Новини

У проекті глобальні зміни до декларації з ПДВ
10.10.2019

ДПС  оприлюднила проект наказу Мінфіну „Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167”  (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено відповідно до вимог Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XI „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (зі змінами), п. 2 постанови Кабміну від 27.12.2010 року № 1233 „Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг” (далі – постанова № 1233), з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 31.10.2018 року № 891 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233” (далі – постанова № 891), які набирають чинності з 01 січня 2020 року, та п. 6 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою № 1233.

Разом з тим проект наказу приведено у відповідність до вимог постанови Правління НБУ від 28.12.2018 року № 162 „Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні” (далі - постанова НБУ № 162) щодо формування номера банківського рахунку відповідно до Національного стандарту України „Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ). ДСТУ-Н 7167:2010”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 454.

Нагадаємо, відповідно до п.п. 16.1.6 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг), та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Крім того, згідно з п. 30.6 ст. 30 ПКУ суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом – платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (постанова № 1233).

У зв’язку з виданням Кабінетом Міністрів України постанови № 891 з 01 січня 2020 року змінюється порядок обліку податкових пільг, зокрема скасовується обов’язок подання платниками податків Звіту про суми податкових пільг та зобов’язано таких платників вести облік податкових пільг з одночасним відображенням інформації про суми податкових пільг у податковій звітності, у тому числі й у податковій звітності з ПДВ. 

Інформація про суми податкових пільг у податковій звітності повинна містити такі дані:

 • код пільги;
 • найменування пільги згідно з довідником пільг,
 • форма та порядок ведення якого затверджуються ДПС;
 • сума податку, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги;
 • строк користування податковою пільгою;
 • сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням.

Форму та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Мінфіну від 28.01.2016 № 21, (далі – Порядок № 21).

На сьогодні форми податкової звітності з податку на додану вартість не дають можливості повною мірою реалізувати норми постанови № 1233.

З огляду на зазначене виникає необхідність у внесенні змін до Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2011 № 167 (далі – Порядок № 167, наказ № 167).

Проте відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2014 року № 375, та Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 року № 227, формування єдиної державної податкової політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства здійснюється Міністерством фінансів України.

Отже, внесення змін до Порядку № 167 можливе лише шляхом затвердження його у новій редакції наказом Міністерства фінансів України.

Разом з тим, відповідно до постанови НБУ № 162, починаючи з 01.11.2019, з метою розвитку платіжного ринку України на підставі міжнародних стандартів запроваджується формування в Україні номера банківського рахунку за стандартом IBAN, структура якого містить, зокрема, код банку (МФО).

Враховуючи зазначене, виникає необхідність у внесенні змін до додатка 4 до податкової декларації з податку на додану вартість „Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)” (далі – додаток 4).

У чому суть проекту акта

Проектом наказу передбачено внесення змін до форми податкової звітності з податку на додану вартість, зокрема додатка 6 „Довідка (Д6)” (подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів)" (далі – додаток 6), доповнивши такий додаток відповідними реквізитами (код пільги, сума пільги тощо), а також додатка 4, виключивши дві графи „МФО” та їх цифрові поля.

Також проектом акта запропоновано наказ № 167 визнати таким, що втратив чинність (з 01.01.2020), а зміст положення Порядку № 167 відповідно передбачити у Порядку № 21, доповнивши його новим розділом, яким буде передбачено порядок визначення сум податку, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку із звільненням від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів/послуг.

Крім того, проектом наказу передбачено внесення змін до Розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, доповнивши такий розрахунок відповідними реквізитами („Звітний новий”, „Уточнюючий” тощо), що забезпечить надання зазначеним вище особам можливості виправлення самостійно виявлених помилок за результатами проведеного розрахунку податкових зобов’язань за вказаними операціями.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються упродовж одного місяця з дати його оприлюднення на адресу розробника:

 • поштову – 04655, МПС, м. Київ – 53, Львівська площа, 8, Державна податкова служба України, Департамент методологічної та нормотворчої роботи;
 • електронну – m.temruk@sfs.gov.ua

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

 • Проект наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167” (Завантажити)
 • Зміни до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (Завантажити)
 • Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість (Завантажити)
 • Зміни до форми уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (Завантажити)
 • Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (Завантажити)
 • Додаток 6 до податкової декларації з податку на додану вартість (Завантажити)
 • АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167” (Завантажити)
 • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167” (Завантажити)

 

Календар бухгал­тера
09.06.20

Звіт з праці за травень 2020 року (форма № 1-ПВ (місячна))

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за травень 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за травень 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за травень 2020 року

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА)

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку