Статті

«

«БУХГАЛТЕРІЯ: БЮДЖЕТ»:
Вживані речі за бюджетні кошти: закупівлі та бухоблік

Використання бюджетних коштів має бути раціональним і економним. З цієї точки зору придбання вживаних речей бюджетною установою є доцільним. А що щодо цього питання говорить бюджетне та закупівельне законодавство? Як обліковувати вживані речі? Розберімося.
(лист Мінекономіки від 04.08.2023 № 3323-04/40210-07 (витяг))

03 лютого, 2024

Придбання

Бюджетне законодавство Відносини, що виникають у процесі складання, виконання бюджетів, контролю за дотриманням бюджетного законодавства і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, врегульовано БКУ1.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Маємо зазначити, що БКУ не містить заборон на придбання речей, що були у використанні.

Бюджетна система України ґрунтується на принципах, визначених ст. 7 БКУ. Серед них, зокрема, принцип ефективності та результативності, що полягає в прагненні досягти цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягненні максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів, та принцип цільового використання бюджетних коштів, що вимагає використання бюджетних коштів тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями. Останній принцип також знаходить своє відображення в нормах ч. 1 ст. 48 БКУ, відповідно до якої розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

І державний, і місцевий бюджети формуються із застосуванням програмно-цільового методу, що передбачає управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за кошти бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу. З цією метою всі видатки бюджету здійснюються за конкретними напрямами, передбаченими бюджетними програмами.

Виконавці бюджетних програм у процесі їх виконання забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень (абз. 2 ч. 4 ст. 20 БКУ). Напрями видатків для держбюджету визначено в ст. 87 БКУ, а видатків із місцевих бюджетів — ст. 89–91 БКУ. Тож що маємо в результаті?

БКУ визначає загальні засади формування і виконання бюджетів та цілі і галузі фінансування за рахунок бюджетних коштів. Головним у розумінні БКУ, на нашу думку, є сукупність таких факторів:

 • бюджетні кошти використовуються розпорядниками конкретних бюджетів за напрямами, фінансування яких передбачено БКУ саме для цих бюджетів;
 • бюджетні кошти використовуються на видатки, передбачені відповідною бюджетною програмою;
 • бюджетні кошти використовуються в межах наявних для цих цілей асигнувань.

Переліку товарів, на які у тій чи іншій сфері можуть бути використані бюджетні кошти, БКУ не містить, як і нормативні документи щодо здійснення видатків з бюджету.

Наприклад, видатки та кредитування за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету мають бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (код ТПКВКМБ2), за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) і класифікації кредитування бюджету (ч. 4 ст. 76 БКУ).

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджена наказом МФУ від 20.09.2018 № 793.

Зокрема, до видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів усіх рівнів, належать, з-поміж іншого, видатки на органи місцевого самоврядування (п. 2 ч. 1 ст. 91 БКУ). Фінансуються такі видатки за кодом ТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад». З зазначеного зрозуміло, що за кошти, заплановані за цим кодом, відповідна рада має повністю забезпечити свою діяльність, у тому числі придбати необхідні для її функціонування речі. Розшифровку витрат за кодами економічної класифікації видатків підказує Інструкція № 3333.

Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом МФУ від 12.03.2012 № 333.

І цей документ також не визначає, якими мають бути придбані речі — тільки новими чи вживаними.

Отже, доходимо висновку: бюджетне законодавство не містить заборони на придбання вживаних речей за бюджетні кошти. Це свого часу не спростовував і Мінфін в листі від 29.08.2019 № 24010-02-2/21718.

А чи містить якісь перестороги закупівельне законодавство? Розглянемо далі.

Закупівельне законодавство Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади врегульовано Законом № 9224, що його в умовах воєнного стану застосовують з урахуванням Особливостей № 11785Допорогові закупівлі наразі врегульовано Інструкцією № 256. Визначення предмета закупівлі відбувається на підставі Порядку № 7087 за кодом Єдиного закупівельного словника8.

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.
Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178.
Інструкція про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в особливостях здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та зупинення дії наказу ДП «ПРОЗОРРО» від 19.03.2019 року № 10 (зі змінами), затверджена наказом ДП «ПРОЗОРРО» від 20.10.2022 № 25.
Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708.
Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затверджений наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1749.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Жоден із цих документів не містить заборон щодо закупівлі вживаних речей замовниками-розпорядниками бюджетних коштів.

Відповідно до норм як ст. 28 Закону № 922, так і Інструкції № 25 критерієм оцінки пропозицій товарів, щодо яких існує постійно діючий ринок, є ціна. Тобто система електронних закупівель вважає найбільш вигідною пропозицією ту, яка має найнижчу ціну. Критерію «нова/не нова річ» законодавством не передбачено. Та навіть більше, наприклад для вживаних транспортних засобів, вантажних транспортних засобів, шин та тракторів у Єдиному закупівельному словнику передбачено конкретні коди предмета закупівлі. Це також підтверджує, що закупівельне законодавство допускає наявність на ринку конкурентоспроможних і придатних до використання вживаних речей. Звичайно, можна було б вважати, що тільки ці чотири коди (16720000-8, 34115300-9, 34137000-6, 34913100-1) передбачають предмет закупівлі вживаних речей, і тільки ці предмети можна купити в такому стані. Проте такі побоювання може розвіяти лист Мінекономрозвитку від 01.04.2016 № 3302-06/9786-07, де зазначено: питання визначення потреби та доцільності нового або вживаного обладнання належить до компетенції замовника.

ДО ВІДОМА. Те, що позиція Мінекономіки не змінилася, свідчить і свіжіший лист від 04.08.2023 № 3323-04/40210-07. При цьому відомство підкреслює: якщо йдеться про придбання товару, що є предметом закупівлі, наявним у переліку згідно з п. 2 п. 61 розд. Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 922, то до нього застосовують вимогу про ступінь локалізації виробництва незалежно від того, новий це товар чи вживаний.

Отже, з огляду на всі вимоги законодавства замовник — розпорядник бюджетних коштів може придбавати вживані товари (за умови, звичайно, що вони відповідають іншим необхідним для їх функціонального і практичного застосування вимогам). Втім, аби уникнути непорозумінь із проведенням процедур закупівель та укладенням договору, який не має відрізнятись від заявленого в оголошенні та тендерній документації, факт готовності придбати вживану річ слід відображати в документах щодо закупівель.

КЕКВ

Вибір КЕКВ для придбання вживаних необоротних активів і запасів відбувається на загальних підставах — згідно з Інструкцією № 3339, адже цей документ не розмежовує матеріальні цінності на нові та вживані.

Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом МФУ від 12.03.2012 № 333.

Бухоблікові нюанси придбання вживаних речей

Необоротні активи Бухоблік операцій з придбання вживаних речей нічим не відрізняється від операцій з придбання нових, оскільки жоден «обліковий» норматив не містить такого розмежування.

Зокрема, первісна вартість придбаного за плату об’єкта необоротних активів, який був у використанні й частково втратив свою корисність, так само формується за кошти визначених в п. 5 розд. ІІ НС 12110 видатків:

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 № 1202.
 • суми, сплаченої продавцю;
 • сум витрат, пов’язаних із придбанням (податки, реєстраційні збори, експертні висновки, комісійна винагорода тощо);
 • витрат на транспортування та монтаж;
 • сум непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб’єкту державного сектору);
 • інших витрат, пов’язаних із доведенням необоротного активу до стану придатного для використання за призначенням.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Факт вживаності активу ніяк не впливає на визнання його об’єктом основних засобів відповідно до критеріїв, зазначених п. 1 розд. ІІ НС 121.

Після введення в експлуатацію облік такого частково зношеного активу ведеться бухгалтерською службою в Інвентарній картці обліку об’єкта основних засобів (форму затверджено наказом № 81811).

Наказ МФУ «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 № 818.

Єдине, на що треба звернути увагу під час зарахування на облік вживаного активу, — це встановлення строку корисного використання, який слід визначити комісійно залежно від технічного стану, пробігу (для транспорту), ступеня фізичного та морального зносу, втрати корисності тощо (п. 4 розд. IV НС 121).

Водночас той факт, що за встановленими МР з облікової політики12 строками вживаний необоротний актив може бути повністю зношений, не є підставою для встановлення мінімального терміну використання для нього. Наприклад, установа в 2024 році придбала легковий автомобіль 2010 року випуску (був в експлуатації 13,5 років), але він в гарному технічному стані, оскільки попередній власник-продавець провів ремонт основних вузлів і механізмів, та ще й кузов як новенький (строк корисного використання нового такого автомобіля відповідно до додатка 1 МР з облікової політики становить 10 років). Так, дійсно термін використання вживаної автівки буде менший ніж у нової, але головне — технічний стан і пробіг, від яких залежать наступний капремонт двигуна і прогнозовані строки експлуатації.

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 № 11.

ДО ВІДОМА. Після проведення поліпшення (модернізації, реконструкції, дообладнання) об’єкта основних засобів комісія установи може переглядати строк корисного використання в сторону збільшення (абз. 3 п. 5 розд. IV НС 121).

Важливість правильності встановлення строку корисного використання придбаного необоротного активу, який раніше вже був у користуванні, обумовлена нарахуванням амортизації, тобто розподілом вартості, яка амортизується (первісна вартість – ліквідаційна вартість), протягом строку його корисного використання.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо в разі купівлі вживаного необоротного активу в документах (актах) вказано нарахований знос, то установі-покупцю не слід відображати це в обліку, оскільки такий актив зараховують на облік за меншою вартістю (вживане зажди коштує менше ніж нове) та зі зменшеним строком корисного використання, у такий спосіб враховуючи моральний і фізичний знос.

Приклад 1. Установа придбала автомобіль Renault Megane 2014 року випуску в автосалоні, який спеціалізується на продажі вживаних автівок. Вартість придбання — 312000,00 грн (пробіг — 380,0 тис. км (за можливих 1 млн км — за технічними характеристиками двигуна)), держреєстрація автомобіля коштувала 1820,00 грн.

Комісія установи оглянула автівку і, зважаючи на задовільний технічний стан, визначила строк корисного використання — 5 років, ліквідаційну вартість на рівні 2500,00 грн, про що бухгалтер зробив запис в Інвентарній картці. Тож:

 • первісна вартість автівки: 312000,00 грн + 1820,00 грн = 313820,00 грн;
 • вартість, що амортизується: 313820,00 – 2500,00 = 311320,00 грн;
 • амортизаційні нарахування за кожен рік експлуатації складають: 311320,00 грн : 5 років = 62264,00 грн.

Проведення див. в табл. 1.

Таблиця 1. Облік придбання вживаної автівки

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Меморіальний ордер

Підстава для запису

Сума, грн

дебет рахунку

кредит рахунку

1. Придбано автомобіль Renault Megane

1311

6211

6

Акт приймання-передачі

312000,00

2. Отримано фінансування з бюджету за КЕКВ 3110

2313

5411

3

Виписка банку

312000,00

3. Перераховано автосалону за автівку

6211

2313

6,3

Платіжна інструкція

312000,00

4. Отримано фінансування для держреєстрації автівки за КЕКВ 2800

2313

7011

2

Виписка банку

1820,00

5. Надано послуги з держреєстрації

1311

6312

17

Акт надання послуг

1820,00

6. Перераховано сервісному центру за реєстрацію авто

6312

2313

2

Платіжна інструкція

1820,00

7. Вилучено цільове фінансування з доходів звітного періоду

7011

5411

17

Бухгалтерська довідка

1820,00

8. Введено в експлуатацію раніше вживану автівку

1015

1311

17

Акт введення в експлуатацію основних засобів

313820,00

9. Внесено зміни в капітал

5411

5111

17

313820,00

Запаси На перший погляд, вживані матеріальні цінності, які належать до запасів, немає сенсу і придбавати. Проте це не завжди так. Причини такого придбання можуть бути обумовлені тією ж економією бюджетних коштів і навіть нагальною потребою, зокрема:

 • проведенням ремонтів технічних засобів шляхом заміни комплектуючих, які вже не випускаються промисловістю, але можуть потрапити у продаж внаслідок розбирання аналогічної техніки;
 • придбанням вживаних будівельних матеріалів, різноманітних запчастин, сировини для проведення ремонтів.

Придбання таких запасів також є можливим, оскільки нормативка цього не забороняє.

Первісна вартість запасів включає витрати на придбання, переробку та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до місця зберігання (використання), і приведення їх у стан, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях (розд. ІІ МР з обліку запасів13).

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 № 11.

Вживані будівельні матеріали, наприклад цегла, скло, шифер і навіть демонтовані продавцем пластикові труби, радіатори, віконні і дверні блоки, придатні для подальшого використання, придбаваються установами за зниженою, порівняно з придбанням нових, вартістю. Досить часто на базах із продажу будматеріалів можна спостерігати продаж вживаних будматеріалів поряд із новими, що свідчить про наявність попиту.

Єдине, на що слід звернути увагу в разі придбання вживаних запасів, — це придатність.

Вибуття як нових, так і вживаних запасів відбувається відповідно до розрахунку витрат і оформлюється Актом списання запасів (форму затверджено наказом № 43114).

Наказ МФУ «Про затвердження типових форм з обліку та списання запасів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.12.2022 № 431.

Приклад 2. Для проведення власними силами часткового ремонту даху було придбано:

 • 3 листи шиферу вартістю 50,00 грн за одиницю (ціна нового — 300,00 грн за одиницю);
 • металеві двері для господарської будівлі вартістю 500,00 грн (ціна нових — 1400,00 грн) замість дерев’яних, які вже повністю зношені.

Комісія установи склала дефектний акт про потребу в проведені ремонтних робіт.

Проведення див. в табл. 2.

Таблиця 2. Облік придбання і списання вживаних запасів

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Меморіальний ордер

Підстава для запису

Сума, грн

дебет рахунку

кредит рахунку

1. Оприбутковано на склад будматеріали: (50,00 грн × 3 шт. + 500,00 грн)

1513

6211

6

Накладна

650,00

2. Отримано фінансування за КЕКВ 2210

2313

7011

2

Виписка банку

650,00

3. Перераховано постачальнику за будматеріали

6211

2313

6,2

Платіжна інструкція

650,00

4. Передано будматеріали для здійснення поточного ремонту

1513/1

1513

13

Накладна-вимога

650,00

5. Списано використані будматеріали

8013

1513/1

13

Акт списання запасів

650,00

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку