Статті

Р

Річна фінзвітність: оновлено Порядок № 307

(коментар до наказу МФУ «Про затвердження Змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі» від 27.11.2018 р. № 939 (Повний текст Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі з усіма останніми змінами наведено далі у номері.))

26 грудня, 2018

Cтаттю взято з газети  "Новий бюджетний облік"№12
 
Ірина Басова, головний редактор газети

Перед поданням фінансової звітності за 9 місяців 2018 року ми вже аналізували проект змін до Порядку № 307, який на той час Мінфін пропонував для обговорення (див. газету «Новий бюджетний облік», № 9/2018, с. 4). Однак, не змінюючи традицій, міністерство видало наказ, що коментується, про затвердження змін лише наприкінці листопада, і тільки 20 грудня текст цього наказу став загальнодоступним. Зауважимо, що на момент підготовки номера коментований наказ офіційно не опубліковано, однак стосовно того, що він набере чинності вже в цьому році, жодних сумнівів не виникає, отже, й застосовувати нові норми слід під час підготовки річної фінансової звітності за 2018 рік. Тому прямо зараз ми розглянемо головні зміни.

Загальні моменти Коментованим наказом викладено в новій редакції п. 7 розд. I Порядку № 307 щодо складання і подання проміжної фінансової звітності. Відповідно до цього пункту встановлено чіткий розподіл фінзвітності на проміжну та річну як у НС 101 «Складання фінансової звітності»1.

При цьому проміжною вважається звітність за І квартал, перше півріччя та дев’ять місяців, а період її складання починається 1 січня і закінчується в останній день звітного періоду.

У п. 8 розд. I Порядку № 307 коментованим наказом внесено зміну, відповідно до якої уточнено, що суб’єкти державного сектору, створені протягом звітного періоду, у фінзвітності не зазначають не тільки залишки на початок звітного періоду, а й показники за аналогічний період попереднього року, що, безумовно, є логічним.

Щодо візування органами Казначейства форм фінансової звітності, то коментованим наказом скориговано п. 9 розд. I Порядку № 307, а саме: «казначейську» відмітку проставлятимуть на всіх формах звітів суб’єктів державного сектору (про що було зазначено й раніше), а також на формах консолідованої фінзвітності № 1-кдс, № 2-кдс, № 3-кдс та № 4-кдс. Пропонується два варіанти залежно від способу подання звітів:

  • у разі подання звітності на паперових носіях — засвідчення підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності;
  • у разі подання звітності через АС «Є-Звітність» — накладання кваліфікованого електронного підпису на кожну форму фінансової звітності.

Також у разі подання фінзвітності із застосуванням АС «Є-Звітність» кількість аркушів не зазначатимуть, на відміну від паперового способу складання (зміни до п. 12 розд. I Порядку № 307).

Окремої уваги заслуговують уточнення щодо звітування суб’єктами державного сектору, які перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО. Тепер до вказаних територій додано території проведення операції Об’єднаних сил. Слід зазначити, що таку термінологію вживають у загальній нормативці ще з початку 2018 року, однак до професійної бухгалтерської це уточнення внесено лише зараз.

З переходом суб’єктів державного сектору на електронний спосіб подання звітності зазнали суттєвих змін пп. 13, 14 розд. I Порядку № 307 (п. 13 викладено в новій редакції, п. 14 — видалено). Механізм подання звітів врегульовано на законодавчому рівні відповідно до Закону № 851 та Закону про довірчі послуги. Зауважимо, що докорінно змінюється сутність: якщо раніше, до набрання чинності коментованим наказом, електронне подання документів розглядалось у Порядку № 307 як можливий варіант, то після внесення змін такий спосіб є визначальним. Усі форми звітності складають та подають із застосуванням АС «Є-Звітність», яку адмініструє та інформує щодо порядку роботи в ній Держказначейство. Так само на нього покладено обов’язок повідомляти про статус надісланого через АС «Є-Звітність» документа, що буде підтвердженням успішного передання звітності. У разі невдалої спроби передавання звітності в електронному вигляді до органів Казначейства в АС «Є-Звітність» має бути сформоване повідомлення про неприйняття звітності.

А ось подати паперові звіти можна буде, лише якщо немає технічних можливостей скласти звіти в АС «Є-Звітність» (коли немає змоги подати інформацію навіть з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства).

Зміни у рядках звітності Зазнав змін і розд. II Порядку № 307. Перелічимо стисло головні.

По-перше, коштам у дорозі відтепер виділено окреме місце у формі № 1-дс «Баланс». Навіть з’явилося саме визначення терміна, яке майже не відрізняється від наведеного в Порядку № 372.

ЦИТАТА. «“Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в дорозі” — кошти, які перераховані в останні дні звітного періоду на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному звітному періоді».

(новий абз. 17 п. 1 розд. ІІ Порядку № 307)

Тож відтепер грошові кошти в дорозі не «ховатимуться» у складі грошових коштів та їх еквівалентів розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в Казначействі (рядок 1162 Балансу) або в установах банків (рядок 1163 Балансу), а стануть окремо визначеним елементом грошових коштів та їх еквівалентів, що знаходяться «в дорозі», — рядок 1164. Щодо грошових коштів в іноземній валюті — змін жодних, тому відображаємо їх у звітності за тим рядком, що й раніше, — 1165. У зв’язку з цими змінами додано 2 нових рядки до форми № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів»: ряд. 3050 «Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями» та ряд. 3135 «Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями», — в яких відображають, відповідно, надходження та використання готівкових коштів, грошових документів та коштів у дорозі. Відповідно, для більш детального розкриття цих показників додано новий розділ VIII «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів» до форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності».

По-друге, у розд. ІІІ форми № 3-дс «Звіт про фінансові результати» уточнено порядок заповнення рядків 2530–2790. У цих рядках відображають інформацію про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету порівняно із затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом) та плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом): визначають різницю між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками) та затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом) і показниками плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).

Календар бухгал­тера
Завтра

Податкова декларація з ПДВ за червень 2019 року

Податкова декларація з плати за землю за червень 2019 року

Декларація з акцизного податку за червень 2019 року

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку