Статті

С

Спеціаліст (службовець) місцевої ради йде у щорічну відпустку: чи буде доплата за виконання його обов’язків?

(коментар до листа Мінекономіки від 19.06.2020 р. № 3511-06/38201-09)

20 липня, 2020
Тема:

Статтю взято з газети "Мiсцева рада" № 7/2020

Віта Макаренко, к. е. н., експерт газети «Місцева рада»

Зазвичай у літню пору року працівники поділяються на два табори: одні рахують дні до виходу у відпустку, інші трохи заздрять їм, адже своя відпустка ще не скоро, та і роботи може додатися.

Далі мова піде про ситуацію, коли спеціаліст (службовець) місцевої ради йде у щорічну відпустку. І тут одразу виникають запитання: а чи повинен хтось виконувати його роботу в цей час? І чи передбачена за це оплата? Тут є декілька варіантів. Роз’яснення Мінекономіки у коментованому листі допоможуть у цьому розібратись.

Варіант 1: керівник місцевої ради на час тимчасової відсутності спеціаліста (службовця) для виконання його повноважень приймає особу за строковим трудовим договором. Зокрема, для посадових осіб (спеціалістів), така можливість прописана в ч. 5 ст. 10 Закону про службу в ОМС1Детально питання прийняття за строковим трудовим договором на період відсутності посадової особи розглянуто в газеті «Місцева рада», № 1/2018, с. 12. Ця процедура доволі клопітка, тому місцеві ради намагаються вирішити зазначене питання іншим шляхом.

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Варіант 2: обов’язки тимчасово відсутнього спеціаліста (службовця) місцевої ради на період його тимчасової відсутності ні на кого не покладаються. Так, чинним законодавством не передбачено прямого зобов’язання роботодавця на час тимчасової відсутності певного працівника, зокрема у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю тощо, покладати виконання його обов’язків на іншого працівника, наголошують фахівці Мінекономіки у коментованому листі. Крім того, питання покладання на працівника додаткових обов’язків на час тимчасової відсутності іншого працівника вирішується кожною установою самостійно і залежить від багатьох факторів, зокрема від того, чи є для цього виробнича необхідність, фінансові можливості, згода працівника, на якого покладаються додаткові обов’язки, тощо. Тож якщо одна з цих умов не виконується, покласти на працівника обов’язки тимчасово відсутнього працівника не вдасться.

Варіант 3: покласти виконання обов’язків на іншого спеціаліста (службовця) місцевої ради. Цей варіант потребує згоди працівника, на якого покладається виконання таких обов’язків. Працівник виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника одночасно з виконанням своїх основних обов’язків у межах встановленої графіком тривалості робочого дня, тож на практиці цей варіант є найбільш реальним. Проте, виникає запитання: чи можна за виконання обов’язків тимчасово відсутнього спеціаліста (службовця) у зв’язку з перебуванням його у щорічній відпустці встановити доплату, яку передбачено п.п. «г» п.п. 1 п. 2 постанови № 2682?

Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

У листі, що коментується, — відповідь фахівців Мінекономіки.

Здавалося б, питання просте. Але і в ньому є «заковика». Річ у тім, що відповідно до п.п. «г» п.п. 1 п. 2 постанови № 268 спеціалістам і службовцям встановлюються:

  • доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу. Тобто працівник за посадою спеціаліста виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника за посадою спеціаліста, а працівник за посадою службовця — тимчасово відсутнього службовця;
  • доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу.

Винятком є посади заступників керівників структурних підрозділів та їх заступників. Їм такі доплати не встановлюються.

У запитанні, порушеному в коментованому листі, йдеться про тимчасову підміну свого колеги, а не керівника (заступника керівника). Тож далі мова піде саме про виконання поряд зі своїми посадовими обов’язками роботи за працівника такої самої категорії персоналу. Встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу — тема для окремого матеріалу.

При цьому в п.п. «г» п.п. 1 п. 2 постанови № 268 наведено перелік підстав тимчасової відсутності спеціалістів і службовців, за виконання обов’язків яких іншому спеціалісту (службовцю) передбачена доплата в розмірі до 50 % посадового окладу. Це такі підстави:

  • тимчасова непрацездатність;
  • відпустка без збереження заробітної плати;
  • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • частково оплачувана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;
  • відпустка без збереження зарплати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною 6-річного віку.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Як бачимо, у цьому переліку підстав не вказана тимчасова відсутність працівника через перебування у щорічній (основній, додатковій) відпустці. Ба більше, в п.п. «г» п.п. 1 п. 2 постанови № 268 немає приписки «тощо» або «інші причини», куди б можна було підтягнути перебування працівника у щорічній відпустці. Невже це означає, що спеціалісту (службовцю) за виконання обов’язків тимчасово відсутнього спеціаліста (службовця) у зв’язку з перебуванням у щорічній відпустці, не передбачена доплата?

Якщо це так, то це суперечить гарантіям, передбаченим ст. 105 КЗпП3, згідно з якою працівникам, які виконують в тій же установі поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. У ст. 105 КЗпП не уточнено, чим викликана тимчасова відсутність працівника. А в листах Мінпраці від 19.04.2011 р. № 126/06/186-11 та від 20.01.2005 р. № 18-23 йде конкретизація ст. 105 КЗпП: до тимчасової відсутності працівника фахівці Мінпраці відносять відсутність у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли відповідно до чинного законодавства за працівником зберігається місце роботи (посада).

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

Де ж шукати істину? У загальному випадку, якщо нормативно-правовий акт, який визначає умови оплати праці службовців та спеціалістів місцевої ради, а саме постанова № 268, не дає відповіді на запитання, вихід шукаємо в роз’ясненнях відомства, уповноваженого роз’яснювати оплатні нюанси. Ідеться про Мінекономіки.

Так, фахівці Мінекономіки в коментованому листі стверджують, що конкретизація умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування має бути врегульована затвердженим кожним ОМС відповідним Положенням. Що має на увазі Мінекономіки? Річ у тім, що у власних положеннях місцевим радам надано право конкретизовувати лише умови, порядок та розміри преміювання (п.п. 3 п. 2 постанови № 268). Звісно, там де керівнику надано право встановлювати конкретний розмір виплати, він може прописати, на підставі яких факторів, крім фонду оплати праці, він приймає рішення про встановлення конкретного розміру доплати в межах до 50 % посадового окладу. Наприклад, тривалість такого тимчасового виконання обов’язків. Втім, як конкретизувати те, на що в п.п. «г» п.п. 1 п. 2 постанови № 268 визначено чіткий перелік? Адже зачепитися нема за що, — немає ані приписки «тощо», ані фрази «інші причини тимчасової відсутності». Втім, що не заборонено, то дозволено. Постанова № 268 не забороняє визначати окремі питання, які не врегульовані нею безпосередньо, в Положенні про оплату праці.

Далі фахівці Мінекономіки в коментованому листі роз’яснюють, що під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника слід розуміти заміну працівника, відсутнього з обставин, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада). У свою чергу, відповідно до ст. 2 Закону про відпустки4 при наданні працівнику відпустки за ним зберігається місце роботи (посада). Одним із видів відпусток, перелічених у ст. 4 Закону про відпустки, є щорічні відпустки, зокрема, основна відпустка та додаткова відпустка, передбачена законодавством. Нагадаємо: для посадових осіб ОМС, які мають стаж служби в ОМС понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів (ч. 6 ст. 21 Закону про службу в ОМС).

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

ВАЖЛИВО! Тож фахівці Мінекономіки в коментованому листі доходять висновку, що час перебування працівника в щорічній відпустці слід розуміти як тимчасову відсутність працівника.

А отже, спеціалісту (службовцю) місцевої ради за виконання обов’язків тимчасово відсутнього спеціаліста (службовця) у зв’язку з перебуванням у щорічній (основній, додатковій) відпустці керівник має право встановити доплату відповідно до п.п. «г» п.п. 1 п. 2 постанови № 268 у розмірі до 50 % посадового окладу.

Та це ще не все. Виходячи з роз’яснень фахівці Мінекономіки в коментованому листі, підставами тимчасової відсутності працівника, за виконання обов’язків якого передбачена доплата, є не тільки перебування у щорічній (основній, додатковій) відпустці, а й інші обставини, крім тих, що перелічені у п.п. «г» п.п. 1 п. 2 постанови № 268, коли відповідно до чинного законодавства за працівником зберігається робоче місце (посада). Це, зокрема, відсутність працівника на час виконання державних або громадських обов’язків, перебування у відрядженні тощо.

Далі наведемо особливості покладання додаткових обов’язків на працівника та встановлення за це доплати, враховуючи роз’яснення фахівці Мінекономіки у листі, що коментується.

Особливості встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього спеціаліста (службовця)

Виплата

Особливості встановлення

Розмір

До 50 % посадового окладу працівника, на якого покладено обов’язки за посадою тимчасово відсутнього працівника. Конкретний розмір доплати в межах граничного визначає керівник.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Цю доплату можна розділити між кількома працівниками залежно від обсягу додатково виконуваних робіт (обов’язків) (див. лист Мінпраці від 08.07.2010 р. № 648/13/84-10).

Порядок розрахунку

Встановлюється до посадового окладу без урахуванням надбавки за ранг посадової особи ОМС та за вислугу років.

Підстави для встановлення

Тимчасова відсутність спеціаліста (службовця) місцевої ради, коли відповідно до чинного законодавства за працівником зберігається робоче місце (посада). Для покладання обов’язків є виробнича необхідність, фінансові можливості, згода працівника.

Коли НЕ встановлюється

За вакантною посадою, яка є у штатному розписі, але не заповнена, доплата за виконання тимчасово відсутнього працівника встановлюватись не може. Чи можна обов’язки за вакантною посадою розподілити між працівниками ради та чи буде за це оплата, читайте в газеті «Місцева рада», № 4/2019, с. 21.

Чи потрібна згода працівника?

Так. Оскільки відповідно до ст. 31 КЗпП керівник не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, доручення додаткової роботи оформлюється наказом (розпорядженням) керівника місцевої ради за погодженням з працівником.

Чи потрібен наказ керівника?

Так, доплата встановлюється за наказом (розпорядженням) керівника місцевої ради.

В наказі зазначають таке: «Покласти на спеціаліста з кадрового обліку Малиненко В. О. виконання обов’язків за посадою спеціаліста з земельних питань Слухай С. П., на період щорічної відпустки, до виходу із щорічної основної відпустки спеціаліста з земельних питань Слухай С. П. Встановити Малиненко В. О. доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі 50 % посадового окладу».

Коли скасовується?

Постановою № 268 не встановлено конкретного строку для встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. У листі, що коментується, фахівці Мінекономіки зауважили, що конкретні умови встановлення та скасування доплати доцільно визначати у відповідному Положенні. Виходячи із сутності встановлення такої доплати, логічно припустити, що вона встановлюється на період тимчасової відсутності працівника і її виплата скасовується у день виходу працівника на роботу.

При цьому не радимо вказувати конкретну дату на той випадок, якщо відпустка буде подовжена через тимчасову непрацездатність, яка припала на період щорічної відпустки. В такому разі вам не доведеться видавати ще один наказ.

Календар бухгал­тера
29.06.21

ЄСВ з зарплати (доходу) за травень 2021 року (гірничі підприємства)

30.06.21

ПДВ за травень 2021 року

Акцизний податок за травень 2021 року

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень 2021 року

ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу травень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку