Статті

Б

Бухгалтерський каталог закупівель: КЕКВ + субрахунок для обліку

Отримуючи у користування нову річ, хтось з обережністю роздивляється її і читає інструкцію, хтось одразу намагається спробувати її у справі. А у бухгалтера одразу пробігає в думках субрахунок, який найкраще підходить для обліку такого активу (до того, ще й чимало часу витрачається на обґрунтування вибору КЕКВ). Щоб зекономити ваш час, ми вирішили нагадати алгоритм вибору субрахунку і КЕКВ. Як він працює, показуємо на прикладі тих активів, обліком яких наші передплатники цікавились останнім часом. В результаті виходить такий собі каталог різноманітних речей. Одразу зазначимо, що в матеріалі йтиметься про основні засоби і запаси, тобто ті активи, які ви обліковуєте на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи».

Cтаттю взято з газети  "Бухгалтерія: бюджет"№ 45
 
Любов Крута,
експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Бухоблік

Критерій для розмежування речей між зазначеними вище рахунками (10, 11, 15 та 18) фактично один — очікуваний строк корисного використання об’єкта обліку в установі. Якщо він складає:

 • 1 рік або менше, актив обліковують на рахунках 15 та 18;
 • більше 1 року, то на рахунках 10 та 11.

А для вибору конкретного субрахунку вже слід звертати увагу на сутність цієї речі, тобто чим вона є. Адже План рахунків допомагає упорядкувати всі активи і зобов’язання, об’єднавши їх в певні групи (кожна група — окремий субрахунок). В більшості випадків, що відносити до тієї чи іншої групи, видно з самої назви субрахунку (наприклад, 1015 «Транспортні засоби», 1511 «Продукти харчування» тощо). Але є і менш однозначні назви.

Щоб унести ясність, Мінфін запропонував Порядок застосування Плану рахунків, який, зокрема, характеризує групу активів, що передбачено обліковувати на тому чи іншому субрахунку (наприклад, зазначено, що на субрахунку 1514 «Пально-мастильні матеріали» ведуть облік всіх видів палива, що придбавають чи заготовлюють для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, для вироблення енергії та опалення будівель, а також нафтопродукти, газ, закуплені і передані на зберігання та які будуть відпускатися за талонами і смарт-картками).

Що ще можна брати в поміч? В п. 1 розд. ІІ МР з обліку ОЗ наведено рекомендації щодо того, як класифікувати основні засоби (далі — ОЗ) за групами, а кожна група, повторимось, відповідає окремому субрахунку обліку.

При цьому пам’ятайте, що на баланс (на рахунки 10, 11, 15, 18) слід брати виключно ті активи, які передані в оперативне управління установи. Якщо річ є орендованою (отримана для тимчасового користування) або якщо вона не підлягає використанню, а тільки знаходиться на відповідальному зберіганні, їй місце на забалансових рахунках 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів» або 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів».

КЕКВ

Потреба визначати код економічної класифікації видатків (далі — КЕКВ) в установ виникає щонайменше двічі:

1) при плануванні кошторису;

2) при реєстрації бюджетних зобов’язань.

А потім при складанні бюджетної звітності Казначейство і розпорядники бюджетних коштів підбивають підсумки за кожним з кодів, щоб сформувати інформацію для аналізу видатків бюджету. Для того, щоб всі користувачі (Казначейство і розпорядники) трактували однозначно найменування КЕКВ, затверджено Інструкцію № 333. Крім того, додаткові пояснення ДКСУ доводить листами.

На сторінках нашого видання ми повсякчас публікуємо матеріали, що пояснюють вибір субрахунку і КЕКВ. Зокрема, чимала добірка предметів була проаналізована в матеріалі «На якому субрахунку обліковувати, або Правила оприбуткування активів» // «Бухгалтерія: бюджет», № 37/2017, с. 20. А окремий випуск газети «Бухгалтерія: бюджет» (№ 38/2017) був повністю присвячений питанням вибору КЕКВ. Крім того, радимо звернути увагу на матеріали «Визначаємо КЕКВ: таблиця-підказка» // «Бухгалтерія: бюджет», № 4/2016, с. 30 та «Обираємо КЕКВ для… всього: нагадувалка для бухгалтерів» // «Бухгалтерія: бюджет», № 41/2016, с. 29.

Наразі ми: сформували загальний алгоритм визначення субрахунку для обліку активів (рис. 1) та КЕКВ (рис. 2).

А для наочності проаналізували ще одну порцію усіляких предметів — визначили конкретний субрахунок та КЕКВ (див. табл. 3).

Інвентарні номери

Щоб пов’язати наявний предмет з його обліковими даними, для ідентифікації об’єктів обліку їм присвоюють номери в бухоблікових документах, які одночасно проставляють і на самих предметах. Номери, присвоєні ОЗ, називають інвентарними. Винятками є тільки білизна, постільні речі, одяг, взуття, бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА) — їх номери називають номенклатурними (п. 3 розд. ІІ МР з обліку ОЗ). Номенклатурні номери можна присвоювати і запасам, якщо установа має в цьому потребу (п. 38 розд. ІІ МР з обліку запасів).

ВИНЯТОК. Не бачимо можливості присвоювати інвентарні номери капітальним витратам на поліпшення земель, природним ресурсам, земельним ділянкам. Відзначимо, що будівлям, які обліковуються як інвестиційна нерухомість, також не обов’язково присвоювати номери, оскільки ці об’єкти не підпадають під визначення ОЗ в розумінні МР з обліку ОЗ.

Якщо з приводу присвоєння номенклатурних номерів запасам Мінфін жодних пояснень не дає, віддаючи це питання цілком на розсуд установи, то щодо номерів необоротних активів є ряд рекомендацій. Відзначимо, що вони носять не обов’язковий, а більше роз’яснювальний характер. Тож відхилятися від загального курсу, якщо вважаєте це доречним, можна. Ми ж нагадаємо позицію Мінфіну щодо цього питання, яка, до речі, вже тривалий час змін не зазнає.

Порядок присвоєння і тлумачення як інвентарних, так і номенклатурних номерів однаковий. Тобто принципової різниці між ними немає.

Відповідно до п.п. 4 розд. ІІ МР з обліку ОЗ перші чотири знаки номера мають означати субрахунок, п’ятий — підгрупу, всі інші знаки — порядковий номер предмета у підгрупі. Зауважимо, кількість знаків таких номерів необмежена, тобто ви можете відвести будь-яку кількість цифр на позначення порядкового номера.

Підгрупи Для тих груп ОЗ, для яких не виділені підгрупи, п’ятий знак може позначатись нулем. Відзначимо, що наразі підгрупи визначені МР з обліку ОЗ тільки для тих об’єктів, які обліковуються на рахунку 10. Для решти можна за бажанням виділити також підгрупи, а можна обійтись і без цього.

Комплексні об’єкти Якщо одиницею обліку є комплекс конструктивно з’єднаних предметів (п. 1 розд. ІІ НС 121 «Основні засоби»), то в абз. 2 п. 3 розд. ІІ МР з обліку ОЗ Мінфін рекомендує на кожному його елементі зазначати один і той самий інвентарний номер, що відповідає цьому об’єкту за даними бухобліку. Так, наприклад, якщо одиницею обліку є персональний комп’ютер, який має у складі процесор, монітор, мишку і клавіатуру, то доцільно розмістити позначку з інвентарним номером, присвоєним об’єкту «персональний комп’ютер», на кожній з чотирьох його складових.

Однорідні об’єкти Для білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів та МНМА можна встановлювати один номенклатурний номер, якщо вони мають однакові найменування, якість матеріалу та ціну (абз. 3 п. 3 розд. ІІ МР з обліку ОЗ).

Орендовані об’єкти Активи, отримані в операційну оренду, обліковуються у орендаря за тими інвентарними номерами, що присвоєні орендодавцем, та на підставі договору оренди та копії інвентарної картки, наданої орендодавцем. Якщо орендар вже утримує на балансі актив з аналогічним номером, то на самому об’єкті (або на орендованому, або на своєму) поруч з інвентарним номером радимо прикріпити позначку, яка б допомогла відрізнити власний об’єкт від орендованого.

Біологічні активи У порядку, визначеному МР з обліку ОЗ, інвентарні номери рекомендовано присвоювати довгостроковим біологічним активам, не пов’язаним з сільгоспдіяльністю, та плодоносним рослинам, які відповідно до Порядку застосування Плану рахунківобліковують у складі ОЗ. Як бути з рештою біологічних активів, установа має право вирішити самостійно, оскільки про них не йдеться у МР з обліку ОЗ та інших аналогічних роз’яснень саме для них немає.

Старі номери Якщо на заміну одному предмету придбано інший, то присвоїти новому предмету той номер, який був позначений на старому об’єкті, одразу не можна. Відповідно до п. 5 розд. ІІ МР з обліку ОЗ номери інвентарних об’єктів, які вибули чи ліквідовані, не повинні присвоюватись іншим об’єктам, що знов надійшли, протягом 3 років.

Старий План рахунків Якщо в установі залишились предмети, на яких позначений інвентарний (номенклатурний) номер відповідно до старого Плану рахунків1радимо актуалізувати інформацію. Тобто з метою забезпечення єдиного підходу щодо аналітичного обліку кожного окремого об’єкта або групи необоротних активів вважаємо доцільним всі інвентарні номери привести у відповідність до Плану рахунків. Таку ж рекомендацію неодноразово надавав Мінфін (див., наприклад, лист МФУ від 22.03.2018 р. № 35220-07-10/785 // «Бухгалтерія: бюджет», № 30/2018).

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом МФУ від 26.06.2013 р. № 611 (втратив чинність).

Здвоєння номерів Якщо установі за внутрішньовідомчою передачею надходить актив з присвоєним інвентарним номером, який в установі вже зайнятий, пропонуємо заводити нову інвентарну картку. При цьому радимо перенести всю інформацію про об’єкт, яка містилася у старій картці, та присвоїти свій новий інвентарний номер. А в старій інвентарній картці зробити відповідні помітки та здати її в архів. Чому це правильно? Бо в цій картці, що надходить разом з об’єктом (в старій), зазначені «Найменування юридичної особи», «Ідентифікаційний код ЄДРПОУ», «Місцезнаходження об’єкта» та «Матеріально-відповідальна особа» вже не відповідатимуть дійсності.

 

Детальніше про інвентарні номери див. у матеріалі «Інвентарні та номенклатурні номери: все, що потрібно знати» // «Бухгалтерія: бюджет», № 9/2018, с. 11.

Таблиця 1. Субрахунки для обліку необоротних активів

 

Субрахунок

Об’єкти, що підлягають зарахуванню на субрахунок відповідно до Порядку застосування Плану рахунків та п. 1 розд. ІІ МР з обліку ОЗ

1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої»

1) Будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними та іншими установами;

2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо;

4) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача, кабельні та повітряні лінії зв’язку тощо;

5) гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об’єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди

1014 «Машини та обладнання»

1) Силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію в механічну;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади: дозатори, барометри, водоміри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, спеціальні ваги, мірники, касові апарати тощо;

4) регулюючі прилади та пристрої: киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо;

5) лабораторне обладнання: пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи тощо;

6) комп’ютерна техніка та її комплектуючі;

7) медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка зі спеціальним обладнанням тощо), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові тощо;

8) машини, апарати та інше обладнання, наприклад, обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень у навчальних закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники тощо

1015 «Транспортні засоби»

1) Рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі тощо);

2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

3) гужовий транспорт (вози тощо);

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки тощо);

5) усі види спортивного транспорту

1016 «Інструменти, прилади, інвентар»

1) Механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів (наприклад, різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря тощо (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, шуруповерти тощо), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт тощо (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного вала на автомобілях тощо) тощо;

2) предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи (робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами тощо);

3) господарський інвентар (предмети конторського та господарського облаштування, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок з спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення — гідропульти, стендери, драбини ручні тощо (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, зарахованих на субрахунок «Машини та обладнання»)

1017 «Тварини та багаторічні насадження»

Довгострокові біологічні активи, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, та плодоносні рослини, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю

1018 «Інші основні засоби»

Активи, що за строком експлуатації більше одного року, але не підходять для обліку на інших субрахунках

1111 «Музейні фонди»

1) Музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

2) експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості.

1112 «Бібліотечні фонди»

Бібліотечні фонди незалежно від вартості окремих примірників книг, зокрема наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

Активи, термін експлуатації яких перевищує один рік, але вартість становить 6000,00 грн без ПДВ і менше. Зокрема, до них можуть належати знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо), бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву; спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або виготовлення індивідуальних замовлень); недорогі предмети виробничого значення (робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці); предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо); предмети, призначені для видачі напрокат; недорогий господарський інвентар; сценічно-постановочні засоби, телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо

1114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»

Для обліку таких активів установ, які систематично придбавають чи отримують значний обсяг білизни, постільних речей, одягу та взуття для здійснення своєї діяльності:

1) білизну (сорочки, халати);

2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо);

3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо);

4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо);

5) спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо).

1115 «Інвентарна тара»

Тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховищ для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо) зі строком експлуатації більше року; шафи торговельні та стелажі тощо

1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»

Активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях

1117 «Природні ресурси»

Для обліку мінеральних копалин, нафтових свердловин, родовищ корисних копалин внутрішніх вод, смуг будівельного лісу тощо, які згідно із законодавством контролюються установою

1118 «Інші необоротні матеріальні активи»

Активи, що за строком експлуатації більше одного року, але не підходять для обліку на інших субрахунках, зокрема білизна, постільні речі, одяг та взуття в установах, які придбавають чи отримують їх у незначному обсязі та/або несистематично

1711 «Довгострокові біологічні активи рослинництва»

Біологічні активи рослинництва, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців, та біологічні активи, що створюються протягом періоду, який перевищує один рік. Але крім плодоносних рослин, адже для них відведено місце на субрахунку 1017.

1712 «Довгострокові біологічні активи тваринництва»

Біологічні активи тваринництва, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців, та біологічні активи, що створюються протягом періоду, який перевищує один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі. Як правило, це продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани тощо.

Таблиця 2. Субрахунки для обліку запасів

Субрахунок

Об’єкти, що підлягають зарахуванню на субрахунок відповідно до Порядку застосування Плану рахунків

1511 «Продукти харчування»

Продукти харчування

1512 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»

Медикаменти, компоненти, бактерицидних препаратів, дезінфекційні засоби, сироватки, вакцини, кров, плівка для рентгенівських знімків, матеріали для проведення аналізів та перев’язувальних засобів, дрібний медичний інвентар (термометри, ланцети, пінцети, голки), допоміжні та аптекарські матеріали у закладах охорони здоров’я, які мають свої аптеки, тощо

1513 «Будівельні матеріали»

Будівельні матеріали, що використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт, зокрема силікатні матеріали (цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла, черепиця); лісові матеріали (ліс круглий, пиломатеріали, фанера тощо); будівельний метал (залізо, жерсть, сталь, цинк листовий тощо); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби тощо); санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники тощо); електротехнічні матеріали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провід, запобіжники, ізолятори тощо); хімічно-москательні (фарба, оліфа, толь тощо) та інші аналогічні матеріали. А також будівельні конструкції і деталі (металеві, залізобетонні і дерев’яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд); збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем (опалювальні котли, радіатори тощо), обладнання, яке потребує монтажу (таке, що може бути введено в дію тільки після зібрання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, контрольно-вимірювальна апаратура або інші прилади, призначені для монтажу в складі такого обладнання), а також комплекти запасних частин до такого обладнання та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва

1514 «Пально-мастильні матеріали»

Всі види палива, що придбавається чи заготовлюється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель. Зокрема нафтопродукти, газ, закуплені та передані на зберігання і які будуть відпускатися за талонами і смарт-картками

1515 «Запасні частини»

Запасні частини, готові деталі, вузли, агрегати, призначені для ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструментів. Також може обліковуватися обмінний фонд повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, зокрема, автомобільні шини (включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо) у запасі та обороті

1516 «Тара»

Поворотна тара, обмінна тара (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки тощо) як порожня, так і та, що вміщує матеріальні цінності, з очікуваним строком експлуатації рік чи менше

1517 «Сировина і матеріали»

Сировина та основні та допоміжні матеріали, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні; матеріали сільськогосподарського призначення, зокрема, мінеральні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур, біопрепарати, медикаменти, хімікати, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин, матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт, саджанці, насіння й корми для висаджування, посіву та відгодівлі тварин

1518 «Інші виробничі запаси»

Може обліковуватися спецобладнання зі строком використання менше одного року, яке придбане для виконання науково-дослідних робіт

Бухгалтерський каталог закупівель: КЕКВ + субрахунок

В таблиці на прикладі тих активів, обліком яких наші передплатники цікавились останнім часом, покажемо принцип вибору КЕКВ та субрахунку обліку.

Таблиця 3. Субрахунки для обліку та КЕКВ для придбання предметів

Назва предмета

Субрахунок

Обґрунтування субрахунку

КЕКВ

Обґрунтування КЕКВ

Електроприлади

Побутові: телевізор, пилосос, зокрема, миючий, холодильник, джерело безперебійного живлення, витяжка тощо.

1113 або 1014

Строк корисного використання більше 1 року, тому обліковуємо на субрахунку:

 • 1113, якщо вартість 6000,00 грн або менше;
 • 1014, якщо вартість більше 6000,00 грн

2210, якщо придбавають ті предмети, які будуть обліковувати як МНМА;

3110, якщо придбавають ті предмети, які будуть обліковувати як ОЗ

п.п. 6 п.п. 2.2.1 або п.п. 6 п.п. 3.3.1 
Інструкції № 333, лист ДКСУ від 28.02.2018 р. № 16-08/224-349

Медичні:

 • бормашина;
 • бактерицидний опромінювач та апарат для спалювання голок;
 • інгалятор (небулайзер);
 • апарати для фізіотерапії;
 • медичні лампи (інфрачервона лампа, опромінювач-рефлектор Мініна)

1113 або 1014

Строк корисного використання більше 1 року, тому обліковуємо на субрахунку:

 • 1113, якщо вартість 6000,00 грн або менше;
 • 1014, якщо вартість більше 6000,00 грн

2220, якщо придбавають ті, що будуть обліковувати як МНМА;

3110, якщо придбавають ті, що будуть обліковувати як ОЗ

п.п. 2 п.п. 2.2.2 або п.п. 5 п.п. 3.1.1 Інструкції № 333листи ДКСУ від 11.07.2017 р. № 16-10/675-11388, від 12.09.2013 р. № 17-08/59-21373. Детальніше див. у матеріалі «Предмети медичного призначення: який КЕКВ обрати?» // «Бухгалтерія: бюджет», № 21/2018

Офісні:

 • сканер;
 • принтер;
 • ксерокс;
 • комп’ютер (в цілому як комплекс і його складові окремо);
 • пристрій для знищення документів;
 • брошуратор

1113 або 1014

Строк корисного використання більше 1 року, тому обліковуємо на субрахунку:

 • 1113, якщо вартість 6000,00 грн або менше;
 • 1014, якщо вартість більше 6000,00 грн

2210, якщо придбавають ті предмети, які будуть обліковувати як МНМА;

3110, якщо придбавають ті предмети, які будуть обліковувати як ОЗ

п.п. 6 п.п. 2.2.1 або п.п. 9 п.п. 3.3.1 Інструкції № 333; листи ДКСУ від 28.02.2018 р. № 16-08/224-349, від 18.11.2016 р. № 16-08/336-19423

Господарський інвентар

Подовжувач;

мережевий фільтр;

драбина;

лопата совкова;

ліктьовий диспенсер1;

Диспенсер або дозатор — пристрій для контрольованої видачі речовини, товару, рідини заданою кількістю, об’ємом чи вагою.

тримач для туалетного паперу;

москітні сітки на вікна;

корзина для сміття

1113 або 1812

Якщо є ймовірність, що строк корисного використання складе:

 • більше 1 року, то обліковують на субрахунку 1113;
 • рік чи менше — на субрахунку 1812

2210

п.п. 5 п.п. 2.2.1 
Інструкції № 333

Флагшток;

таблички з топографічними назвами;

турнікети

1113 або 1016 (1018)

Строк корисного використання більше 1 року. Тому обліковуємо на субрахунку:

 • 1113, якщо вартість 6000,00 грн і менше;
 • 1016 (або 1018 — залежно від судження бухгалтера), якщо вартість більше 6000,00 грн

2210, якщо придбавають ті предмети, які будуть обліковувати як МНМА;

3110, якщо придбавають ті предмети, які будуть обліковувати як ОЗ

п.п. 5 п.п. 2.2.1 або п.п. 1 п.п. 3.1.1 
Інструкції № 333

Шпателі, 
кисті для фарбування

1812 або 1513

Використання шпателів та кистей для фарбування найбільш ефективно при їх першому використанні. В подальшому в процесі взаємодії цих активів з агресивним хімічним середовищем вони втрачають свої властивості. Тож доцільно їх обліковувати як малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) на субрахунку1812 і списувати одразу після видачі у користування або як будматеріали (1513), якщо їх вартість включена до проектно-кошторисної документації (ПКД)

2210, якщо придбавають як МШП або в рамках поточного ремонту;

3120, 3130, 3140, якщо придбавають в межах ПКД на нове будівництво, капремонт, реконструкцію, відповідно

п.п. 5 п.п. 2.2.1 або п.п. 5 п.п. 3.1.2.1 або п.п. 3 п.п. 3.1.2.2або п.п. 3 п.п. 3.1.3.1 або п.п. 4 п.п. 3.1.3.2, або п.п. 3 п.п. 3.1.4.1, або п.п. 4 п.п. 3.1.4.2 Інструкції № 333

Меблі: стіл комп’ютерний, ліжко двох’ярусне з матрацом (комплект), шафа, диван кутовий, набір меблів для вітальні, меблі безкаркасні (крісло-груша)

1113 або 1016

Строк корисного використання активів більше 1 року. Тому обліковуємо на субрахунку:

 • 1113, якщо вартість 6000,00 грн і менше;
 • 1016, якщо вартість більше 6000,00 грн

2210, якщо придбавають об’єкт, що будуть обліковувати як МНМА;

3110, якщо придбавають об’єкт, що будуть обліковувати як ОЗ

п.п. 7 п.п. 2.2.1. або п.п. 6 п.п. 3.1.1 
Інструкції № 333

Килим

1113 та 1016

Строк корисного використання більше 1 року. Тому обліковуємо на субрахунку:

 • 1113, якщо вартість 6000,00 грн або менше;
 • 1016, якщо вартість більше 6000,00 грн

2210, якщо придбавають об’єкт, що будуть обліковувати як МНМА;

3110, якщо придбавають об’єкт, що будуть обліковувати як ОЗ

п.п. 14 п.п. 2.2.1 або п.п. 7 п.п. 3.1.1 
Інструкції № 333

М’який інвентар: рушник кухонний, для рук, банний;

простирадло;

постільна білизна;

одяг, зокрема спецодяг (форма) для працівників, студентів, учнів, який не переходить у їх власність

1114 або 1118

Якщо установа отримує такий актив систематично у значному обсязі для провадження своєї діяльності, оприбутковують на субрахунок 1114. Якщо постачання носить разовий характер — на субрахунок 1118.

2210

п.п. 14 п.п. 2.2.1 
Інструкції № 333

Датчики руху; світильники точкові;

світильники світлодіодні; тумба з умивальником

1513

Як обладнання, яке потребує монтажу, якщо вартість включена до ПКД будівництва або капремонту і об’єкти не будуть обліковуватися як самостійні об’єкти

2210, якщо придбавають в рамках поточного ремонту або ті, що будуть обліковувати як МНМА;

3110, якщо придбавають ті, що будуть обліковувати як ОЗ;

3120, 3130, 3140, якщо придбавають в межах ПКД на нове будівництво, капремонт, реконструкцію, відповідно

п.п. 5 п.п. 2.2.1 або п.п. 16 п.п. 3.1.1, або п.п. 6 п.п. 3.1.2.1,або п.п. 4 п.п. 3.1.2.2, або п.п. 4 п.п. 3.1.3.1, або п.п. 5 п.п. 3.1.3.2, або п.п. 4 п.п. 3.1.4.1, або п.п. 5 п.п. 3.1.4.2 Інструкції № 333

1113, 1016

Якщо передбачено обліковувати як самостійні об’єкти. Ті, що коштують:

 • 6000,00 грн і менше, зараховують на субрахунок 1113;
 • більше 6000,00 грн — на субрахунок 1016

Спортивний інвентар

Байдарки;

каное;

велосипеди

1015

Підгрупа 5 групи «Транспортні засоби» незалежно від вартості

3110

пп. 2, 11 та 18 п.п. 3.1.1 Інструкції № 333

Гойдалка;

турнік;

гірка дитяча;

шведська стінка

1113 або 1014

Обладнання для дитячих майданчиків вважаємо доцільним обліковувати як і обладнання спортмайданчиків та спортивних приміщень

2210, якщо придбавають об’єкт, що будуть обліковувати як МНМА;

3110, якщо придбавають об’єкт, що будуть обліковувати як ОЗ

п.п. 6 п.п. 2.2.1 або п.п. 6 п.п. 3.1.1 Інструкції № 333

М’ячі;

тенісні ракетки;

волейбольна сітка;

спортивні килимки;

шахові електронні годинники

1812 або 1113

Якщо відповідно до конструктивних особливостей є вірогідність, що строк корисного використання активу буде:

 • більше року, обліковують на субрахунку 1113,
 • рік чи менше — на субрахунку 1812

2210

п.п. 6 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333

Газон для футбольного поля

1018

Як правило, штучний газон укладається в ході створення окремого об’єкта — футбольного майданчика або покриття футбольного поля. Зараховувати такий об’єкт рекомендуємо до інших основних засобів (1018), адже специфічної групи для таких основних засобів не передбачено. Зауважимо, що можна обліковувати як єдиний об’єкт і натуральне покриття, і поливальну систему до нього, і дренажну систему. Інший варіант — об’єктом обліку вважати виключно покриття газону.

3122, якщо іде будівництво нової споруди;

3142, якщо іде поліпшення вже існуючого об’єкту.

Деякі фахівці також схиляються до вибору КЕКВ 3110. Відзначимо, що такий код можливий, якщо за документами не йтиметься про створення нової споруди (тобто позначено як придбання обладнання чи предмета довгострокового користування)

п.п. 1 п.п. 3.1.2.2 або п.п. 1 п.п. 3.1.4.2, або п.п. 1 п.п. 3.1.1 Інструкції № 333

Медичний інвентар

Аптечка автомобільна або для працівників установи, в якій нема медпункту

1512

Якщо придбавають комплектом сумку для зберігання (як ліки, так і медичний інвентар, що має бути в аптечці). Або придбавають ліки і медінвентар для поповнення аптечки

2210

п.п. 4 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333

1812 або 1113

Якщо придбавають просто сумку для зберігання ліків, то вибір субрахунку залежить від очікуваного строку корисного використання: рік і менше — 1812, більше року — 1113

Набір інструментів для встановлення апарату зовнішньої фіксації;

бандажі, корсети

1512

Як правило, такі активи не підлягають повторному використанню, тож вважаємо доречним обліковувати їх як дрібний медичний інвентар

2220

п.п. 2 п.п. 2.2.2 Інструкції № 333. Детальніше див. у матеріалі «Предмети медичного призначення: який КЕКВ обрати?» // «Бухгалтерія: бюджет», № 21/2018

Тонометр;

масажер для очей

1113

Імовірніше за все, строк корисного використання буде більше року, але вартість таких активів, як правило, не перевищує 6000,00 грн

2220

п.п. 2 п.п. 2.2.2 Інструкції № 333. Детальніше див. у матеріалі «Предмети медичного призначення: який КЕКВ обрати?» // «Бухгалтерія: бюджет», № 21/2018

Джгут медичний;

термометр; захисний екран медичний або захисний щиток для обличчя;

маска медична

1512

Як дрібний медичний інвентар

2210, якщо придбавають для поповнення аптечок для установ, які не мають медичного кабінету чи пункту, для навчального процесу;

2220 — в усіх інших випадках

п.п. 4 п.п. 2.2.1 або п.п. 2 п.п. 2.2.2 
Інструкції № 333

Інвентар для навчання

Набір тактильних цифр із шрифтом Брайля, прилад для рельєфного малювання, брайлівська дошка для сліпих

1113 або 1812

Як навчальні пристосування багаторазового вжитку. Якщо відповідно до конструктивних особливостей є ймовірність, що строк корисного використання активу:

 • більше року, обліковують на субрахунку 1113;
 • рік чи менше — на субрахунку 1812

2210

п.п. 6 п.п. 2.2.1 
Інструкції № 333

Манекен-тренажер серцево-легеневої реанімації, набір імітаторів поранень та ушкоджень

1113 або 1016

Строк корисного використання більше 1 року, тому обліковуємо на субрахунку:

 • 1113, якщо вартість 6000,00 грн і менше;
 • 1016, якщо вартість більше 6000,00 грн

2210, якщо придбавають об’єкт, який будуть обліковувати як МНМА;

3110, якщо придбавають об’єкт, який будуть обліковувати як ОЗ2

Манекен-тренажер серцево-легеневої реанімації та набір імітаторів поранень та ушкоджень не віднесено до виробів медичного призначення відповідно до даних Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, розміщеного за посиланням http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite.

п.п. 6 п.п. 2.2.1 або пп. 1, 6 п.п. 3.3.1 Інструкції № 333

Книги, посібники, довідники; навчальні карти

1112

Якщо придбаваються для поповнення бібліотечних фондів

3110

п.п. 14 п.п. 3.3.1 
Інструкції № 333

1113

Якщо є ймовірність, що інформація буде актуальною більше 1 року, але до бібліотечних фондів не включають

2210

п.п. 3 п.п. 2.2.1
Інструкції № 333

1812

Якщо є ймовірність, що інформація буде актуальною 1 рік чи менше

Матеріали для ремонту і будівництва

Емаль для фарбування, лак, шпаклівки

1513

Як хімічно-москательні матеріали для будівельних і монтажних робіт

2210, якщо придбавають в рамках поточного ремонту;

3120, 3130, 3140, якщо придбавають в межах ПКД на нове будівництво, капремонт, реконструкцію, відповідно

п.п. 5 п.п. 2.2.1 або п.п. 5 п.п. 3.1.2.1 або п.п. 3 п.п. 3.1.2.2або п.п. 3 п.п. 3.1.3.1 або п.п. 4 п.п. 3.1.3.2, або п.п. 3 п.п. 3.1.4.1, або п.п. 4 п.п. 3.1.4.2 Інструкції № 333

Дюбеля, шайби, шурупи, кабель

1513

Як металовироби для будівельних і монтажних робіт

Двері розсувні для гардеробної кімнати, інші види дверей, вікна

1513

Як будівельні конструкції, котрі можна використовувати тільки після монтажу.

2210, якщо придбавають в рамках поточного ремонту;

3120, 3130, 3140, якщо придбавають в межах ПКД на нове будівництво, капремонт, реконструкцію, відповідно

п.п. 7 п.п. 2.2.1, або п.п. 6 п.п. 3.1.2.1, або п.п. 4 п.п. 3.1.2.2,або п.п. 4 п.п. 3.1.3.1, або п.п. 5 п.п. 3.1.3.2, або п.п. 4 п.п. 3.1.4.1, або п.п. 5 п.п. 3.1.4.2 Інструкції № 333

Запасні частини

Поршень (поршнева) в зборі до мотокоси або бензопили; соляні батарейки

1515

Як запасні частини для обладнання та інвентарю

2210

п.п. 8 п.п. 2.2.1 
Інструкції № 333

Акумуляторна батарея;

набір наконечників, тримач пінцета, пінцет біполярний, електроди до електрокоагулятора ЕХВЧ

1515

Предмети є складовими, що приводять в дію обладнання (автомобіль), тож можуть бути в обліку відображені як запасні частини. Проте якщо їх строк корисного використання суттєво менше строку експлуатації обладнання (чи автомобіля), на яке їх встановлюють, можна обліковувати їх як самостійний об’єкт обліку

2210

п.п. 8 п.п. 2.2.1 
Інструкції № 333

Предмети для безпеки

Газові балончики для самозахисту

1812

Як предмет спеціального призначення, що має специфічне призначення і короткотермінове застосування (до 1 року)

2210

п.п. 17 п.п. 2.2.1 
Інструкції № 333

Тривожні кнопки для сторожів;сокира пожежна, лом, багор пожежний, захисний екран

1113 або 1812

Якщо відповідно до конструктивних особливостей є ймовірність, що строк корисного використання буде:

 • більше 1 року, обліковують на субрахунку 1113;
 • рік чи менше — на субрахунку 1812

2210

пп. 5, 6 п.п. 2.2.1 
Інструкції № 333

Пожежний гідрант

1113 або 1016

Як обладнання, що сприяє охороні праці, обліковують на субрахунку:

 • 1113, якщо вартість 6000,00 грн і менше;
 • 1016, якщо вартість більше 6000,00 грн

2210, якщо придбавають об’єкт, що будуть обліковувати як МНМА;

3110, якщо придбавають об’єкт, що будуть обліковувати як ОЗ

п.п. 5 п.п. 2.2.1 або п.п. 6 п.п. 3.3.1 
Інструкції № 333

Плакати, стенди

1812 або 1113

Якщо є ймовірність, що строк корисного використання буде:

 • більше 1 року, обліковують на субрахунку 1113;
 • рік чи менше — на субрахунку 1812.

2210

пп. 2, 6 п.п. 2.2.1 
Інструкції № 333

Вогнегасники

1113 або 1016 (1014)

Строк корисного використання більше 1 року, тому обліковуємо на субрахунку:

 • 1113, якщо вартість 6000,00 грн і менше;
 • рахунку 10, якщо вартість більше 6000,00 грн. Субрахунок до рахунку 10 можна обрати 1016 — з огляду на те, що це обладнання, яке сприяє охороні праці (підгрупа 2), або ж 1014, підгрупа 8 — з огляду на те, що там Мінфін пропонує обліковувати там пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини

2210, якщо придбавають об’єкт, що будуть обліковувати як МНМА;

3110, якщо придбавають об’єкт, що будуть обліковувати як ОЗ

п.п. 5 (для автомобіля — п.п. 16) п.п. 2.2.1 або п.п. 6 п.п. 3.3.1 
Інструкції № 333

Офісне приладдя

Апаратний токен, або захищений носій ключової інформації, або USB-ключ;

диск з музикою, фільмами, іншими медіа даними;

фоторамка;

дирокол, стиплер, калькулятор;

стенди, банери, фліпчарти, плакати

1113 або 1812

Якщо є ймовірність, що строк корисного використання:

 • більше 1 року, обліковують на субрахунку 1113;
 • рік чи менше — на субрахунку 1812

2210

пп. 1, 2, 6 п.п. 2.2.1 
Інструкції № 333

Дипломи, свідоцтва, посвідчення

1812

Як канцтовари

2210

п.п. 2 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333 та лист ДКСУ від 20.02.2017 р. № 16-08/168-2836 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 19/2017)

 

Використані документи

План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі, затверджений наказом МФУ від 31.12.2013 р. № 1203.

Порядок застосування Плану рахунків — Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі, затверджений наказом МФУ від 29.12.2015 р. № 1219.

НС 121 «Основні засоби» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202.

МР з обліку ОЗ — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11.

МР з обліку запасів — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11.

Інструкція № 333 — Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом ДКСУ від 12.03.2012 р. № 333.

Календар бухгал­тера
28.05.19

ЄСВ з зарплати (доходу) за квітень 2019 року (гірничими підприємствами)

30.05.19

ПДВ за квітень 2019 року

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2019 року

Авансовий внесок з турзбору за травень 2019 року

ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2019 року

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку