Статті

«

«МЕДИЧНА БУХГАЛТЕРІЯ»:
Локалізація в публічних закупівлях: вивчаємо винятки, пов’язані з міжнародними договорами

(коментар до листа Мінекономіки «Щодо локалізації» від 30.08.2022 № 3323-04/62315-06)

21 вересня, 2022

Альона Момот, юристка газети

Коментований лист досить змістовний, тому зупинимось на найбільш складному — на винятках, пов’язаних із міжнародними угодами.

Так, відповідно до абз. 2 пп. 4 п. 6 1 Закону про публічні закупівлі1 вимогу щодо ступеня локалізації не застосовують до закупівель, які підпадають під дію положень Закону № 10292, а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ.

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.
Закон України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі» від 16.03.2016 № 1029-VIII.

Пункт 3 Порядку № 8613 деталізує: його дія не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі4, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, зокрема угодах про вільну торгівлю, у гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону № 1029, що підтверджується сертифікатом про походження товару. Як бачимо, для застосування винятку має:

Порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затверджений постановою КМУ від 02.08.2022 № 861.
Угода про державні закупівлі, укладена 15.04.1994 в м. Марракеші, зі змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30.03.2012 в м. Женеві.
  • поширюватися дія міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана ВРУ, на закупівлі КНП;
  • вартість закупівлі дорівнювати / перевищувати суму, зазначену в міжнародному договорі;
  • походити товар із країни, з якою укладено міжнародний договір;
  • походження товару підтверджуватися сертифікатом, який надає учасник у складі пропозиції.

Закупівлі, які підпадають під дію Закону № 1029 Законом № 1029 Україна приєдналася до Угоди про державні закупівлі. Відповідно до ст. ІІ цієї Угоди для її цілей закупівля, що охоплюється нею, означає закупівлю для державних цілей, зазначених у додатках кожної Сторони до додатка IДодатком І КНП не охоплюються. Виходить, що Угода про державні закупівлі на закупівлі КНП не поширюється.

Закупівлі, які підпадають під положення інших міжнародних договорів України В додатку до коментованого листа Мінекономіки перелічило інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ. Тож визначимо сферу дій цих міжнародних договорів і дізнаємось, чи поширюються вони взагалі на закупівлі КНП (див. таблицю).

Поширення міжнародних договорів України на закупівлі КНП

Назва міжнародного договору

Сфера дії

1. Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (ратифікована Законом України від 07.12.2011 № 4091-VI).

Розділ 6 «Державні закупівлі».

Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ на закупівлі КНП не поширюється, адже КНП не належать ні до організацій на субцентральному рівні, ні до тих, які діють у комунальному секторі, та інших організацій, ні, тим паче, до організацій на центральному рівні.

Може виникнути думка, що КНП належать до організацій на субцентральному рівні, а саме інших органів, які утворюються з конкретною метою задовольняти потреби в загальних інтересах, не комерційного або промислового характеру, а також мають статус юридичної особи, фінансуються здебільшого за рахунок держави регіональними або місцевими органами влади або іншими подібними організаціями, або вони є предметом управління та нагляду з боку цих органів або мають адміністративну, керівну чи наглядову раду, більше половини членів якої призначені державою, регіональними або місцевими органами влади або іншими подібними організаціями. Але КНП не є органом.

ДО ВІДОМА. Свого часу Мінекономрозвитку видало інформаційний лист 1 , у якому можна переглянути сферу дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ. Насамперед він буде потрібним тим, хто боїться заплутатися в обсяговій міжнародній угоді.

1. Інформаційний лист Мінекономрозвитку від 11.07.2012.

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII).

Глава 8 «Державні закупівлі», додаток ХХІ до глави 8 «Державні закупівлі» (зі змінами за Рішенням № 1/2018 Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі від 14.05.2018).

Згідно зі ст. 149 глава 8 «Державні закупівлі» застосовується до державних контрактів на виконання робіт, постачання товарів та надання послуг, а також до контрактів на виконання робіт, постачання товарів і надання послуг у комунальному та інфраструктурному секторах до будь-якого органу та будь-якої організації, що здійснюють закупівлі, які відповідають визначенням у праві ЄС у сфері державних закупівель (далі — замовники).

Так, відповідно до ст. 2 Директиви 2014/24/ЄС Європарламенту та Ради від 26.02.2014 про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/ЄС державними контрактами є контракти, укладені в письмовій формі з метою отримувати фінансову вигоду між одним або декількома суб’єктами господарювання й одним або більшою кількістю державних замовників для виконання робіт, постачань продукції або надання послуг.

Державними замовниками вважаються, серед інших, установи, регульовані публічним правом, які повинні мати всі такі характеристики:

a) створені з конкретною метою задовольняти потреби в загальних інтересах, які не мають промислового або комерційного характеру;

б) мають статус юридичної особи;

в) фінансуються здебільшого з боку державних, регіональних або місцевих органів влади або інших установ, регульованих публічним правом; або підлягають управлінському нагляду з боку цих органів влади або установ; або мають адміністративну, управлінську або спостережну раду, більше ніж половину членів якої призначають державні, регіональні чи місцеві органи влади або інші установи, регульовані публічним правом.

Отже, доходимо висновку, що КНП не укладаються державні контракти.

Щодо контрактів на виконання робіт, постачання товарів і надання послуг у комунальному секторі, то згідно зі ст. 2 Директиви 2014/25/ЄС Європарламенту та Ради від 26.02.2014 щодо здійснення закупівель організаціями, що працюють у водогосподарському, енергетичному, транспортному секторах та секторі поштових послуг, яка скасовує Директиву 2004/17/ЄС, їх укладають організації-замовники, які провадять види діяльності, що зазначені у ст. 8–14 (газопостачання та теплопостачання, електропостачання, водопостачання, послуги з перевезення, порти та аеропорти, поштові послуги). Тобто КНП не укладає й ці контракти.

3. Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) (ратифікована Законом України від 14.03.2017 № 1917-VIII).

Глава 10 «Державні закупівлі».

Для цілей глави 10 Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою «охоплена закупівля» означає закупівлю для державних цілей, зокрема, замовником, яким вважається організація, охоплена додатком 10-1 або 10-2 до Графіка «Доступ до ринків» відповідної Сторони для глави 10. КНП не охоплюються цими додатками.

4. Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (ратифікована Законом України від 16.12.2020 № 1100-IX).

Глава 8 «Державні закупівлі», додаток ХVI до глави 8 «Державні закупівлі».

Відповідно до ст. 141 глава 8 «Державні закупівлі» застосовується до державних контрактів на виконання робіт, постачання товарів та надання послуг, а також до контрактів на виконання робіт, постачання товарів і надання послуг у комунальному та інфраструктурному секторах. При цьому застосовується до будь-якого органу та будь-якої організації, що здійснюють закупівлі, які відповідають визначенням у праві України та Сполученого Королівства у сфері державних закупівель.

Згідно із ч. 1 ст. 183 ГКУ 2 державні контракти укладають між визначеними законом суб’єктами господарювання — виконавцями державного замовлення — та державними замовниками, що уповноважені від імені держави укладати договори.

Вартісні пороги визначені лише для державних контрактів та для договорів надання послуг для соціальних та інших специфічних послуг у комунальному та інфраструктурному секторах. Із цього робимо висновок, що Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії не поширюється на закупівлі КНП.

ДО ВІДОМА. Вартісні пороги планують змінити (будуть не в EUR, а в спеціальних правах запозичень (СПЗ)). Наразі триває процес ратифікації угоди (додаток до коментованого листа).

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV.

5. Угода про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною (ратифікована Законом України від 05.07.2001 № 2599-III). Стаття 29.

Згідно зі ст. 29 Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною Договірні сторони мають надати постачальникам іншої Договірної сторони доступ до процедури укладення підрядних угод на своїх ринках, який буде не менш сприятливим, ніж для компаній з третіх країн.

Отже, на підставі аналізу сфер дій міжнародних договорів України, згоди на обов’язковість яких надані ВРУ, робимо висновок, що КНП під час проведення закупівель не можуть застосовувати винятки щодо локалізації в публічних закупівлях.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку