Статті

Д

Допомоги з Фонду соцстрахування: заповнюємо заяву-розрахунок по-новому

Статтю взято з газети "Платник єдиного податку" № 36/2018

З 1 жовтня 2018 року набуває чинності Порядок № 121, який прийде на зміну Порядку № 262. З цієї дати доведеться заповнювати нову форму заяви-розрахунку (див. рис. 1), яку наведено в додатку 1 до Порядку № 12. Звернемо увагу на основні моменти.

Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 12.

Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. № 26.

1. Заяву-розрахунок заповнюють для отримання:

1) матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за такими видами:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
 • допомога по вагітності та пологах;
 • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

2) виплат потерпілим на виробництві, передбачених абз. 4 ч. 3 ст. 42 Закону про соцстрахування, за такими видами:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;
 • відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

2. Цю форму заповнюють як роботодавці (юрособи й ФОП) для виплати соцдопомог своїм працівникам, так і ФОП для отримання соцдопомог «на себе».

3. Нововведенням є те, що встановлено граничні строки для подання заяви-розрахунку. Так, передати заяву-розрахунок до робочого органу ФСС слід не пізніше 5 р. дн. з дати прийняття рішення комісією (уповноваженим) із соціального страхування. Нині згідно з Порядком № 26 заяву-розрахунок подають у міру оброблення документів, поданих застрахованими особами, без обмеження періодичності й частоти їх подання до ФСС.

4. Порядком № 12 передбачено два варіанти подання заяви-розрахунку:

 1. у паперовому вигляді (подається до робочого органу ФСС особисто страхувальником або його представником);
 2. в електронному вигляді (надсилається до робочого органу ФСС із застосуванням електронного цифрового підпису).

5. На перевірку заяви-розрахунку, фінансування за нею чи надання мотивованої відмови у ФСС є 10 р. дн. з дня отримання такої заяви-розрахунку. Якщо у фахівців ФСС виникають запитання, вони мають право надіслати роботодавцеві запит для уточнення інформації. За наявності недостовірної інформації або помилок заява-розрахунок повертається страхувальникові з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.

6. Після отримання фінансування роботодавець виплачує допомогу в строки, установлені ст. 32 Закону про соцстрахування (лікарняні й декретні працівникам — у найближчий для виплати зарплати строк, а підрядникам, які працюють за договором ЦПХ, — протягом 10 днів (у Порядку № 12 не уточнюється, календарних чи робочих); допомогу на поховання — не пізніше наступного робочого дня після її отримання). В аналогічні строки здійснюються виплати потерпілим на виробництві.

7. Протягом місяця після виплати допомоги страхувальник надсилає повідомлення щодо проведення виплат за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку № 12 (див. рис. 2). Це нова вимога! Повідомлення може бути подане одним з таких способів:

 • в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису;
 • листом з повідомленням;
 • безпосередньо до робочого органу ФСС.

8. У разі відсутності інформації від страхувальника про виплату допомоги протягом трьох місяців з дня фінансування фахівці ФСС здійснюють перевірку використання страхувальником коштів.

9. Якщо отримана від ФСС сума перевищує фактичну суму допомоги, надлишок слід повернути ФСС протягом 3 р. дн. з надсиланням листа, що пояснює причини повернення. Аналогічно потрібно діяти й у разі виявлення помилок у минулих періодах.

Умова. Рішенням комісії із соцстрахування від 23.10.2018 р. призначено такі види допомог:

 1. Самойлову Івану Сергійовичу (основне місце роботи) — допомогу по тимчасовій непрацездатності (хвороба в період з 4 жовтня по 21 жовтня);
 2. Рижковій Вірі Степанівні (робота за сумісництвом) — допомогу по вагітності та пологах за період з 25 жовтня 2018 року по 27 лютого 2019 року;
 3. Василенко Світлані Олексіївні — допомогу на поховання у зв’язку зі смертю її чоловіка — працівника ТОВ «Зірка» Василенка Д. І. (помер 18 жовтня 2018 року).
Додаток 1 до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК Просимо здійснити фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам, страхових виплат потерпілим на виробництві, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг за рахунок коштів Фонду. Повідомляємо наші реквізити: Найменування страхувальника (прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб) ТОВ «Зірка» Місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб) м. Харків, вул. Весняна, 488 Телефон 050-111-11-11 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) 31456789  Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України «Приватбанк»  (назва банку або органу Державного казначейства) 26041234567890 (номер рахунку, відкритого відповідно до пункту другого статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування») МФО 351353 № з/п    Вид матеріального забезпечення та виплат потерпілим на виробництві    Кількість днів для п. 1, 2, 2.1, 4, 5 Кількість осіб для п. 3, 6    Сума (в гривнях з копійками)    Примітка 1    2    3    4    5 1    Допомога по тимчасовій непрацездатності    13    2160,73    х Додаток 1.1 1.1    У тому числі виплата за пільгами постраждалим внаслідок ЧАЕС    -    -    2    Допомога по вагітності та пологах    126    23814,00    х Додаток 1.1 2.1    У тому числі виплата за пільгами постраждалим внаслідок ЧАЕС    -    -    3    Допомога на поховання    1    4100,00    х Додаток 1.2 4    Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку або профзахворювання    -    -    Додаток 1.3 5    Виплата у разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу    -    -    Додаток 1.4 6    Відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг    -    -    Додаток 1.5 7    ВСЬОГО    Х    30074,67    Додатки 1.1 – 1.5 заповнюються тільки для тих видів виплат, на які замовляються кошти. Керівник установи    Суриков (підпис)    Суріков А.П. (прізвище, ім’я, по батькові) Головний бухгалтер    Чижова (підпис)    Чижова О.І. (прізвище, ім’я, по батькові) М. П. (за наявності)    Дата складання заяви-розрахунку    Додаток 1.1 I. Матеріальне забезпечення № з/п    Прізвище    Ім’я    По батькові    № страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта    Основне місце роботи — 1; сумісництво — 2; ФОП — 3; ЦПХ — 4    Дані листка непрацездатності    Причина непраце-здатності*    Період непрацездатності Серія    Номер    Первинний (1) продовження (2)    З (дата)    До (дата) 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 1    Самойлов    Іван    Сергійович    2323232323    1    АВС    012345    1    1    04.10.2018    21.10.2018 2    Рижкова    Віра    Степанівна    3131313131    2    АЕВ    045321    1    8    25.10.2018    27.02.2019 Кількість днів, що підлягають оплаті    Сума (в гривнях з копійками)    В тому числі за пільгою постраждалим на ЧАЕС за рахунок коштів Фонду    Номер посвідчення (ЧАЕС)    Дата направ- лення на МСЕК (за наявності)    Страховий стаж (в повних місяцях) Всього    У т. ч. за рахунок коштів Фонду    Всього    У т. ч. за рахунок коштів Фонду    Дні    Сума (в гривнях з копійками)    Загальний    За останні 12 місяців 13    14    15    16    17    18    19    20    21    22 18    13    2991,78    2160,73    -    -    -    -    180    12 126    126    23814,00    23814,00    -    -    -    -    38    10 ____________ * Причина непрацездатності відображається за даними листка непрацездатності: 1 – загальне захворювання; 3 – захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС; 5 – невиробничі травми; 6 – контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство; 7 – санаторно-курортне лікування; 8 – вагітність та пологи; 9 – ортопедичне протезування; 10 – догляд. Відповідальна особа    Головний бухгалтер (посада)    Чижова (підпис)    Чижова О.І. (П. І. Б.) Контактний номер телефону__050-111-11-11__________________ Заяву-розрахунок потрібно подати не пізніше 5 р. дн. з дати прийняття рішення комісією (уповноваженим) із соцстрахування Якщо працівник працює у вас більше року,тут ставите «12». Якщо значення цієї графи менше «6», застосовуйте обмеження до суми допомоги згідно з ч. 4 ст. 19 Закону про соцстрахування Зазначаєте не загальну кількість днів хвороби, а тільки оплачувані за рахунок коштів ФСС

Рис. 1. 	 Зразок заповнення заяви-розрахунку на виплату соцдопомог за рахунок коштів Фонду соцстрахування Рис. 2. 	 Зразок заповнення повідомлення про виплату допомог за рахунок коштів Фонду соцстрахування Додаток 2 до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам Найменування страхувальника (прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб) ТОВ «Зірка» Місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб) м. Харків, вул. Весняна, 488 Телефон 050-111-11-11 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних осіб або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті ) 31456789  № з/п 	 Прізвище 	 Ім’я 	 По батькові 	 № страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер) 	 Дані листка непрацездатності 	 Дата виплати коштів застрахованій особі 	 Сума за рахунок коштів Фонду (в гривнях з копійками) Серія 	 Номер 1 	 Самойлов 	 Іван 	 Сергійович 	 2323232323 	 АВС 	 012345 	 07.11.2018 	 2160,73 2 	 Рижкова 	 Віра 	 Степанівна 	 3131313131 	 АЕВ 	 045321 	 07.11.2018 	 23814,00 3 	 Василенко 	 Світлана 	 Олексіївна 	 3232323232 	 І-ЩС 	 080976 	 29.10.2018 	 4100,00 Керівник установи 	 Суриков (підпис) 	 Суріков А.П. (прізвище, ім’я, по батькові) Головний бухгалтер 	 Чижова (підпис) 	 Чижова О.І. (прізвище, ім’я, по батькові) М. П. (за наявності) 	  Дата 	  Додаток 1.2 II. Допомога на поховання № з/п 	 Прізвище 	 Ім’я 	 По батькові 	 № страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта 	 Прізвище 	 Ім’я 	 По батькові 	 Свідоцтво про смерть 	 Витрати Фонду (сума в гривнях з копійками) Одержувача допомоги** 	 Померлого 	 Серія 	 Номер 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	 11 1 	 Василенко 	 Світлана 	 Олексіївна 	 3232323232 	 Василенко 	 Дмитро 	 Ігорович 	 І-ЩС 	 080976 	 4100,00  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____________ ** Не заповнюється у разі, якщо поховання здійснювала юридична особа. Відповідальна особа 	 Головний бухгалтер (посада) 	 Чижова (підпис) 	 Чижова О.І. (П. І. Б.) Контактний номер телефонуу__050-111-11-11_______________ <...> Повідомлення потрібно подати протягом місяця з дня виплати Виплатити допомогу на поховання слід не пізніше наступного робочого дня після отримання фінансування від ФСС Лікарняні наводяться в «брудній» сумі, тобто без вирахування ПДФО і ВЗ

Жанна Семенченко, заступник головного редактора

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за березень 2021 року

Довідка про використані РК за березень 2021 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

19.04.21

ЄСВ «за себе» за І квартал 2021 року (ФОП)

20.04.21

Авансовий внесок з ЄП за квітень 2021 року (єдинники групи 2)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку