Новини

Відображення у складі кредиторської заборгованості суми нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ
04.04.2019

Офіс великих платників податків ДФС повідомляє, що Міністерством фінансів України листом від 18.03.2019 № 35210-06-5/7548, роз’яснено порядок відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість у складі витрат платника податку на прибуток.

Відповідно до листа відображення в бухгалтерському обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану вартість здійснюється згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 №141 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 818) (далі - Інструкція).

Підпунктами 1.1 і 1.2 пункту 1 Інструкції встановлено, що суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість відображаються платниками цього податку за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість» у кореспонденції з дебетом:

  • рахунків 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 74 «Інші доходи» у випадках: поставки готової продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів, в оплату за які кошти (інші активи) від покупця на дату поставки (передачі, виконання) підприємство не одержало;
  • субрахунку 643 «Податкові зобов’язання» у випадках: отримання підприємством коштів від покупців (замовників) в оплату продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів і комісійних товарів, що підлягають поставці (передачі, виконанню).

Включення до собівартості реалізованих послуг суми податкового зобов’язання з податку на додану вартість не відповідає вимогам підпункту 1.3 пункту 1 Інструкції.

За інформацією, наведеною у запиті, контракт на постачання послуг укладено в період дії пільги з податку на додану вартість (операції звільнені від оподаткування). При цьому у ньому було передбачено, що оплачувана нерезидентом ставка плати за послугу включає всі податки та збори, у тому числі податок на додану вартість.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших активів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Підтвердженням виконання договірних зобов’язань може бути, зокрема складений сторонами акт, якщо це передбачено договором або законодавством.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон) зобов’язання — це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Відповідно до статті 9 Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які повинні мати обов’язкові реквізити, передбачені Законом.

Міру деталізації змісту і обсягу господарської операції в первинному документі, в тому числі в акті виконаних робіт і послуг, визначають особи, які відповідають за здійснення господарської операції і правильність її оформлення. При цьому така деталізація має забезпечити розкриття її змісту та ідентифікацію виконаних робіт і послуг, що надаються замовником, з метою правильного подальшого їх відображення в аналітичному обліку та регістрах бухгалтерського обліку для узагальнення інформації, зокрема зобов’язань з податку на додану вартість.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, призначено рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами».

За кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Враховуючи зазначене, сума нарахованого податкового зобов’язання з податку на додану вартість відображається у складі кредиторської заборгованості підприємства.

Календар бухгал­тера
Завтра

ПДВ за травень 2019 року

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу, за травень 2019 року

Авансовий внесок з турзбору за червень 2019 року платниками, які сплачують турзбір авансами щомісяця

ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу, за травень 2019 року

Плата за землю за травень 2019 року

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку