Статті

П

Педагогічні працівники ЗЗСО — пенсіонери у світлі нового Закону про середню освіту: роз’яснює МОН

(коментар до листів МОН від 28.04.2020 р. № 4/1684-20 (витяг) та від 27.04.2020 р. № 4/1671-20 (витяг))

16 травня, 2020
Тема:

Статтю взято з газети "Бухгалтерія: бюджет" № 19/2020

Людмила Линник, юрист газети «Бухгалтерія: бюджет»,

Віта Макаренко, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

18.03.2020 р. набрав чинності Закон № 4631.

Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX.

Ним, зокрема, з 01.07.2020 р. передбачено контрактну форму роботи для керівників закладів загальної середньої освіти (далі — ЗЗСО) та роботу за строковими договорами (контрактами) педагогічних працівників цих закладів, які отримують пенсію за віком. І якщо для перших перехід на нові умови був очікуваним (а для декого вже і не новим), то з останніми виникла купа запитань. Ми розібрали їх, коментуючи лист МОН від 08.04.2020 р. № 1/9-201 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 15/2020, с. 12).

Але реальне життя підкидає свої ситуації. З ними і розберемося далі, враховуючи роз’яснення МОН.

Яких педагогічних працівників стосується перехід на строкові договори (контракти)?

Педагоги ЗЗСО Відповідно до п.п. 2 п. 3 розд. Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 463 набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками державних і комунальних ЗЗСО, яким виплачується пенсія за віком, згідно з п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП2.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

Звідси маємо три ключові ознаки. Норма поширюється виключно на:

1) педагогічних працівників саме ЗЗСО, яким виплачується пенсія за віком. Педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та інших закладів освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (тобто педагогічних працівників, що отримують пенсію за віком та викладають загальноосвітні предмети в інших закладах освіти, наприклад, коледжах тощо), норма не стосується. Це підтверджують фахівці МОН у листі від 28.04.2020 р. № 4/1684-20;

2) педагогічних працівників ЗЗСО, яким виплачується пенсія за віком. Тобто йдеться про вчителів, асистента вчителя, вихователів, педагогів-організаторів, керівників гуртків, інших педагогічних працівників ЗЗСО, посади яких передбачені в Переліку № 9633;

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

3) педагогічних працівників ЗЗСО, яким виплачується пенсія за віком. Йдеться в тому числі й про педагогічних працівників ЗЗСО, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення і яким виплачується пенсія за вислугою років відповідно до ст. 55 Закону № 7964 (див. лист МОН від 05.05.2020 р. № 4/1763-20). У свою чергу норма п.п. 2 п. 3 розд. X Закону № 463 не стосується педагогічних працівників ЗЗСО, які після виходу на пенсію за вислугою років працюють на посадах педагогічних працівників у ЗЗСО. На цьому наголошують фахівці МОН у листі від 28.04.2020 р. № 4/1684-20.

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII.

Приклад. У штаті ЗЗСО працюють:

1) на посаді «вчитель історії» — особа, яка працевлаштувалась на посаду педагогічного працівника після виходу на пенсію за вислугою років як військовослужбовець;

2) на посаді «вчитель предмета “Захист Вітчизни”» — особа, яка працевлаштувалась на посаду педагогічного працівника після виходу на пенсію за вислугою років як військовослужбовець;

3) на посаді «соціальний педагог» — особа, яка працевлаштувалась на посаду педагогічного працівника після виходу на пенсію за вислугою років як медичний працівник.

На педагогічних працівників ЗЗСО, які працевлаштувались на ці посади після виходу на пенсію за вислугу років, норма п.п. 2 п. 3 розд. X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 463 щодо припинення безстрокового трудового договору та укладання строкового трудового договору (контракту) не поширюється (див. лист МОН від 28.04.2020 р. № 4/1684-20).

Тож такі педагоги і надалі продовжують працювати за безстроковими трудовими договорами.

Перехід із безстрокового трудового договору на строковий: який шлях обрати?

Як не перетворити новації законодавства на зловживання та максимально зберегти цілісність колективів ЗЗСО? Рекомендації МОН надало в листі від 27.04.2020 р. № 4/1671-20.

А чи так просто втілити їх у життя, розкажемо далі.

Що в Законі? Оскільки все має відбуватися на умовах, визначених саме Законом № 463, то для точних формулювань звернемося до першоджерела — п.п. 2 п. 3 розд. Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 463.

ЦИТАТА. «3. Установити, що:

<...>

2) набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 цього Закону».

(п.п. 2 п. 3 розд. Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 463)

Слід зауважити, що за загальним правилом про звільнення за п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП повідомляти працівника заздалегідь не треба. Не потрібна і згода профспілки на звільнення, зважаючи на те, що ст. 43 КЗпП не передбачено вимогу щодо попередньої згоди профспілки на звільнення працівника за цією підставою.

Тож якщо читати норми законодавства буквально, то виходить, що в будь-який день з відведеного періоду (до 01.07.2020 р.) працівнику можна запропонувати роботу за строковим договором. Отримавши від нього:

  • згоду, слід одночасно укласти з ним строковий трудовий договір (контракт) строком на один рік;
  • відмову, слід звільнити таку особу згідно з п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

ВАЖЛИВО! Причому, як передбачається п.п. 2 п. 3 розд. Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 463, незалежно від результату (згода працівника на роботу за строковим договором або його відмова продовжувати трудові відносини) цьому передує припинення безстрокового трудового договору з працівником-пенсіонером за п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

Детально процедуру запровадження нової моделі трудових відносин з зазначеною категорією працівників ми розглянули в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 15/2020, с. 12. І будується вона на принципі: звільнення (запис до трудової) + повний розрахунок  прийняття на роботу на умовах строкового трудового договору.

Зазначимо, що декілька років тому аналогічні зміни відбувалися й у сфері культури з прийняттям Закону України від 06.10.2016 р. № 1657-VIII (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 42/2016, с. 4). Тоді з керівниками та творчими працівниками культури були укладені строкові трудові договори також шляхом попереднього звільнення за п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

Чому ж зараз виникають запитання?

Річ у тім, що наразі процес укладання строкових трудових договорів припадає якраз на літню відпускну кампанію. Так, звільнивши працівника, з ним проводять повний розрахунок, у тому числі виплачують компенсацію за невикористану щорічну відпустку.

ДО ВІДОМА. Згідно з абз. 2 п. 6 Порядку № 3465 у разі звільнення педагогічних працівників, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць: 5,6; 4,2 і 2,8 к. дн. за тривалості щорічної основної відпустки, відповідно, 56, 42 і 28 к. дн.).

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346.

А якщо з ними одночасно укладається строковий договір, на час канікул працівникам необхідно надати відпустку повної тривалості (тобто наперед). Так, згідно з абз. 3 п. 2 Порядку № 346 педагогічним працівникам закладів освіти щорічна основна відпустка повної тривалості в перший та наступні роки надається в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Для цілей надання відпустки такі працівники працюють перший рік, адже з ними тільки-но укладено строковий трудовий договір після припинення трудових відносин.

А такий стан речей (виплата компенсації за відпустку, можливо, повної тривалості + потім виплата відпускних за відпустку повної тривалості) в умовах зменшення доходів бюджету внаслідок карантинних заходів — не зовсім приємна новина (але це не дуже турбувало законодавців, коли вони приймали Закон № 463 та прописували в ньому процедуру).

Мабуть, враховуючи це (а, можливо, побоюючись зловживань щодо педагогічних працівників — пенсіонерів і низки безпідставних звільнень), МОН не розглядає модель «звільнення-прийняття». Така позиція простежувалась і в попередньому листі від 08.04.2020 р. № 1/9-201, а також в листі від 27.04.2020 р. № 4/1671-20), що коментується. Розглянемо її.

Позиція МОН На думку МОН, Закон № 463 визначає механізм не звільнення педагогів-пенсіонерів, які висловили бажання працювати далі, а їх переведення на строкові трудові договори терміном на 1 рік з подальшою можливістю їх продовження відповідно до ст. 22 Закону № 463 необмежену кількість разів.

Поважаємо позицію міністерства та його прагнення захистити кваліфікованих і, мабуть, перевірених часом працівників. Але мусимо зауважити, що про так зване переведення в Законі № 463 немає жодного слова. Яке переведення має на увазі МОН в листі, що коментується, також не уточнено.

Всі переведення та звільнення повинні відбуватися в межах трудового законодавства, зокрема, КЗпП. А цей документ переведенням вважає переведення за згодою працівника на іншу роботу в тій самій установі, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість — ч. 1 ст. 32 КЗпП. Як ви розумієте, це не наш випадок, оскільки працівник залишається в цьому самому закладі та на цій самій посаді.

Також згідно з ч. 3 ст. 32 КЗпП у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Великою мірою зміна безстрокового трудового договору на строковий трудовий договір якраз і є зміною істотних умов праці (адже спочатку домовлялися про безстрокові трудові відносини). І така зміна повинна відбуватися на умовах, визначених ч. 3 ст. 32 КЗпП (з виплатою вихідної допомоги в разі звільнення при незгоді працювати далі).

Але, як ми вказали вище, законодавець вже давно вирішив перевести певні категорії працівників на строкові трудові відносини. І для спрощення порядку та економії коштів якраз і було внесено зміни до КЗпП та запроваджено нову підставу для звільнення — п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП: «підстави, передбачені іншими законами». Отже, якщо в певному Законі сказано про звільнення за цією підставою, то звільнення відбувається саме на умовах, визначених у Законі, і за цією підставою. Вище ми написали, як це повинно відбуватися відповідно до норм Закону № 463.

Але МОН у листі від 08.04.2020 р. № 1/9-201 та в листі від 27.04.2020 р. № 4/1671-20, що коментується, пропонує повідомити працівників про переведення не пізніше 30 квітня. Тобто за два місяці до контрольної дати — 01.07.2020 р., з якої педагоги-пенсіонери мають працювати за строковими договорами. Таким чином, можна зробити висновок, що, на думку МОН, у педпрацівника-пенсіонера відбувається зміна істотних умов праці, про які згідно з ч. 2 ст. 32 КЗпП його необхідно повідомити не пізніше ніж за два місяці до дня видання наказу про його переведення на нові умови. При цьому в разі ненадання педпрацівником-пенсіонером до 01.07.2020 р. відповідної згоди на продовження трудових відносин на нових умовах керівник ЗЗСО видає наказ про звільнення працівника на підставі п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

Але ж якщо йдеться про процедуру, передбачену ч. 2 ст. 32 КЗпП, то і звільняти працівника, який не дав згоди на продовження роботи в нових умовах, слід за п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Але повторимось: жодного слова про переведення в Законі № 463 немає. А звільняти незгодного працівника п.п. 2 п. 3 розд. Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 463 вимагає саме за п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП (а не за п. 6).

Шукаємо вихід Як же дотриматись рекомендацій МОН і узгодити їх з вимогами законодавства, а ще не порушити прав працівників та й не зазнати додаткових витрат? Питання риторичне.

Звісно, спосіб «звільнення-прийняття» в даному разі виглядає більш правильним з точки зору застосування. Однак зазначимо, що чіткої процедури звільнення п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП не визначено. Конкретного механізму переходу на нову модель трудових відносин з педагогами-пенсіонерами не підказує і Закон № 463.

Тому якщо ви не хочете звільняти, а потім приймати працівників заново, пропонуємо діяти так.

Можете попередити працівника про його перехід на строковий трудовий договір з 01.07.2020 р. Причому намагайтеся при попередженні не застосовувати таких слів, як «переведення» або «зміна істотних умов праці», або посилання на ст. 32 КЗпП. Просто посилайтеся на п.п. 2 п. 3 розд. Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 463. Чому слід бути обережними? Тому що зараз ваш працівник може бути скільки завгодно позитивно налаштований і на все згодний, а потім піде до суду й оскаржить процедуру (вимагатиме відновлення трудових відносин на безстроковій основі).

Отримайте від нього згоду продовжувати роботу, але вже на умовах строкового договору. Після цього видайте наказ про продовження роботи з педагогом за строковим трудовим договором строком на 1 рік (з укладанням письмового договору чи без такого).

У такому разі про звільнення не йдеться (вносити жодних записів до трудової книжки не треба). Адже працівник залишається на своїй посаді в тому самому закладі. А про строковий характер його роботи свідчать відповідний наказ та договір (у разі його укладення). Таким чином зберігаються і посада, і відпустка працівника. Крім того, виконані рекомендації МОН та не порушено норм законодавства. Принаймні, заборони щодо такого способу вирішення даного питання в чинному законодавстві ми не знаходимо.

Якщо ж педпрацівник-пенсіонер не надасть відповідної згоди на продовження трудових відносин, то керівник ЗЗСО видає наказ про його звільнення саме на підставі п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

Календар бухгал­тера
09.06.20

Звіт з праці за травень 2020 року (форма № 1-ПВ (місячна))

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за травень 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за травень 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за травень 2020 року

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА)

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку