Статті

К

Коригування середнього заробітку колишнього голови ради, який виконує обов’язки старости

(коментар до листа Мінсоцполітики від 08.08.2019 р. № 14573/0/2-19/52)

Cтаттю взято з газети  " Місцева рада"№9

Віта Макаренко, експерт газети «Місцева рада»

Лист, що коментується, роз’яснює особливості коригування виплат, нарахованих виходячи з середнього заробітку колишньому голові ради, який виконує обов’язки старости до проведення чергових виборів. Ситуація така.

СИТУАЦІЯ. З січня 2019 року місцеві ради увійшли до складу об’єднаної територіальної громади (ОТГ). Виконання повноважень старости до проведення чергових виборів старости покладено на колишнього голову місцевої ради. У вересні він йде у щорічну основну відпустку на 30 к. дн. з виплатою матеріальної допомоги в розмірі середньомісячної зарплати. Як потрібно проводити коригування при обчисленні середнього заробітку?

Насамперед розберемо особливості оплати праці колишнього голови ради, що увійшла до ОТГ.

Тут можливі два варіанти.

Варіант 1. Якщо місцева рада приєдналась до ОТГ, то відповідно до ч. 1 ст. 8 3 Закону № 1571 повноваження старост до проведення відповідних виборів виконують сільські, селищні голови громад, що увійшли до складу ОТГ. За такою особою зберігаються розмір та умови оплати праці, що були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання. Тобто для цієї посадової особи до чергових виборів, попри припинення нею повноважень голови, оклад та розмір премій і надбавок визначаються як сільському, селищному голові. Тому орієнтуватися необхідно на розміри окладів, затверджені для сільських, селищних голів у додатку 54 до постанови № 2682. Це свого часу підкреслили фахівці Мінсоцполітики в листі від 04.08.2017 р. № 2084/0/101-17/284.

Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII.

Тож, незважаючи на припинення повноважень голови, для цієї посадової особи до чергових виборів залишається оклад, який було встановлено як сільському, селищному голові.

Варіант 2. Якщо місцева рада об’єдналась, то у п. 2 постанови КМУ від 09.12.2015 р. № 1044 рекомендовано ОМС зберегти за особами, які здійснювали повноваження сільського, селищного, міського голови відповідної територіальної громади до об’єднання і виконують обов’язки старости до обрання на перших виборах старост, посадовий оклад, надбавки та доплати, які були їм встановлені на час переведення на посаду старости. Отже, і в цьому випадку, попри припинення повноважень голови, оклад визначається як сільському, селищному голові згідно з додатком 54 до постанови № 268.

Фактично тепер такі працівники обіймають посаду старости, але отримують зарплату як голова ради.

Коригування Згідно з п. 10 Порядку № 1003 у випадку підвищення посадових окладів в установі відповідно до актів законодавства, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, зарплата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої зарплати, за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт підвищення посадових окладів.

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.

Коригування не проводять, якщо оклад працівника підвищився у зв’язку з присвоєнням більш високого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо (абз. 3 п. 10 Порядку № 100).

ВАЖЛИВО! Якщо посадовий оклад у розрахунковому періоді підвищено згідно з актами законодавства, на такі коефіцієнти коригувати виплати необхідно!

У ситуації, що розглядається, працівник йде у відпустку у вересні 2019 року. Розрахунковий період: вересень 2018 року − серпень 2019 року. На розрахунковий період припадають періоди роботи:

  • вересень–грудень 2018 року — на посаді голови місцевої ради;
  • січень–серпень 2019 року — на посаді старости (голова ради, який виконує обов’язки старости до проведення чергових виборів).

У розрахунковому періоді посадові оклади підвищувалися з 25.06.2019 р. відповідно до постанови КМУ від 19.06.2019 р. № 525 (зміни внесено до постанови № 268). Виникає запитання: як проводити коригування виплат та як розраховувати коефіцієнт коригування?

Поміркуємо. Для наочності умовно візьмемо, що до об’єднання з ОТГ чисельність населення селищної ради становила 8,5 тис. осіб (див. табл. 1).

Таблиця 1. Умови оплати праці колишнього голови ради, що виконує обов’язки старости

Місяці розрахункового періоду

Вересень–грудень 2018 року

Січень 2019 року − 24.06.2019 р.

25.06.2019 р. − 31.08.2019 р.

Посада

Голова селищної ради

Староста (голова ради, який виконує обов’язки старости до проведення чергових виборів)

Посадовий оклад

7000,00 грн (додаток 54 до постанови № 268)

7000,00 грн (додаток 54 до постанови № 268)

7800,00 грн (додаток 54 до постанови № 268)

З одного боку, посадовий оклад працівника з січня 2019 року у зв’язку з виконанням повноважень старости не зріс, адже за ним залишилися «старі» умови оплати праці. Тож у січні 2019 року визначати коефіцієнт коригування не потрібно.

З іншого боку, у січні 2019 року змінилась посада працівника: до січня 2019 року працівник обіймав посаду «голова місцевої ради»  з січня 2019 року посаду «староста» (голова ради, який виконує обов’язки старости). Для визначення підстав для коригування має значення підвищення окладу у зв’язку з переведення працівника на вищеоплачувану посаду. В такому випадку коригувати потрібно тільки виплати, нараховані працівнику за новою посадою, до законодавчого підвищення посадових окладів, роз’яснюють фахівці Мінсоцполітики (див. газету «Місцева рада», № 8/2019, с. 26). Описану ситуацію можна розцінювати як переведення працівника на іншу посаду, однак така посада не є вищеоплачуваною — у зв’язку з покладанням на працівника обов’язків старости його оклад не зріс.

Отже, ми вбачаємо тут два варіанти:

Варіант 1. Коригуємо виплати, нараховані за період виконання такою особою повноважень старости, тобто з січня 2019 року до 25.06.2019 р. Коефіцієнт коригування розраховуємо шляхом ділення окладу, встановленого з 25.06.2019 р., на оклад, встановлений до 25.06.2019 р. Тобто схиляємось до того, що коригувати потрібно тільки виплати, нараховані працівнику за новою посадою, до законодавчого підвищення посадових окладів.

Варіант 2. Коригуємо виплати, нараховані за період вересень 2018 року − 24.06.2019 р. Коефіцієнт коригування розраховуємо шляхом ділення окладу, встановленого з 25.06.2019 р., на оклад, встановлений до 25.06.2019 р. Тобто не розподіляємо розрахунковий період на періоди роботи на різних посадах, оскільки умови оплати праці не змінились, тобто не відбулося зростання окладу.

Ці два варіанти були запропоновані Мінсоцполітики. Відповідь відомства — в листі, що коментується. З роз’яснень фахівців випливає, що відомство обрало варіант 2.

Тобто зарплату старости (голови ради, який виконує обов’язки старости), нараховану:

  • за період вересень 2018 року − 24.06.2019 р., що включається до розрахунку середньої зарплати, потрібно відкоригувати на коефіцієнт підвищення посадового окладу з 25.06.2019 р. (згідно з постановою КМУ від 19.06.2019 р. № 525);
  • за період 25.06.2019 р. − 31.08.2019 р., не коригують.

Розрахунок покажемо в табл. 2.

Матдопомога При обчисленні середньомісячної зарплати для виплати матеріальної допомоги до вересневої відпустки її не коригують на коефіцієнт підвищення окладу, оскільки в розрахунковому періоді (липень–серпень) підвищення посадових окладів не було.

Таблиця 2. Розрахунок середньої зарплати для виплати відпускних

Місяць розрахункового періоду

Посада

Нарахована зарплата, яку враховують при обчисленні відпускних, грн

Коефіцієнт коригування

Відкоригований заробіток

(графа 3 × графа 4), грн

1

2

3

4

5

Вересень–грудень 2018 року

Голова ради

51000,00 (встановлений оклад — 7000,00)

1,1143

(7800,00оклад з 25.06.2019 р.: 7000,00оклад з квітня 2019 року)

56829,30

(51000 × 1,1143)

Січень 2019 року − 24.06.2019 р.

Староста (голова ради який виконує обов’язки старости)

78000,00 (встановлений оклад — 7000,00)

86915,40

(78000,00 × 1,1143)

25.06.2019 р. − 31.08.2019 р.

12000,00 (встановлений оклад — 7800,00)

12000,00

Разом відкоригований заробіток, грн

155744,70

(56829,30 + 86915,40 + 12000,00)

Середньоденна зарплата, грн/к. дн. (155744,70 грн : (365 к. дн. − 11 к. дн.))

439,96

Сума відпускних, грн (439,96 грн/к. дн. × 30 к. дн.)

13198,80

Календар бухгал­тера
28.02.20

Фінзвітність за IV квартал 2019 року до органів статистики

Структурне обстеження підприємства за 2019 рік

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2019 рік (форма № 10-ПІ)

ЄСВ із зарплати (доходу) за січень 2020 року (гірничі підприємства)

Авансовий внесок з туристичного збору за лютий 2020 року

ПДФО та ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2019 року

ПДВ за січень 2020 року (платники, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку