Статті

«

«БУХГАЛТЕРІЯ: БЮДЖЕТ»:
Рукописи не горять, але бібліотечні фонди все ж не вічні: як списати і відобразити продаж макулатури?

Як списати бібліотечні фонди в школі? Як відобразити продаж цих примірників в якості макулатури?

07 червня, 2022
Тема: Освіта

Любов Крута, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Рішення про списання Бібліотечні фонди відповідно до Порядку застосування Плану рахунків1п. 4 розд. І НС 1212 обліковуються в складі інших необоротних матеріальних активів на субрахунку 1112 «Бібліотечні фонди». Отже, вартість таких активів відносять на витрати шляхом нарахування амортизації, а списують з балансу з урахуванням правил списання, які поширюються на основні засоби.

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом МФУ від 29.12.2015 р. № 1219.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202.

Правила списання для:

  • установ державної форми власності встановлені Порядком № 13143;
  • комунальних установ визначені порядками списання комунального майна, затвердженими відповідними місцевими радами. Річ у тім, що списання комунального майна є компетенцією ОМС (ч. 5 ст. 60 Закону про МС4). Тобто рішення про списання чи іншу форму відчуження має приймати саме місцева рада. Водночас для ефективності здійснення своїх повноважень рада може делегувати прийняття рішення щодо списання виконкому чи самим установам. При цьому можна встановити певні критерії, правила, за якими виноситимуть вердикт «списати». Все це і міститься в місцевому порядку списання. Місцеві ради можуть вирішити послуговуватися тим самим Порядком № 1314, або певним чином змінити його, або взагалі розробити документ самостійно без прив’язки до Порядку № 1314. Якщо громада не затвердила порядок списання свого комунального майна, не делегувала ці повноваження нікому, то за кожним списанням основних засобів доведеться чекати на рішення ради.
Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР.

Якщо йдеться про школу, то це майже завжди комунальна форма власності (не державна, маємо на увазі), а тому першим кроком у списанні бібліотечних фондів буде ознайомлення з місцевим порядком списання майна. Особливу увагу приділить положенням, які роз’яснюють:

1) хто має приймати рішення про списання щодо цих бібліотечних фондів (сама установа в особі керівника, чи місцева рада, чи інша юрособа);

2) ситуації чи критерії, коли майно підлягає списанню (це нестача чи моральна/фізична непридатність тощо). Це треба зробити, щоб впевнитись, що ваше майно дійсно може бути списане;

3) які документи слід підготувати і як подати, щоб було прийнято/погоджено рішення про списання.

Бухгалтеру для проведення операції списання потрібен буде саме акт списання вилучених з бібліотечного фонду документів, складений за формою, затвердженою наказом МФУ від 13.09.2016 р. № 818. Але щоб акт мав юридичну силу, він має бути посвідчений підписом/погоджуючим написом суб’єкта прийняття рішення про списання (керівника установи, керівника вищої за рівнем установи тощо).

Крім того, при списанні слід враховувати вимоги Інструкції № 16865, яка поширюється і на ЗССО, і на ЗПТО, і на ЗФПО. Відповідно до абз. 2 п. 9 Інструкції № 1686 списання здійснюється на підставі акта про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації, затверджена наказом МОН від 02.12.2013 р. № 1686.

Обидва ці акти відповідають визначенню первинного документа, за яким повинна здійснюватися господарська операція, наведеному в Законі про бухоблік6. Тож, вважаємо, можна послуговуватися як однією формою, так й іншою. Детальніше порівняння обох актів ми наводили в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 40/2017, с. 4.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Облік макулатури У процесі списання бібліотечних фондів утворюється макулатура, яку обов’язково оприбутковують з огляду на абз. 2 п. 5 розд. VI НС 121. У подальшому її використовують у діяльності закладу або здають спеціалізованим підприємствам, які займаються збором та переробкою такого виду вторинної сировини.

Зауважимо, що навіть коли установа збирається реалізувати макулатуру, то першим кроком має бути все одно її оприбуткування. Адже просто продати те, чого немає на балансі, установа не може. Оприбуткувати можна або на субрахунок 1513 «Інші виробничі матеріали», або на субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу». Порядок обліку в цих двох групах не відрізняється між собою, тому вибір за вами (будь-який з цих субрахунків буде правильним).

У питаннях оцінки макулатури для цілей оприбуткування слід орієнтуватися на п. 6 розд. ІІ НС 1237. Так, якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості запасів, вона визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання. Її може визначити комісія установи з огляду на ринкову вартість аналогічної вторсировини і зафіксувати в акті оцінки, складеному в довільній формі.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202.

Надходження активів, що призведуть до зростання власного капіталу, у бухобліку є доходами (ст. 1 Закону про бухоблік). Безоплатно отримані товари в натуральній формі установа може визнавати доходом та активом звітного періоду, в якому вони фактично були отримані. Пунктом 3.9 Типової кореспонденції8 пропонується оприбутковувати активи, отримані від ліквідації та розбирання необоротних активів, які передбачається реалізувати, з відображенням доходів на рахунку 7211 «Дохід від реалізації активів». А якщо ці матеріали залишаються для потреб установи, то відповідний дохід відображають на субрахунку 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі» з огляду на п. 3.13 Типової кореспонденції.

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом МФУ від 29.12.2015 р. № 1219.

Крім того, при обліку надходжень у натуральній формі слід врахувати один технічний нюанс. У разі проведення операцій розпорядниками в натуральній формі зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухобліку виконання бюджетів (п. 11.16 Порядку № 14079, п. 12.7 Порядку № 93810). Для цього розпорядники не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження в натуральній формі, а також вносять зміни до кошторису (адже навряд чи на початку року було заплановано такі надходження головним плановим документом установи).

Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом МФУ від 24.12.2012 р. № 1407.
Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом МФУ від 23.08.2012 р. № 938.

Бухоблік виконання бюджетів ведуть виключно органи Казначейства. На підставі поданих довідок вони роблять запис щодо збільшення надходжень і видатків. Для того, щоб касові обороти в обліку установи і в обліку органів Казначейства відповідали один одному, рекомендовано робити аналогічні записи і в установі.

ПОРАДА. Вважаємо за доцільне певним чином позначити ці операції (наприклад, запровадити окремий аналітичний рахунок для обліку таких «віртуальних» касових доходів і видатків — 2313/1). Річ у тім, що у звіті про рух грошових коштів (ф. № 3-дс) є виноска поза табличною частиною для сум надходжень і видатків в натуральній формі. Тож, накопичуючи їх на окремому аналітичному рахунку, потім буде простіше сформувати необхідну для заповнення звіту інформацію.

Продаж макулатури — це абсолютно окрема господарська операція. Змішувати її з оприбуткуваннями неправильно. Відвантаження вторсировини в обліку має бути відображено шляхом зменшення відповідного рахунку запасів і нарахування витрат. Адже зменшення активів за визначенням, наведеним у ст. 1 Закону про бухоблік, є витратами. Вважаємо, що найбільше для цього підходить субрахунок 8211 «Собівартість проданих активів».

В обліку на дату відвантаження вторсировини відображають дебіторську заборгованість, адже виникає право на отримання активів (грошових коштів), а відповідно до п. 3 розд. ІІІ НС 13411 — це достатня підстава для визнання фінансових активів.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 «Фінансові інструменти», затверджене наказом МФУ від 18.05.2012 р. № 568.

Як ми вже зауважували вище, надходження активів, що призведе до зростання власного капіталу, у бухобліку є доходами, отже, одночасно з дебіторкою маємо відобразити доходи. Для цього найбільше підходить субрахунок 7211.

Той факт, що ми двічі відображаємо доходи на субрахунку 7211, може викликати хибне враження, нібито задвоюються доходи. Насправді ж одночасно з нарахуванням доходів від реалізації ми відображаємо і витрати на суму балансової вартості запасів, тобто нівелюємо одні доходи. Віднісши на фінансовий результат всі доходи і витрати, ви можете впевнитися, що в чистому залишку буде лише сума доходів від реалізації, без жодних задвоєнь.

Відповідно до п. 4 ст. 13 БКУ12 кошти, одержані від реалізації макулатури, належать до четвертої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Ці кошти можуть використовуватись на:

  • ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти;
  • господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Підтвердженням про надходження коштів від здавання макулатури буде виписка із спеціального реєстраційного рахунку. На підставі цієї виписки у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м), відображають такі надходження в рядку 050 «Надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)».

Приклад. З бібліотечних фондів вилучено примірники, що підлягають списанню, на суму 9000,00 грн. Макулатуру при оприбуткуванні оцінили на суму 1300 грн, а продали на суму 1400,00 грн.

Облік списання бібліотечних фондів та макулатури

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Меморіальний ордер

Підстава для запису

Сума, грн

дебет рахунку

кредит рахунку

1. Нараховано амортизацію на ІНМА в місяці списання з балансу (9000,00 × 50 %)

8014, 8114

1412

17

Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів

4500,00

2. Списано нарахований знос

1412

1112

9

Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду

9000,00

3. Відображено зміни в капіталі

5111

5512

17

Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду

9000,00

4. Оприбутковано металобрухт

1518, 1815

2117, 6211, 6415

4 або 6

Акт оцінки, акт списання основних засобів (часткової ліквідації)

1300,00

5. Відображено доходи від безоплатного надходження запасів

2311, 2313

7211

3 та 14

Довідка про надходження в натуральній формі

1300,00

6. Відображено касові видатки за надходженнями в натуральній формі

2117, 6211, 6415

2311, 2313

4 або 6 та 3

Довідка про надходження в натуральній формі

1300,00

7. Нараховано доходи від реалізації металобрухту

2111

7211

4 та 14

Накладна

1400,00

8. Віднесено на витрати собівартість реалізованих запасів

8211

1518, 1815

13

Акт списання або накладна (вимога)

1300,00

9. Отримано оплату від покупця металобрухту

2311, 2313

2111

3 та 4

Виписка з рахунку

1400,00

10. Списано на фінансовий результат нараховані доходи (1300,00 + 1400,00)

7211

5511

17

Бухгалтерська довідка

2700,00

11. Списано на фінансовий результат нараховані витрати

5511

8211

17

Бухгалтерська довідка

1300,00

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку