Статті

Ф

Фінзвіт за рік: складаємо швидко та правильно!

Зараз кожен бухгалтер бюджетної установи стоїть, образно кажучи, на черговій фінішній прямій. Календарний рік добігає кінця. Не відстає від нього й бюджетний smiley. Ця стаття підготована для того, щоби перші дні нового року, назавжди пов’язані з поданням фінансової звітності, стали для вас, любі бухгалтери, легкими, а звітні пазли склалися, наче за помахом чарівної палички. Тож заздалегідь прочитайте статтю, використовуйте поради та складайте звітність легко!

19 грудня, 2019
Тема:

Нормативні вимоги

Українське законодавство містить кілька нормативно-правових актів, що регулюють питання складання та подання фінансової звітності, і всі їх слід враховувати під час роботи з її підготовки. Бухгалтеру потрібно знати вимоги таких документів:

  • НС 101 «Подання фінансової звітності»1— визначає форми: № 1-дс «Баланс», № 2-дс «Звіт про фінансові результати», № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів», № 4-дс «Звіт про власний капітал», а також склад статей річної фінансової звітності2;
  • Порядок № 3073 — визначає порядок розкриття інформації за кожною статтею форм фінансової звітності;
  • наказ № 977 — затверджує форму № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»;
  • Порядок № 419 — встановлює порядок та строки подання фінансової звітності суб’єктами державного сектору.
Документ див. за посиланням.
Порядок заповнення рядків усіх форм річної фінансової звітності наведено у цьому номері тут та тут .
Документ див. за посиланням.

Загальні характеристики фінзвітності

Головні вимоги Фінзвітність має містити повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан та результати діяльності установи, на підставі якої користувачі можуть ухвалювати рішення (ст. 3 Закону про бухоблік), отже, має відображати всі проведені суб’єктом державного сектору протягом звітного року господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку. Тож фінзвітність складають на підставі даних бухобліку, а показники обліку під час перенесення у форми звітності округлюють до гривень.

Строки і порядок подання Усі суб’єкти державного сектору подають фінзвітність до органів Казначейства та контролюючим суб’єктам. При цьому бюджетна установа має можливість використати один із двох передбачених способів подання:

  • у паперовій формі. У такому разі орган Казначейства засвідчує відповідність показників звітності аналогічним даним, відображеним у бухобліку, підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінзвітності. Використовувати «паперову» можливість, подаючи звітність до органів Казначейства, слід лише за умови неможливості подати в електронному форматі ані з власного робочого місця, ані з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства (абз. 8 п. 13 розд. І Порядку № 307);
  • в електронному вигляді через систему АС «Є-Звітність». У такому разі орган Казначейства накладає кваліфікований електронний підпис на кожну форму фінзвітності. Загальні правила успішного подання звітності в електронному форматі прописані в п. 13 розд. І Порядку № 307. У разі подання в електронній формі обов’язково застосовують вимоги Закону № 851.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Розпорядники коштів державного і місцевих бюджетів подають фінансову звітність розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів.

Бюджетна установа подає фінзвітність у визначений для неї термін за графіком, що його встановлює відповідний казначейський орган, але не пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року. Така вимога передбачена п. 6 Порядку № 419 для розпорядників коштів. Кожну форму звітності має підписати керівник суб’єкта державного сектору та головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби). Супроводжують фінансову звітність листом, у якому зазначають перелік форм звітності, що подають, та їхній обсяг (кількість аркушів за кожною формою — у разі паперового подання) (п. 12 розд. І Порядку № 307).

Звітний період Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є період з 01 січня по 31 грудня поточного року, якщо не визначено іншого періоду відповідно до законодавства. У Порядку № 307 установлено три випадки, коли період складання фінзвітності відрізнятиметься від зазначеного. Отже, якщо установи протягом звітного періоду:

  • створені, то вони складають і подають фінзвітність у загальному порядку з однією особливістю — залишки на початок звітного періоду не зазначають;
  • ліквідовані, то вони складають і подають фінзвітність в обсязі річної. Особливістю є те, що залишки на кінець звітного періоду у фінзвітності не зазначають;
  • змінили контролюючого суб’єкта державного сектору, то вони складають і подають фінзвітність суб’єкту держсектору, під контролем якого вони перебували, як такі суб’єкти, що ліквідовані або припинили свою діяльність, в обсязі річної. А от контролюючому суб’єкту державного сектору подають фінансову звітність, складену як для новоствореної установи.

Дані для складання Форми звітності складають на підставі узагальнених даних бухобліку способом перенесення їх із підсумкового регістру обліку — книги «Журнал-головна», в якій записи мають бути перевірені за кожним субрахунком, а також визначені залишки на кінець місяця. Певні показники розраховують безпосередньо у звітності. Формули для їх обчислення і зв’язок показників різних форм затверджено наказом № 1170.

Правила заповнення форм Загальною для всіх форм є їхня структура: «шапка» (назва форми, реквізити суб’єкта подання і т. ін.), таблична частина (власне рядочки для заповнення показників) та підписи.

Здебільшого у «шапках» заповнюють однакові для всіх форм дані. Однак є й відмінність: у шапці Балансу (форма № 1-дс) зазначають дату, станом на яку його складено (31 грудня), а в інших формах — період (за 2019 рік). У табличних частинах спочатку заповнюють усі показники, які перенесені з бухгалтерського обліку, після чого вносять показники, розрахунок яких передбачений формою. Після того як табличні частини всіх звітів заповнено, аналізують показники на зіставність відповідно до Методрекомендацій № 1170. А коли ви вже будете впевнені у правильності внесених і розрахованих показників, звіт підписують головбух та керівник.

Часті запитання Під час складання звітності щороку виникають однакові, хоч і не складні запитання. У таблиці ми зібрали відповіді на них. Сподіваємось, що наші підказки і поради будуть корисними для вас і допоможуть у складанні фінансової звітності за 2019 рік.

Часті запитання щодо складання фінзвітності

Запитання

Відповідь

Підстава

Чи треба ставити прочерки або нулі в рядках, якщо відповідного показника немає?

У всіх клітинках усіх форм звітів, для заповнення яких у бухобліку суб’єкта державного сектору не сформований відповідний показник, слід ставити прочерк

Пункт 6 розд. І Порядку № 307

Чи можна вилучити рядки із затверджених форм, якщо показників для їх заповнення немає?

Ні, вилучати рядки не можна. Форми фінансової звітності заповнюють за всіма передбаченими показниками граф і рядків

Пункт 6 розд. І Порядку № 307

Чи можна додати рядки до затверджених форм, якщо є потреба виокремити не передбачений у звіті показник?

Додаткові рядки у форми фінзвітності, крім Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5-дс), вводити заборонено

Пункт 6 розд. І Порядку № 307

Чи можна у звітності для зручності показати показники в тисячах гривень?

Ні, не можна. Усі форми фінансової звітності складають у гривнях

Абзац 1 п. 3 розд. І НС 101 «Подання фінансової звітності»

Як правильно позначити показник із «мінусом»?

Для форм фінзвітності прийнятні два варіанти. Якщо показники статей у звітах мають від’ємний результат, їх варто наводити у дужках або зі знаком «мінус»

Порядок № 307

Календар бухгал­тера
Завтра

ЄСВ із зарплати (доходу) за квітень 2020 року (гірничі підприємства)

29.05.20

Авансовий внесок з туристичного збору за травень 2020 року

ПДФО та ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2020 року

ПДВ за квітень 2020 року (платники, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю)

Плата за землю за квітень 2020 року

Акцизний податок за квітень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку