Статті

«

«ЗАРПЛАТА ТА КАДРОВА СПРАВА»:
Продовжено воєнний стан: компенсація днів відпустки, якщо у робочому році 24 серпня та 14 жовтня 2022 року не святкові

Воєнний стан продовжено до 05:30 21.11.2022 р. Як це вплине на розрахунок компенсації днів невикористаної щорічної основної відпустки?

08 вересня, 2022

Яна Ярошенкопровідний експерт газети «Зарплата та кадрова справа»

Нагадаємо, що у період дії воєнного стану не застосовуються, зокрема, норми ст. 73 КЗпП (святкові і неробочі дні) (ч. 6 ст. 6 Закону № 2136). Згаданий Закон № 2136 чинний з 24.03.2022 р. Отже, якщо на робочий рік припадає період до 24.03.2022 р., то у цей період святкові дні є святковими (неробочими) днями. Зокрема, у 2022 році до 24 березня святковими є 01.01.2022 р., 07.01.2022 р. та 08.03.2022 р. Після 24.03.2022 р. не вважаємо святковими (неробочими) тільки ті святкові (неробочі) дні, які припадають на період дії воєнного стану, межі якого відомі на момент такого розрахунку.

Нагадаємо, що такі несвяткові дні:

  • не враховуємо у показнику ДСвідпр та ДСрік при розрахунку днів компенсації щорічної основної відпустки1. Причому, якщо робочий рік завершується після дня звільнення (або іншого дня, станом на який розраховують компенсацію), то не враховуємо тільки ті святкові (неробочі) дні, які припадають на період дії воєнного стану, межі якого відомі на момент такого розрахунку;
  • є звичайними робочими днями, якщо такі дні припадають на робочі дні за графіком роботи працівника, тобто їх враховуємо у показниках Дстаж та N при розрахунку днів компенсації щорічної додаткової відпустки2. Але якщо «колишній» святковий день припадає на вихідний за графіком роботи працівника, то він не стає автоматично робочим днем: «колишній» святковий день залишається вихідним.
Формулу для розрахунку див. у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 10/2022, с. 9.
Формулу для розрахунку див. у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 11/2022, с. 22.

Зауважимо, що воєнний стан в Україні продовжено з 05:30 23.08.2022 р. строком на 90 діб (Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12.08.2022 р. № 573/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 р. № 2500-IX). Тобто наразі воєнний стан триває до 05:30 21.11.2022 р.3

Зручну табличку з термінами воєнного стану ви знайдете у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 16/2022, с. 4.

Зауважте, що зазначені документи набули чинності 17.08.2022 р. (див. графу 43). Відповідно, якщо звільнення або інша подія, що передбачає розрахунок компенсації днів щорічної основної та додаткової відпустки, відбулася до 17.08.2022 р., коли про продовження воєнного стану ще не було відомо, то святкові дні після 23.08.2022 р. в розрахунках враховуємо саме як святкові. Зокрема, 24.08.2022 р. (День незалежності України) та 14.10.2022 р. (День захисників та захисниць України) треба було врахувати як святкові дні.

Зручну табличку з термінами воєнного стану ви знайдете у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 16/2022, с. 4.

З 17.08.2022 р. відомо про продовження воєнного стану, тож, на нашу думку, у разі розрахунку днів компенсації відпустки починаючи з цієї дати 24.08.2022 р. та 14.10.2022 р. слід вважати звичайними робочими днями (якщо такі дні є робочими за графіком роботи працівника). Покажемо все на прикладі виплати компенсації щорічної основної відпустки у разі звільнення працівника. Але нагадуємо, що всі правила розрахунку компенсації щорічної основної відпустки наведені у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 10/2022, с. 9 і № 11/2022, с. 27, а щорічної додаткової відпустки — у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 11/2022, с. 22.

Звільнення до 17.08.2022 р. У цьому випадку про продовження воєнного стану ще невідомо, тож застосовуються «мирні» норми, а отже, при розрахунку днів компенсації щорічної відпустки 24.08.2022 р., 14.10.2022 р. та 25.12.2022 р. слід враховувати як святкові дні. Формулу для розрахунку днів компенсації щорічної основної відпустки та відпустки «на дітей» ви знайдете у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 10/2022, с. 9.

Приклад 1. Працівника прийнято на роботу до установи 01.02.2022 р. Тривалість щорічної основної відпустки — 24 к. дн. Працівник звільнився 12.08.2022 р.

За відпрацьований період 01.02.2022 р. − 12.08.2022 р. працівник має право на щорічну основну відпустку. Оскільки рік відпрацьовано не повністю, кількість днів відпустки, що підлягають компенсації при звільненні, розраховуємо пропорційно відпрацьованому часу:

Двідп = 24 к. дн.;

ДКвідпр (01.02.2022-12.08.2022) — 193 к. дн.;

ДСвідпр (01.02.2022-12.08.2022) — 1 к. дн. (08.03.2022 р.);

ДКрік (01.02.2022-31.01.2023) — 365 к. дн.;

ДСрік (01.02.2022-31.01.2023) — 6 к. дн. (у 2022 році: 08.03, 24.08, 14.10, 25.12; у 2023 році: 01.01 та 07.01. Зауважте, що святкові дні поза межами воєнного стану, який на 12.08.2022 р. тривав до 05:30 23.08.2022 р., вважаємо святковими днями, а саме: 24.08.2022, 14.10.2022, 25.12.2022 р. та 01.01.2023 р. і 07.01.2023 р.! Не є святковими днями у 2022 році 24.04, 01.05, 09.05, 12.06, 28.06, 28.07).

Компенсацію виплачуємо за 13 к. дн.:

Дкомп = 24 × ((193 − 1) : (365 − 6)) = 12,84 ≈ 13 (к. дн.).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо компенсація за невикористані дні щорічної відпустки при звільненні була нарахована до 17.08.2022 р. (дати набрання чинності Указом Президента про продовження дії воєнного стану; див. графу 43), то після зазначеної дати переобчислювати суму компенсації не потрібно! Орієнтуємося на правила та дані, що чинні на момент розрахунку компенсації.

Зручну табличку з термінами воєнного стану ви знайдете у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 16/2022, с. 4.

Звільнення з 17.08.2022 р. і пізніше У цьому випадку вже відомо, що воєнний стан продовжено з 05:30 23.08.2022 р. до 05:30 21.11.2022 р., а отже, 24.08.2022 р. та 14.10.2022 р. не вважаються святковими днями у розумінні трудового законодавства.

Приклад 2. Працівника прийнято на роботу до установи 01.02.2022 р. Тривалість щорічної основної відпустки — 24 к. дн. Працівник звільнився 19.08.2022 р.

Зауважте, що на дату звільнення вже набули чинності документи, що продовжують дію воєнного стану в Україні (див. графу 43). Тож вважаємо, що при розрахунках вже слід це враховувати. Отже, 24.08.2022 р. та 14.10.2022 р. слід вважати звичайними робочими днями, якщо такі дні робочі за графіком роботи працівника.

Зручну табличку з термінами воєнного стану ви знайдете у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 16/2022, с. 4.

За відпрацьований період 01.02.2022 р. − 19.08.2022 р. працівник має право на щорічну основну відпустку. Оскільки рік відпрацьовано не повністю, кількість днів відпустки, що підлягають компенсації при звільненні, розраховуємо пропорційно відпрацьованому часу:

Двідп = 24 к. дн.;

ДКвідпр (01.02.2022-19.08.2022) — 200 к. дн.;

ДСвідпр (01.02.2022-19.08.2022) — 1 к. дн. (08.03.2022 р.);

ДКрік (01.02.2022-31.01.2023) — 365 к. дн.;

ДСрік (01.02.2022-31.01.2023) — 4 к. дн. (у 2022 році: 08.03, 25.12; у 2023 році: 01.01 та 07.01. Зазначимо, що такі дні знаходяться поза межами періоду, на який встановлено воєнний стан і який відомий на дату розрахунків (на 19.08.2022 р.). Не є святковими днями у 2022 році 24.04, 01.05, 09.05, 12.06, 28.06, 28.07, 24.08, 14.10).

Компенсацію виплачуємо за 13 к. дн.:

Дкомп = 24 × ((200 − 1) : (365 − 4)) = 13,23 ≈ 13 (к. дн.).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У прикладах 1 і 2 ми отримали однакові результати через арифметичні округлення. Але використовували принципово різні підходи до розрахунків, тому в інших ситуаціях різна кількість святкових днів може вплинути на результат. Зважайте на це.

Приклад 3. Працівника (ІІ група інвалідності) прийнято на роботу 01.02.2022 р. Тривалість щорічної основної відпустки — 30 к. дн. Працівник звільняється 02.09.2022 р.

За відпрацьований період 01.02.2022 р. − 02.09.2022 р. працівник має право на щорічну основну відпустку. Оскільки рік відпрацьовано не повністю, кількість днів відпустки, що підлягають компенсації при звільненні, розраховуємо пропорційно відпрацьованому часу:

Двідп = 30 к. дн.;

ДКвідпр (01.02.2022-02.09.2022) — 214 к. дн.;

ДСвідпр (01.02.2022-02.09.2022) — 1 к. дн. (08.03.2022 р.);

ДКрік (01.02.2022-31.01.2023) — 365 к. дн.;

ДСрік (01.02.2022-31.01.2023) — 4 к. дн. (у 2022 році: 08.03, 25.12; у 2023 році: 01.01 та 07.01. Не є святковими днями у 2022 році 24.04, 01.05, 09.05, 12.06, 28.06, 28.07, 24.08, 14.10).

Компенсацію виплачуємо за 18 к. дн.:

Дкомп = 30 × ((214 − 1) : (365 − 4)) = 17,70 ≈ 18 (к. дн.).

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку