Статті

Х

Хочете придбати комп’ютер чи підключити Інтернет? А чи є у вас програма інформатизації?

(коментар до наказу Державного агентства з питань електронного урядування України «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» від 14.05.2019 р. № 35)

(лист Державного агентства з питань електронного урядування України від 02.08.2019 р. № 1/04-1-1923 (витяг))

09 вересня, 2019
Тема:

Людмила Линник, юрист газети «Бухгалтерія: бюджет»

Наказ, що коментується, набрав чинності 23.07.2019 р. І вже із серпня 2019 року деякі розпорядники бюджетних коштів зіткнулись з відмовою органів Казначейства «пропускати» платежі на оплату послуг доступу до мережі Інтернет, на ремонт та придбавання комп’ютерної техніки і обладнання без наявного погодження бюджетної програми, відповідно до якої проводяться ці платежі, з Державним агентством з питань електронного урядування (далі — Агентство1). Чому? Давайте розбиратись.

ДО ВІДОМА. Постановою КМУ від 02.09.2019 р. № 829 передбачено утворення Міністерства цифрової трансформації України шляхом реорганізації Державного агентства з питань електронного урядування.

Історія питання

Коментований наказ — не перший документ у цій сфері. І якщо досі ви не чули про Національну програму інформатизації (далі — НПІ), то доведеться з нею познайомитись.

Історія питання починається ще з 1998 року і пов’язана з прийняттям Закону № 74/982. Ним визначено основні засади формування та виконання НПІ, метою якої є розв’язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення.

Закон України «Про національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР.

Ключові моменти цього документу такі.

По-перше, складовими НПІ є її Концепція, а також сукупність державних програм з інформатизації, галузеві та регіональні програми і проекти інформатизації, програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування (далі — ОМС) — ч. 2 ст. 2 Закону № 74/98.

По-друге, програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій чи передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування держорганів, ОМС, установ, організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштіввиконуються як складові частини НПІ — ч. 5 ст. 2 Закону № 74/98.

Простіше кажучи, всі заходи органів держвлади, ОМС, їх структурних підрозділів, спрямовані на розвиток інформативного простору на підвідомчій території, як-то запровадження електронного документообігу, впровадження нових та підтримки існуючих інформаційних систем, придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування цих органів та інформування населення про їх діяльність, впровадження ефективних механізмів надання електронних адмінпослуг населенню та суб’єктам господарювання, використання комплексних систем захисту інформації, зменшення кількості комп’ютерних вірусів та хакерських атак, спрямованих на спотворення веб-сторінок тощо, якраз і є заходами інформатизації та мають відображатись у відповідній програмі на відповідному рівні.

По-третє, регіональні програми та проекти інформатизації розробляються місцевими органами виконавчої влади як складова частина НПІ та погоджуються з Генеральним державним замовником НПІ, яким наразі є Агентство. Це передбачено ст. 18 Закону № 74/98.

А програми та проекти інформатизації ОМС повинні відповідати НПІ, прийматися і виконуватися за погодженням із Агентством (ст. 19 Закону № 74/98, абз. 2 п. 10 Положення № 13523).

Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затверджене постановою КМУ від 31.08.1998 р. № 1352.

Порядок погодження Агентство визначає самостійно.

ДО ВІДОМА. Погодження програм інформатизації стосується розпорядників коштів і державного, і місцевих бюджетів.

Але це ще не все.

Реєстрація зобов’язань За нормами ч. 1 ст. 48 БКУ4 розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. При цьому взяття бюджетних зобов’язань щодо завдань (проектів) НПІ здійснюється після їх погодження з Агентством. Підкреслимо, що ця норма міститься у БКУ з моменту його прийняття у 2010 році. Аналогічну за змістом вимогу (тобто погодження усіх програм) містив і п. 13 Положення № 1352.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Отже, питання зовсім не нове. Тож чому саме зараз виникають питання щодо платежів? Пояснимо далі.

Так, до серпня цього року деякі розпорядники не замислювалися про необхідністьпогодження відповідних програм. Річ у тому, що раніше визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації здійснювалось відповідно до Методики № 975. Цей документ як ознаки належності програм до інформатизації визначав, наприклад, створення інформаційних баз, систем, сховищ, веб-порталів, запровадження електронного документообігу, проведення моніторингу.

Методика визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, затверджена наказом Держкомзв’язку від 06.06.2003 р. № 97 (втратила чинність).

Тож якщо ваша програма не мала конкретної назви — «програма інформатизації» та не містила конкретно визначених Методикою № 97 ознак, ви не створювали, не запроваджували і не проводили нічого з передбаченого нею, органи ДКСУ не вимагали для її фінансування погоджень з Агентством.

Що змінилося у 2019 році?

По-перше, законодавці дещо спростили процедуру погодження. Якщо раніше п. 13 Положення № 1352 вимагав погодження усіх програм, то постановою КМУ від 22.05.2019 р. № 440 (набрала чинності 04.06.2019 р.) до цієї норми внесено зміни. Так, відповідно до оновленого п. 13 Положення № 1352 взяття бюджетних зобов’язань за програмами інформатизації та здійснення оплати відбувається для закупівель:

 • вартістю понад 100 тис. грн — після погодження з Агентством;
 • вартістю до 100 тис. грн — шляхом повідомлення розпорядником Агентства за визначеною агентством процедурою.

По-друге, коментованим наказом затверджено нову Методику визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації (далі — Методика № 35). Відповідно до цього документа відтепер до програм сфери інформатизації належать всі програми, в межах яких розпорядниками бюджетних коштів планується здійснення заходів, а відповідно, і закупівель, що відповідають кодам Єдиного закупівельного словника6, наведеним у додатку до Методики № 35. А це і придбання та ремонт комп’ютерного обладнання, приладдя, його обслуговування, прокладання мереж, консультаційні послуги, проектування та наукові дослідження у сфері інформаційних систем, технологій та програмного забезпечення. Відтак, тепер ознаки програм інформатизації прив’язані до закупівель. І якщо держоргану чи ОМС необхідно заправити картридж принтера, відремонтувати комп’ютер чи підключитись до мережі Інтернет для забезпечення їх діяльності, для інформування про її результати, для обміну інформацією, то ці закупівлі належать до перелічених в додатку до Методики № 35. Отже програми, за якими фінансуються такі видатки, містять ознаки програм інформатизації і підлягають уточненню і погодженню з Агентством.

Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 р. № 1749.

Тож наразі ДКСУ достатньо глянути на предмет закупівлі (предмет договору) при реєстрації зобов’язань і вже зрозуміло, чи належать дані видатки до сфери інформатизації та чи потрібне погодження Агентства. Тому Агентство в листі від 02.08.2019 р. № 1/04-1-1923, адресованому ДКСУ, попросило казначеїв проконтролювати це питання.

Що робити?

Отже, якщо ви закуповуєте щось із передбаченого додатком до Методики № 35, то після 23.07.2019 р. свої документи вам необхідно привести у відповідність до останніх змін у цій сфері.

По-перше, відповідним розпорядникам та уповноваженим органам слід переглянути галузеві, регіональні та місцеві програми на ознаки належності до інформатизації. Якщо такі є, затвердити відповідну програму саме інформатизації (наприклад, «Районна програма інформатизації», чи «Програма інформатизації міста N»).

По-друге, внести відповідні зміни до паспортів бюджетних програм. Наприклад, фінансування видатків на виконання Національної програми інформатизації з місцевих бюджетів здійснюється за кодом ТПКВКМБ 7520.

По-третє, погодити відповідні програми та видатки на фінансування їх заходів у порядку, визначеному Положенням № 1352 та Агентством.

ДО ВІДОМА. Листи можна надсилати як через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ), так і на електронну адресу npi2020@e.gov.ua, або у паперовому вигляді на адресу: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150. Згідно з даними, наведеними на сайті Агентства (www.e.gov.ua), ви можете зателефонувати до відділу формування та виконання Національної програми інформатизації за телефонами: (044)207-17-35 та (044)207-17-38.

Агентство з урахуванням норм Порядку № 10487 залежно від вартості та процедури закупівлі напрацювало три види звернення розпорядників. Відповідну інформацію розміщено на сайті Агентства (Головна  Проекти  Національна програма інформатизації  Погодження НПІ).

Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів), затверджений постановою КМУ від 25.07.2002 р. № 1048.

Зокрема, для закупівлі:

 • вартістю до 100 тис. грн розпорядник бюджетних коштів надсилає повідомлення про намір укласти договір/укладення договору. Приклад листа-повідомлення також наводиться. Крім назви установи, слід вказати: дату, номер договору, ДК 021:2015, предмет закупівлі, вартість, контрагента. Відповіді на листи-повідомлення Агенство не надає.При цьому для реєстрації зобов’язань та оплати за договором в цьому випадку ДКСУ буде достатньо надати доказ відправлення Агентству відповідного повідомлення (наприклад, скріншот листа);

  Перелік кодів Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що визначають належність завдань, проектів (робіт) до сфери інформатизації (Національної програми інформатизації)

  Код CPV*

  Опис

  30200000-1

  Комп’ютерне обладнання та приладдя

  32400000-7 (крім 32440000-9)

  Мережі

  48000000-8

  Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи

  50300000-8

  Ремонт, технічне обслуговування персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги

  72000000-5

  Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки

  73100000-3**

  Послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок

  73200000-4**

  Консультаційні послуги у сфері НДДКР

  73300000-5**

  Проектування та виконання НДДКР

  * Розділ, група, клас загалом або категорія.

  ** У разі якщо послуги належать до сфер інформаційних систем, інформаційних технологій, програмного забезпечення.

 • вартістю понад 100 тис. грн, але меншою за визначені ст. 2 Закону № 9228 (200 тис. грн — для товарів/послуг, 1,5 млн грн — для робіт), розпорядник надсилає Агентству лист про погодження договору закупівлі. До листа додається витяг з річного плану та посилання на його розташування в мережі Інтернет, проект або копія договору з посиланням на його місце розташування в системі ProZorrо. Орієнтовний термін розгляду — 10 робочих днів.
 • вартістю, що перевищує 100 тис. грн та дорівнює або перевищує закупівельні межі (200 тис. грн — для товарів, послуг, 1,5 млн грн — для робіт), розпорядник також направляє листа про погодження та отримання експертного висновку щодо договору закупівлі. До листа додається витяг із річного плану та посилання на його місце розташування в мережі Інтернет, техніко-економічне обґрунтування проекту інформатизації, проект договору в складі тендерної документації з посиланням на місце розташування в системі ProZorrо. Термін розгляду звернення, що вимагає експертного висновку до 45 днів (п. 10 Порядку № 1048).
Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII.

Втім, наразі за інформацією, розміщеною на сайті Агентства, передбачено єдиний порядок для погодження проектів, вартість який перевищує 100 тис. грн. тож це питання пропонуємо уточнити у спеціалістів Агентства.

Календар бухгал­тера
27.01.20

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма № 1-послуги (квартальна)) за ІV квартал 2019 року

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна) за ІV кв

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3–торг (квартальна) за ІV квартал 2019 р

28.01.20

ЄСВ із зарплати (доходу) за грудень 2019 року (гірничими підприємствами)

29.01.20

Транспортний податок за ІV квартал 2019 року

Податок на нерухоме майно за ІV квартал 2019 року

30.01.20

Авансовий внесок з туристичного збору за січень 2020 року (платниками, які сплачують туристичний збі

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку