Новини

Новий Закон «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» — законопроект, який замінить Закон «Про охорону праці»
29.01.2021

Мінекономіки на офіційному вебсайті оприлюднило проект Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» (далі – проект Закону).

Проектом Закону пропонується запровадити нову національну систему запобігання виробничим ризикам, засновану на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними, які є базовими для побудови подібних систем у розвинених країнах Європи та світу.

Послідовна ієрархія цих принципів визначена Директивою Ради № 89/391/ЄЕС та передбачає:

 • запобігання ризикам;
 • оцінювання ризиків, яких не можна уникнути;
 • усунення джерел ризиків;
 • адаптація умов праці до працівника, особливо під час облаштування робочих місць, вибору виробничого обладнання, методів роботи;
 • адаптація до технічного прогресу;
 • заміна устаткування підвищеної небезпеки на безпечне або менш небезпечне;
 • розроблення узгодженої загальної політики запобігання виробничим ризикам, що охоплює техніку, організацію праці, умови праці, соціальні відносини та вплив чинників, пов’язаних з виробничим середовищем;
 • надання заходам колективного захисту пріоритету перед заходами індивідуального захисту, що використовуються працівником;
 • належне навчання та інструктаж працівників.

Тож на противагу існуючій системі, запропоновані проектом акту підходи передбачають організацію системи безпеки і здоров’я працівників за «проактивним» принципом запобіжних дій.

Зміна принципів побудови системи передбачає, в тому числі, і зміну об’єкту впливу державної політики: з нинішніх «безпека праці» або «охорона праці» – на європейський «безпека працівника». Ключовим завданням політики має стати не встановлення вимог до процесу організації безпеки, але до результативності цього процесу – досягнення повного усунення або мінімізації ризиків для життя і здоров’я працівника.

Проектом акту передбачається запровадження за європейським прикладом системи мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я працівників, та регулярне здійснення роботодавцем оцінювання ризиків, які можуть виникнути на конкретному робочому місці, розробки і впровадження заходів щодо їх мінімізації або усунення.

Також проект акта передбачає визначення на рівні закону ключових термінів та понять в цій сфері, які на сьогодні відсутні, зокрема поняття інциденту, професійного ризику, оцінювання ризиків, робочого місця, шкідливих та небезпечних професійних факторів, аудиту системи безпеки та здоров’я працівників, експертної організації; представники працівників і багато інших.

Аналіз матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві свідчать, що більшість заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, полягає у проведенні позапланових інструктажів з питань охорони праці. Такий однотипний підхід, який не спрямований на усунення причин настання нещасних випадків, призводить до їх повторення та не сприяє їх запобіганню. Тому проект акта спрямований на підвищення ефективності процедур розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Також проектом акта передбачається запровадження інформування компетентних органів про всі нещасні випадки, та ведення роботодавцем обліку всіх інцидентів, які потенційно могли привести до нещасного випадку.

Модернізація систем безпеки та здоров’я працівників вимагатиме також зміни традиційних підходів до мотивації правильних дій з організації безпеки.

Тому проектом акта, поряд з існуючою адміністративною та кримінальною відповідальністю, передбачається можливість покладення за рішенням суду на роботодавця матеріальної відповідальності за нанесення шкоди життю та здоров’ю працівника внаслідок недостатніх та/або неефективних заходів, вжитих роботодавцем. У такому разі роботодавець відшкодовуватиме Фонду соціального страхування витрати, понесені ним на виплати та послуги, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві.

Проектом акта також передбачається обов’язкове страхування відповідальності експертних організацій при укладанні договору про надання послуг в сфері безпеки та здоров’я працівників Таким чином передбачається підвищити якість таких послуг та ступінь безпеки працівників.

Також проектом акта встановлюють обов’язки роботодавців щодо забезпечення безпеки та здоров’я окремих категорій працівників особливих категорій працівників (працівниць, які нещодавно народили, та працівниць, які годують грудьми; працівників, які не досягли 18-тирічного віку; працівників з інвалідністю), і передбачається обов’язок забезпечувати посилену увагу до захисту генетичного спадку працівників.

Важливим напрямком змін є запровадження на рівні закону обов’язку щодо включення до стандартів освіти при здобутті повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої і післядипломної освіти вимог до обов’язкових компетентностей здобувача світи в сфері безпеки та здоров’я працівників.

Окрема увага приділена підтримці державою наукових досліджень в сфері безпеки та здоров’я працівників та визначення на державному рівні необхідності їх організації та фінансування.

Проектом акта деталізовано повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політики в сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю (інспекції праці), а також законодавчо врегульовано, що сфера безпеки та здоров’я працівників є складовою законодавства про працю. Запропоновані проектом акта норми дозволять привести національні норми щодо функціонування інспекції праці у відповідність до положень Конвенцій Міжнародної організації праці № 81 та № 129, що також є одним із зобов’язань в межах Угоди Україна-ЄС.

Цілями проекту Закону є:

 •  підвищення рівня захисту життя та здоров’я працівників;
 • зниження рівня та зменшенню частоти виробничого травматизму, аварій та професійних захворювань;
 • формуванню культури безпеки та гігієни праці;
 • підвищенню ефективності діяльності інспекції праці;
 • спрощенню законодавства щодо безпеки та гігієни праці та зменшенню адміністративного і регуляторного навантаження на роботодавця;
 • покращенню інвестиційного клімату в Україні;
 • поступовій імплементації норм Європейського Союзу в національне законодавство.

Реалізація законодавчої ініціативи дасть змогу:

 • Для громадян – забезпечити збереження життя й здоров’я, як найвищу соціальну цінність, гарантувавши їм право на належні, безпечні та здорові умови праці.
 • Для держави – підвищенню ефективності діяльності інспекції праці; спрощення законодавства щодо безпеки та гігієни праці та зменшенню адміністративного і регуляторного навантаження на роботодавця; посиленню чесної конкуренції, розширенню доступу українських підприємств до міжнародного ринку та підвищенню їх конкурентоспроможності на такому ринку; покращенню інвестиційного клімату в Україні; поступовій імплементації норм Європейського Союзу в національне законодавство.
 • Суб’єктів господарювання – забезпечення сприятливого середовища для провадження господарської діяльності; створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва.

ДОВІДКОВО:

 • Проект Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» (завантажити)
 • Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» (завантажити)
 • Аналіз регуляторного впливу до проектe Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» (завантажити)
 • Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» (завантажити)

Календар бухгал­тера
Сьогодні

Податкова декларація ФОП-платника ЄП груп 1 та 2 за 2020 рік

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2020 рік

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2020 рік (форма № 10-ПОІ)

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету за 2020 рік

Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента за 2020 рік

Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента

Фінзвітність за 2020 рік до органів статистики (усі підприємства)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку