Статті

О

Обліковуємо утримання та виплату аліментів

Одним із видів утримань із заробітної плати можуть бути аліменти на дитину. Багато запитань виникає стосовно розрахунку суми аліментів та відображення її в бухобліку, тому саме це питання і розглянемо.

 

Лідія Безкоровайна, експерт газети

Сутність У загальному розумінні аліменти — це кошти на утримання певної особи, які присуджуються за рішенням суду від частини доходу іншої особи або ж у чітко визначеній сумі. Найчастіше утримання аліментів стосується обов’язку батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття, тобто 18 років. Також існує обов’язок сплачувати аліменти на повнолітню дитину до досягнення нею 23 років за умови, що та потребує матеріальної допомоги або продовжує навчання, а батьки мають можливість надати таку допомогу.

Розмір аліментів Згідно з ч. 2 ст. 182 СКУ розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Такий розмір батьки можуть визначити добровільно. І тут усе зрозуміло: працівник зазначає бажану суму відрахувань та особу отримувача в особистій заяві. Бухгалтеру залишається лише своєчасно цю суму утримати й перерахувати.

В іншому випадку аліменти можна стягнути через суд, і це вже буде примусова сплата. Розмір такої сплати може бути визначено у відсотках від доходу або у твердій сумі.

Одразу зазначимо, що стосовно розміру аліментів має дотримуватись мінімальний гарантований розмір. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Частку заробітку одного з батьків, яку будуть стягувати як аліменти, визначає суд. Причому відповідно до ч. 5 ст. 183 СКУ суд може видати наказ про стягнення аліментів на одну дитину в розмірі однієї четвертої, на двох дітей — однієї третьої, на трьох і більше дітей — половини заробітку платника аліментів.

Однак максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Згідно із Законом про Держбюджет на 2020 рік із 1 липня 2020 року для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1 859 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2 318 грн, тоді на період липень – листопад 2020 року слід врахувати показники щодо розміру аліментів (табл. 1).

Таблиця 1. Розмір аліментів з 1 липня до 1 грудня 2020 року

Показник

Вік дитини

Значення показника

Мінімальний гарантований розмір аліментів

До 6 років

929,50

Від 6 до 18 років

1 159,00

Мінімальний рекомендований розмір аліментів

До 6 років

1 859,00

Від 6 до 18 років

2 318,00

Максимальний розмір аліментів

До 6 років

18 590,00

Від 6 до 18 років

23 180,00

Зверніть увагу, що Законом про Держбюджет на 2020 рік передбачено збільшення розміру прожиткового мінімуму з 1 грудня 2020 року для дітей віком до 6 років до 1 921 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — до 2 395 грн. Відповідно, потрібно буде збільшити й мінімальний та максимальний розміри аліментів.

Якщо ж розмір аліментів визначений судом або за домовленістю батьків у твердій грошовій сумі, то вона підлягає щорічній індексації відповідно до закону, якщо платник та одержувач аліментів не домовилися про інше. Індексацію здійснюють відповідно до Порядку № 1078.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Під час примусового стягнення аліментів їхній розмір зазначають тільки в рішенні суду, судовому наказі, виконавчому листі та постанові виконавця, виданій на їх виконання. І лише цей розмір роботодавець має утримувати із зарплати працівника. Самостійно роботодавець не має права змінити цю суму.

З якого заробітку утримувати? Якщо розмір аліментів визначено певним відсотком від заробітку працівника, потрібно розуміти, до яких саме доходів працівника потрібно застосовувати визначений відсоток. Так, утримують аліменти з працівників з усіх видів заробітку й додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, у тому числі:

 • з основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • плати за надурочну роботу, за роботу у святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної під час звільнення компенсації за не використану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов’язків та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • в інших, передбачених законодавством випадках.

Детально перелік доходів, які враховуються під час визначення розміру аліментів, наведено в додатку до постанови № 146 (текст документа див. раніше у номері). Перелік виплат працівникам, з яких не утримують аліменти, також наведено у згаданому додатку.

Стягуючи з працівника аліменти, слід пам’ятати про обмеження стосовно максимального розміру відрахувань. Так, згідно зі ст. 128 КЗпП та ст. 26 Закону про оплату праці загальний розмір усіх відрахувань із зарплати працівника разом з аліментами на неповнолітніх дітей не може перевищувати 70 %.

Якщо під час перерахування аліментів виникає потреба оплатити комісію банку або «Укрпошті» за обслуговування платежу, то ці витрати сплачують за рахунок працівника, з якого стягують аліменти. При цьому сума комісії має враховуватися в максимальну суму утримань.

Розрахунок Якщо працівнику вистачає зарплати, щоб оплатити поточні суми аліментів за всіма постановами (якщо їх декілька), то слід дотримуватися такого порядку:

 • визначити чисту зарплату платника (нарахована зарплата за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО));
 • розрахувати загальну суму утримань (70 % від чистого заробітку);
 • розрахувати за кожною постановою поточну суму аліментів із виконанням мінімальних вимог на кожну дитину;
 • якщо у працівника є борг з аліментів (є відповідна постанова), слід розрахувати суму погашення боргу за кожною з постанов.

До речі, аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за 10 років, що передували пред’явленню виконавчого листа (ст. 194 СКУ).

Якщо ж заробітку працівника недостатньо для погашення заборгованості з аліментів, то порядок нарахування має бути таким:

 • визначити суму чистого заробітку та розрахувати від неї 70 %;
 • розрахувати суму поточних аліментів, виконуючи вимогу, вказану в постанові;
 • суму аліментів утримати повністю;
 • заборгованість утримати в частині, що залишається після утримання поточних аліментів, з дотриманням граничного розміру відрахувань.

Якщо ж утримати аліменти в установленому розмірі за виконавчими документами неможливо, то роботодавець нараховує боржнику заборгованість зі сплати аліментів, яка підлягає погашенню згодом (ч. 6 ст. 71 Закону про виконавче провадження). Причину боргу та його суму зазначають у Звіті про здійснені відрахування та виплати, форма якого наведена в додатку 9 до Інструкції № 512. Цей звіт подають щомісяця.

Утримання та виплата Відповідно до п. 13 Переліку № 146 утримання аліментів провадять із суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків. Це фактично означає, що аліменти не утримують із суми виплаченого авансу, а утримують за результатами остаточного розрахунку за відпрацьований місяць. Однак, якщо очевидно, що суми зарплати за другу половину місяця буде недостатньо для утримання аліментів, то їх слід утримувати із зарплати за першу половину місяця (авансу).

Якщо аліменти утримують за ініціативою платника (добровільно), то їх відраховують не пізніше триденного строку від дня, установленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії (ч. 2 ст. 187 СКУ). Перерахування здійснюють за вказаними в заяві реквізитами або надсилають поштовим переказом.

У разі примусового стягнення аліментів установи здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця у строк, установлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а якщо такий строк не встановлено — до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюють стягнення (ч. 2 ст. 69 Закону про виконавче провадження).

Бухоблік Для обліку такого виду утримань, як аліменти використовують субрахунок 6518 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання», за кредитом якого відображають утримання із зарплати, а за дебетом — перерахування або виплату відповідного утримання.

У п. 8.8 Типової кореспонденції утримання із заробітної плати та стипендій відповідно до законодавства пропонується відображати кореспонденцією рахунків Дт 6511 — Кт 6518. Перерахування з поточних, реєстраційних рахунків за дорученням працівників сум, утриманих за виконавчими документами, відображають кореспонденцією рахунків Дт 6518 — Кт 2311, 2313.

Виплачують аліменти за рахунок працівника. Установа не має жодних витрат, пов’язаних із перерахуванням аліментів одержувачу.

Далі на прикладі розглянемо, як відображати утримання та виплату аліментів на рахунках бухобліку.

Приклад. Працівнику бюджетної установи за липень 2020 року нараховано зарплату 9 000,00 грн. Із заробітної плати, окрім обов’язкових утримань, також утримують аліменти в розмірі 1 159,00 грн (50 % від прожиткового мінімуму дитини віком від 6 до 18 років — 2 318,00 грн). Комісія за переказ аліментів становить 1 %. Працівнику 15 липня перераховано аванс (посадовий оклад становить 6 306,00 грн), а 31 липня нараховано зарплату й перераховано решту зарплати. Виплати здійснили із загального фонду.

У бухобліку ці господарські операції будуть відображені кореспонденцією рахунків, наведеною в табл. 2.

Таблиця 2. Бухоблік нарахування та виплати аліментів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Виплата зарплати за першу половину місяця

1. Надійшли асигнування з бюджету (3 015,911+ 3 015,91 × 22 %2= 3 679,41 грн)

Ставка єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) становить 22 %.
Сума авансу — 6 306,00 грн : 23 р. дн. × 11 р. дн. = 3 015,91 грн.

2313

7011

3 679,41

№ 2

2. Перераховано суму ЄСВ (3 015,91 × 22 % = 663,50 грн)

6313

2313

663,50

№ 2

3. Перераховано суму ПДФО (3 015,91 × 18 % = 542,86 грн)

6311

2313

542,86

№ 2

4. Перераховано суму військового збору (далі — ВЗ) (3 015,91 × 1,5 % = 45,24 грн)

6311

2313

45,24

№ 2

5. Перераховано аванс на рахунок працівника в банку (3 015,91 – 542,86 – 45,24 = 2 427,81 грн)

6511

2313

2 427,81

№ 2

Нарахування зарплати та аліментів

6. Нараховано заробітну плату працівнику

8011

6511

9 000,00

№ 5

7. Нараховано ЄСВ (9 000,00 × 22 % = 1 980,00 грн)

8012

6313

1 980,00

№ 5

8. Утримано ПДФО (9 000,00 × 18 % = 1 620,00 грн)

6511

6311

1 620,00

№ 5

9. Утримано ВЗ (9 000,00 × 1,5 % = 135,00 грн)

6511

6311

135,00

№ 5

10. Утримано аліменти

6511

6518

1 159,003

Зверніть увагу, що сума відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 % (ст. 128 КЗпП).

№ 5

11. Утримано комісію за переказ аліментів (1 159,00 × 1 % = 11,09 грн)

6511

6518

11,59

№ 5

Виплата зарплати за другу половину місяця, перерахування податків, платежів та аліментів

12. Надійшли асигнування з бюджету (9 000,00 + 1 980,00 – 3 679,41 = 7 300,59 грн)

2313

7011

7 300,59

№ 2

13. Перераховано суму ЄСВ (1 980,00 – 663,50 = 1 316,50 грн)

6313

2313

1 316,50

№ 2

14. Перераховано суму ПДФО (1 620,00 – 542,86 = 1 077,14 грн)

6311

2313

1 077,14

№ 2

15. Перераховано суму ВЗ (135,00 – 45,24 = 89,76 грн)

6311

2313

89,76

№ 2

16. Перераховано аліменти

6518

2313

1 109,00

№ 2

17. Сплачено комісію за переказ аліментів

6518

2313

11,59

№ 2

18. Перераховано другу частину зарплати на рахунок працівника в банку (9 000,00 – 1 620,00 – 135,00 – 1 159,00 – 11,59 = 6 074,41 грн)

6511

2313

6 074,41

№ 2

Якщо ж максимальна сума, яку можна відрахувати із зарплати працівника, не покриває повністю розміру аліментів, що підлягає сплаті, та комісії, то перераховують лише максимально можливу частину нарахованої суми аліментів, а на решту у працівника виникає заборгованість. Відображати її в обліку вважаємо за доцільне кореспонденцією рахунків Дт 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» — Кт 6518 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання».

Календар бухгал­тера
26.10.20

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма № 1-послуги (квартальна)) за ІІІ квартал 2020 року

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна)) за ІІІ

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3–торг (квартальна)) за ІІІ квартал

Фінзвітність за ІІІ квартал 2020 року до органів статистики

28.10.20

ЄСВ із зарплати (доходу) за вересень 2020 року (гірничі підприємства)

30.10.20

Авансовий внесок з туристичного збору за жовтень 2020 року

ПДВ за вересень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку