Статті

П

Перевірка зошитів та письмових робіт: умови встановлення додаткової оплати вчителям шкіл

За перевірку зошитів та письмових робіт вчителі мають право на певну доплату. Так, вчителям I–IVкласів надається доплата за перевірку зошитів, а вчителям V–XI(XII) класів— за перевірку письмових робіт. Як встановити та розрахувати суми таких доплат, розповімо у цій статті.

20 серпня, 2013

Статтю взято з газети "Бухгалтерія: бюджет" № 2/2013

ДОПЛАТА ЗАПЕРЕВІРКУ ЗОШИТІВ

ЇЇ встановлюють основному вчителю IIV класів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і най-менувань у розмірі 15 % ставки зарплати незалежно від навантаження (абз. 1 п. 37 Інструкції № 102).

Якщо в цих класах уроки з мов проводить інший вчитель, доплата надається за фактичну кількість годин, виходячи з розмірів, передбачених для вчителів початкових класів, з урахуванням кількості учнів.

Так, у класах (класах-комплектах) з кількістю учнів менше 12 осіб, доплата надається у розмірі 50 % відповідної виплати. Такий порядок оплати застосовують і при поділі класів та груп на підгрупи. Нагадаємо, що порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах визначено у Порядку № 128.

Приклад 1Кількість учнів 4-А класу сільської школи станом на 01.09.2013 р. складає 11 чоловік.За результатами тарифікації вчителю початкових класів (має другу кваліфікаційну категорію) встановлено педагогічне навантаження в розмірі 19 год. на тиждень. Години викладання іноземної мови (2 год. на тиждень) передані вчителю англійської мови (має вищу кваліфікаційну категорію).

Доплата за перевірку зошитів у жовтні 2013 р. становитиме:

 • вчителя 4-А класу (незалежно від навантаження):1551,00 грн. × 15 % × 50 % = 116,32 грн.;
 • вчителя англійської мови за 2 год. навантаження в 4-А класі:1806,00 грн. : 18 год. × 2 год. × 15 % × 50 % = 15,05 грн.

У такому ж порядку (як і для вчителя англійської мови з нашого прикладу) проводиться доплата вчителям початкових класів, які ведуть індивідуальні заняття на дому (лікарні або санаторії) (абз. 2 п. 37 Інс-трукції № 102).

У зв’язку з тим, що індивідуальне навчання, як правило, провадиться з одним учнем, додаткова оплата за перевірку зошитів за години індивідуального навчання виконується у розмірі 50 % відповідної доплати.

Приклад 2. За результатами тарифікації вчителю початкових класів (має вищу кваліфікаційну категорію) встановлено педагогічне навантаження в розмірі 24 год. на тиждень, з них 5 год. — індивідуальне навчання на дому одного учня.

Доплата за перевірку зошитів у жовтні 2013 р. становитиме:

 • учнів початкового класу (незалежно від навантаження):1806,00 грн. × 15 % = 270,90 грн.;
 • учня з індивідуальною формою навчання:1806,00 грн. : 18 год. × 5 год. × 15 % × 50 % = 37,62 грн.

Приклад 3. Вчитель початкових класів (має першу кваліфікаційну категорію) за станом здоров’я не може вести уроки фізкультури, тому його педагогічне навантаження складає 16 год. на тиждень (менше тарифної ставки).

Майте на увазі: якщо вчителі початкових класів за станом здоров’я або з інших причин не можуть вести уроки фізкультури і співів та яким з незалежних від них причин не може бути забезпечене повне тижневе навантаження, зарплата виплачується в розмірі не нижче місячної ставки (п. 74 Інструкції № 102).

Отже, сума доплати за перевірку зошитів у жовт-ні 2013 року складатиме:

1678,00 × 15 % = 251,70 грн.

ДОПЛАТА ЗАПЕРЕВІРКУ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

Така доплата встановлюється вчителям VXI (XII) класів шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, у тому числі і тим, які ведуть індивідуальні та групові заняття з учнями на дому (в лікарні або санаторії) за перевірку письмових робіт з (абз. 3п. 37 Інструкції № 102):

 • мов та літератури — 20 %;
 • математики — 15 %;
 • іноземної мови — 10 % ставки зарплати.

Доплата проводиться з урахуванням встановленої норми навчального навантаження. У випадках, коли вчитель має навантаження з предметів, за якими встановлена доплата за перевірку письмових робіт, більше чи менше 18 год. на тиждень, доплата відповідно збільшується чи зменшується (п. 39 Інструкції № 102).

У класах (класах-комплектах) шкіл і шкіл-інтер-натів усіх типів і найменувань з кількістю учнів менше 12 чоловік, доплата провадиться у розмірі 50 % відповідних доплат. Такий порядок оплати застосовується і при поділі класів та груп на підгрупи.

Зауважимо: при поділі класів та груп на підгрупи при вивченні окремих предметів згідно з Порядком № 128 кількість учнів у підгрупі може складати менше 12 чоловік, відповідно доплата буде нараховуватись у розмірі 50 %.

Приклад 4Вчителю української мови та літератури (має вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший вчитель») встановлено педагогічне навантаження у розмірі 22 год. на тиждень, з них:

 • 11 год. укр. мови, з них 1 год. в підгрупі кількістю 11 чоловік;
 • 9 год. укр. літератури, з них 1 год. в підгрупі кількістю 11 чоловік;
 • 0,5 год. індивідуального навчання на дому з укр. мови;
 • 0,5 год. індивідуального навчання з укр. літератури;
 • 1 год. з предмету «Краєзнавство».

Доплата встановлюється за перевірку письмових робіт з української мови та літератури, а також за години індивідуального навчання (21 год. навчального навантаження). З предмету «Краєзнавство» доплата не встановлюється (п. 37 Інструкції № 102).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Відсоткова доплата за перевірку письмових робіт (зошитів) має визначатися зі ставки зарплати з урахуванням підвищень, які встановлені вчителю, оскільки вони відповідно до п. 34 Інструкції № 102створюють нові ставки.

У нашому випадку посадовий оклад вчителя вищої категорії з урахуванням підвищення за педагогічне звання «старший вчитель» становитиме:

1806 +1806 × 10 % = 1986,60 грн.

Розрахунок доплати за перевірку письмових робіт наведемо у таблиці.

Перерахунок розміру доплати за перевірку зошитів (письмових робіт) у зв’язку із зміною кількості учнів протягом навчального року не проводиться (крім випадків, коли тарифікація педагогічних працівників здійснюється на початок першого та другого півріччя) (абз. 3 п. 38 Інструкції № 102).

Отже, якщо кількість учнів у підгрупі на початку навчального року при проведенні тарифікації складала 11 осіб, а в грудні кількість учнів зросла до 14 чоловік  розмір доплати за перевірку зошитів (письмових робіт) не зміниться і буде складати 50 % відповідної доплати.

Та навпаки, якщо кількість учнів у класі або підгрупі з початку року зменшилась з 14 до 11 чоловік, розмір доплати за перевірку зошитів (письмових робіт) не зміниться і буде складати 100 % відповідної доплати (тобто 20, 15 або 10 % ставки зарплати).

Також нагадаємо: відповідно до п. 68 Інструкції № 102 встановлена при тарифікації зарплата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. Отже, доплата за перевірку зошитів (письмових робіт) виплачується і в канікулярний період.

Оскільки Інструкцією № 102 не встановлено заборони щодо встановлення доплати за перевірку зошитів (письмових робіт) працівникам-сумісникам, така доплата встановлюється їм на загальних підставах.

ВИСНОВОК. Розмір доплати за перевірку зошитів (письмових робіт):

 • залежить від предмету, який викладає вчитель, та класу (початкові класи або VXI (XII) класи), кількості чоловік у класі;
 • не залежить від кількості виконуваних письмових робіт учнями протягом навчального року. 

 

Предмет, який 
викладається

Кількість годин

Кількість учнів у класі (підгрупі)

Розрахунок

Сума, грн.

українська мова

10

14

1986,60 грн. : 18 год. × 10 год. × 20 %

220,73

українська мова

1

11

1986,60 грн. : 18 год. × 1 год. × 20 % × 50 %

11,04

українська література

8

14

1986,60 год. : 18 год. × 8 год. × 20 %

176,59

українська література

1

11

1986,60 грн. : 18 год. × 1 год. × 20 % × 50 %

11,04

індивідуальне навчання української мови

0,5

1

1986,60 грн. : 18 год. × 0,5 год. × 20 % × 50 %

5,52

індивідуальне навчання української літератури

0,5

1

1986,60 грн. : 18 год. × 0,5 год. × 20 % × 50 %

5,52

Разом:

21

-

-

430,44

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за березень 2021 року

Довідка про використані РК за березень 2021 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

19.04.21

ЄСВ «за себе» за І квартал 2021 року (ФОП)

20.04.21

Авансовий внесок з ЄП за квітень 2021 року (єдинники групи 2)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку