Статті

П

Повернення коштів НСЗУ: аспекти ПДВ-обліку

КНП отримало претензію від НСЗУ про повернення коштів у загальній сумі 9 300,00 грн за періоди липень та серпень 2020 року. Кошти ми повернули 23.11.2020 р. Як бути з відображенням операції в ПДВ-обліку?

03 грудня, 2020
Тема:

Статтю взято з газети "Медична бухгалтерія" № 23/2020

Світлана Куртенок, експертка газети «Професійний бухгалтер», АССА DipIFR

Від основ Почнемо з того, що кошти, які КНП отримує від НСЗУ, є за своєю суттю компенсацією вартості послуг, які медичний заклад надає населенню за програмою медгарантій. Тобто ці операції потрапляють у ПДВ-поле. Разом з тим, тут йдеться про послуги, які відповідно до п.п. 197.1.5 ПКУ1 звільнені від оподаткування ПДВ, тож ПЗ нараховувати не потрібно.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Однак скласти ПН на звільнену операцію все ж таки слід. Датою складання ПН у цьому разі буде дата зарахування коштів на рахунок КНП. Це випливає з того, що оплачують послуги за бюджетні кошти (п. 187.7 ПКУ), про що детально ми писали в матеріалі «Податкова накладна за договором з НСЗУ: на яку дату складати?» // «Медична бухгалтерія», № 23/2019, с. 43. А от приклад складання такої ПН ми наводили в матеріалі «Порядок складання звільнених та компенсувальних податкових накладних: вивчаємо на прикладах» // «Медична бухгалтерія», № 2/2019, с. 27.

Зареєструвати таку ПН в ЄРПН слід у загальні терміни, визначені п. 201.10 ПКУ. Ця процедура набула більшої актуальності у зв’язку з уведенням штрафів за порушення строків реєстрації ПН/РК, складених на операції з постачання товарів / послуг, що звільняються від оподаткування (ст. 120 1 ПКУ).

НАГАДАЄМО. На сьогодні й до останнього дня місяця, в якому завершується дія карантину, триває штрафний мораторій, запроваджений п. 52 1 розд. 10 підрозд. ХХ ПКУ, який поширюється й на випадки несвоєчасної реєстрації ПН/РК. Однак він рано чи пізно закінчиться, тож нехтувати реєстраційними обов’язками не варто.

Відображають обсяги звільнених від ПДВ операцій у ряд. 5 та 5.1 декларації з ПДВ відповідного звітного періоду та розкривають у додатку Д6.

Коригування Якщо надалі складається ситуація, яка зазначена в запитанні, то маємо справу з коригувальною подією, яка загалом уписується в п. 192.1 ПКУ.

ЦИТАТА. «Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних».

(абз. 1 п. 192.1 ПКУ)

І хоча ПЗ постачальник не нараховував, а ПК покупець не отримував, перерахунок та повернення коштів усе-таки відбулися, тож узгодити ПН із первинними документами потрібно, а значить, усі шляхи ведуть до РК. Далі розглянемо питання, які пов’язані зі складанням та реєстрацією такого РК.

1. Дата складання РК. Згідно з п. 21 Порядку № 13072 порядок складання РК аналогічний порядку, передбаченому для ПН. Із цього податківці в категорії 101.16 ЗІР роблять висновок, що в загальному випадку РК має бути складено на дату проведення перерахунку. Проте наш випадок не є загальним. Як ми зазначили вище, ПН за операціями з постачання, в яких розрахунок здійснюють за бюджетні кошти, складають на дату зарахування коштів. Тож якщо користуватися методом аналогій, запропонованим у п. 21 Порядку № 1307, то й під час складання РК до таких ПН слід орієнтуватися саме на дату руху коштів (тобто в нашому випадку — на дату їх повернення).

Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307.

2. Кількість РК. Скоригувати слід усі ПН, які зачіпає повернення коштів. Зокрема, у запитанні йдеться про повернення коштів за періоди липень та серпень 2020 року. Тож потрібно скоригувати саме ті ПН, які складено на дату отримання коштів від НСЗУ за ці періоди.

3. Механізм складання РК. У таблиці, розташованій у верхньому лівому кутку РК, необхідно проставити такі позначки:

  • у полі «Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)» ставимо «Х»;
  • у полі «До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування» позначаємо «Без ПДВ»;
  • у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)» ставимо «Х» та зазначаємо тип причини «02».

З датою РК ми вже визначилися (це буде дата повернення коштів НСЗУ), а в полі «До податкової накладної» зазначаємо дату та номер ПН, до показників якої вносимо зміни.

Дані про продавця та покупця копіюємо з аналогічних полів ПН, що коригується.

У розділі А табличної частини РК має бути заповнений лише рядок VIII «Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (–) (+) (код ставки 903)», в якому й відобразиться відповідна сума повернених коштів зі знаком «–».

Під час заповнення розділу Б табличної частини РК слід керуватися загальним правилом:

  • крок 1: видаляємо з ПН рядок, показники якого підлягають коригуванню. Тобто такий рядок потрібно просто «обнулити»;
  • крок 2: додаємо замість нього рядок із правильними показниками. Цьому новому рядку присвоюємо новий номер, якого не було в ПН.

При цьому рядку ПН, який коригується, зазначеному зі знаком «–» (рядок «обнулення»), та новому рядку з виправленими показниками, що його замінює, присвоюють однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у гр. 2.2 РК, та у гр. 2.1 РК наводять однакову причину коригування.

Приклад. КНП 15.07.2020 р. отримало від НСЗУ кошти за липень 2020 року в розмірі 1 200 000,00 грн згідно з договором про медичне обслуговування населення за програмою медгарантій. Відповідно, ПН на суму операції, звільненої від оподаткування, склали від 15.07.2020 р. і зареєстрували її в ЄРПН. Ця ПН містить один рядок. На підставі отриманої претензії КНП 23.11.2020 р. повернуло НСЗУ частину отриманих коштів за липень 2020 року в сумі 46 000,00 грн.

КНП має скласти РК від 23.11.2020 р. до ПН від 15.07.2020 р. Розділ Б табличної частини РК матиме такий вигляд:

Приклад складання розділу Б табличної частини РК

У рядку 1 слід продублювати відповідні показники ПН, але вивести їх у «нуль» (у нашому випадку ефект «обнулення» досягається за рахунок відображення мінусових показників у графах 9 і 13 РК). Рядок 2 містить скориговані показники. Різниця між старим та скоригованим обсягами постачання в сумі 46 000,00 грн має «випасти» в рядок VIII розділу А табличної частини РК.

Зауважимо, що залежно від «наповнення» самої ПН та змісту претензії НСЗУ заповнення розділу Б табличної частини РК може варіюватися. Наприклад, у ПН медичні послуги були відображені розгорнуто в розрізі їхніх конкретних видів, кількості та вартості. Тоді складання РК потребуватиме визначення, за яким саме видом послуги повертають кошти та у зв’язку з чим відбувається таке повернення. Якщо повернення здійснюють через зменшення кількості послуг, раніше заявлених у ПН (без зміни їхньої ціни), то коригувати показники доведеться із застосуванням не причини 101 «Зміна ціни» (як наведено в прикладі), а причини 102 «Зміна кількості». Якщо зміни зачіпають одночасно і кількість, і ціну послуг, то підійде причина 104 «Зміна номенклатури». У таких випадках коригування здійснюють через графи 7 та 8 РК, а графи 9 і 10 залишаються порожніми.

4. Реєстрація РК. Щоби не попасти на штраф (звичайно, після завершення дії штрафного мораторію, про який ішлося вище), необхідно вкластися в загальні строки реєстрації РК, визначені п. 201.10 ПКУ.

5. Відображення в декларації з ПДВ. Одразу зазначимо, що подавати УР до декларацій з ПДВ за минулі періоди не потрібно. Проведені коригування слід відобразити в декларації з ПДВ за той звітний період, в якому вони відбулися. Зокрема, у ситуації, яка викладена в запитанні, це має бути декларація з ПДВ за листопад 2020 року.

У категорії 101.23 ЗІР податківці зазначають, що коригування обсягів операцій, звільнених від оподаткування, зокрема відповідно до ст. 197 ПКУ, яке відбувається у зв’язку зі зміною суми компенсації вартості товарів / послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунком у випадках повернення товарів / послуг особі, яка їх надала, або поверненням постачальником суми попередньої оплати товарів / послуг, відображають у рядку 5 (а відповідно, і в рядку 5.1) декларації з ПДВ. Такі висновки вони роблять на основі положень п.п. 6 п. 3 розд. V Порядку № 213.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від 28.01.2016 р. № 21.

Отже, у поточній декларації з ПДВ обсяги звільнених операцій вказують з урахуванням коригувань, здійснених за такими операціями. Зауважимо також, що сума, відображена в ряд. 5.1 декларації з ПДВ, має дорівнювати значенню гр. 5 рядка «Усього***» таблиці 2 додатка Д6 до декларації з ПДВ. Детальніше про заповнення цієї таблиці читайте в матеріалі «Пільгові ПДВ-операції — відтепер у додатку Д6 до декларації з ПДВ: вперше заповнюємо разом» // «Медична бухгалтерія», № 4/2020, с. 47.

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за березень 2021 року

Довідка про використані РК за березень 2021 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

19.04.21

ЄСВ «за себе» за І квартал 2021 року (ФОП)

20.04.21

Авансовий внесок з ЄП за квітень 2021 року (єдинники групи 2)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку