Статті

Б

Бухоблік реалізації вторсировини: не відходи, а додатковий дохід

Як правильно оприбутковувати матеріали, які підлягають реалізації як вторинна сировина, зокрема металобрухт?

16 вересня, 2019

Cтаттю взято з газети  "Бухгалтерія: бюджет"№35

Любов Крутаексперт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Оприбуткування В боротьбі за чисте довкілля і здешевлення виробництва винайдено чимало способів використовувати повторно ті чи інші матеріали. Тож після того як річ стала непридатною для використання за основним призначенням, мудрий господар обов’язково поміркує над можливістю альтернативного її застосування або реалізації.

Так, непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання оприбутковуються як вторинна сировина (абз. 2 п. 5 розд. VI НС 1211 і абз. 2 п. 23 Порядку № 13142). Найчастіше це металобрухт, також може бути скло, пластмаса, картон тощо. Але зауважте: в бухобліку активом визнають тільки контрольовані ресурси, які мають потенціал корисності чи можуть принести економічну вигоду. Тож оприбутковувати потрібно лише ті речі, які можуть бути реалізовані або використані установою. А от ганчір’я, відходи, брухт, що не потрібні установі і навряд чи знайдуть покупця на ринку, зараховувати на баланс безпідставно.

Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202.

ДО ВІДОМА. Держаудитслужба може зробити зауваження, якщо в результаті ліквідації об’єкта основних засобів, який однозначно має в собі металеві складові, вони не були оприбутковані і реалізовані.

Порядком застосування Плану рахунків3 передбачено для металобрухту субрахунок 1513 «Інші виробничі матеріали». Разом з цим є субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу», доречний для об’єктів, що підлягають продажу. Порядок обліку в цих двох групах не відрізняється між собою, тому вибір за вами (будь-який з цих субрахунків буде правильним).

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом МФУ від 29.12.2015 р. № 1219.

І тут виникає цілком практичне запитання: як оцінити вторсировину при оприбуткуванні? Відповімо: оскільки в обліку визнаємо її запасами, то й оцінювати потрібно за правилами, визначеними для таких активів. Так, відповідно до п. 6 розд. ІІ НС 1234, якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості запасів, вона визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання. Її може визначити комісія установи з огляду на ринкову вартість аналогічної вторсировини і зафіксувати в акті оцінки.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202.

Надходження активів, що призведуть до зростання власного капіталу, в бухобліку є доходами (ст. 1 Закону про бухоблік5, п. 4 розд. І НС 1016). Безоплатно отримані товари, роботи, послуги в натуральній формі установа може визнавати доходом та активом звітного періоду, в якому вони фактично були отримані. Пунктом 3.9 Типової кореспонденції7 пропонується оприбутковувати активи, отримані від ліквідації та розбирання необоротних активів, які передбачається реалізувати, з відображенням доходів на рахунку 7211 «Дохід від реалізації активів».

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом МФУ від 29.12.2015 р. № 1219.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 28.12.2009 р. № 1541.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Крім того, при обліку надходжень у натуральній формі варто врахувати один технічний нюанс. У разі проведення операцій розпорядниками в натуральній формі зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухобліку виконання бюджетів (п. 11.16 Порядку № 14078, п. 12.7 Порядку № 9389). Для цього розпорядники не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження в натуральній формі, а також вносять зміни до кошторису (адже навряд чи на початку року було заплановано такі надходження головним плановим документом установи).

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом МФУ від 23.08.2012 р. № 938.
Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом МФУ від 24.12.2012 р. № 1407.

Бухоблік виконання бюджетів ведуть виключно органи Казначейства. На підставі поданих довідок вони роблять запис щодо збільшення надходжень і видатків. Для того, щоб касові обороти в обліку установи і в обліку органів Казначейства відповідали один одному, рекомендовано робити аналогічні записи і установі. Тобто відобразити проводки щодо збільшення і зменшення реєстраційного рахунку.

Крім того, вважаємо за доцільне певним чином позначити ці операції (наприклад, запровадити окремий аналітичний рахунок для обліку таких «віртуальних» касових доходів і видатків — 2313/1). Річ у тім, що у звіті про рух грошових коштів (ф. № 3-дс) є виноска поза табличною частиною для сум надходжень і видатків в натуральній формі. Тож, накопичуючи їх на окремому аналітичному рахунку, потім буде простіше сформувати необхідну для заповнення звіту інформацію.

ДО ВІДОМА. Серед деяких фахівців існує думка, що коли запаси, отримані від ліквідації основних засобів, планують продати, то відображати в обліку доходи і подавати Довідку про надходження у натуральній формі не потрібно. Начебто дохід установа отримає тільки в грошовій формі під час продажу цих активів. Натомість вони показують зобов’язання (кредиторську заборгованість). Такий підхід порушує, по-перше, принцип нарахування — доходи і витрати відображаються в бухобліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів (ст. 4 Закону про бухоблік), а по-друге, ч. 3 ст. 5 Закону про бухоблік, де зазначено, що господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були виконані. Оприбуткування здійснюється на дату акта оцінки, акта списання основних засобів (часткової ліквідації), відповідно, і доходи від надходження таких активів виникають на цю дату. А зобов’язання — це заборгованість установи, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення активів. Так, дійсно, оприбутковуючи вторсировину, ми здогадуємось, що її планують реалізувати, проте на момент оприбуткування в установи немає жодної бухгалтерської заборгованості перед покупцем, іншими особами чи бюджетом.

Реалізація Продаж металобрухту — це абсолютно окрема господарська операція. Змішувати її з оприбуткуваннями неправильно. Відвантаження вторсировини в обліку має бути відображено шляхом зменшення відповідного рахунку запасів і нарахування витрат. Адже зменшення активів за визначенням, наведеним у ст. 1 Закону про бухоблік, є витратами. Вважаємо, що найбільше для цього підходить субрахунок 8211 «Собівартість проданих активів».

В обліку на дату відвантаження вторсировини відображають дебіторську заборгованість, адже виникає право на отримання активів (грошових коштів), а відповідно до п. 3 розд. ІІІ НС 13410 це достатня підстава для визнання фінансових активів.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 «Фінансові інструменти», затверджене наказом МФУ від 18.05.2012 р. № 568.

Як ми вже зауважували вище, надходження активів, що призведе до зростання власного капіталу, в бухобліку є доходами, отже, одночасно з дебіторкою маємо відобразити доходи. Для цього найбільше підходить субрахунок 7211.

Той факт, що ми двічі відображаємо доходи на субрахунку 7211, може викликати враження, нібито задвоюються доходи. Але це не так. Одночасно з нарахуванням доходів від реалізації ми відображаємо і витрати на суму балансової вартості запасів, тобто нівелюємо одні доходи. Віднісши на фінансовий результат всі доходи і витрати, ви можете впевнитися, що в чистому залишку буде лише сума доходів від реалізації, без жодних задвоєнь. А з «філософської» точки зору можемо погодитися, що відображати оприбуткування на субрахунку для обліку доходів від реалізації дивно. Можливо, краще б було в п. 3.9 Типової кореспонденції зазначити субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями», вторсировину установа отримує безоплатно, жодний обмін не передбачається. Сподіваємось, що згодом ця неточність буде виправлена належним чином.

НАГАДАЄМО. Реалізувати металобрухт установа може тільки спеціалізованим або спеціалізованим металургійним переробним підприємствам, їх приймальним пунктам (ст. 4 Закону України «Про металобрухт» від 05.05.1999 р. № 619-XIV).

ПДВ Якщо установа, яка реалізує вторсировину, є платником ПДВ, то за операцією продажу:

  • відходів та брухту чорних і кольорових металів потрібно зареєструвати податкову накладну за звільненими операціями відповідно до п. 201.3 ПКУ11 (див. «Реалізуємо металобрухт: що з ПДВ?» // «Бухгалтерія: бюджет», № 20/2019, с. 5);
  • паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД потрібно (1) нарахувати «розподільчі» податкові зобов’язання у зв’язку з використанням у пільговій діяльності за п. 199.1 ПКУ, якщо придбавали з ПДВ, (2) зареєструвати податкову накладну за звільненими операціями відповідно до п. 201.3 ПКУ;
  • іншої вторсировини потрібно нарахувати «звичайні» податкові зобов’язання, як і за іншими операціями постачання.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Приклад. В результаті проведення демонтажу основного засобу установа оприбуткувала металобрухт (його справедливу вартість встановлено на рівні 1000,00 грн). Згодом металобрухт реалізовано за ціною 1020,00 грн. Розрахунки з покупцем проведені безготівково.

Облік оприбуткування і реалізації металобрухту

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Меморіальний ордер

Підстава для запису

Сума, грн

дебет рахунку

кредит рахунку

1. Оприбутковано металобрухт

1518, 1815

2117, 6211, 64151

Субрахунок можна обрати будь-який, це не викривить показники фінансової звітності.

4 або 6

Акт оцінки, акт списання основних засобів (часткової ліквідації)

1000,00

2. Відображено доходи від безоплатного надходження запасів

2311, 2313

7211

3 та 14

Довідка про надходження у натуральній формі

1000,00

3. Відображено касові видатки за надходженнями в натуральній формі

2117, 6211, 6415

2311, 2313

4 або 6 та 3

Довідка про надходження у натуральній формі

1000,00

4. Нараховано доходи від реалізації металобрухту

2111

7211

4 та 14

Накладна

1020,00

5. Віднесено на витрати собівартість реалізованих запасів

8211

1518, 1815

13

Акт списання або накладна (вимога)

1000,00

6. Отримано оплату від покупця металобрухту

2311, 2313

2111

3 та 4

Виписка з рахунку

1020,00

7. Списано на фінансовий результат нараховані доходи (1000,00 + 1020,00)

7211

5511

17

Бухгалтерська довідка

2020,00

8. Списано на фінансовий результат нараховані витрати

5511

8211

17

Бухгалтерська довідка

1000,00

9. Віднесено фінрезультат звітного періоду до накопичених фінрезультатів виконання кошторису (2020,00 – 1000,00)

5511

5512

17

Бухгалтерська довідка

1020,00

Календар бухгал­тера
28.02.20

Фінзвітність за IV квартал 2019 року до органів статистики

Структурне обстеження підприємства за 2019 рік

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2019 рік (форма № 10-ПІ)

ЄСВ із зарплати (доходу) за січень 2020 року (гірничі підприємства)

Авансовий внесок з туристичного збору за лютий 2020 року

ПДФО та ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2019 року

ПДВ за січень 2020 року (платники, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку