Статті

П

Податкова накладна-2019: шпаргалка для заповнення

У матеріалі ви побачите усю необхідну інформацію для заповнення ПН. Крім цього, не так давно оновили правила її заповнення, а отже, цікаво буде всім!

06 лютого, 2019
Тема: ПДВ

Основні правила заповнення

Правило 1 ПН заповнюється українською мовою (абз. 1 п. 4 Порядку № 1307 1 ) НЮАНС. У разі неможливого перекладу з іноземної мови торгової марки або найменування товару державною мовою та з метою збереження ідентифікації такого товару в ПН допускається зазначати назву торгової марки та у вигляді абревіатури номенклатуру товару без перекладу його державною мовою (категорія 101.16 ЗІР ). 1 Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307.  Правило 2 Усі графи ПН, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками, окрім графи 11 «Сума податку на додану вартість», яка заповнюється у гривнях з копійками із зазначенням після коми до 6 знака включно (абз. 2 п. 4 Порядку № 1307)  Правило 3 Реквізити заголовної частини ПН, які містять цифрові значення (дата складання, порядковий номер тощо), не повинні містити жодних інших знаків та символів (абз. 3 п. 4 Порядку № 1307)  Правило 4 Дата складання ПН заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки не проставляються (абз. 2 п. 5 Порядку № 1307)  Правило 5  Порядковий номер ПН містить лише цифрові значення (не повинен містити літери чи інші символи) та складається з двох частин (п. 6 Порядку № 1307)  ВАЖЛИВО! Не допускається складання платником ПДВ за однією датою ПН з однаковим порядковим номером, який не може починатись на «0». Рис. 1. 	 Топ-5 правил заповнення ПН
________________________________________
* * Консультація з категорії 101.16 ЗIР.
** Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307.

Ліве верхнє поле податкової накладної

У полі «Зведена податкова накладна» слід проставити відповідний код ознаки:

 • «1» — у разі нарахування ПЗ відповідно до п. 198.5 ПКУ;
 • «2» — у разі нарахування ПЗ відповідно до п. 199.1 ПКУ;
 • «3» — у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладені у п. 15 Порядку № 1307 (ПН на суму перевищення мінбази над фактичною ціною постачання);
 • «4» — у разі складання зведених ПН, особливості заповнення яких викладені у п. 19 Порядку № 1307 (ПН на ритмічні постачання).

У ПН, яка не надається покупцю у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)» слід проставити позначку «Х» та зазначити відповідний тип причини (табл. 1).

Таблиця 1. Типи причин, з яких ПН не видається покупцю

Код

Ситуація

01

Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг.

Пояснення. Така ПН складається, якщо після постачання товарів/послуг покупцю платнику ПДВ відбувається збільшення суми компенсації їх вартості, при цьому на дату такого збільшення у покупця анульована реєстрація платника ПДВ

02

Постачання неплатнику податку

03

Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізособам, які перебувають у трудових відносинах із платником ПДВ

04

Постачання у межах балансу для невиробничого використання

05

Ліквідація ОЗ за самостійним рішенням платника ПДВ

06

Переведення виробничих ОЗ до складу невиробничих

07

Вивезення товарів за межі митної території України

08

Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ

09

Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування ПДВ

10

ПН складена при анулюванні реєстрації платника податку з метою визначення ПЗ за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу ПК та не були використані в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності

11

ПН складена за щоденним підсумком операцій

12

ПН складена на постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця.

  Пояснення. Цей код ставлять у разі постачання:
 • для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипперсоналу і членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів з оплатою в безготівковій формі і послуг, операції постачання яких відповідно до п. 197.2 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ;
 • особі, не зареєстрованій платником ПДВ, товарів/послуг, постачання яких відповідно до ст. 211 ПКУ здійснюється в пільговому режимі та які отримуватимуться за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) у рамках проведення операцій, пов’язаних з виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
 • особі, не зареєстрованій платником ПДВ, товарів/послуг, операції постачання яких звільнені від оподаткування ПДВ відповідно до п. 26 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ і які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в Україні

13

Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності

14

ПН складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента

15

ПН виписані на перевищення мінбази ПДВ над фактичною вартістю постачання

Текстове поле перед табличною частиною

Таблиця 2. Особливості зазначення в ПН інформації про покупця

Ситуація

Що вказують в ПН

у полі «Отримувач (покупець)»

у полі з ІПН покупця

1. Зведені та «звичайні» ПН оформлені на компенсуючі ПЗ за пп. 198.5 та 199.1 ПКУ
(п. 11 Порядку № 1307)

Власне найменування, ПІБ (продавця)

Умовний ІПН «600000000000»

2. ПН, складена на операції (абз. 4 п. 12 Порядку № 1307):

 • з ліквідації ОЗ за самостійним рішенням платника податку;
 • переведення виробничих ОЗ до складу невиробничих;
 • постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку

Власне найменування, ПІБ (продавця)

Умовний ІПН «400000000000»

НЮАНС. Будьте уважні при переведенні виробничих ОЗ до складу невиробничих. Таку операцію можна оформити як «звичайною» ПН з умовним ІПН «400000000000», так і включити до зведеної — у цьому випадку умовний ІПН буде «600000000000».

3. ПН, на постачання товарів/послуг неплатнику ПДВ
(абз. 1 п. 12 Порядку № 1307)

«Неплатник»

Умовний ІПН «100000000000»

4. ПН, складена за щоденними підсумками операцій
(абз. 1 п. 12 Порядку № 1307)

5. ПН, складена на операції вивезення товарів за межі митної території України
(абз. 2 п. 12 Порядку № 1307)

Найменування (ПІБ) нерезидента і через кому — країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент)

Умовний ІПН «300000000000»

6. ПН, складена одержувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України
(абз. 3 п. 12 Порядку № 1307)

У рядку «Постачальник (продавець)» зазначаються найменування (ПІБ) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент). У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані

Умовний ІПН «500000000000»

7. ПН, складена на суму збільшення компенсації товарів/послуг, якщо після їх постачання покупцю — платнику ПДВ відбувається збільшення суми компенсації їх вартості, при цьому на дату такого збільшення покупцеві анульована реєстрація платника ПДВ
(абз. 1 п. 13 Порядку № 1307)

«Неплатник»

Умовний ІПН «100000000000»

8. ПН, складена на суму перевищення:

 • ціни придбання товарів/послуг над сумою їх постачання;
 • звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над сумою їх постачання;
 • балансової (залишкової) вартості необоротних активів над сумою їх постачання, визначеного виходячи з їх договірної вартості
  (п. 15 Порядку № 1307)

Власне найменування, ПІБ (продавця)

Власний ІПН (продавця)

Таблиця 3. Особливості заповнення поля «Податковий номер платника податку <…>»

Проставляється

Поле залишається порожнім

Зазначення даних щодо покупця:

 • у разі постачання товарів/послуг платнику ПДВ;
 • у разі складання ПН відповідно до п. 10 Порядку № 13071.

Це операції з постачання товарів/послуг:

для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами (в такому випадку у полі «Податковий номер платника податку <…>» вказується реєстраційний (обліковий) номер платника податків, наданий контролюючим органом дипломатичній місії при взятті її на облік);
особі, не зареєстрованій платником податку, за умови, що операції з постачання товарів/послуг відповідно до ст. 211 ПКУ  оподатковуються у пільговому режимі та такі товари/послуги придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
особі, не зареєстрованій платником податку, за умови, що операції з постачання товарів/послуг звільнені від оподаткування податком відповідно до п. 26 підрозд. 2 розд. XX ПКУ та оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

Зазначення даних щодо продавця:

 • постійно незалежно від того, за якою операцією складається ПН/РК, за винятком ПН на послуги від нерезидента

Щодо покупця:

 • у зведених ПН, складених на підставі пп. 198.5 та 199.1 ПКУ;
 • у ПН, складених на неплатника, у тому числі у ПН за щоденним підсумком операцій;
 • у експортних ПН;
 • у ПН за операціями з ліквідації ОЗ, переведення ОЗ до складу невиробничих, здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником ПДВ;
 • у ПН на збільшення ПЗ, якщо покупець втратив статус платника ПДВ.

ДО ВІДОМА. Разом з тим, якщо це поле в перерахованих випадках буде заповнене, це не буде вважатися помилкою, допущеною при складанні ПН.

Щодо продавця:

 • у ПН, на отримані від нерезидента послуги

НЮАНС. Також при заповненні цього реквізиту слід урахувати наступні моменти:

 • у ПН філії зазначаються дані головного підприємства — платника ПДВ;
 • у ПН з мінбази зазначаються власні дані продавця;
 • ПН на послуги від нерезидента у рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані.

Розділ Б табличної частини

Розглянемо особливості заповнення розділу Б ПН у табл. 4. Зауважимо: у комірках, які не підлягають заповненню, жодні символи, нулі та прочерки не проставляються. Потім за необхідності зареєструвати РК до такої ПН ви можете наразитися на неочікувані проблеми через це.

Таблиця 4. Алгоритм заповнення розділу Б ПН

Графа

Що вказують

Гр. 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця»

Існують кілька варіантів заповнення цієї графи:

1) у «звичайних» ПН зазначається номенклатура товарів/послуг, що постачаються;

ВАЖЛИВО! Дані первинних документів мають співпадати з номенклатурою зазначеною в ПН.

2) у ПН з мінбази зазначається номенклатура товарів/послуг та у дужках «перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання»;
3) у зведених «компенсуючих» ПН зазначаються
дати складання та порядкові номери «вхідних» ПН, складених при постачанні товарів/послуг, необоротних активів, за якими визначаються ПЗ за пп. 198.5 та 199.1 ПКУ;
4) у ПН, складеній
в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до п.п. «а» п. 337.4 ПКУ, зазначається «розподіл сум податкового кредиту за багатосторонньою угодою про розподіл продукції»

Гр. 3 «Код»:

Гр. 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД»

Зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД (заповнюється у разі постачання товару). При цьому код товару за УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

ДО ВІДОМА. За товарами, коди яких відсутні у класифікаторі, ДФС визначає умовні коди товарів, актуальний Довідник умовних кодів товарів доступний на офіційному веб-порталі ДФС.

Гр. 3.2 «ознака імпортованого товару3»

Проставляється позначка «Х» у разі постачання імпортного товару.

ВАЖЛИВО! Ця відмітка проставляється на всіх етапах постачання імпортного товару.

Гр. 3.3 «послуги згідно з ДКПП»

Зазначається код послуги згідно з ДКПП (заповнюється у разі постачання послуги). Код вказується суцільним порядком із крапками

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.

«Одиниця виміру товару/послуги»:

Гр. 4 «умовне позначення (українське)»

Гр. 4 та 5 заповнюються відповідно до КСПОВО, чинного на дату складання ПН.

У гр. 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО. У гр. 5 — код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.

У разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у гр. 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах. При цьому гр. 5 у такому випадку не заповнюється.

НЮАНС. У податкових накладних, складених на підставі пп. 198.5 та 199.1 ПКУ, у гр. 4 зазначається умовне позначення «грн».

Гр. 5 «код»

Гр. 6 «Кількість (об’єм, обсяг)»

Вноситься кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг

Гр. 7 «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість»

Зазначається ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ

Гр. 8 «Код ставки»

Зазначається код ставки:

 • «20» — у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою — 20 %;
 • «7» — у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 %;
 • «901» — у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що підлягають оподаткуванню за ставкою 0 %;
 • «902» — у разі здійснення операцій з постачання на митній території України товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою 0 %;
 • «903» — у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування

Гр. 9 «Код пільги4»

Заповнюється у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування ПДВ.

Код пільги визначається згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДФС станом на дату складання ПН.

При здійсненні пільгових операцій, які не внесені до Довідників податкових пільг (у зв’язку з введенням нової пільги) станом на дату складання ПН, в гр. 9 проставляють умовний код «99999999», а у відведеному полі в примітці 3 до ПН вказують відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ  та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування ПДВ

Гр. 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість»

Вказується загальний обсяг постачання без ПДВ. У зведених ПН за пп. 198.5 та 199.1 ПКУ вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується ПДВ за ставками 20 % або 7 %

Гр. 11 «Сума податку на додану вартість»

Заповнювати цю графу необхідно у всіх випадках, коли за здійсненою операцією нараховується сума ПДВ за ставкою 20 або 7 %.

У свою чергу ця графа залишається порожньою у разі здійснення:

 • операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (у гр. 8 розд. Б ПН та гр. 11 розд. Б РК відповідно має зазначатися код ставки «901» або «902»);
 • операцій, звільнених від оподаткування (гр. 8 розд. Б ПН та гр. 11 розділу Б РК відповідно має зазначатися код ставки «903» та у гр. 9 розд. Б ПН та гр. 12 розд. Б РК має бути вказаний код відповідної пільги з податку на додану вартість згідно з Довідниками податкових пільг)

ВАЖЛИВО! Якщо гр. 11 розд. Б ПН (гр. 14 розд. Б РК) не заповнюється, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються.

Гр. 12 «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника»

Заповнюється виключно платниками ПДВ — сільгосптоваровиробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877. У ній буде зазначатися код виду діяльності відповідно до пп. 161.3.1–161.3.16 ст. 161 Закону № 1877, за результатами якої виготовлено товар, що постачається, у форматі: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, які тотожні вищенаведеним підпунктам

Примітка 1. У ПН, складених на «компенсуючі» ПЗ, нараховані згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ графи 3.1, 3.2, 3.3, 5–9, 11 не заповнюються.

Примітка 2. У ПН з мінбази графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 не заповнюються.

Розділ А табличної частини

До розділу А ПН (ряд. I–X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така ПН, а саме:

 • у ряд. I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;
 • у ряд. II–IV зазначаються суми ПДВ, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у ряд. V та VI;
 • у ряд. V–IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг у розрізі кодів ставок, зазначених у гр. 8 розділу Б ПН.

При цьому слід врахувати такі особливості:

 • у «компенсуючих» ПН за пп. 198.5 та 199.1 ПКУ ряд. VII–IX не заповнюються;
 • у ПН, складених на операції, звільнені від оподаткування ПДВ, ряд. II–VIII не заповнюються;
 • до розділу А ПН також вносяться дані щодо зворотної (заставної) тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається у ряд. X як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.
Олександра Паненко, консультант

Календар бухгал­тера
19.07.19

ЄСВ «за себе» за ІІ квартал 2019 року (ФОП-єдинниками)

Авансовий внесок з ЄП за липень 2019 року (ФОП-єдинниками груп 1, 2)

22.07.19

Податкова декларація з ПДВ за червень 2019 року

Податкова декларація з плати за землю за червень 2019 року

Декларація з акцизного податку за червень 2019 року

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку