Статті

У

Увага! Змінено нацстандарти 101, 102

(коментар до наказу МФУ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» від 27.11.2018 р. № 940)

Cтаттю взято з газети  "Новий бюджетний облік"№12
 
Марина Дорошенко, експерт газети

Мінфін затвердив зміни до НС 101 «Подання фінансової звітності», НС 102 «Консолідована фінансова звітність» та наказу № 977, про які ми писали в газеті «Новий бюджетний облік», № 9/2018, с. 3, ще напередодні складання квартальної звітності за 9 місяців.

Загалом на шляху до реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року (коментар до неї див. у газеті «Новий бюджетний облік», № 7/2018, с. 3наказ № 940 є одним із перших кроків, які зроблено вже в поточному році, а на решту сподіваємося найближчим часом. Тож нацстандарти узгоджено, переглянуто та оптимізовано відповідно до Закону про бухоблік. Розгляньмо докладніше зміни, внесені наказом № 940 до зазначених вище нацстандартів та форми № 5-дс, яку затверджено наказом № 977.

Нацстандарт 101 Окрім косметичних правок, до нормативно-правового акта також внесено суттєві зміни. Визначимо всі моменти, що стосуються змін до НС 101 «Подання фінансової звітності», охоплені наказом № 940:

 • скориговано відповідно до Закону про бухоблік терміни, наведені в п. 4 розд. I НС 101 «Подання фінансової звітності», а саме: «витрати», «доходи», «власний капітал», «облікова політика» і «фінансова звітність»;
 • внесено повну назву державних цільових фондів — «фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» у контексті визначення терміна «контролюючий суб’єкт державного сектору» (абз. 18 п. 4 розд. I НС 101 «Подання фінансової звітності»);
 • викладено в новій редакції принципи формування фінансової звітності (п. 1 розд. III НС 101 «Подання фінансової звітності») відповідно до ст. 4 Закону про бухоблік;
 • уточнено визначення проміжної фінансової звітності (абз. 2 п. 7 розд. III 101 «Подання фінансової звітності») — виключено місячну, яку суб’єкти державного сектору не подають, тож залишились різновиди квартальної (за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців);
 • внесено зміни до форми № 1-дс «Баланс» — з’явився рядок 1164 для відображення грошових коштів у дорозі в національній валюті, про що докладніше читайте на с. 7 цього номера;
 • узгоджено назву періоду подання інформації, зазначену у графі 4 розд. II Звіту про фінансові результати (форма № 2-дс), з п. 9 розд. VI НС 101 «Подання фінансової звітності» — відтепер це «аналогічний період попереднього року» (раніше — «попередній звітний період»);
 • внесено зміни до розд. I Звіту про рух грошових коштів (форма № 3-дс) — додано рядок 3050 «Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями» і, відповідно, рядок 3135 «Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями».

Нацстандарт 102 До НС 102 «Консолідована фінансова звітність» було внесено такі зміни:

 • до п. 3 розд. I НС 102 «Консолідована фінансова звітність» внесено поправку щодо звітування суб’єктів господарювання, які є підприємствами державного, комунального секторів економіки та належать до сфери управління суб’єктів державного сектору. Такі суб’єкти господарювання підлягатимуть консолідації, але за іншим нацстандартом (комерційним) — П(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність» (раніше в нацстандарті було зазначено той, що втратив чинність);
 • уточнено визначення складових консолідованої фінансової звітності та загальної консолідованої фінансової звітності (складає Казначейство), а саме: до таких звітів не включатимуть дані, що не підлягають консолідації, тобто вони мають бути взаємовиключні. До таких показників належать ті, що зазначені в абз. 2 п. 3 розд. II НС 102 «Консолідована фінансова звітність». Оскільки фінзвітність має бути достовірною, відображення даних у межах однієї економічної групи між суб’єктами державного сектору не має впливати на підсумкові зведені дані;
 • змінено визначення терміна «консолідована фінансова звітність» (п. 3 розд. II НС 102 «Консолідована фінансова звітність») відповідно до наведеного у ст. 1 Закону про бухоблік;
 • оптимізовано форми консолідованих фінансових звітів: форми № 1-кдс, № 2-кдс, № 3-кдс та № 4-кдс будуть повністю адаптовані до звітів, що підлягають консолідації та наведені в додатках до НС 101 «Подання фінансової звітності» (змінено кодування, назви і кількість рядків)Зміни також торкнулися і «шапки» документів: додано періодичність подання та дату звіту (01 число місяця). Змінено назви контрольованих суб’єктів державного сектору: зазначені у відповідних графах бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, стали розпорядниками коштів державного бюджету, а бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, — розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

Форма № 5-дс Не оминули зміни і вже знайому нам форму № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності». До звіту внесено такі коригування:

 • розд. I «Основні засоби» доповнено додатковими рядками (182 та 194) стосовно безоплатного передання основних засобів;
 • уніфіковано назву підсумкових рядків форм — «разом» замінено на «усього»;
 • додано розділ VIII «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів»;
 • уточнено назви рядків 760 та 920 розд. IX «Доходи і витрати».

Календар бухгал­тера
Завтра

Податкова декларація з ПДВ за червень 2019 року

Податкова декларація з плати за землю за червень 2019 року

Декларація з акцизного податку за червень 2019 року

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку