Статті

А

Атестація під час випробувального терміну: законно чи ні?

Коли приймали особу на посаду головного бухгалтера, їй було встановлено випробувальний термін відповідно до трудового договору. Чи має право атестаційна комісія розглянути й визначити невідповідність кваліфікації особи вимогам ДКХП (Довідник кваліфікаційних характеристик працівників) (у разі наявності такої) до закінчення випробувального терміну? Хто має входити до складу атестаційної комісії?

Cтаттю взято з газети  "Медична бухгалтерія"№13

Олександр Носіков, провідний науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України і НАН України, канд. соц. наук

Атестація Відповідно до ст. 12 Закону № 43121 атестації не підлягають, зокрема, працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року. Отже, працівника, який ще не пропрацював на підприємстві щонайменше один рік, атестувати не можна.

Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р. № 4312-VI.

Випробування Відповідно до ст. 26 КЗпП2 під час укладання трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування, щоби перевірити відповідність працівника роботі, яку йому доручають. Умова про таку перевірку має бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII.

У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Випробування, серед іншого, не встановлюють, коли приймають на роботу:

  • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
  • осіб, звільнених у запас із військової чи альтернативної (невійськової) служби;
  • осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
  • переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
  • осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи;
  • вагітних жінок;
  • одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
  • осіб, з якими укладають строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
  • внутрішньо переміщених осіб.

Випробування також не встановлюють, коли приймають на роботу в іншу місцевість і переводять на роботу на інше підприємство.

Щодо строків випробування, згідно зі ст. 27 КЗпП такий строк після прийняття на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням із відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців. До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

Кваліфікаційні характеристики Стосовно кваліфікаційних вимог до будь-якої посади, то відповідно до п. 11 Загальних положень випуску 1 ДКХП3 осіб, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можна, як виняток, залишити на займаній посаді або призначити на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу). Якщо говорити конкретно про посаду головного бухгалтера, то кваліфікаційна характеристика на цю посаду (див. випуск 1 ДКХП) передбачає таку освітньо-кваліфікаційну вимогу, як вища освіта другого рівня (магістр)4. Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня має бути не менше ніж 2 роки.

Щодо рівня підготовки «спеціаліст» дивись Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.
Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

Отже, у наведеному випадку працівник не підлягає атестації. Випробувальний термін слід установлювати у трудовому договорі відповідно до вимог законодавства. Питання щодо визначення відповідності претендента на конкретну вакантну посаду вирішує роботодавець, дотримуючись вимог законодавства, трудового договору та враховуючи положення ДКХП.

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за вересень 2019 року

Довідку про використані РК за вересень 2019 року

Фінансва та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

18.10.19

ЄП за жовтень 2019 року (ФОП-єдинниками груп 1, 2)

Авансовий платіж з ПДФО (за фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат) (ФОП-заг

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку