Статті

«

«БУХГАЛТЕРІЯ: БЮДЖЕТ»:
Шкільні канікули: режим роботи та оплата праці педагогів

На відміну від учнів, для яких канікули є відпочинком, для педагогічних працівників період канікул є робочим часом. Вони не ведуть заняття та не працюють з учнями, але виконують іншу роботу. У статті поговоримо про режим роботи педагогів у період канікул та про оплату праці за цей час.

09 січня, 2023
Тема: Освіта

Режим робочого часу педагогів у канікулярний період

Дійсно, занять педагогічні працівники в період канікул не ведуть, але ж їх робочий час включає не лише навчальну роботу, а й іншу педагогічну діяльність, передбачену посадовими обов’язками та режимом робочого часу, а саме: підготовчу, виховну, методичну, організаційно-педагогічну та іншу роботу, яка потребує витрат робочого часу.

Відповідно до п. 25 Типових правил № 4551 під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою (нагадаємо, що чергові відпустки педагогічним працівникам закладів освіти надаються в період літніх канікул), керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджені наказом МОН від 20.12.1993 р. № 455.

Також відповідно до п. 5.2.2 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021–2025 роки (Мінекономіки зареєструвало Галузеву угоду 18.06.2021 р. за № 12) сторони Угоди домовилися, що залучення вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, а також асистентів учителів до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи в канікулярний період здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

Ці та інші питання визначення робочого часу педагогічних працівників у період канікул можуть бути окреслені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку, затверджених у закладі освіти.

Наприклад, у такому документі може бути:

  • чітко прописано межі залучення педагогічних працівників до роботи в канікулярний період (приміром, під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в таких межах: з навантаженням до 9 годин — з 9.00 до 11.00; з навантаженням до 18 годин — з 9.00 до 12.00; з навантаженням до 27 годин — з 9.00 до 13.30);
  • зазначено, що організація роботи педагогічних працівників у канікулярний період здійснюється згідно з планом роботи в канікулярний період.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо освітній процес у закладі освіти організовано за змішаною та дистанційною формами навчання і деякі педагогічні працівники закладу працюють дистанційно, то встановлення режиму робочого часу для таких працівників у період канікул відбувається в зазначеному вище порядку. Тобто залучати до роботи можна в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

У разі оголошення простою в закладі освіти щодо усіх або окремих працівників, то і в період канікул педагогічні працівники продовжують перебувати на простої, якщо роботи для них немає. Зауважимо, що відповідно до ст. 34 КЗпП2 простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу в тій же установі на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця. Оплата часу простою визначена в ст. 113 КЗпП.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

Години роботи педагогічного працівника в період канікул табелюються в загальному порядку. Оскільки оплата праці здійснюється згідно з обсягом педагогічного навантаження, то в табелі обліку використання робочого часу проставляються години педагогічного навантаження, які має педагог за тарифікацією.

Викладацька діяльність Як відомо, особи із числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу можуть вести в цьому ж закладі освіти викладацьку роботу чи заняття з гуртківцями. Це директор, його заступники та інші працівники (наприклад, секретар, головбух тощо).

Для таких працівників за основним місцем роботи канікули також є робочим часом. І, враховуючи, що вони одночасно виконують у цьому закладі викладацьку роботу з оплатою за тарифікацією, то в період канікул також повинні виконувати іншу педагогічну діяльність (підготовчу, виховну, методичну, організаційно-педагогічну та іншу роботу).

Чи можна відправити у відпустку без збереження зарплати?

Відпустка без збереження зарплати надається працівникові тільки за його бажанням (ст. 25 та 26 Закону про відпустки3).

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Примусове відправлення працівників у відпустки без збереження зарплати є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавця має бути притягнуто до відповідальності.

Отже, надати відпустку без збереження зарплати можна тільки за проханням працівника.

ДО ВІДОМА. У період канікул педагогічні працівники можуть:

  • використати соціальну відпустку «на дітей». Адже така відпустка не належить до щорічних та надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та від дати досягнення дитиною відповідного віку;
  • використати частину невикористаної щорічної основної відпустки, якщо колективним договором закладу освіти передбачена можливість її використання не в період літніх канікул. Нагадаємо, що Порядок № 3464 дозволяє ділити щорічну основну відпустку на частини. Але невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, у період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, — в інший канікулярний період (п. 4 Порядку № 346). Отже, якщо влітку педагог використав тільки частину щорічної відпустки, то тепер у період зимових канікул він може взяти іншу невикористану частину відпустки.
Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346.

Оплачуємо працю педагогів у період канікул

Загальні моменти Механізм оплати роботи педагогів у період канікул визначено п. 71 Інструкції № 1025.

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН від 15.04.1993 р. № 102.

ЦИТАТА. «71. За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул».

(абз. 1 п. 71 Інструкції № 102)

Отже, якщо в період канікул педагогічні працівники (як основні працівники, так і сумісники) залучаються до роботи (вище ми зазначили, що це інша педагогічна діяльність, передбачена посадовими обов’язками та режимом робочого часу), то вони отримують зарплату, встановлену при тарифікації. Тобто з усіма доплатами та надбавками, зокрема, доплатою за перевірку письмових робіт, за класне керівництво, за завідування навчальним кабінетом тощо.

Тож окремих розрахунків під час оплати періоду канікул робити не треба — зарплату виплачують у загальному порядку.

ДО ВІДОМА. Зверніть увагу, що зарплата в період канікул виплачується за час роботи, тобто, якщо в педагога на період канікул є робота (це інша педагогічна діяльність, передбачена посадовими обов’язками та режимом робочого часу) і він її виконує. Якщо ж такої роботи немає, то доцільно оголосити простій.

Погодинна оплата Згідно з п. 73 Інструкції № 102 особи, які працюють на умовах погодинної оплати (до 240 годин на рік) і не ведуть занять під час канікул, оплату за цей час не отримують. Втім, нагадаємо, що відповідно до п. 73 Інструкції № 102 погодинна оплата педагогічних працівників допускається лише:

  • при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102;
  • при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Підкреслимо, що тут не йдеться про сумісників-педагогів. Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом, зарплату отримують згідно з тарифікацією (п. 68 Інструкції № 102), що підкреслювало МОН, наприклад у листі від 10.08.2018 р. № 1/11-8468 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 33/2018, с. 9). Винятки складають тільки керівники гуртків у закладах освіти, для яких цей заклад освіти не є основним місцем роботи, — згідно з п. 90 Інструкції № 102 оплата праці таких керівників гуртків здійснюється на умовах погодинної оплати праці.

Нагадаємо, що відповідно до п. 91 Інструкції № 102 працівники закладу освіти (у тому числі й керівні) можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі у визначених у цьому пункті межах. Названим працівникам за норму годин, визначену в цьому пункті, оплата здійснюється понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому, відповідно, для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

Хвороба Якщо в період канікул, які є робочим часом для педагога, такий педагогічний працівник захворіє, то листок непрацездатності оплачується на загальних засадах. Адже страховий випадок настав у період роботи.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку