Статті

Е

Енергоощадні лампи: правильно експлуатуємо та утилізуємо

У сучасних умовах фінансування медичної допомоги ЗОЗ-КНП самостійно заробляють кошти для своєї діяльності. У такому разі економія виходить на перший план. Багато підприємств для освітлення приміщень почало використовувати люмінесцентні лампи, які є більш економічними, ніж звичайні лампи розжарювання. Проте в їх використанні є деякі нюанси. Які саме? Читайте наш матеріал.

02 травня, 2020
Тема:

Статтю взято з газети "Медична бухгалтерія" № 9/2020

Тетяна Кондратенко, юрист газети

Лідія Безкоровайна, експерт газети

На перший погляд здається, що використання в побуті люмінесцентних ламп має лише «плюси», адже, використовуючи їх, можна значно зекономити кількість спожитої електроенергії, відповідно, заощадити гроші підприємства. Проте у використанні таких ламп є один невеликий, але дуже важливий нюанс — пари ртуті. Це їхній головний недолік.

Люмінесцентні лампи = небезпечні відходи Саме через наявність у їхньому складі такого компонента люмінесцентні лампи включено до Класифікатора відходів1 з кодом 7710.3.1.26 «Лампи люмінесцентні і відходи, що містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані».

Державний класифікатор України «Класифікатор відходів ДК 005-96», затверджений наказом Держстандарту від 29.02.1996 р. № 89.

Відходи ртуті та сполук ртуті включено до п. 17 розділу А Жовтого переліку відходів2. А всі відходи, включені до цього розділу переліку, небезпечні. Таким чином, відпрацьовані люмінесцентні лампи належать до небезпечних відходів.

Жовтий перелік відходів, затверджений постановою КМУ від 13.07.2000 р. № 1120.

ЦИТАТА. «Відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

<…>

Небезпечні відходи — відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними».

(ст. 1 Закону про відходи3)

Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР.

Відповідно до ст. 1 Закону про відходи відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення, є побутовими відходами. Джерелом їх утворення є об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка).

Таким чином, можемо зробити висновок, що відпрацьовані люмінесцентні лампи є небезпечними відходами у складі побутових відходів. А частина 9 ст. 35 1 Закону про відходи містить вимогу, відповідно до якої небезпечні відходи у складі побутових відходів необхідно збирати окремо від інших видів побутових відходів, а також відокремлювати на етапі збирання чи сортування та передавати спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Ви вже, напевно, зрозуміли, що просто викинути у смітник таку лампу не можна.

Чи потрібна КНП ліцензія на розміщення небезпечних відходів? Вичерпний перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, установлений ст. 7 Закону № 2224. Окрім іншого, він містить визначення поводження з небезпечними відходами.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VIII.

ЦИТАТА. «Поводження з небезпечними відходами — дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення, сортування), утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення».

(п. 3 Ліцензійних умов № 4465)

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджені постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 446.

 

Проте зверніть увагу, що не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення передають небезпечні відходи суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами (п. 14 ч. 1 ст. 7 Закону № 222, ч. 3 ст. 34 Закону про відходи).

Отже, якщо відпрацьовані люмінесцентні лампи в КНП не збирають для зберігання (тимчасового розміщення), а протягом року передають спеціалізованому підприємству, яке має ліцензію на утилізацію такого виду відходів, то дозвіл на розміщення цих відходів закладу отримувати не потрібно. Але щоб можна було підтвердити цей факт, радимо вам вести журнал обліку відпрацьованих люмінесцентних ламп, у якому зазначати:

  • дату, коли лампи вийшли з ладу (перегоріли);
  • дату їх передання спеціалізованій організації на утилізацію;
  • кількість переданих ламп.

Але завести дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами все-таки доведеться, якщо діяльність вашого КНП призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1 000. Що це за показник? Це показник загального утворення відходів, який розраховують за формулою Пзув = 5 000 × М1 + 500 × М2 + 50 × М3 + 1 × М4, де М1, М2, М3, М4 — маса в тоннах відходів 1-го, 2-го, 3-го та 4-го класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік.

Зауважимо: усі відпрацьовані люмінесцентні лампи належать до 1-го класу небезпечних відходів.

Утилізуємо правильно Ще раз повторимо, що викинути люмінесцентні лампи, як звичайне сміття, не можна. Якщо у своєму закладі ви використовуєте такі лампи, то необхідно укласти договір про передання відпрацьованих ламп зі спеціалізованим підприємством, що має ліцензію на утилізацію таких відходів та займається їх прийманням та утилізацією.

Обліковуємо витрати на утилізацію Зрозуміло, що безкоштовно ніхто не візьметься утилізувати відходи. Згідно з п. 2.13 Методрекомендацій № 26 витрати на утилізацію відходів включають до інших операційних витрат. В Інструкції № 2917 для обліку інших операційних витрат призначено субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності». Якщо ж КНП для обліку витрат одночасно застосовує рахунки класу 8 «Витрати за елементами» та класу 9 «Витрати діяльності», то такі витрати спочатку відображають на рахунку 84 «Інші операційні витрати», а вже потім списують на субрахунок 949.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом МФУ від 10.01.2007 р. № 2.

На прикладі розглянемо відображення в бухобліку витрат на утилізацію шкідливих відходів.

Приклад. ЗОЗ-КНП (платник ПДВ) має люмінесцентні лампи, не придатні для використання. Заклад має договір зі спеціалізованою організацію на утилізацію таких ламп. Лампи було передано на утилізацію, вартість якої становить 1 200,00 грн, у т. ч. ПДВ — 200,00 грн.

У бухобліку ці господарські операції відображено кореспонденцією рахунків, наведеною в таблиці.

Бухоблік витрат на утилізацію відходів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Перераховано кошти спеціалізованій організації за утилізацію ламп

371

311

1 200,00

2. Відображено податковий кредит з ПДВ в сумі попередньої оплати (якщо ПН зареєстровано в ЄРПН)

641

644

200,00

3. Отримано послуги з утилізації ламп:

  • якщо підприємство для обліку витрат застосовує лише рахунки класу 9

949

685

1 000,00

  • якщо підприємство для обліку витрат одночасно застосовує рахунки класу 8 та класу 9

84

685

949

84

4. Відображено списання раніше нарахованої суми податкового кредиту з ПДВ

644

685

200,00

5. Здійснено залік заборгованостей

685

371

1 200,00

Чи сплачуємо екоподаток? Відповідно до п.п. 14.1.57 ПКУ8 екологічний податок — загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляють, окрім усього іншого, за розміщення відходів. Під розміщенням відходів розуміють постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів (п.п. 14.1.223 ПКУ).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Отже, з наведеного визначення можна зробити висновок, що платниками екоподатку є виключно ті підприємства, які займаються остаточним захороненням відходів, тобто мають відповідну ліцензію на таку діяльність. Тож якщо КНП протягом року накопичувало використані люмінесцентні лампи й здало за договором їх на утилізацію спеціалізованому підприємству, то сплачувати екоподаток у такому разі воно не зобов’язане.

Відповідальність Законом про відходи передбачено відповідальність за правопорушення у сфері поводження з відходами. Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність. Зокрема, відповідальність настає за порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров’я людини та економічних збитків, та самовільне розміщення чи видалення відходів (пп. «а», «б» ч. 1 ст. 42 Закону про відходи).

Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення призводить до накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 100 НМДГ (ст. 82 КпАП9). А за передання відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, посадовим особам загрожує штраф від 2 до 5 НМДГ (ст. 82 5 КпАП).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.

Календар бухгал­тера
09.06.20

Звіт з праці за травень 2020 року (форма № 1-ПВ (місячна))

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за травень 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за травень 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за травень 2020 року

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА)

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку