Статті

Р

Розрахунок коригування: від складання до декларації

РК — документ, без якого неможливо уявити життя платника ПДВ. Із його допомогою можна як виправити помилку у ПН, так і скоригувати її, якщо відбулися зміни.
Для того щоб ви змогли правильно заповнити РК, своєчасно його зареєструвати, а також відобразити у декларації, ознайомимося із головними правилами.

30 червня, 2020
Тема: ПДВ

 

Підстави для складання

Перелік підстав для складання РК регулює п. 192.1 ПКУ. Умовно їх можна поділити на дві групи:

1) відбулася коригувальна подія, тобто якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, наприклад:

 • наступний за постачанням перегляд цін. Зауважимо: хоч у п. 192.1 ПКУ згадується перегляд ціни тільки після постачання, РК слід складати і у разі, коли ціна змінилася після отримання передоплати. Підтверджують цей підхід і податківці — див. ІПК ГУ ДФС у Запорiзькiй обл. від 26.07.2018 р. № 3293/ІПК/08-01-12-01-10, категорію 101.15 ЗІР;
 • повернення товарів або передоплати;

2) пов’язані із допущенням помилки у ПН. При цьому помилка може бути не пов’язана із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

НЮАНС. Однак це далеко не повний перелік причин, які призводять до необхідності відкоригувати показники ПН. Можна виділити також наступні причини коригування:

 • зміна номенклатури товарів/послуг, що постачаються;
 • зміна кількості товарів/послуг, що постачаються;
 • зміна коду УКТ ЗЕД як при митному оформленні, так і у випадку виправлення помилок в коді;
 • зарахування оплати за одним договором у рахунок іншого тощо.

При цьому податківці не заперечують проти складання РК у таких випадкам.

Складання та реєстрація

РК завжди складає постачальник, а от обов’язок його реєстрації залежить від виду РК та статусу покупця. Так, РК підлягає реєстрації:

1) постачальником, якщо:

 • передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг. Як приклад можна навести перегляд цін у бік збільшення;
 • сума компенсації лишається незмінною. Яскравим прикладом тут будуть РК на зміну номенклатури та виправлення несумових помилок;
 • РК складається до ПН, яка не підлягала наданню покупцю;

2) покупцем, якщо:

 • передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику. Прикладом може бути повернення товарів/передоплати, перегляд цін у бік зменшення. У даному випадку заповнений РК постачальник надсилає покупцю на реєстрацію.

ВАЖЛИВО! Штрафи відповідно до ст. 1201 ПКУ накладаються на особу, яка відповідальна за реєстрацію РК в ЄРПН.

Строки реєстрації

Трохи уваги слід приділити і строкам реєстрації РК. Їх регламентує п. 201.10 ПКУ. Строк реєстрації залежить від періоду його складання та виду РК:

1) загальний строк реєстрації:

 • РК, складені з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця реєструються до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
 • РК, складені з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, реєструються до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

2) спеціальний строк реєстрації. Сюди потрапляють РК-винятки із загального правила. Їх усього два види:

 • зменшуючі РК, які надаються покупцю, реєструються протягом 15 к. дн. з дати отримання такого РК покупцем. Тут одразу зупинимося на невеликому, але суттєвому нюансі. Податківці у консультації з категорії 101.15 ЗІР зазначають, що ПКУ не передбачає механізму фіксації дати отримання покупцем РК. Відповідно, і СЕА ПДВ також налаштована під старі строки. Тож обережним платникам ПДВ радимо вкладатися також і в «загальні» строки реєстрації, наведені вище;

ВАЖЛИВО! Вважаємо, що застосувати штраф за несвоєчасну реєстрацію РК фіскали можуть лише у разі прострочення строку саме 15 к. дн. з дня отримання такого РК покупцем. І виявити таке порушення вони можуть лише на перевірці.

 • РК до ПН, складених відповідно до пп. 198.5 та 199.1 ПКУ, реєструються протягом 20 к. дн., що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені. Це остання новинка законодавства, яка набрала чинності 23.05.2020 р1. Тож вона застосовуватиметься до тих РК, граничний строк реєстрації яких припадає на дату починаючи з 23.05.2020 р.
Відповідні зміни внесені до ПКУ Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-ІХ.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Зареєструвати РК можна протягом операційного дня, котрий відповідно до п. 3 Порядку № 12462триває у робочі дні з 8:00 до 20:00. При цьому якщо 15 число або останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочий день, такий день вважається операційним днем. Тож якщо направити РК на реєстрацію у останній день встановленого строку після 20:00, то до ЄРПН він потрапить не раніше наступного операційного дня, тобто із запізненням.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246.

Правила заповнення

Таблиця 1. Заповнюємо РК рядок за рядком

Назва поля/графи

Коментар

Особливі відмітки

«Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)»

Проставляється позначка «Х», якщо РК в ЄРПН реєструє продавець.

«Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)»

Проставляється позначка «Х», якщо РК в ЄРПН реєструє покупець.

«До зведеної податкової накладної»

Проставляється код ознаки зведеної ПН. Це цифри 1–4 залежно від виду зведеної ПН, до якої складається РК.

«До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування»

Робиться відмітка «Без ПДВ», якщо РК складається до пільгової ПН.

«Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини

(зазначається відповідний тип причини)»

Проставляється позначка «Х», якщо РК не видається покупцю, та зазначається відповідний тип причини від «01» до «15» відповідно до п. 8 Порядку № 1307. Зверніть увагу: в цьому полі мають бути ті ж відомості, що й в аналогічному полі ПН, до якої складається РК. Винятком є лише РК з типом причини «20», який складається відповідно до п. 24 Порядку № 1307.

Шапка

«Дата складання»

Зазначається дата складання. Як її визначити, ви можете побачити у матеріалі на с. 7

«Порядковий номер»

У першій частині до знака дробу проставляється порядковий номер РК. Облік та нумерація РК ведуться у довільній формі з дотриманням двох головних правил:

 • порядковий номер не може починатися з «0»;
 • порядковий номер може містити виключно цифрові значення.

У другій частині після знака дробу проставляється код, що передбачає здійснення операцій за видами діяльності, визначеними в п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, або код, що передбачає складання РК оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

«До податкової накладної від»

«(дата складання)»

Ця інформація переноситься із ПН, до якої складається РК

«(порядковий номер)»

Поля с даними постачальника та покупця

Розділ Б

Щоб правильно заповнити розділ Б, слід пам’ятати загальні правила.

✓ Правило 1. Для видалення зайвого рядка з ПН такий рядок потрібно просто обнулити.

✓ Правило 2. Для внесення змін до певного рядку ПН діяти потрібно у два етапи:

 • обнулити рядок ПН, який потребує коригування;
 • додати замість нього один чи декілька рядків з правильними показниками.

Графа 1.1 «№ з/п»

Проставляється порядковий номер рядка РК. Тобто усі рядки РК нумеруються наскрізним порядком.

Графа 1.2 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається»

Обнуляємо рядок ПН: вказуємо номер за порядком рядка ПН, який видаляється або до якого вносяться зміни. Тобто якщо змінити (або видалити) слід рядок, який у ПН зазначений під номером 2, то саме такий номер рядка проставляється у цій графі РК.

Додаємо новий рядок із правильними показниками (у разі необхідності): цьому новому рядку присвоюємо новий номер, якого не було у ПН.

Наприклад, всього у ПН 3 рядки. Необхідно внести зміни до рядку № 2 ПН. У гр. 1.2 РК в обнуляючому рядку слід вказати «2», а в новому рядку з правильними показниками — «4» (оскільки у ПН було 3 рядки, то новому рядку слід присвоїти номер 4, якого не було в ПН).

«Причина коригування»

Графа 2.1 «код причини»

Тут проставляється код причини коригування:

 • 101 «Зміна ціни»;
 • 102 «Зміна кількості»;
 • 103 «Повернення товару або авансових платежів»;
 • 104 «Зміна номенклатури»;
 • 201 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ»
 • 202 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ»
 • 203 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 ПКУ»;
 • 301 «Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної)»;
 • 302 «Усунення неоднозначностей»;
 • 303 «Зменшення обсягу при нульовій кількості»;
 • 304 «Зменшення кількості при нульовому обсягу»

Графа 2.2 «№ з/п групи коригування»

Рядку ПН, який коригується, зазначеному із знаком «–» (обнуляючий рядок), та новим рядкам із виправленими показниками, що його замінюють, присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у гр. 2.2 РК, та наводиться однакова причина коригування. Кількість груп коригування може бути необмежена та залежить від того, скільки рядків у ПН ви хочете відкоригувати (змінити або видалити). Кожній групі коригування присвоюється окремий наступний порядковий номер.

Графи 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15

При заповненні цих граф діє наступний принцип:

 • до обнуляючого рядку слід переносити дані з ПН, яка коригується;
 • в рядку (або рядках), який (які) додаєте, слід вказувати правильне значення.

«Коригування кількості»

Графа 7 «кількість, об’єм, обсяг (–) (+)»

Ці графи заповнюються, якщо коригуванню підлягає:

 • кількість товарів/послуг;
 • номенклатура товарів/послуг;
 • одночасно і ціна, і кількість товарів/послуг.

Також ці графи слід заповнювати, якщо необхідно остаточно вилучити рядок з ПН:

 • у зв’язку з поверненням товарів або авансових платежів;
 • для виправлення помилки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Графа 8 у цьому випадку буде завжди мати додатне значення. Знак «–» не проставляється!

Графа 8 «ціна постачання товарів/послуг»

«Коригування вартості»

Графа 9 «ціна (-) (+)»

Заповнюються у разі коригування ціни товарів/послуг.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Графа 10 тут буде завжди мати додатне значення.

Графа 10 «кількість постачання товарів/послуг»

Розділ А

Графи І–ІІІ

Відображаються суми, на які коригується розмір ПДВ (залежно від ставки 20 % або 7 %). Сюди переноситься підсумкове значення графи 14 відповідних рядків розділу Б РК

Графи IV–VIII

Відображаються суми, на які коригуються обсяги постачання. Сюди переноситься підсумкове значення графи 13 відповідних рядків розділу Б РК залежно від виду операцій

Окреме правило діє для виправлення помилок, допущенних у реквізитах заголовної частини ПН, яка не заважає ідентифікувати здійснену операцію. В такому разі постачальник (продавець) на дату виявлення помилки складає РК, у якому всі правильно заповнені реквізити ПН повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок. При цьому таблична частина РК (розділи А та Б) не заповнюється (п. 22 Порядку № 1307).

А от виправити помилку, допущену в номері або даті складання ПН, не можна (п. 21 Порядку № 1307). Щоб вийти із ситуації, слід скласти та зареєструвати РК, який обнулить помилкову ПН, а потім скласти та зареєструвати нову ПН з правильними реквізитами.

Ще трохи про механізм коригування

Правила коригування у РК зазнавали змін досить часто. Хтось пам’ятає ще часи, коли, наприклад, скоригувати кількість можна було одним рядком. Однак наразі все інакше. Окреслимо актуальні принципи коригування за найбільш популярними причинами (табл. 2).

Таблиця 2. Правила здійснення коригування у РК: топ причин

Ситуація

Причина коригування

Особливості заповнення розд. Б РК

Примітка редакції

Повне повернення суми передоплати або поставлених товарів

103 «Повернення товару або авансових платежів»

 • у гр. 1.2 вказуємо номер рядка ПН, який коригується;
 • коригування проводимо у гр. 7, 13 та 14 РК, а саме мінусуємо, відповідно, показники кількості, обсягу постачання та суму ПДВ, що зазначені у рядку ПН, який анулюється (з урахуванням раніше проведених коригувань);
 • у гр. 8 РК вказуємо ціну, зазначену у гр. 7 ПН (з урахуванням раніше проведених коригувань);
 • гр. 9 та 10 не заповнюємо;
 • у інших графах дублюємо показники, зазначені у відповідному рядку ПН (звісно, окрім гр. 1.1, яка має наскрізну нумерацію)

Такий РК складається, коли ПН або окремий рядок у ній слід анулювати повністю, а не частково. Крім цього, цю причину коригування використовують для обнулення помилкових ПН.

Повернення частини суми передоплати або поставлених товарів у зв’язку зі зміною кількості (без зміни ціни)

102 «Зміна кількості»

Першим рядком обнуляємо рядок ПН, який коригується. При цьому гр. 1.1, 1.2, 3–15 РК заповнюємо у тому ж порядку, який ми навели вище (для РК з причиною «Повернення товару або авансових платежів»).

Другим рядком додаємо правильні показники у такому порядку:

 • у гр. 1.2 вказуємо новий черговий номер рядка, якого не було в ПН, яка коригується;
 • значення гр. 3–6, 8, 11, 12, 15 відповідають значенням гр. 2–5, 7, 8, 9, 12 рядка ПН, який коригується;
 • у гр. 7, 13 та 14 вказуємо нові (правильні) значення кількості та обсягу постачання;
 • гр. 9, 10 не заповнюємо

Тут діє наступний алгоритм: кожному рядку ПН, який коригується, відповідають два рядки у РК: перший рядок обнуляє хибний рядок ПН, а у другому (парному йому) рядку, зазначаються правильні показники

Повернення частини суми передоплати у зв’язку зі зміною ціни (без зміни кількості)

101 «Зміна ціни»

Складається аналогічно РК з причиною коригування «Зміна кількості», але з тією відмінністю, що в обох рядках РК гр. 7 та 8 не заповнюють, проте заповнюють гр. 9 та 10 таким чином:

 • у першому рядку РК у гр. 9 мінусуємо значення гр. 7 рядка ПН, який коригується (з урахуванням раніше проведених коригувань);
 • у другому рядку РК у гр. 9 вказуємо нову (правильну) ціну;
 • в обох рядках РК у гр. 10 вказуємо значення гр. 6 рядка ПН, який коригується (з урахуванням раніше проведених коригувань)

Зміна номенклатури у межах отриманого авансу; зміна ціни на частину товару; одночасна зміна кількості та ціни

104 «Зміна номенклатури»

Першим рядком обнуляємо рядок ПН, який коригується. При цьому гр. 1.1, 1.2, 3–15 РК заповнюємо у тому ж порядку, який ми навели вище (для РК з причиною «Повернення товару або авансових платежів»).

Додавання однієї або декількох нових (змінених) товарних позицій (номенклатури) здійснюється в окремих рядках РК, яким присвоюються нові порядкові номера, яких не було в ПН.

У жодному з рядків РК гр. 9 та 10 не заповнюються.

Зауважимо: замість одного рядка можна додати кілька номенклатурних позицій, яких первісно не було у ПН

РК у декларації з ПДВ

На завершальному етапі розглянемо, як усю цю чудасію відображати у декларації з ПДВ. Одразу зауважимо: при обранні періоду відображення РК у декларації звертати увагу слід на три моменти:

 1. статус платника ПДВ — покупець чи постачальник;
 2. вид РК — збільшуючий чи зменшуючий;
 3. своєчасність реєстрації РК.

Таблиця 3. РК у декларації з ПДВ: обираємо період

Вид РК

Реєстрація в ЄРПН

Відображення у декларації

продавець

покупець

Збільшуючий

Своєчасна

У періоді складання РК (якщо РК не складався, у тому періоді, в якому відбулась коригувальна подія)

У періоді складання РК3

Відповідно до п. 198.6 ПКУ покупець має право відобразити ПК протягом 1095 к. дн. з дати складання ПН/РК, але не раніше від його реєстрації в ЄРПН. Якщо ви не відобразили РК у періоді його складання, то можна включити його до декларації наступних періодів або подати УР.

Із запізненням

У періоді реєстрації РК у ЄРПН4

Відповідно до п. 198.6 ПКУ покупець має право відобразити ПК протягом 1095 к. дн. з дати складання ПН/РК, але не раніше від його реєстрації в ЄРПН. Якщо ви не відобразили РК у періоді його складання, то можна включити його до декларації наступних періодів або подати УР.

Відсутня

Збільшувати ПК заборонено

Зменшуючий5

Нагадуємо, що існує проблема із визначенням своєчасності реєстрації зменшувального РК на покупця — платника ПДВ (про це загадували вище у розділі «Строки реєстрації»)

Своєчасна

У періоді складання РК

У періоді складання РК, тобто тоді, коли відбулася коригувальна подія6

Зменшити ПК покупець зобов’язаний у періоді, коли відбулася коригувальна подія, незалежно від складання РК та реєстрації його в ЄРПН (п.п. «б» п.п. 192.1.1

Із запізненням

У періоді реєстрації РК в ЄРПН

Відсутня

Зменшити ПЗ не можна

Далі поговоримо про те, у яких рядках декларації слід відображати РК. Для цього поділимо їх умовно на «звичайні» та «специфічні»:

 • «звичайні» РК — це ті, котрі складені до ПН на операції з постачання товарів/послуг, тобто маємо «живого» покупця . Такі РК відображаються у рядку 7 розд. І у продавця та у рядку 14 розд ІІ у покупця;
 • «специфічні» РК — це РК до «компенсуючих» ПН (пп. 198.5 та 199.1 ПКУ), до ПН за послугами, отриманими від нерезидента. А ці РК потрапляють у компанію до ПН. Тобто РК до ПН, які складені за пп. 198.5 та 199.1 ПКУ, потраплять до рядків 4.1 або 4.2 декларації з ПДВ. У свою чергу у рядку 6 та 13 відображають коригування ПЗ та ПК за послугами від нерезидента відповідно.

Календар бухгал­тера
15.07.20

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за червень 2020 року

Довідка про використані РК за червень 2020 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за червень 2020 року

20.07.20

Податкова декларація з ПДВ за червень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку