Статті

С

Створили підприємство? Вирішуємо задачку з поданням Повідомлення про прийняття на роботу директора

Засновниками новостворюваного підприємства (ТОВ) є троє фізичних осіб. Реєстрацію планують провести в листопаді 2017 року. На період проведення підготовчих до діяльності робіт директором тимчасово буде призначений один із засновників (згодом на цю посаду планується прийняти сторонню особу на постійній основі).
Чи потрібно подавати на директора Повідомлення про прийняття на роботу?
Якщо потрібно, то хто і коли це має робити?

Статтю взято з газети "Платник єдиного податку" № 34/2017

Чи потрібно подавати З 01.01.2015 р. заборонено допускати працівника до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу, і повідомлення фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабміном (абз. 3 ст. 24 КЗпП).

Повідомлення1подають за формою та в порядку, установленими постановою № 4132, після оформлення трудового договору (оформлення наказу, розпорядження про прийняття на роботу), але до фактичного початку роботи працівника.

«Повідомлення про прийняття працівника на роботу» (форма наведена в додатку до постанови КМУ від 17.06.2015 р. № 413).

Постанова КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413.

З директором укладається трудовий договір, він є найманим працівником, тому й винятків для прийняття такого особливого працівника ні у КЗпП, ні в постанові № 413 не зроблено. Той факт, що директор одночасно є ще й засновником підприємства, а також те, що трудові відносини з ним матимуть лише тимчасовий характер, не змінює ситуації: Повідомлення в такому разі подати потрібно!

Перш ніж ми розглянемо, як це зробити, зауважимо таке. Вимога про подання Повідомлення була запроваджена у КЗпП з метою запобігання використанню праці найманих працівників без офіційного оформлення. У випадку з директором підприємства уникнути офіційного оформлення дуже складно, оскільки дані про керівника підприємства вносяться до відомостей, наявних у ЄДР (п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону № 7553). Дані про керівника вказують у реєстраційній картці на проведення держреєстрації юридичної особи (форма 1)4. Ці відомості держреєстратор того ж дня передає ДФСУ, тобто вже на цьому етапі фіскальні органи повідомлені про прийнятого на роботу директора підприємства (ч. 2 ст. 13 Закону № 755).

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Форми реєстраційних карток затверджені наказом Мін’юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5.

ДО ВІДОМА. При створенні підприємства подавати до органу фіскальної служби заяву про взяття платника податків на облік (форма № 1-ОПП5) зараз не потрібно. Згідно з п. 3.7 Порядку № 15886узяття на облік платника за основним місцем обліку контролюючим органом здійснюється в день отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих держреєстратором відповідно до Закону № 755. І цього ж дня відбувається зворотний зв’язок: фіскальний орган повідомляє держреєстратора про взяття на облік платника податків (п. 3.8 Порядку № 1588). А от щодо осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, необхідно повідомити фіскалів за формою № 1-ОПП з відміткою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» в 10-денний строк від дня взяття на облік або виникнення змін в облікових даних.

Ці форми наведені в додатках до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом МФУ від 09.12.2011 р. № 1588 (далі — Порядок № 1588).

Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом МФУ від 09.12.2011 р. № 1588.

Усе це свідчить про те, що про прийняття директора на роботу фіскальний орган повідомлений у будь-якому разі. Про приховування офіційного працевлаштування тут не може бути й мови. Тому й виникає запитання, а чи потрібно додатково подавати на нього ще й Повідомлення? Змушені повторити, що будь-яких винятків щодо цього ні у ст. 24 КЗпП, ні в постанові № 413 немає. Це підтверджує й Мінсоцполітики (лист від 18.09.2015 р. № 14209/0/14-15/13).

Крім того, у листах ДФСУ від 02.10.2015 р. № 20929/6/99-99-17-03-03-15 і від 28.10.2015 р. № 22788/6/99-99-17-03-03-15, присвячених схожій ситуації — поданню Повідомлення у разі зміни директора підприємства, — зроблено аналогічний висновок. Тут також озвучено вимогу подавати Повідомлення попри те, що зміна керівника юридичної особи також вимагає повідомлення держреєстратора шляхом подання реєстраційної картки за формою 3 (зміна відомостей, що містяться в ЄДР). Про ці зміни держреєстратор, у свою чергу, також повідомляє фіскалів.

Незважаючи на ці обов’язкові маніпуляції, Мінсоцполітики і ДФСУ у згаданих листах наполягають на поданні Повідомлення на директора й пояснюють це так: подання органу фіскальної служби Повідомлення і порядок внесення інформації щодо зміни керівника до облікових даних платника податків регулюються різними правовими актами, тому Повідомлення подавати потрібно незалежно від подання відомостей до ЄДР у порядку, визначеному Законом № 755.

Доводиться з цим погодитися, хоча доцільність такого подання дуже спірна. Тепер поговоримо, хто і як має подавати Повідомлення.

Як подавати Відповідно до ст. 24 КЗпП і постанови № 413 Повідомленняподається власником підприємства або уповноваженим ним органом. Згідно з положеннями ст. 87 і 91 ЦКУ правоздатність юрособи виникає з дня її держреєстрації. А це, у свою чергу, відбувається на дату внесення до ЄДР запису щодо проведення держреєстрації створення юридичної особи. Отже, подати Повідомлення можна тільки після проведення держреєстрації підприємства.

Наведемо порядок дій.

Крок 1. Засновники приймають рішення про створення підприємства та оформляють його протоколом.

У цьому ж протоколі наводиться рішення щодо призначення одного із засновників директором (див. рис. 1).

Тут варто зазначити, що директор починає виконання своїх обов’язків з моменту державної реєстрації підприємства (або укладення трудового договору (контракту), якщо планується його укладати), але не раніше подання Повідомлення про прийняття директора на роботу до органу фіскальної служби.

Рекомендуємо в протоколі вказати, хто від імені ТОВ (наприклад, головуючий на зборах засновник) укладе з директором трудовий договір (контракт). Зауважимо, що на практиці з директором далеко не завжди укладається трудовий договір (контракт), але з вимог ч. 4 ст. 65 ГКУ випливає, що це є обов’язковим. Згідно з цією нормою у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), у якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Крок 2. Держреєстрація підприємства.

Подавати документи на держреєстрацію зобов’язані засновники або уповноважена ними особа на підставі довіреності (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону № 755). У реєстраційній картці за формою 1 наводяться дані про директора підприємства.

Крок 3. Укладення з директором трудового договору (контракту).

У договорі слід указати дату, з якої директор починає виконання своїх обов’язків. Зауважимо: якщо такий договір не буде оформлено, це не означає, що трудові відносини відсутні. Підтвердними документами про встановлення трудових відносин є протокол зборів засновників, наказ про вступ на посаду (про це далі) і власне Повідомлення, яке подається до органу фіскальної служби.

Крок 4. Подання Повідомлення до органу фіскальної служби.

Цей документ має бути подано до фактичного початку роботи директора. У графах 7 і 8 Повідомлення, на наше переконання, потрібно вказати реквізити протоколу засновників щодо призначення директора. Підписує Повідомлення відповідальна особа, якою може бути один із засновників, уповноважений на ці дії, або його представник (див. рис. 3).

ВАЖЛИВО! Повідомлення про прийняття директора на роботу має підписати один із засновників, на якого покладено такі повноваження, або його представник. Директор не може сам підписати Повідомлення, оскільки це свідчитиме про те, що він фактично розпочав виконання своїх обов’язків.

Якщо директор виконує якісь дії до подання на нього Повідомлення, слід уповноважити його на ці дії шляхом видачі довіреності на представлення інтересів власників підприємства перед третіми особами. У такому разі директор діятиме на підставі договору ЦПХ, а не в межах трудових відносин.

Крок 5. Видання директором наказу про вступ на посаду.

У разі якщо з директором не укладають письмовий трудовий договір (контракт), цим наказом керівник зафіксує факт початку його роботи (див. рис. 2).

З цього дня директор вступає на посаду і має право діяти від імені створеного підприємства без довіреності.

Якщо ж з директором трудовий договір (контракт) підписано, особливого сенсу в такому наказі ми не вбачаємо.

Далі вже директор затверджує штатний розпис, приймає на роботу працівників і подає на них Повідомлення. Ще раз зауважимо, що про особу, відповідальну за ведення бухобліку на підприємстві, потрібно повідомити фіскалів за формою № 1-ОПП з відміткою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку».

На закінчення зазначимо, що засновник може виконувати функції керівника підприємства не лише на підставі трудового договору, а й у межах цивільно-правових відносин, що підтвердили Мін’юст у листі від 08.09.2015 р. № 1982-0-3-15/8.1 і Мінсоцполітики в листі від 02.09.2015 р. № 366/06/186-15. Повідомленняв такому разі подавати не потрібно, оскільки ця вимога поширюється тільки на трудові відносини (лист Мінсоцполітики від 22.06.2016 р. № 746/13/84-16).

Жанна Семенченко, заступник головного редактора

Календар бухгал­тера
28.05.19

ЄСВ з зарплати (доходу) за квітень 2019 року (гірничими підприємствами)

30.05.19

ПДВ за квітень 2019 року

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2019 року

Авансовий внесок з турзбору за травень 2019 року

ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2019 року

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку