поради щодо цього у ЗІР. Кожен випадок тут потребує вивчення деталей, тож інколи доцільно звернутися за ІПК, особливо коли йдеться про бюджетне відшкодування

Далі розглянемо приклади виправлення найпоширеніших помилок.

Додаток Д1

Після оновлення форми декларації із виправленням даних щодо формування ПЗ стикнуться тільки «щасливці». Див. щьодо цього питання матеріал «Виправлення несумових помилок у додатку Д1 до декларації з ПДВ» цього номера.

Тому зараз приділимо увагу виправленню помилок, які зачепили ПК. Нас цікавитиме виправлення помилок у розд. ІІ додатка Д1 (таблиці 2.1 та 2.2).

Приклад 1. Заповнюючи таблицю 2.1 додатка Д1 за квітень 2021 року, платник ПДВ зазначив неправильний ІПН контрагента: потрібно було вказати «123456789012», а вказав «123456789013». Обсяг постачання у ПН склав 10 тис. грн без урахування ПДВ (ставка 20 %).

Ця помилка не вплинула на показники декларації» і виправляється шляхом видалення помилкового рядка зі знаком «–» та додавання правильного зі знаком «+» (див. рис. 1).

Приклад 2. Платник ПДВ (покупець) помилково включив до додатка Д1 (таблиця 2.1) за квітень 2021 року ПН (складена у квітні 2021 року) за контрагентом «111111111111» з обсягом постачання 15000,00 грн, ПДВ — 3000,00 грн. Після спливу граничного терміну подання декларації з ПДВ за квітень виявилося, що ПН була зареєстрована із порушенням граничного строку реєстрації. Відповідно, права на ПК у квітні за нею не виникло.

Ця помилка зачепила і показники декларації з ПДВ. Виправляти її слід шляхом видалення рядка зі знаком «» (див. рис. 2).

Аналогічно виправлятимуться помилки й у таблиці 2.2 розд. ІІ додатка Д1 стосовно коригування ПК. Як бачите, все досить просто.

Додаток Д2

У додатку Д2 розшифровують «перехідний» мінус із ряд. 21 декларації з ПДВ. Крім цього, відповідно до п. 14 розд. ІІІ Порядку № 21 платник податку, який реорганізується, має право подати заяву про перенесення суми від’ємного значення до складу ПК правонаступника (таблиця 2 додатка Д2). Своєю чергою, правонаступник такого платника ПДВ також подає заяву про перенесення суми від’ємного значення реорганізованого платника податку до складу ПК звітного (податкового) періоду. Це таблиця 3 додатка Д2.

Більш детально розглянемо помилки у таблиці 1 додатка Д2. Помилки в інших таблицях менш імовірні, оскільки, зокрема, таблиця 3 додатка Д2 оформлюється після перевірки та узгодження сум від’ємного значення податківцями.

Приклад 3. У червні 2021 року підприємство виявило, що припустилося помилки під час заповнення таблиці 1 додатка Д2 до декларації за квітень 2021 року, а саме неправильно зазначили період, в якому виникло від’ємне значення. У додатку вказано: 45000 грн — 04.2021, а слід було: 25000 грн — 04.2021, 20000 грн — 03.2021.

Помилка не вплинула на показники декларації. Виправляти її будемо, видаливши один рядок зі знаком «» та додавши правильний зі знаком «+» (див. рис. 3).

Приклад 4. Платник ПДВ уточнив суму ПЗ у декларації з ПДВ за квітень 2021 року. У зв’язку з цим від’ємне значення, яке підлягає перенесенню до складу ПК наступного звітного періоду (ряд. 21), зменшилося на 10000,00 грн. Однак виникло від’ємне значення у березні 2021 року.

Тут помилка вплинула і на показники самої декларації, і на показники таблиці 1 додатка Д2. Тож, подаючи УР, слід обов’язково перевірити, чи збігаються суми в рядку «Усього» уточнюючого додатка Д2 та гр. 6 ряд. 21 УР. Приклад виправлення див. на рис. 4.

 <...> Таблиця 2.1. Відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставками 7 % і 14 % (грн) № з/п 	 Постачальник (індивідуальний податковий номер) 	 Податкова накладна, інший документ 	 Обсяг постачання (без податку на додану вартість) 	 Сума податку на додану вартість період складання 	 ознака касового методу** 	 ознака здійснення с/г операцій* 	 основна ставка 	 ставка 7 % 	 ставка 14 % 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 1 	 111111111111 	 04.2021 	 	 	 – 15000,00 	 – 3000,00 	 	 Усього за звітний (податковий) період, у тому числі: 	 – 15000,00 	 – 3000,00 	 	 <…> <...> Рис. 1. 	 Виправлення помилки, яка не вплинула на показники декларації у додатку Д1 (приклад 1) Рис. 2. 	 Виправлення помилки, яка вплинула на показники декларації у додатку Д1 (приклад 2) <...> Таблиця 2.1. Відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставками 7 % и 14 % (грн) № з/п 	 Постачальник (індивідуальний податковий номер) 	 Податкова накладна, інший документ 	 Обсяг постачання (без податку на додану вартість) 	 Сума податку на додану вартість період складання 	 ознака касового методу** 	 ознака здійснення с/г операцій* 	 основна ставка 	 ставка 7 % 	 ставка 14 % 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 1 	 123456789013 	 04.2021 	 	 	 – 10000,00 	 – 2000,00 	 	 2 	 123456789012 	 04.2021 	 	 	 10000,00 	 2000,00 	 	 Усього за звітний (податковий) період, у тому числі: 	 	 	 	 <…> <...> Рядок «Усього» не заповнюємо. Відповідно, до колонки 6 УР переносити нічого Ця сума відображатиметься у гр. 6 ряд. 10.1 (колонка А) УР Додаємо правильні дані Сторнуємо обсяги з неправильним ІПН Ця сума відображатиметься у гр. 6 ряд. 10.1 (колонка Б) УР СПЕЦтема СПЕЦтема <...> Таблиця 1. (грн) № з/п 	 Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21) звітний (податковий) період, у якому виникло значення 	 сума місяць/квартал 	 рік 	 усього 	 в тому числі сума від’ємного значення, отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався 1 	 2 	 3 	 4 	 5 1 	 04 	 2021 	 –20000 	 2 	 03 	 2021 	 20000 	 Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, та на яку було збільшено суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року 		 х Усього 		 <...> Рис. 3. 	 Виправлення помилки у додатку Д2 (приклад 3) <...> Таблиця 1. (грн) № з/п 	 Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21) звітний (податковий) період, у якому виникло значення 	 сума місяць/квартал 	 рік 	 усього 	 в тому числі сума від’ємного значення, отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався 1 	 2 	 3 	 4 	 5 1 	 03 	 2021 	 –10000 	 Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, та на яку було збільшено суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року 		 х Усього 	 –10000 	 <...> Рис. 4. 	 Виправлення помилки у додатку Д2 (приклад 4) Показуємо суму, на яку зменшилося від’ємне значення

ДО ВІДОМА. Як слід виправляти дані декларацій наступних звітних періодів у разі виправлення даних у ряд. 21, див. у матеріалі «Виправили значення рядка 21 декларації з ПДВ — потурбуйтеся про показники наступних періодів» цього номера.

Додаток Д6

Сьогодні актуальні роз’яснення щодо заповнення цього додатка в разі виправлення помилок відсутні. Проте, вважаємо, на озброєння можна взяти старе, яке діяло до 01.03.2021 р. щодо уточнення додатка Д7 (він же зараз Д6).

У консультації з категорії 101.25 ЗІР податківці пропонують в уточнюючому додатку зазначати правильні показники. Тобто слід заповнити додаток так, ніби помилки не було.

Якщо помилка вплинула на вартісні показники декларації, то УР заповнюємо за загальними правилами: до гр. 4 переносимо показники податкової декларації з ПДВ, яка уточнюється, до гр. 5 — усі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок, у гр. 6 відображаємо суму помилки (з відповідним знаком «+» або «–»). Але водночас в уточнюючому додатку Д6 до УР просто зазначаємо правильні показники.

Якщо податківці змінять свій підхід до «механіки» виправлення помилок у додатку Д6, ми одразу вас про це повідомимо.

Також зауважте, що в разі виправлення показників у додатку Д6 слід також бути уважними щодо нарахування розподільчих ПЗ. Помилка у розрахунку частки може спричинити снігову кулю виправлень у деклараціях наступних періодів.

Календар бухгал­тера
Сьогодні

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма №1- послуги (квартальна) за II квартал 2021 року

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовії торгівлі (форма № 1-опт (квартальна) за ІІ кв

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3-торг (квартальна) за ІІ кв

28.07.21

ЄСВ із зарплати (доходу) за червень 2021 року (гірничі підприємства)

29.07.21

Транспортний податок за ІІ квартал 2021 року

Податок на нерухоме майно за ІІ квартал 2021 року

30.07.21

ПДВ за червень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку