Статті

Г

Гендерний кадровий прорив у медицині

(коментар до наказу Мінекономіки «Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010» від 18.08.2020 р. № 1574)

12 жовтня, 2020

 

Олександр Носіков, завідувач відділу моніторингу соціальних процесів НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України і НАН України, канд. соц. наук

Посади для чоловіків У КП1 нарешті з’явилися деякі довгоочікувані посади для чоловіків. Йдеться про назви посад із застосуванням терміна «брат медичний», відсутність якого в КП створювала певну гендерну нерівність і навіть принижувала гідність чоловіків, які працювали у сфері охорони здоров’я. Сталося це після виходу Зміни № 9 до КП за коментованим наказом Мінекономіки.

Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

Розглянемо ці та деякі інші нові позиції медичних працівників у Зміні № 9 до КП (директива «Змінити»; див. табл. 1).

Таблиця 1. Нова редакція найменувань посад сфери охорони здоров’я у Зміні № 9 до КП

Є / має бути

Код КП

Професійна назва роботи

Директива «Змінити»

Є

1229.5

Головна медична сестра

Має бути

1229.5

Головна медична сестра (головний медичний брат)

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний)

Є

3231

Сестра медична з дієтичного харчування

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування

Є

3231

Сестра медична з косметичних процедур

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний) з косметичних процедур

Є

3231

Сестра медична з лікувальної фізкультури

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури

Є

3231

Сестра медична з масажу

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний) з масажу

Є

3231

Сестра медична з фізіотерапії

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний) з фізіотерапії

Є

3231

Сестра медична з функціональної діагностики

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний) з функціональної діагностики

Є

3231

Сестра медична зі стоматології

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний) зі стоматології

Є

3231

Сестра медична милосердя

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний) милосердя

Є

3231

Сестра медична операційна

Має бути

3231

Сестра медична операційна (брат медичний операційний)

Є

3231

Сестра медична патронажна

Має бути

3231

Сестра медична патронажна (брат медичний патронажний)

Є

3231

Сестра медична поліклініки

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний) поліклініки

Є

3231

Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

Є

3231

Сестра медична стаціонару

Має бути

3231

Сестра медична (брат медичний) стаціонару

Є

3231

Сестра медична — анестезист

Має бути

3231

Сестра медична — анестезист (брат медичний — анестезист)

Є

3232

Акушерка

Має бути

3232

Акушерка (акушер)

Є

4131

Сестра-господиня

Має бути

4131

Сестра-господиня

Є

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

Має бути

5132

Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.)

Є

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

Має бути

5132

Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими

Зазначені в табл. 1 зміни виникли відповідно до положень Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. № 2866-IVп.п. 6 п. 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2015 р. № 267, наказу МОЗ «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 Охорона здоров’я» від 10.04.2019 р. № 805.

Як видно, окрім керівної посади, яка нині називається «головна медична сестра (головний медичний брат)» із кодом КП 1229.5, решта подібних змін стосується посад середнього та молодшого медичного персоналу (брат медичний, акушер, санітар). Відповідні зміни МОЗ внесло до свого галузевого випуску 78 ДКХП2.

Випуск 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117.

Нові посади в ЗОЗ Далі проаналізуємо директиву «Унести» Зміни № 9 до КП, якою встановлено нові посади працівників сфери охорони здоров’я (див. табл. 2).

Таблиця 2. Нові посади працівників закладів охорони здоров’я

Код КП

Професійна назва роботи, внесена до КП

Кваліфікаційні вимоги до первинної посади

2221.2

Лікар-кардіолог дитячий

Другий рівень вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» з подальшою спеціалізацією за фахом «Дитяча кардіологія». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста

2221.2

Лікар-кардіолог-електрофізіолог

Другий рівень вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» або «Внутрішні хвороби» з подальшою спеціалізацією за фахом «Кардіологія» та за фахом «Інвазивна електрофізіологія». Наявність сертифікатів лікаря-кардіолога та лікаря-кардіолога-електрофізіолога

2221.2

Лікар-кардіолог інтервенційний

Другий рівень вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» або «Внутрішні хвороби» з подальшою спеціалізацією за фахом «Кардіологія» та за фахом «Інтервенційна кардіологія». Наявність сертифікатів лікаря-кардіолога та лікаря-кардіолога інтервенційного

2221.2

Лікар-ревматолог дитячий

Другий рівень вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» з подальшою спеціалізацією за фахом «Дитяча ревматологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста

2225.2

Фахівець з громадського здоров’я

Другий рівень вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина» та «Педіатрія», спеціалізація за фахом «Гігієна дітей та підлітків», «Гігієна праці», «Гігієна харчування», «Загальна гігієна», «Комунальна гігієна», «Радіаційна гігієна» (інтернатура, курси спеціалізації) та/або вища освіта (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Громадське здоров’я»

2225.2

Фахівець з довкілля та здоров’я

Другий рівень вищої освіти (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина» та «Педіатрія», спеціалізація за фахом «Гігієна дітей та підлітків», «Гігієна праці», «Гігієна харчування», «Загальна гігієна», «Комунальна гігієна», «Радіаційна гігієна» (інтернатура, курси спеціалізації) та/або вища освіта (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Громадське здоров’я»

2229.2

Експерт з оцінки медичних технологій

Другий рівень вищої освіти (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я», курси підвищення кваліфікації з оцінки технологій, охорони здоров’я

Крім цих посад, до КП внесено посаду з назвою «працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я» та кодом КП 4131. Зауважимо, що завдання та обов’язки, вимоги до знань, кваліфікаційні вимоги за цією посадою фактично дублюють вимоги до сестри-господині, яка також залишається в КП, проте виключена з випуску 78 ДКХП.

Директор чи директорка? Помітною подією стало редагування абз. 25 розд. 3 «Основні положення» КП, який тепер викладений у такій редакції: «У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи» (відповідно до п. 4 параграфа 32 Українського правопису3). Наприклад, інженер — інженерка, верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю, соціолог — соціологиня. Крім того, абз. 27 розд. 3 «Основні положення» КП Зміною № 9 до КП вилучений. Таким чином, за потреби кадровиків галузі охорони здоров’я у відповідних закладах відтепер можливе застосування назви посади, наприклад, у формі «директорка медична», «завідувачка лабораторії» тощо.

Український правопис, схвалений постановою КМУ від 22.05.2019 р. № 437.

Підбиваючи остаточні підсумки після розгляду змісту Змін № 9 до КП, можна сказати, що курс на оновлення переліку професійних назв робіт, зокрема в галузі охорони здоров’я, продовжується.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку