Статті

К

Кваліфікаційна категорія та нові ступені вищої освіти: як встановити відповідність?

Чи можна взяти на посаду економіста без категорії особу, яка має диплом про здобуття у 2019 році першого (бакалаврського) ступеня?

(лист МОН від 02.07.2019 р. № 1/13-387)

19 червня, 2020
Тема:

Статтю взято з газети "Бухгалтерія: бюджет" № 24/2020

Людмила Сабадаш, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Здавалося б, у встановленні кваліфікаційної категорії немає нічого складного — знаходимо потрібну посаду у відповідному довіднику кваліфікаційних характеристик та, залежно від освіти і стажу роботи претендента на цю посаду, встановлюємо йому кваліфікаційну категорію.

ВАЖЛИВО! Якщо працівник претендує на посаду, для якої в штатному розписі передбачена інша, ніж йому встановлюється, кваліфікаційна категорія, то встановити йому таку кваліфікаційну категорію можна лише після внесення відповідних змін до штатного розпису.

Але із оновленням Закону про вищу освіту1 ми перейшли на дворівневу систему освіти. Незважаючи на те, що нова редакція Закону запрацювала ще у 2017 році, досі довідники кваліфікаційних характеристик не приведені у відповідність з новими рівнями освіти. Як це впливає на встановлення кваліфікаційної категорії працівникам? Розглянемо далі.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Кваліфікаційна категорія: від чого залежить?

Кваліфікаційні вимоги Відповідно до ст. 96 КЗпП2 вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, їх завдання, обов’язки та спеціалізація визначаються професійними стандартами або кваліфікаційними характеристиками професій працівників. Кваліфікаційні вимоги до посади «економіст», яка віднесена до професіоналів, містяться в Довіднику № 3363 (див. таблицю).

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

Кваліфікаційні вимоги до посади «економіст»

Кваліфікаційна категорія

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Стаж роботи за професією економіста

Провідний економіст

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст)

Не менше 2-х років за професією економіста І категорії

Економіст І категорії

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр)

Вимог немає

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст)

Не менше 2-х років за професією економіста ІІ категорії

Економіст ІІ категорії

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст)

Не менше одного року за професією економіста

Економіст

Вимог немає

Тобто, як бачимо, кваліфікаційна категорія залежить від:

  • освіти
  • та стажу роботи за даною професією.

А як бути, якщо один із критеріїв не відповідає вимогам? У такому разі Довідник № 336 містить окремі рекомендації.

ЦИТАТА. «Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії».

(п. 11 «Загальних положень» Довідника № 336)

Отже, якщо особа не має відповідної освіти чи стажу роботи, то, як виняток, вона може бути призначена на відповідну посаду (за рекомендацією атестаційної комісії).

Зі специфікою встановлення кваліфікаційних категорій ми розібралися.

Тепер вияснимо, де саме прихована проблема.

У чому проблема?

Із кваліфікаційних вимог (див. таблицю на с. 27) витікає, що посаду економіста може обіймати особа з повною вищою освітою. Визначення терміну «повна вища освіта» містить лише старий Закон про вищу освіту4.

Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III (втратив чинність).

Це освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. У новому Законі про вищу освіту цей термін відсутній. Натомість відповідно до змін, внесених Законом про освіту5 до діючого Закону про вищу освіту, з 28.09.2017 р. запроваджено дворівневу систему освіти. Так, здобути вищу освіту тепер можна за 5 ступенями: молодший бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Тобто, молодший бакалавр = бакалавр = магістр = вища освіта.

ВАЖЛИВО! Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра (п.п. 2 п. 2 розд. XV Закону про вищу освіту).

Але Довідник № 336 розроблений відповідно до Закону про профосвіту6 та старого Закону про вищу освіту. Тому досі Довідник № 336 під поняттям «вища освіта» бачить лише дипломи магістрів та спеціалістів. Фахівці МОН у листі від 02.07.2019 р. № 1/13-387 погоджуються з існуючою невідповідністю та наголошують, що присвоєння кваліфікаційних категорій особам, які здобули перший (бакалаврський) ступінь, може бути реалізоване шляхом внесення змін до відповідних законодавчих актів, і повідомляють, що наразі готуються зміни, які затвердять нові кваліфікаційні характеристики. Тому будемо сподіватися, що найближчим часом питання вирішиться. Але як діяти в період, коли нові кваліфікаційні вимоги ще не затверджені? Давайте міркувати.

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР.

Як бути?

Шлях 1: «Радикальний» В Довіднику № 336 чітко вказані ступені вищої освіти, маючи які можна отримати ту чи іншу кваліфікаційну категорію. Тобто, якщо діяти буквально, то особу, яка здобула лише ступінь бакалавра, не можна приймати на посаду, кваліфікаційні вимоги до якої потребують ступеня спеціаліста або магістра. У такому разі лишається чекати змін до Класифікатора професій, які обіцяє МОН у листі від 02.07.2019 р. № 1/13-387.

Втім, на наш погляд, це дуже радикальний підхід. Як роботодавець, так і претендент на посаду не винні в тому, що наразі законодавство не узгоджено. Тому, вважаємо, що правомірно піти іншим шляхом.

Шлях 2: «Лояльний» Наразі існує чітка невідповідність між довідниками кваліфікаційних характеристик та Законом про вищу освіту. Зокрема, освітні рівні вищої освіти, якими оперують довідники кваліфікаційних характеристик, на даний час вже не існують. Тому, на нашу думку, цілком правомірно поглянути на кваліфікаційні вимоги крізь призму нових ступенів вищої освіти.

По-перше, існуюче законодавство не містить визначення терміну «повна вища освіта». Наразі діючими є 5 ступенів вищої освіти. Оскільки зараз ступінь бакалавра (молодшого бакалавра) є вищою освітою, то особу, котра здобула цей ступінь, можна вважати такою, яка здобула вищу освіту. Тому вона відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим у довідниках кваліфікаційних характеристик.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій можна прописати у власному Положенні, де потрібно конкретизувати вимоги до освіти претендентів на посади у відповідності до оновленого Закону про вищу освіту.

По-друге, серед наявних претендентів на посаду може не бути жодної людини, в якої є ступінь магістра (спеціаліста). Звісно, залишити установу без потрібного працівника, допоки не з’явиться кандидат зі ступенем магістра (спеціаліста), — не вихід із ситуації. Тому можна скористатися як п. 11 «Загальних положень» Довідника № 336, так і оновленим Законом про вищу освіту (який розглядає ступінь бакалавра як здобуття вищої освіти), та прийняти особу на відповідну посаду.

У запитанні читача особа отримала ступінь бакалавра у 2019 році. Тобто на цей момент діяли вже нові правила Закону про вищу освіту. Тому здобутий ступінь бакалавра є вищою освітою. Виходячи з цього таку особу можна прийняти на посаду економіста без категорії.

Здобуття освіти за старою системою

Як діяти, якщо особа здобула ступінь до 28.09.2017 р. (за старою системою освіти)? Давайте розглянемо таку ситуацію.

Ситуація (молодший спеціаліст). Особа має диплом про здобуття у 2012 році ступеня молодшого спеціаліста.

Відповідно до п.п. 4 п. 2 розд. ХV Закону про вищу освіту диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра. З 28.07.2017 р. ступінь молодшого бакалавра є вищою освітою. Тому:

молодший спеціаліст = молодший бакалавр = вища освіта.

Значить, працівник відповідає кваліфікаційним вимогам.

Календар бухгал­тера
15.07.20

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за червень 2020 року

Довідка про використані РК за червень 2020 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за червень 2020 року

20.07.20

Податкова декларація з ПДВ за червень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку