Статті

І

І наші, і чужі, і подаровані: будівельні матеріали для поточного ремонту

Без будівельних матеріалів не обійдеться жоден ремонт, чи то поточний, чи то капітальний. Та зараз мова піде саме про операції придбання і списання матеріалів та предметів для проведення робіт, що спрямовані на підтримання об’єкта у придатному для використання стані, тобто для виконання поточного ремонту.

23 листопада, 2018

Cтаттю взято з газети  "Новий бюджетний облік"№ 11
 
Марина Дорошенко, експерт газети

Субрахунок 1513: розкладемо по поличках

Спочатку звернемося до першоджерел, а саме до Порядку № 1219, згідно з яким відносять будівельні матеріали до виробничих запасів та обліковують на субрахунку 1513 «Будівельні матеріали». З огляду на розмаїття предметів та матеріалів, які потенційно можна вважати будівельними, завжди виникає дилема, вважати їх такими чи все ж використовувати для обліку інші субрахунки, наприклад 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» чи 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Відповідно до Порядку № 1219 на субрахунку 1513 «Будівельні матеріали» обліковують:

 • будівельні матеріали, а саме:

– силікатні матеріали (цемент, пісок, цеглу тощо);

– лісові матеріали (пиломатеріали, фанеру тощо);

– будівельний метал (залізо, жерсть, сталь, цинк листовий тощо);

– металовироби (гайки, цвяхи тощо);

– санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники тощо);

– електротехнічні матеріали (кабель, лампи, патрони, провід, шнур тощо);

– хімічно-москательні (фарбу, оліфу, толь тощо);

 • будівельні конструкції та деталі (металеві, залізобетонні і дерев’яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд);
 • збірні елементи;
 • обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем (опалювальні котли, радіатори тощо);
 • обладнання, яке потребує монтажу:

– елементи, які можуть бути введені в дію тільки після зібрання частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд;

– комплекти запчастин до такого обладнання, що потребує монтажу і призначене для встановлення;

– контрольно-вимірювальну апаратуру або інші прилади, призначені для монтажу в складі встановленого обладнання;

 • інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва.

У Порядку № 1219 чітко встановлено, що за зазначеним субрахунком ведуть облік будівельних матеріалів, які використовують у процесі будівельних та монтажних робіт. Тому досить часто виникає питання, чи можна сюди відносити і ті матеріали, які будуть використовувати для проведення поточного та капітального ремонту. З приводу останнього можна однозначно стверджувати, що капітальний ремонт є різновидом будівельних робіт, і саме таке визначення міститься в Порядку № 466. А ось щодо поточного ремонту звернемо вашу увагу на такий факт: його особливістю є те, що проводять його систематично для підтримання експлуатаційних якостей (лист Держкомітету з будівництва та архітектури від 30.04.2003 р. № 7/7-401), але при цьому можна використовувати ті самі матеріали, деталі, вироби, що і для капремонту. Для порівняння наведемо два види робіт:

 • відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим фарбуванням фасадів і будівель (п.п. 2.3.1 п. 2 «Капітальний ремонт» Примірного переліку № 150);
 • ремонт зовнішньої штукатурки в окремих місцях із відбиванням відсталої штукатурки і просте фарбування фасадів будівель (пп. 1.2.3.2, 1.2.3.4 п.п. 1.2 «Поточний ремонт» Примірного переліку № 150).

Для виконання цих робіт в обох випадках використовуватимуть один і той самий матеріал (фарбу, фасадну штукатурку тощо), облік якого передбачений лише одним субрахунком — 1513.

Тож капітальний це ремонт чи поточний, придбану фарбу, фасадну штукатурку тощо все одно слід оприбуткувати, оскільки це оборотні матеріальні активи, які визнають запасами, бо їх вартість можна достовірно визначити, існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов’язаних з їх використанням, та/або вони мають потенціал корисності (п. 1 розд. II НС 123 «Запаси»).

А ось субрахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» можна використовувати для обліку дрібних будівельних інструментів, таких як валики, щітки, шпателі тощо, як господарський матеріал, що застосовують для поточних потреб установи (Порядок № 1219). Під час видачі їх в експлуатацію вартість списують на витрати поточного періоду, навіть якщо інструмент не було використано протягом одного ремонту, з подальшим веденням аналітичного обліку.

Субрахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» для обліку будівельних матеріалів використовувати також не слід, адже він призначений для оприбуткування необоротних матеріальних активів, що передбачає нарахування зносу, строк корисного використання яких більше одного року. Тож придбання радіатора або опалювального котла вартістю менше ніж 6 000,00 грн для поточного ремонту опалювальної системи буде вважатися придбанням запасів, адже ці предмети є частиною обладнання, яке було встановлене та оформлене Актом виконаних будівельно-монтажних робіт, а витрати капіталізовано. Але на цьому субрахунку ведуть облік будівельних інструментів вартістю до 6 000,00 грн, які планується використовувати тривалий час — більше одного року.

КЕКВ придбання

Придбавають будівельні матеріали для поточного ремонту залежно від того, яким чином було проведено закупівлю. Якщо підрядник самостійно закупив необхідні будматеріали, їх вартість можна включити в загальний розрахунок витрат за кошторисом і провести за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (п.п. 8 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333). А придбані власними силами матеріальні цінності проводять за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (п.п. 5 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333).

Оприбуткування

Залежно від способу, яким будівельні матеріали потрапили в установу, відрізнятиметься і їх відображення в бухобліку. Загалом існує кілька таких способів, зокрема:

 • придбаває установа;
 • придбаває підрядник;
 • отримання як благодійної допомоги;
 • вилучення в результаті списання інших активів або оприбуткування лишків під час проведення інвентаризації;
 • отримання за внутрішньовідомчим переміщенням.

ДО ВІДОМА. Порядок оприбуткування будматеріалів не залежить від фонду, за кошти якого проводять придбання, — загального чи спеціального, — правила відображення не будуть різнитися, але в облікових регістрах такі операції мають бути відокремлені.

Придбані установою будівельні матеріали оприбутковують за первісною вартістю, яка є собівартістю запасів, з урахуванням витрат, передбачених п. 8 розд. II НС 123 «Запаси» і пов’язаних із доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою (транспортно-заготівельні витрати, сума ПДВ у разі відсутності податкового кредиту тощо).

Оприбутковувати слід залежно від способу проведення розрахунків: з попередньою оплатою, з наступною оплатою та через підзвітну особу за загальними правилами оприбуткування запасів із застосуванням проводок, наведених у Типовій кореспонденції. Та в будь-якому разі за дебетом будемо відображати первісну вартість запасів (субрахунок 1513), а за кредитом — кредиторську або дебіторську заборгованість (субрахунки 6211, 2116) за розрахунками із постачальником або підзвітною особою.

НЮАНС. Незалежно від того, куди потрапляють будматеріали після їх надходження до суб’єкта державного сектору — на склад чи безпосередньо до підрядника для виконання робіт, їх все одно спочатку оприбутковують на субрахунок 1513, адже списувати їх будуть тільки після фактичного використання, а це можуть бути різні звітні періоди.

Якщо будматеріали придбаває підрядник, який буде виконувати ремонтні роботи, він зазвичай включає їх вартість до загального кошторису розрахунку та прописує в договорі виконання ремонтних робіт позицію щодо використання власного матеріалу, зазначаючи обсяги і вартість. У бухобліку такі витрати «сидітимуть» у сумі оплати вартості робіт і не будуть відображені на субрахунку 1513. Приймаючи акти виконаних робіт, суб’єкт державного сектору має перевірити обсяги матеріалів, що були використані під час проведення ремонту, враховуючи фактичні обсяги робіт.

Отримані від благодійників будівельні матеріали оприбутковують із відображенням доходів від безоплатного надходження запасів, обов’язково подають Довідку про надходження в натуральній формі до Казначейства та вносять зміни до спецфонду кошторису. У бухобліку «благодійні» будматеріали фіксують таким блоком проводок:

 • Дт 1513 — Кт 2117, 6211, 6415;
 • Дт 2313 — Кт 7511;
 • Дт 2117, 6211, 6415 — Кт 2313.

Вилучені в результаті демонтажу інших активів будівельні матеріали (наприклад, цегла від розбирання будинку) або оприбутковані лишки за результатами інвентаризації (як з первинними документами, так і без них) для подальшого їх використання установою показують за субрахунком 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі». І також обов’язковим є подання Довідки про надходження в натуральній формі до органів казначейства. Відображення операцій аналогічне тим, що і в разі благодійного надходження.

Внутрішньовідомче передання будматеріалів супроводжується специфікою обліку, адже в такому випадку установа, що отримує, відображатиме лише оприбуткування та використання, а ось списуватиме їх уже установа, що передала (Дт 8013, 8113 — Кт 2711), адже переміщення відбувається в межах одного органу, уповноваженого управляти майном установ.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Щомісяця установа, що отримала будматеріали, звітує про їх використання установі, що їх передала, Актом списання або Накладною (вимогою).

Документування складського та бухгалтерського обліку

Будматеріали в установі, як і решта запасів, обліковуються за місцем їх відповідального зберігання та в бухгалтерії. Для обліку на складі використовують Книгу складського обліку (форма № З-9), яку веде матеріально відповідальна особа за найменуваннями, сортами, кількістю. Для видачі фарби, цвяхів, віконних блоків тощо використовують Накладну (вимогу) (форма № З-3), яку також оформлюють у разі внутрішнього переміщення будматеріалів в установі. А наприкінці кожного місяця вже бухгалтерська служба на підставі накладних (вимог) складаєМеморіальний ордер № 13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів», дані з якого переносять до книги «Журнал-головна».

Списання будматеріалів

Списують будівельні матеріали лише за фактом їх використання. У разі виконання поточного ремонту вартість матеріалів, що були використані, відносять на витрати поточного періоду: Дт 8013, 8113 — Кт 1513.

Окремо зауважимо, що в разі проведення поточного ремонту його вартість необхідно визначати на підставі обґрунтованих трудових і матеріально-технічних ресурсів та їхньої вартості, обчисленої на поточному рівні цін, про що зазначено в листі Мінрегіонбуду від 11.03.2014 р. № 7/15-2747. Тож державні будівельні норми слід застосовувати лише в окремих обґрунтованих випадках, а списувати матеріали — за фактом їх раціонального використання.

Розглянемо приклад обліку будматеріалів у разі виконання поточного ремонту в бюджетній установі.

Приклад. В установі було зроблено поточний ремонт електричного устаткування (частково замінено провід та запобіжники, відремонтовано автовимикачі). Для виконання ремонту було залучено підрядника за цивільно-правовим договором, який частково надав матеріали (провід), вартість яких було включено до загальної вартості робіт. А частину будматеріалів (запобіжники) було придбано за кошти установи на суму 560,00 грн. Загальна вартість робіт становила 3 500,00 грн.

Облік руху будматеріалів у разі виконання поточного ремонту

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

1. Отримано асигнування

2313

7011

4 060,00

№ 2 та № 14

2. Оприбутковано запобіжники

1513

6211

560,00

№ 6

3. Перераховано постачальнику плату за запобіжники

6211

2313

560,00

№ 2 та № 6

4. Встановлено запобіжники

8013

1513

560,00

№ 10

5. Визнано витрати за Актом виконаних робіт, включаючи вартість проводу

8013

6211

3 500,00

№ 6 та № 10

6. Оплачено рахунок підрядника

6211

2313

3 500,00

№ 2 та № 6

Календар бухгал­тера
28.05.19

ЄСВ з зарплати (доходу) за квітень 2019 року (гірничими підприємствами)

30.05.19

ПДВ за квітень 2019 року

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2019 року

Авансовий внесок з турзбору за травень 2019 року

ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2019 року

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку