Статті

Ц

Центри СССДМ: назви посад та їх коди згідно з Класифікатором професій — шпаргалка

Раніше (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 31/2018; № 33/2018, с. 28; № 34/2018, с. 27; № 36/2018, с. 13) ми розглянули загальні питання застосування Класифікатора професій та навели назви основних посад (їх коди) для працівників бюджетної сфери. Сьогодні ми продовжимо розгляд теми та приділимо увагу центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — Центри СССДМ).

Cтаттю взято з газети  "Бухгалтерія: бюджет"№15
 
Людмила Сабадаш, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

В табл. 1–2 наведено назви основних посад, які можуть бути в штатних розписах Центрів СССДМ, їх коди КП та ЗКППТР. Орієнтиром при визначенні посад послугували Типові штати № 709.

Зазначимо, що Типові штати № 709 містять:

 • Типові структуру і штат обласних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Типові структуру і штат Київського міськoго центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Типові структуру і штат районних, міських, районних у містах, районних у місті Києві центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Але в наведених нижче таблицях ми узагальнили інформацію для всіх цих соцслужб. Доцільність введення до штатного розпису тієї чи іншої посади повинна базуватися на обраних відповідно до вашого статусу соцслужби (обласна, міська, районна) типових структурі і штаті.

Таблиця 1. Центри СССДМ: назви основних посад та їх коди

Найменування посади згідно з КП (професійна назва роботи)

Код КП

Код ЗКППТР

Назва посади у штатному розписі (у трудових книжках)

Керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення1

Згідно із Загальним положенням № 573 Центр СССДМ — спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

1210.1

1. Оскільки Типовими штатами № 709 передбачено, що Центр СССДМ очолює саме «директор», то назва посади повинна йменуватися саме так (а не «керівник»).

2. Чи треба додавати до назви посади уточнення «закладу соціального захисту населення», як це зроблено в КП? На наш погляд, ні. Адже це уточнення зроблено в КП, аби окреслити, до якої сфери діяльності віднесено професійну назву роботи.

3. А чи треба додавати до назви посади уточнення «центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»? Також вважаємо, що ні. Адже згідно з абз. 3 п. 2.14 Інструкції № 58 в трудовій книжці спочатку пишеться, куди прийнято працівника, а потім — на яку посаду.

Отже, в штатному розписі та трудовій книжці посаду зазначають як «директор»

Бухгалтер2

ДО ВІДОМАЯкщо йдеться про бухгалтера (з дипломом магістра), який належить до професіоналів, то код КП — 2411.2, а код ЗКППТР — 20281. Довідником № 336 для посади передбачено кваліфікаційні категорії (провідний; І; ІІ). Запис про назву професії виконується із зазначенням категорії, наприклад, «бухгалтер (з дипломом магістра) ІІ категорії».

3433

20281

Довідником № 336 для посади передбачено кваліфікаційні категорії (І; ІІ). Запис про назву професії виконується із зазначенням категорії, наприклад, «бухгалтер ІІ категорії»

Начальник відділу

1229.7

23898

Зазначають так само, як і у КП

Юрисконсульт

2429

25500

Довідником № 336 для посади передбачено кваліфікаційні категорії (провідний; І; ІІ). Запис про назву професії виконується із зазначенням категорії, наприклад, «юрисконсульт ІІ категорії»

Юрист

2421.2

Зазначають так само, як і у КП. Якщо працівник має кваліфікаційну категорію, то запис про назву професії виконується із зазначенням категорії

Фахівець із соціальної роботи

2446.2

24768

Довідником № 518 для посади передбачено кваліфікаційні категорії (провідний; І, ІІ категорії). Запис про назву професії виконується із зазначенням категорії, наприклад, «провідний фахівець із соціальної роботи»

Педагог соціальний

2340

24314

Для посади передбачено кваліфікаційні категорії (вища; І; ІІ). Запис про назву професії виконується із зазначенням категорії, наприклад, «педагог соціальний ІІ категорії»

Практичний психолог3

Типовими штатами № 709 передбачено, що до штатного розпису вводять або посаду «практичний психолог», або посаду «психолог». Якщо ви ввели посаду психолога, то для неї код КП — 2445.2, а код ЗКППТР — 24459.

2445.2

Довідником № 518 передбачено кваліфікаційні категорії (вища; І; ІІ). Запис про назву професії виконується із зазначенням категорії, наприклад, «практичний психолог ІІ категорії»

Методист

2351.2

Передбачено кваліфікаційні категорії (вища; І; ІІ). Запис про назву професії виконується із зазначенням категорії, наприклад, «методист ІІ категорії»

Заступник директора — начальник відділу

Типовими штатами № 709 передбачено посаду «заступник директора — начальник відділу». Але в КП такої професійної назви роботи немає. Навіть більше: не допускається утворення розширених (подвійних) назв посад (професій) через дефіс, крім тих, що передбачені у КП і є встановленою кодифікованою назвою однієї посади, на що Мінсоцполітики звертало увагу в листі від 18.03.2016 р. № 106/13/116-16. Як бути?

Шлях 1 В штатному розписі (трудовій книжці) зазначати посаду як «заступник директора». Така назва відповідає КП. Так, відповідно до примітки 1 додатка В до КП посади заступників утворюють шляхом додавання слова «заступник» до базової посади «директор» і отримують посаду «заступник директора» зі збереженням коду КП базової посади — 1210.1 (коду ЗКППТР немає). А якщо є необхідність позначити, що цей працівник також буде виконувати обов’язки начальника відділу, то це слід зауважити в його посадовій інструкції. Так, п. 6 Довідника № 336 визначено, що конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями працівників, які розробляють і затверджують на основі Довідника роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису установи. На це звертало увагу Мінсоцполітики у листі від 04.08.2017 р. № 2084/0/101-17/284. Крім того, у листі від 17.12.2018 р. № 24684/0/2-18/28 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 4/2019, с. 18) Мінсоцполітики підкреслювало, що в разі відсутності у КПназви посади, яка повністю відповідає покладеним на працівника обов’язкам, вибирається найближча за змістом назва, а в посадовій інструкції працівника зазначаються всі особливості роботи за цією посадою. При заповненні таблиці 5 звіту з ЄСВ:

 • у реквізиті 12 зазначаємо назву посади згідно з КП — «Керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення»;
 • у реквізиті 13 проставляємо «1210.1»;
 • у реквізиті 14 — «–»;
 • у реквізиті 15 — назву посади згідно зі штатним розписом, тобто «Заступник директора».

Шлях 2 В штатному розписі (трудовій книжці) зазначати посаду так, як це передбачено Типовими штатами № 709 — «Заступник директора — начальник відділу». В підтримку цього шляху є той аргумент, що тоді назва посади буде відповідати Типовим штатам № 709. При заповненні таблиці 5 звіту з ЄСВ:

 • у реквізиті 12 зазначаємо назву посади згідно з КП — «Керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення»;
 • у реквізиті 13 проставляємо «1210.1»;
 • у реквізиті 14 — «–»;
 • у реквізиті 15 — назву посади згідно зі штатним розписом, тобто «Заступник директора — начальник відділу».

Який шлях обрати — вирішувати вам. На наш погляд, кожен з них має право на існування.

Таблиця 2. Центри СССДМ: назви додаткових посад та їх коди

Найменування посади згідно з КП (професійна назва роботи)

Код КП

Код ЗКППТР

Назва посади у штатному розписі (у трудових книжках)

Діловод

4144

21299

Як правило, назви цих посад не потребують уточнень (не мають також і кваліфікаційних категорій), тому в штатному розписі та трудовій книжці їх зазначають так само, як і у КП

Прибиральник службових приміщень

9132

19260

Завідувач господарства

1239

22124

Сторож

9152

18883

Водій автотранспортних засобів

8322

Довідником № 136 передбачено наявність у водія кваліфікації II чи I класу. Запис про назву професії виконується із зазначенням класу, наприклад, «водій автотранспортного засобу І класу»

Інспектор з кадрів

3423

22601

Довідником № 336 для посади передбачено кваліфікаційну категорію (старший). Запис про назву професії виконується із зазначенням категорії, наприклад, «старший інспектор з кадрів»

 

Використані документи

КП — Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

ЗКППТР — Загальносоюзний класифікатор професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів, затверджений постановою Держкомітету СРСР з стандартів від 27.08.1986 р. № 016 (застосовувався до грудня 1995 року).

Загальне положення № 573 — Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затверджене постановою КМУ від 01.08.2013 р. № 573.

Типові штати № 709 — Типові структури і штати центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затверджені Мінсоцполітики від 29.06.2016 р. № 709.

Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58.

Довідник № 336 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

Довідник № 518 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги», затверджений наказом Мінсоцполітики від 29.03.2017 р. № 518.

Довідник № 136 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69 «Автомобільний транспорт», затверджений наказом Мінтрансзв’язку від 14.02.2006 р. № 136.

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за вересень 2019 року

Довідку про використані РК за вересень 2019 року

Фінансва та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

18.10.19

ЄП за жовтень 2019 року (ФОП-єдинниками груп 1, 2)

Авансовий платіж з ПДФО (за фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат) (ФОП-заг

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку