Новини

Трудова дисципліна. Відповідальність за порушення працівником трудової дисципліни
13.02.2019

У Держпраці в Кіровоградській області роз'яснили про основні трудові обов'язки робітників, методи забезпечення трудової дисципліни та порядок застосування дисциплінарного стягнення.

Так фахівець зазначили, що трудова дисципліна — це сукупність, правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок і встановлюють трудові права та обов'язки сторін трудового договору, а також за­охочення за успіхи в роботі та відповідальність за умисне невиконання трудових обов'язків. 

Основні трудові обов'язки працівників: 

 • додер­жання дисципліни (трудової, технологічної, виробни­чої);
 • збереження майна підприємства; 
 • виконання трудових завдань; 
 • обов'язок працювати чесно, сумлінно, підвищувати кваліфікацію та продуктив­ність праці.

Основними обов'язками власника підприємства є забезпечення:

 • фактичної зайнятості працівників;
 • належних умов праці;
 • оплати праці за виконану роботу;
 • зростання продуктивності праці та дотри­мання норм з охорони праці.

До правових методів забезпечен­ня трудової дисципліни належать переконання та ви­ховання, а до несумлінних працівників може вжива­тися метод примусу, який полягає в застосуванні до порушників трудової дисципліни заходів дисциплі­нарного та громадського впливу.

Загальна дисциплінарна відповідальність за пору­шення працівником трудової дисципліни встановлює­ться Кодексом законів про працю України та  правилами внутрішнього трудового розпорядку. Її характерні ознаки полягають у тому, що вона охоплює широке коло робітників та службовців і передбачає лише два види дисциплінарних стягнень — догану та звільнення з роботи.

До порядку застосування дисциплінарного стяг­нення встановлені такі обов'язкові вимоги:

 • вияв­лення дисциплінарного проступку; 
 • отримання від порушника письмового пояснення; 
 • додержання строків накладення дисциплінарного стягнення — один місяць із дня виявлення дисциплінарного про­ступку і шість місяців із дня його вчинення працівником;  
 • видання власником наказу чи розпорядження про застосування дисциплінарного стягнення; 
 • дове­дення наказу (розпорядження) під розписку до відома працівника.

Особливе місце серед дисциплінарних стягнень на­лежить дисциплінарним звільненням, які застосовую­ться за такі проступки:

 • систематичне порушення трудової дисципліни;
 • прогул;
 • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсич­ного сп'яніння;
 • розкрадання за місцем роботи дер­жавного або громадського майна.

Специфічні ознаки дисциплінарного звільнення як виняткового виду покарання: 

 • застосовується з обов'язковим попереднім погодженням із профкомом, якщо працівник є членом профспілки; 
 • запис про нього обов'язково заноситься до трудової книжки працівника; 
 • у працівника переривається безпе­рервний трудовий стаж і він позбавляється права на допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю протягом шести місяців після звільнення.

Не втратили правового значення щодо забезпечен­ня трудової дисципліни й громадські заходи. У ст. 152 КЗпП   України   закріплено  положення   про  те,   що власник або уповноважений ним орган має право за­мість накладення дисциплінарного стягнення переда­ти питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу. Рішен­ня громадського органу про застосування до поруш­ника трудової дисципліни заходу громадського впли­ву не є дисциплінарним стягненням. Проте якщо пра­цівник упродовж року з дня  винесення  трудовим колективом або його органом громадського стягнення знову порушив трудову дисципліну, то власник має право звільнити його за  систематичне порушення трудової дисципліни. Отже, за певних умов громадсь­ке стягнення може бути прирівняне до дисциплі­нарного.

Головний державний інспектор відділу з питань експертизи умов праці Наталія Пащенко

Календар бухгал­тера
19.07.19

ЄСВ «за себе» за ІІ квартал 2019 року (ФОП-єдинниками)

Авансовий внесок з ЄП за липень 2019 року (ФОП-єдинниками груп 1, 2)

22.07.19

Податкова декларація з ПДВ за червень 2019 року

Податкова декларація з плати за землю за червень 2019 року

Декларація з акцизного податку за червень 2019 року

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку