Новини

Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік
02.06.2021

26 травня 2021 року Держстат на своєму офіційному веб-сайті оприлюднив Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік:

№ п/п

Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження

Індекс форми

Періодичність

Строк подання

змінено строк подання:

1.

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (21.07.2020 № 221)

1-заборго-ваність (ЖКГ)

місячна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

2.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (20.01.2020 № 52)

29-сг

річна

не пізніше 5 січня

3.

Звіт про використання добрив і пестицидів (09.01.2020 № 35)

9-сг

річна

не пізніше 5 січня

4.

Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (25.06.2020 № 201)

3-наука

річна

не пізніше 5 березня

5.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2021 році (22.07.2020 № 224)

1-ІКТ

річна

не пізніше 10 квітня

змінено індекс форм державних статистичних спостережень:

1.

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки (24.06.2020 № 199)

1-ПО (поставка/ оборона)

місячна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

скасовано подання форм державних статистичних спостережень:

1.

Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (11.06.2020 № 173)

5-ЗЕЗ

місячна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

2.

Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (11.06.2020 № 174)

11-зез (ВПІ)

річна

не пізніше 28 лютого

3.

Звіт про взаємозв’язки підприємства – прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (11.06.2020 № 174)

12-зез (ВПІ)

річна

не пізніше 28 лютого

4.

Звіт про діяльність закладу вищої освіти (23.07.2020 № 225)

2-3 нк

один раз на рік

не пізніше 25 жовтня

5.

Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти (23.07.2020 № 226)

85-к

річна

не пізніше 28 лютого

6.

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (27.08.2020 № 258)

2-Б

річна

не пізніше 28 лютого

7.

Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (27.08.2020 № 260)

1-ЕІО

місячна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

8.

Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року (27.08.2020 № 261)

1-от

один раз на рік

після завершення роботи закладу, не пізніше 1 вересня

9.

Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами (03.11.2020 №315)

1-тариф (труб)

квартальна, річна

Розділ 1:

I-III квартали – не пізніше ніж на 35-й день після звітного періоду,

IV квартал –  не пізніше ніж на 60-й день після звітного періоду

Розділ 2:

не пізніше ніж на 90-й день після звітного періоду

запроваджено  подання форм державних статистичних спостережень:

1.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів (21.07.2020 № 217)

1-ОРС (ТДВ)

одноразова

у термін, установлений територіальним органом Держстату

2.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів (21.07.2020 № 217)

2-ОРС (ТДВ)

одноразова

у термін, установлений територіальним органом Держстату

3.

Звіт про заборгованість з оплати праці (21.07.2020 № 222)

3-борг

місячна

не пізніше 7-го числа кожного місяця

4.

Подорож до України (26.11.2020 № 334)

Анкета
№ 1-ПДУ

річна

у термін, установлений територіальним органом Держстату

унесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених:

1.

Звіт із праці (17.06.2020 № 179)

1-ПВ

місячна

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

2.

Звіт із праці (17.06.2020 № 178)

1-ПВ

квартальна

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

3.

Звіт про роботу аспірантури (19.06.2020 № 189)

1-нк

річна

не пізніше 20 січня

4.

Запитальник основного інтерв’ю (21.07.2020 № 218)

2-УЖД

один раз на рік

у термін, установлений територіальним органом Держстату

5.

Стан здоров’я членів домогосподарства. Доступ домогосподарств до окремих товарів та послуг (21.07.2020 № 218)

Анкета № 2

один раз на два роки

у термін, установлений територіальним органом Держстату

6.

Структурне обстеження підприємства (22.07.2020 № 223)

1-підприєм-ництво

річна

не пізніше 28 лютого

7.

Звіт про капітальні інвестиції (26.08.2020 № 256)

2-інвестиції

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

8.

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (26.08.2020 № 256)

2-ОЗ ІНВ

річна

не пізніше 28 лютого

9.

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (10.06.2020 № 171)

50-сг

річна

не пізніше 28 лютого

10.

Звіт про об’єкти погосподарського обліку (14.01.2020 № 44)

6-сільрада

річна

не пізніше 20 січня

11.

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (28.01.2020 № 66)

1-зерно

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

12.

Запитальник базового інтерв’ю (21.07.2020 № 219)

01-СГН

один раз на рік

у термін, установлений територіальним органом Держстату

13.

Запитальник щомісячного інтерв’ю (21.07.2020 № 219)

02-СГН

місячна

у термін, установлений територіальним органом Держстату

14.

Звіт про добування водних біоресурсів (09.01.2020 № 36)

1-риба

річна

не пізніше 20 січня

15.

Звіт про відтворення та захист лісів (19.06.2020 № 192)

3-лг

річна

не пізніше 28 лютого

16.

Звіт про постачання та використання енергії (19.06.2020 № 191)

11-мтп

річна

не пізніше 28 лютого

17.

Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання (24.06.2020 № 198)

1-ПО

міcячна

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

18.

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (17.06.2020 № 180)

1-КЗР

річна

не пізніше 28 лютого

19.

Звіт про туристичну діяльність (17.06.2020 № 181)

1-туризм

річна

не пізніше 28 лютого

20.

Звіт про експорт-імпорт послуг (17.06.2020 № 182)

9-ЗЕЗ

квартальна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

21.

Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (18.12.2019 № 405)

2-ТП (повітря)

річна

не пізніше 20 січня

22.

Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища (23.12.2019 № 435)

1-екологічні витрати

річна

не пізніше 28 лютого

23.

Утворення та поводження з відходами (19.06.2020 № 190)

1-відходи

річна

не пізніше 28 лютого

24.

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (14.06.2019 № 216 (зі змінами))

51-пас

2 рази на рік

не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада

проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (17.06.2020 № 183)

7-ПВ

один раз на чотири роки

не пізніше 31 березня

2.

Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018−2020 років (27.08.2020 № 259)

ІНН

один раз на два роки

не пізніше 31 березня

не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Звіт про витрати на утримання робочої сили (07.08.2014  № 227)

1-РС

один раз на чотири роки

не пізніше 7 квітня

2.

Ефективність програм соціальної підтримки населення (10.07.2013 № 203)

Анкета №4

один раз на п’ять років

у термін, установлений територіальним органом Держстату

3.

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (26.06.2017 № 150)

1-ПВ (умови праці)

один раз на два роки

не пізніше 28 лютого

4.

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 20__ рік (10.11.2015 № 319 (зі змінами))

1-інновація

один раз на два роки

не пізніше 28 лютого

5.

Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (21.07.2020 № 220)

10-мех

один раз на п'ять років

не пізніше 28 лютого

 

Нагадуємо: Раніше Держстат оприлюднив:  

  • Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності на 2021 рік (завантажити)
  • Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік (завантажити)
  • Загальний табель (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2021 рік (завантажити)
  • Перелік форм звітності, які можуть подаватись в електронному вигляді (завантажити)

 

За матеріалами Держстат

Календар бухгал­тера
22.06.21

Податкова декларація з ПДВ за травень 2021 року

Декларація з акцизного податку за травень 2021 року

Податкова декларація з плати за землю за травень 2021 року

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за травень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку