Статті

«

«МЕДИЧНА БУХГАЛТЕРІЯ»:
Нові правила здійснення закупівель за постановою № 169

(коментар до постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 28 лютого 2022 р. № 169» від 24.06.2022 № 723)

20 липня, 2022

Альона Момот, юристка газети

Коментованою постановою, яка набула чинності 29.06.2022, унесено зміни до постанови № 1691. Зміни передусім стосуються закупівель, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн: для них запроваджено обов’язковість використання електронної системи закупівель (з винятками, звичайно) із застосуванням порядку проведення спрощених закупівель, визначеного Законом про публічні закупівлі2, або електронного каталогу, визначеного постановою № 8223.

Постанова КМУ «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169.
Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» від 14.09.2020 № 822.

Далі детальніше.

Переліки закупівель Переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються рішеннями замовників, що здійснюють такі закупівлі й зараз (пп. 2 п. 1 постанови № 169).

Закупівлі < 50 тис. грн Тут також нічого по суті не змінилося. Замовники й далі за постановою № 169 можуть здійснювати публічні закупівлі, вартість яких менша за 50 тис. грн, як використовуючи ЕСЗ, у тому числі електронні каталоги, відповідно до Інструкції № 104, так і ні, укладаючи прямий договір.

Інструкція про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», затверджена наказом ДП «ПРОЗОРРО» від 19.03.2019 № 10.

У разі здійснення закупівлі, вартість якої менша ніж 50 тис. грн, без використання ЕСЗ замовнику обов’язково слід:

  • дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель;
  • не вносити інформацію про таку закупівлю до річного плану;
  • не оприлюднювати в ЕСЗ звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ (абз. 20 пп. 1 п. 1 постанови № 169).

Закупівлі ≥ 50 тис. грн Переходимо до нових правил.

Загальне правило: КНП, як замовники, тепер здійснюють публічні закупівлі товарів, робіт чи послуг, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, використовуючи електронний каталог та/або порядок проведення спрощених закупівель, установлений Законом про публічні закупівлі.

НЮАНСИ. 1. Закупівлі із застосуванням порядку проведення спрощених закупівель та/або електронних каталогів, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн, здійснюють без граничних обмежень щодо очікуваної вартості предмета закупівлі (лист № 425055).

Лист Мінекономіки від 27.06.2022 № 3323-04/42505-06.

2. Якщо у профілі товару електронного каталогу розміщено 2 або більше пропозицій товару від постачальників, замовник добирає постачальника способом запиту ціни пропозицій постачальників, якщо вартість товару дорівнює або перевищує 200 тис. грн (абз. 21 пп. 1 п. 1 постанови № 169).

3. Посилання на Закон про публічні закупівлі та відсутність у постанові № 169 правила про те, що закупівлі, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн, які були проведені з використанням ЕСЗ, не вносяться до річного плану закупівель, дають підстави вважати, що, якщо використовують порядок проведення спрощених закупівель, інформація про таку закупівлю має бути все-таки в річному плані закупівель.

Винятки із загального правилаобов’язкове застосування порядку проведення спрощених закупівель та/або електронного каталогу для придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, не поширюється в таких випадках.

І. Інформація, що має бути оприлюднена в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, належить до інформації з обмеженим доступом, або її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може загрожувати національній безпеці та/або громадській безпеці й порядку.

Згідно із ч. 1 ст. 21 Закону про інформацію6, ч. 1 ст. 6 Закону № 29397 інформацією з обмеженим доступом є така:

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI.

1. Конфіденційна — інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежений фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, що може поширюватися за бажанням відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (абз. 1 ч. 2 ст. 21 Закону про інформацію).

Законодавець до конфіденційної відніс інформацію про національність особи, її освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адресу проживання, дату й місце народження (ч. 2 ст. 11 Закону про інформацію), відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, крім відомостей про взяття на облік ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (пп. 70.15.2 ПКУ8).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

2. Таємна — інформація містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю (ч. 1 ст. 8 Закону № 2939).

Зокрема, до державної таємниці інформацію зараховують рішенням, яке ухвалює державний експерт із питань таємниць, про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності, з обґрунтуванням і визначенням можливої шкоди національній безпеці України в разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього (абз. 2 ст. 1 Закону про державну таємницю9).

Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII.

3. Службова — перелік відомостей, що становлять службову інформацію складає ОМС, у тому числі на виконання делегованих повноважень. Документи, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, мають гриф «для службового користування» (ч. 2, 3 ст. 9 Закону № 2939).

Визначити, що певна інформація загрожуватиме національній безпеці та/або громадській безпеці й порядку, якщо її розголосити під час дії правового режиму воєнного стану, має КНП, оцінивши на предмет загрози зазначеним інтересам.

Доцільно за аналогією користуватися «трискладовим тестом», який застосовують під час надання доступу до публічної інформації.

По-перше, необхідно встановити відповідність нерозголошення інформації інтересам національної безпеки та/або громадській безпеці й порядку.

По-друге, слід установити можливість завдання істотної шкоди зазначеним інтересам у разі розголошення конкретної інформації та обґрунтувати це, відповівши на такі запитання: у чому конкретно полягає шкода правомірному інтересу (інтересам), яким є причинно-наслідковий зв’язок між розголошенням та можливим настанням шкоди, чому ця шкода істотна, яка ймовірність настання шкоди, якщо розголосити інформацію (п. 6.2 ППВАСУ № 1010).

Постанова Пленуму ВАСУ «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» від 29.09.2016 № 10.

По-третє, потрібно порівняти можливу шкоду із суспільним інтересом в її отриманні (ч. 2 ст. 6 Закону № 2939).

ІІ. Замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент здійснення закупівлі або ухвалення рішення про її здійснення.

Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затверджений наказом № 7511. Зауважимо, що цей перелік не фіксований, він постійно оновлюється.

Наказ Мінреінтеграції «Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 05 липня 2022 року» від 25.04.2022 № 75.

ІІІ. Немає технічної можливості використовувати ЕСЗ, що замовник має документально підтвердити.

Технічної можливості використовувати ЕСЗ у воєнний час може не бути, наприклад, через відсутність електроенергії, інтернету, техніки потрібної тощо. Обов’язково має бути й документ, який підтверджуватиме це.

IV. Існує нагальна потреба здійснити закупівлю у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення спрощеної закупівлі або використання електронного каталогу.

V. Роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:

  • предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання;
  • укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;
  • немає конкуренції з технічних причин, що замовник має документально підтвердити;
  • необхідність захистити права інтелектуальної власності;
  • укладення договору про закупівлю з постачальником «останньої надії» або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу.

VI. Скасовано спрощену закупівлю у зв’язку з відсутністю учасників, у тому числі за лотом.

VII. Після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару в того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією та технічним обслуговуванням. Закуповують додатковий обсяг товару в того самого постачальника протягом 3 років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 % ціни договору про закупівлю.

VIII. Після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність закупити додаткові аналогічні роботи чи послуги в того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера / спрощеної закупівлі. Закуповують додаткові аналогічні роботи чи послуги в того самого учасника протягом 3 років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 % ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера / спрощеної закупівлі.

IX. Закуповують послуги з адвокатської діяльності.

X. Закуповують юридичні послуги, пов’язані із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки та оборони, під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України.

XI. Закуповують товари, роботи та послуги для забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури.

Згідно з п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону про критичну інфраструктуру12 об’єктами критичної інфраструктури є об’єкти інфраструктури, системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

Закон України «Про критичну інфраструктуру» від 16.11.2021 № 1882-IX.

Щоб узгодити дії суб’єктів національної системи захисту критичної інфраструктури, формують Реєстр об’єктів критичної інфраструктури. Після включення об’єкта до цього реєстру секторальні органи у сфері захисту критичної інфраструктури повідомляють про це оператора об’єкта критичної інфраструктури (власника та/або керівника такого об’єкта) для забезпечення паспортизації та захисту об’єкта критичної інфраструктури (ч. 1, 4 ст. 11 Закону про критичну інфраструктуру).

Отже, якщо КНП віднесене до об’єктів критичної інфраструктури, ця інформація не має його оминути.

Своєю чергою, на своєму офіційному сайті МОЗ повідомив, що тільки розпочав формувати перелік об’єктів критичної інфраструктури13.

Зауважимо, що відомості про об’єкти критичної інфраструктури, що містяться в національному переліку об’єктів критичної інфраструктури та секторальних переліках об’єктів критичної інфраструктури відповідно до п. 8 Порядку № 110914, є інформацією з обмеженим доступом, захист якої забезпечується відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Порядок віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури, затверджений постановою КМУ від 09.10.2020 № 1109.

ВАЖЛИВО! Під час здійснення закупівель без використання ЕСЗ такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель (абз. 8 пп. 3 п. 1 постанови № 169).

Також коментованою постановою уточнено, що замовники під час здійснення закупівель без використання ЕСЗ повинні відповідно до Закону про публічні закупівлі дотримуватися таких принципів здійснення публічних закупівель:

  • максимальна економія, ефективність;
  • запобігання корупційним діям і зловживанням.

Строк оприлюднення інформації щодо закупівель ≥ 50 тис. грн Змінено граничний строк оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, договору про закупівлю, а також усіх додатків і змін до нього після його укладення за результатами здійснення закупівель без використання ЕСЗ, якщо вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. грн: тепер це 70-й день (за попередньою редакцією був 20-й день) із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях (абз. 8 пп. 3 п. 1 постанови № 169). Підкреслимо, що новий граничний строк застосовується для договорів, укладених уже після набуття чинності коментованою постановою.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 70-й день із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях — це граничний строк оприлюднення інформації про закупівлі. Оприлюднити можна й раніше, у тому числі й під час дії воєнного стану.

Відповідальні особи за закупівлі Відповідальними за організацію та проведення закупівель за постановою № 169 можуть бути як уповноважені особи, так і інші особивизначені замовником (пп. 4 1 п. 1 постанови № 169).

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку