Статті

М

МСФЗ для МСП: «має бути узгодження з точки зору принципів»

Сьогодні наш співрозмовник — Пол Томпсон (Paul Thompson), директор Європейської Федерації бухгалтерів та аудиторів малих та середніх підприємств (EFAA). Пан Томпсон також є членом Групи із впровадження МСФЗ для МСП, дорадчого органу Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також членом Консультативної ради з питань індустрії бізнес-шкіл Ноттінгемського університету (IAB). Пол Томпсон відомий як палкий ентузіаст розвитку світової бухгалтерської професії.

19 липня, 2019

Пол Томпсон, директор EFAA
 

МСФЗ для МСП є дозволеним або обов’язковим для застосування у 86 юрисдикціях. За вашою оцінкою, чи охоче підприємства обирають МСФЗ для МСП, якщо є альтернатива?

П. Т.: Багато бізнес-лідерів і бухгалтерів, як і представники широкої громадськості, не любить зміни як такі. Як правило, це означає додаткову роботу і порушення звичайної та знайомої рутини. Але багато країн і компаній прийняло необхідність змін і вирішило перейти на МСФЗ для МСП. Деякі цього не зробили з причин, які варіюються від відчуття, що цей стандарт все ще надто складний, особливо для мікропідприємств, до занепокоєння тим, що управління МСФЗ здійснює Рада з МСБО. МСФЗ для МСП широко використовують, але все ще має бути зроблено чимало роботи, особливо в ЄС, де тільки Велика Британія використовує модифіковану версію цього стандарту. Не існує глобально визнаної альтернативи. Читачам (незалежно від того, які стандарти вони обирають) може бути цікаво дізнатися про результати дослідження EFAA «Ефект просочування — МСФЗ та бухгалтерський облік МСП»: з’ясувалось, що обліковий підхід МСФЗ фактично вже інфільтрований у національні стандарти таким чином, що МСП доводиться вести облік за правилами, які, мабуть, насправді були призначені для великих публічних компаній.

Що слід брати до уваги, ухвалюючи рішення про перехід на МСФЗ для МСП?

П. Т.: Я закликаю читачів вашого журналу прочитати на сайті Фундації МСФЗ пояснення, чому було розроблено спеціальний стандарт — МСФЗ для МСП — і чому МСП було б корисно його застосовувати, а також подивитися короткий відеоролик, записаний із цього приводу. Вивчення цього питання також приведе вас до комплексу матеріалів, які стосуються впровадження МСФЗ для МСП. Вони включають навчальні модулі, які містять, зокрема, і матеріали російською мовою. Ці матеріали можуть переконати МСП в тому, що вони мають доступ до всього необхідного для належного впровадження МСФЗ для МСП.

З якими проблемами (труднощами) найчастіше стикаються підприємства, коли переходять на використання МСФЗ для МСП?

П. Т.: Проблема переходу до застосування МСФЗ для МСП залежить від того, з якої системи обліку вони переходять і наскільки легко можуть отримати доступ до експертної думки щодо МСФЗ для МСП. Якщо МСП використовують повний пакет МСФЗ, тоді перехід буде відносно легким, оскільки МСФЗ для МСП по суті є спрощенням повних МСФЗ. Якщо перехід відбувається від національних стандартів, що мають мало спільного з повними МСФЗ, то це може бути серйозною проблемою. Також важливим для перехідного періоду є доступ до зрозумілих експертних консультацій з боку тих, хто знайомий із повними МСФЗ або МСФЗ для МСП. Зміна структури обліку — це не лише питання ознайомлення з технічним змістом нової облікової основи, а й питання управління процесом змін. Передусім це вимагає, щоб усі зацікавлені сторони розуміли, чому необхідна зміна, в чому суть переваг МСФЗ для МСП, про які сказано у згаданому вище відео, і якими є шляхи до успішної реалізації задуму. Як я вже говорив вище, Фундація МСФЗ зробила те, що від неї залежить: вона надала повний набір матеріалів для впровадження МСФЗ для МСПП, включаючи ефективні навчальні модулі.

МСФЗ для МСП не оновлюється негайно з урахуванням змін до чинних МСФЗ або ухвалення нових МСФЗ, виданих після останнього Комплексного перегляду МСФЗ для МСП. Чи є це серйозною проблемою?

П. Т.: Рада з МСБО завершила початковий комплексний огляд МСФЗ для МСП у травні 2015 року. На основі отриманих відгуків та того факту, що цей стандарт все ще відносно новий, Рада випустила лише обмежені поправки та розпочала другий всеосяжний огляд. Цілком імовірно, що цей огляд буде знаменувати набагато більші зміни до МСФЗ для МСП, оскільки протягом останніх кількох років було внесено багато значних змін до повного пакета МСФЗ. Періодичний перегляд МСФЗ для МСП, замість постійних змін для узгодження з повними МСФЗ, гарантує, що МСФЗ для МСП є відносно стабільним. Цю його властивість схвалюють МСП.

Дозвольте мені почати з кількох загальних зауважень щодо питання узгодження з повними МСФЗ. Я вважаю, що між МСФЗ та МСФЗ для МСП має бути узгодження з точки зору принципів бухгалтерського обліку та методів обліку. Можуть бути випадки, коли такого узгодження немає через низку причин: відсутність релевантності для МСП (наприклад, звітування про прибуток на акцію — EPS), відсутність релевантності для своїх користувачів (наприклад, великі вимоги до розкриття інформації), короткострокові затримки в доступі до вигід від ухвалення нових МСФЗ або деякі занадто складні/дорогі (порівняно з перевагами) бухгалтерські процедури (оцінки, розкриття інформації). Саме узгодження може призвести лише до обмежених вигід, але «великі» МСФЗ можуть стати джерелом потенційних покращень МСФЗ для МСП. Адже МСФЗ постійно формуються комплексним процесом глобальних досліджень, обговорень і дебатів. МСФЗ для МСП безпосередньо не виграє від цього процесу, але може отримати непрямий результат періодичного огляду, який аналізує, «які з цих змін до МСФЗ можуть поліпшити МСФЗ для МСП».

Я бачу такі переваги від узгодження МСФЗ для МСП з повними МСФЗ:

Краще розуміння користувачами звітних показників, коли можна розглядати як показники публічних компаній, що використовують повні МСФЗ, так і показники непублічних підприємств, які застосовують МСФЗ для МСП. Початковий принцип полягає у визнанні того, що радикальні відмінності між двома системами обліку в одній країні є небажаними, заплутаними і можуть призвести до нерозуміння. У цьому здебільшого просто немає потреби, оскільки питання бухгалтерського обліку, з якими стикаються дві категорії підприємств, будуть однаковими.

 1. Для деяких користувачів (наприклад, для податкових органів, груп компаній, постачальників програмного забезпечення тощо) є великим тягарем працювати з різними основами звітності, особливо коли застосовуються різні методи обліку.
 2. Підготовка бухгалтерів та виховання нових працівників професії стають більш складними та дорогими внаслідок використання різних систем обліку.
 3. Перехід МСП, що використовують МСФЗ для МСП, до публічних компаній, що застосовують повний пакет МСФЗ, буде легшим (втім, їх кількість, ймовірно, є відносно невеликою і як така не має впливати на узгодження).
 4. Як було зазначено вище, МСФЗ можуть являти собою найкращу бухгалтерську практику, отже, узгодження може поліпшити МСФЗ для МСП.

Але я бачу й недоліки узгодження:

 1. Деякі з повних МСФЗ вимагають складних рішень щодо бухгалтерського обліку та розкриття великих обсягів інформації, і вони є складними та дорогими для МСП, особливо для мікропідприємств у тих країнах, що розвиваються.
 2. Можуть існувати теми та питання, які не стосуються МСП та користувачів їхньої звітності.
 3. Швидкі зміни у «великих» МСФЗ можуть створити непропорційні великі витрати для МСП порівняно з вигодами від нових методів обліку, з яких можуть скористатися компанії, що застосовують повні МСФЗ.

У 2019 році розпочалася кампанія для наступного всебічного перегляду МСФЗ для МСП. Що, на Вашу думку, потрібно змінити (покращити) насамперед? Якою мірою слід змінювати МСФЗ для МСП з урахуванням останніх нових основних МСФЗ?

П. Т.: З точки зору Європейського Союзу (ЄС) важливо розв’язати несумісність стандарту з директивами ЄС. Незважаючи на те, що ЄС не визнає стандарт у своєму регулюванні, важливо, щоб держави — члени ЄС та/або МСП в Європі, які бажають прийняти або добровільно використовувати стандарт, могли це зробити, не побоюючись невиконання директив.

Ось мої попередні думки щодо ключових змін:

 1. МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» — узгодження із загальними принципами МСФЗ 9 було б корисним, особливо щодо визначення критерію «виплат основної суми та процентів» для категорії фінансових інструментів, що оцінюються за амортизованою вартістю. Менше бажання вводити складну модель обліку за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (OCI) для боргів та інструментів власного капіталу. Наявний варіант повернення до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» має бути замінений на опцію застосування МСФЗ 9, і якщо так, може виникнути потреба в меншій кількості змін.
 2. МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» — узгодження загальних принципів, особливо для 5-ступінчастого підходу, буде бажаним. Але МСФЗ для МСП не повинен включати деякі складні правила МСФЗ 15.
 3. МСФЗ 16 «Оренда» — узгодження загальних принципів підтримую. Практичні спрощення для «малоцінних» і короткотермінових орендних договорів мають бути включені доМСФЗ для МСП чітко та безпосередньо.
 4. МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» (2008) — МСФЗ для МСП не узгоджується з МСФЗ щодо визнання окремих нематеріальних активів та амортизації гудвілу. Здається, мало є підстав для усунення цих розбіжностей. Зміни в моделі повної справедливої вартості менш імовірно матимуть значний вплив на об’єднання підприємств малого та середнього бізнесу, а отже, списання витрат на придбання може виявитися неприйнятним.
 5. МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» — має бути узгодження загальних принципів, особливо визначення контролю. Звільнення для інвестиційних підприємств слід інтегрувати і в МСФЗ для МСП.
 6. МСФЗ 11 «Спільна діяльність» — важливо узгодити термінологію/класифікацію спільної діяльності. Наприклад, МСФЗ для МСП має відмінне від МСФЗ 11 визначення для «спільного підприємства». Наявні опції облікової політики в МСФЗ для МСП для обліку цих механізмів мають залишитися. В іншому випадку принципи оцінки вкладень значною мірою будуть подібними.
 7. МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання»МСФЗ для МСП може отримати вигоду від розширеного розкриття інформації про природу ризиків та масштаби часток в інших суб’єктів господарювання, включаючи концепцію неконсолідованих структурованих суб’єктів. Це стандарт розкриття інформації, тому причини узгодження з ним є менш значними. Рівень розкриття інформації в МСФЗ 12 відображає публічний характер підзвітності суб’єктів господарювання.
 8. МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» — справедлива вартість є обов’язковою або необов’язковою базою оцінки в МСФЗ для МСП. Основні вимоги МСФЗ 13 слід враховувати для МСФЗ для МСП. Хоча визначення справедливої вартості в МСФЗ для МСП лише незначно відрізняється від визначення МСФЗ 13. МСФЗ 13 повинен залишатися джерелом інформації для укладачів звітності, які застосовують справедливу вартість для МСП.
 9. МСБО 19 «Виплати працівникам» — у 2011 році опцію «коридор» було скасовано. Тому я не бачу необхідності вносити поправки до МСФЗ для МСП, який не дозволяє цієї опції.

У результаті перегляду МСБО 19, що відбувся в червні 2011 року, було, зокрема, виключено застосування так званого підходу коридору (corridor approach), відповідно до якого можна було відтермінувати визнання прибутків та збитків за програмами з визначеними виплатами (defined benefit plans).

Як ви ставитеся до пропозицій щодо розширення сфери використання МСФЗ для МСП?

П. Т.: У принципі я погоджуюся з ідеєю надати публічним підзвітним суб’єктам право застосовувати МСФЗ для МСП. Багато невеликих публічних компаній вважає, що виконання всіх вимог МСФЗ є викликом, який ставить під сумнів, що переваги, які надає звітний обсяг інформації, перевищують витрати на її надання. Цікаво було б зрозуміти, чи слід Раді з МСБО розглянути питання про скорочення обсягу інформації, яка вважається публічно необхідною, чи просто дозволити деяким публічним суб’єктам використовувати МСФЗ для МСП. Я б також застеріг від наближення вимогМСФЗ для МСП до вимог повних МСФЗ заради таких суб’єктів. Це би зробило МСФЗ для МСП занадто складним для тих суб’єктів господарювання, для яких він спочатку і був призначений. Я сподіваюся, що одного дня МСФЗ для МСП стане базовим або основним стандартом у пакеті МСФЗ, можливо, просто називаючись МСФЗ, натомість повні МСФЗ буде віднесено до єдиної категорії МСФЗ для публічних підприємств.

Якщо деякі публічно підзвітні суб’єкти, такі як підприємства, чиї цінні папери торгуються на відкритому ринку, та/або підприємства, що володіють фідуціарними активами, зможуть застосовувати МСФЗ для МСП, то їхнє коло має бути обмеженим. Ми тут не можемо дозволити вільного доступу для всіх.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку