Статті

З

Зарплата і видатки на відрядження: тільки через банк чи можна готівкою? Аналізуємо останні зміни

(коментар до постанови КМУ «Деякі питання здійснення виплат працівникам бюджетних установ» від 03.11.2019 р. № 918)

15 листопада, 2019
Тема:

Статтю взято із газети "Бухгалтерія: бюджет" №43/2019

Любов Крута, Віктор Шевченко, експерти газети «Бухгалтерія: бюджет»

Нещодавно спільноту сколихнули дописи одного з високопосадовців, зроблені в соцмережі, про рішення уряду виплачувати зарплату (а також і витрати на відрядження) працівникам органів влади тільки в безготівковій формі. Інтригу витримано, і ось оприлюднена постанова, що коментується (набрала чинності 09.11.2019 р.). Зазначимо, що її зміст не зовсім відповідає анонсованим змінам.

Отже, пропонуємо розібратися, як реалізовано прагнення можновладців забезпечити суцільний кешлес (відхід від готівкових платежів).

Виплата зарплати

Що змінилось? Раніше для отримання зарплати на картрахунок працівник письмово засвідчував:

1) чи згоден він отримувати зарплату безготівково;

2) в якому банку він згоден отримувати зарплату.

Письмову згоду працівника вимагав як п. 1 постанови № 3181, так і ч. 5 ст. 24 Закону про оплату праці2.

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.
Постанова КМУ «Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги» від 22.04.2005 р. № 318.

Підпунктом 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів Українизатверджених постановою, що коментується (далі — Зміни), вилучено з п. 1 постанови № 318 слова про отримання письмової згоди.

ЦИТАТА. «Установити, що виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ здійснюється за їх письмовою згодою через уповноважені банки, які визначаються за результатами конкурсного відбору у Порядку <…>, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 <…>».

(витяг з п. 1 постанови № 318)

То що ж змінилось? Як і раніше, з метою сприяння розширенню безготівкових розрахунків п. 1 постанови № 318 встановлює, що зарплата бюджетникам виплачується через банки, тобто безготівково. Але тепер отримувати письмову згоду працівника для виплати йому зарплати на рахунок в одному з уповноважених банків оновлений п. 1 постанови № 318 не вимагає.

Чи можна казати, що такі зміни говорять про те, що відтепер зарплату бюджетникам слід виплачувати тільки безготівково? На наш погляд — ні, адже є три «але».

По-перше, залишається чинною ч. 5 ст. 24 Закону про оплату праці, згідно з якою виплата зарплати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами тільки за особистою письмовою згодою працівника.

По-друге, з оновленого формулювання п. 1 постанови № 318 може скластись двояке трактування змін. Так що саме відбулося:

(1) скасували право працівників обирати готівкову форму виплати

або (2) скасували право працівників обирати банк, якщо працівник бажає отримувати зарплату безготівково?

Адже постанова № 318 встановлює саме вимогу здійснювати виплати працівникам бюджетних установ тільки через уповноважені банки і регламентує порядок провадження такого відбору.

По-третє, ст. 25 Закону про оплату праці забороняє будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю зарплатою, крім випадків, передбачених законодавством. Територіальні органи Держпраці цю норму зазвичай трактували як право працівника самостійно обирати банк для виплати зарплати3.

Наприклад, Держпраці у Дніпропетровській області — http://dp.dsp.gov.ua/news-1993.html

Так і примусову виплату через певний банк, і примусову безготівкову виплату в цілому можна розцінювати як обмеження. Отже, позбавлення права вибору працівника суперечить Закону про оплату праці.

Таким чином, про прагнення уряду щодо безготівкових розрахунків із зарплати в бюджетній сфері всі почули, але про вплив на діяльність установ коментованої постанови судити важко. Все ж таки поки що зарано говорити про безапеляційний перехід на безготівку, адже відповідно до Закону про оплату праці (який має вищу юридичну силу, ніж постанова) право вибору залишається за працівником. Якщо працівник буде наполягати на готівковій виплаті і доводити свої права в суді, то, імовірніше за все, суд стане на сторону працівника. Адже Закон про оплату праці визначає засади оплати праці за трудовими договорами з установами всіх форм власності, для бюджетників винятків щодо порядку здійснення виплат немає.

Якщо працівникові не будуть виплачувати зарплату на тій підставі, що він не дав згоду на безготівкову виплату, то установі може загрожувати штраф від Держпраці в розмірі 3 мінімальних заробітних плат (МЗП) або 1 МЗП залежно від того, яка буде затримка (відповідно до абз. 3 та 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП4). Додатково до цього штрафу посадовим особам установи загрожує адмінштраф відповідно до ч. 1 та 2 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

Також, вважаємо, що працівник може відкликати надану раніше особисту письмову згоду на виплату зарплати через установу банку, якщо його не влаштує той уповноважений банк, який обере керівництво.

Для кого зміни? Позиціонувалось, що зміни призначені для органів влади, але постанова № 318 не містить чітких обмежень щодо сфери її впливу. Так, у п. 1 постанови № 318 зазначено вимоги відносно всіх без винятку бюджетних установ. Але в п. 3 постанови № 318 зроблені вказівки для міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо вжиття заходів для реалізації вимог цієї постанови. Звісно, що зазначені органи влади можуть здійснювати вплив і на підвідомчі установи, але нагадаємо, що в підпорядкуванні їм з цих питань знаходяться тільки державні установи.

А як бути органам місцевого самоврядування та підпорядкованим їм комунальним установам, чи слід дослуховуватися до постанови № 318? Нагадаємо, що свого часу Мінфін на таке запитання чіткої відповідь не надав (див. лист МФУ від 22.04.2016 р. № 31-14020-10-21/11677 і коментар до нього в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 19/2016, с. 15).

Отже, державним установам може і доведеться дотримуватись курсу постанови, що коментується, а з комунальними — питання відкрите.

ДО ВІДОМА. Постанова, що коментується, також оновила вимоги до банків, які уповноважені виплачувати зарплату працівникам бюджетних установ. Банки мають 2 місяці на забезпечення виконання нових вимог. Ті з них, що не встигнуть, втратять право на обслуговування зарплатних проектів у бюджетних установах. Тож з січня може так статися, що доведеться змінити банк. Актуальний перелік уповноважених на виплату зарплати банків можна знайти на сайті Мінфіну (https://www.mof.gov.ua) за такою адресою: «Головна — Діяльність — Фінансова політика — Уповноважені банки щодо обслуговування зарплатних проектів». Якщо все ж доведеться заново визначати уповноважений банк, нагадаємо, що відповідно до п. 31 постанови № 6625 установа має робити такий вибір за погодженням з профспілковим органом (профспілковим представником), а в разі відсутності такого органу — з уповноваженими представниками (представником) працівників.

Постанова КМУ «Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ» від 22.09.2016 р. № 662.

Відрядження: аванс лише безготівково

Пунктом 3 Змін внесено зміни до постанови КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98 (далі — постанова № 98).

По-перше, передбачено видачу авансу на відрядження лише безготівково. Так, з абз. 1 п. 5 постанови № 98 виключено слова про можливість видачі готівкою авансу на відрядження. Тепер у цій нормі сказано, що аванс перераховується на відповідний рахунок працівника для використання із застосуванням платіжних карток.

Із аналізу оновленого абз. 1 п. 5 постанови № 98 можна зробити висновок, що безготівкова виплата коштів на відрядження стосується лише виплати авансу. А от якщо працівника не було забезпечено авансом на відрядження взагалі, або авансу не вистачило на всі трати у відрядженні, і установа відшкодовує працівникові витрачені ним власні кошти, то формально норма п. 5 постанови № 98 не працює. А тому вважаємо, що погашення заборгованості перед працівником за підзвітними сумами може бути здійснено як безготівково на картрахунок працівника, так і готівкою.

НЮАНС. Сьогоднішні нововведення про безготівкове авансування стосуються лише відряджень і не поширюються на закупки працівниками товарів, робіт, послуг за готівкові кошти для потреб установи.

По-друге, аванс на відрядження перераховують на відповідний рахунок працівника. Тобто в оновленому абз. 1 п. 5 постанови № 98 зроблено уточнення про картрахунок саме працівника. І це нововведення викликає низку питань.

А якщо в працівника немає рахунку в банку? Чи може це стати перешкодою для відрядження?

Можливо, установа має зобов’язати працівника відкрити рахунок у банку?

Чи можливо в разі відсутності картрахунку не забезпечувати працівника авансом на відрядження взагалі, адже для авансування передбачено лише безготівкова форма, а всі витрати відшкодувати йому готівкою після повернення із відрядження ? Але ж тоді установа порушить норми ст. 121 КЗпП та Інструкції № 596 про забезпечення працівника авансом на відрядження. Як діяти, незрозуміло. Отже, урядовці підштовхують до безготівкового авансування відрядження, а всі пов’язані з цим проблеми покладаються на установи.

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом МФУ від 13.03.1998 р. № 59.

Якщо ж у працівника є рахунок у банку, то потрібно взяти в нього реквізити.

По-третє, залишок невикористаних коштів на відрядження працівник повертає також безготівково на відповідний рахунок установи (оновлений абз. 2 п. 5 постанови № 98). Повідомте працівнику банківські реквізити.

По-четверте, в абз. 1 п. 5 постанови № 98 уточнено, що аванс надається для здійснення поточних витрат і у межах України (в національній валюті). До змін у даній нормі не було уточнення про забезпечення коштами в гривнях для українських відряджень, а згадувалося лише про забезпечення коштами в разі відрядження за кордон.

По-п’яте, є уточнення щодо валюти авансу при відрядженні за кордон — це може бути:

  • валюта держави, до якої відряджається працівник,

або

  • долари США/євро,

або

  • гривневий еквівалент за офіційним курсом Нацбанку, встановленим на день видачі авансу.

Внесені зміни потребують також оновлення норм профільної Інструкції № 59. Але постанова, що коментується, не передбачає це — Кабмін відповідного розпорядження Мінфіну не надав. Втім у даному випадку вищу юридичну силу має постанова, а не наказ. Отже установи повинні виконувати вимоги коментованої постанови вже з 09.11.2019 р. І саме з цієї дати потрібно виплачувати аванс на відрядження безготівково на рахунок працівника та зараховувати залишок невитрачених коштів на рахунок установи.

Щодо перехідних відряджень (направлено у відрядження до 09.11.2019 р.), які були авансовані готівкою, вважаємо за можливе повертати залишок невикористаних коштів готівкою.

І наостанок розглянемо питання: хто контролюватиме виконання цих норм? Чи можна буде видати зарплату та аванс на відрядження готівкою? Поки що невідомо. Втім, можливо, на заваді стане Казначейство, яке не видаватиме готівку на такі цілі.

Календар бухгал­тера
15.07.20

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за червень 2020 року

Довідка про використані РК за червень 2020 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за червень 2020 року

20.07.20

Податкова декларація з ПДВ за червень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку