Статті

Н

Нарешті! Виплати інтернам-бюджетникам відновили

(коментар до постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 278 і від 19 червня 2020 р. № 536» від 03.03.2021 № 172)

19 березня, 2021

Олена Огай, експертка газети

 

Нещодавно Кабмін коментованою постановою № 172 змінив Порядок № 5361. Завдяки цим змінам кошти, які були передбачені на систему безперервного професійного розвитку, перерозподіляють на підготовку лікарів-інтернів. Як ідеться в постанові, це дасть змогу забезпечити їхнє безперервне навчання, а базам стажування — частково відшкодувати щомісячні витрати на оплату праці й нарахування на заробітну плату лікарів-інтернів у 2021 році. Проте, щоб розібратися в оновленому Порядку № 536, слід згадати основні юридичні моменти проходження інтернатури. Тож почнемо.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році, затверджений постановою КМУ від 19.06.2020 № 536

 Загальні моменти інтернатури На сьогодні порядок проходження інтернатури встановлено Положенням № 2912.

Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затверджене наказом МОЗ від 19.09.1996 № 291.

Відповідно до п. 1.1 Положення № 291 спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів медичних і фармацевтичних ЗВО, медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюють кваліфікацію лікаря (провізора) — спеціаліста певного фаху. Отже, лише після інтернатури особа зможе працювати на посаді лікаря. Навчання в інтернатурі стартує з 1 серпня, його тривалість — 1–2 роки (п.п. 3.2.1 п. 3.2 Положення № 291).

Інтернатура складається з 2 етапів:

1-й етап: навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) ЗВО, медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (очна частина інтернатури).

2-й етап: стажування в базових установах і ЗОЗ (заочна частина інтернатури)3.

Детально про те, як «зустріти» інтерна в КНП, див. у газеті «Медична бухгалтерія», № 7/2020, с. 4.

 

ЦИТАТА. «Бази стажування лікарів (провізорів) — інтернів — це базові установи та ЗОЗ, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності».

(п.п. 3.5.1 Положення № 291)

 

Зауважимо, що проходження інтернатури може бути як безоплатним, так і на платній основі. Саме від цього залежить характер правовідносин інтерна з базою стажування.

Однією з основних відмінностей інтерна за держзамовленням та інтерна на платній основі є те, що інтерн-бюджетник отримує заробітну плату.

Заробітну плату лікарям (провізорам) — інтернам за держзамовленням протягом усього періоду навчання сплачують за свій рахунок бази стажування, у які вони зараховані лікарями (провізорами) — інтернами, або заклад (установа), з яким укладено трудовий договір, у розмірі, установленому чинним законодавством (п. 7.3 Положення № 291). Таким чином, заробітна плата лікарів-інтернів фінансується безпосередньо з фонду заробітної плати ЗОЗ.

Тепер саме час згадати про Порядок № 536.

 Фінансування за Порядком № 536 Головною новацією з ухваленням цього Порядку у 2020 році стало те, що інтерни-бюджетники першого року почали отримувати заробітну плату за рахунок держбюджету.

Так, відповідно до Порядку № 536 бази стажування стали отримувати бюджетні кошти для відшкодування витрат на заробітну плату інтернів через обласні департаменти охорони здоров’я. Головними умовами відшкодування стали:

1. Укладення між базою стажування та обласними департаментами охорони здоров’я договорів про відшкодування базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам (п. 4 Порядку № 536). Форма такого договору на 2020 рік була затверджена наказом № 16554.

Наказ МОЗ «Деякі питання організації стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році» від 21.07.2020 № 1655.

2. Відшкодування здійснювали в розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на 2020 рік, та нарахувань на неї пропорційно відпрацьованому часу на підставі звітів за встановленою наказом № 1655 формою (п. 5 Порядку № 536).

3. Відшкодування базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань відбувалося тільки лікарям-інтернам першого року навчання, які працевлаштовані в закладах охорони здоров’я комунальної власності, що перебували на 15 серпня 2020 року в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва (абз. 3 п. 3 Порядку № 536).

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У 2020 році про зарплату інтернів старших курсів у Порядку № 536 не йшлося.

 

Як і раніше, заробітну плату інтерни-бюджетники-першокурсники продовжили отримувати безпосередньо від ЗОЗ відповідно до порядку, визначеного в колективному договорі закладу. Але надалі такому ЗОЗ компенсували витрати на заробітну плату з бюджету.

І все було добре, поки не закінчився 2020 рік, адже Порядок № 536 спочатку був розрахований лише на ньогоsad. Тож під кінець 2020-го чекали його продовження на 2021-й. Але сталося не так, як гадалося. Січень та лютий 2021 року так і провели — очікуючи на диво. І ось нарешті…

 Фінансування-2021 Завдяки ухваленню коментованої постанови № 172 ми отримали змінений Порядок № 536. Зараз він називається «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2021 році». Що ж у ньому змінилося, крім назви?

Як і очікувалось, оновлено п. 5 Порядку № 536. Але є й несподіванка — відшкодування витрат відбуватиметься частково.

 

ЦИТАТА. «Часткове відшкодування щомісячних витрат на оплату праці і нарахувань на заробітну плату здійснюється з 1 січня в розмірі 5966 гривень, з 1 грудня6023 гривень на підставі звітів за встановленою МОЗ формою.

У разі коли місячний розмір заробітної плати, нарахованої за фактично відпрацьований час, та нарахувань на неї менший, ніж визначений розмір часткового відшкодування, розмір відшкодування визначається пропорційно відпрацьованому часу».

(п. 5 Порядку № 536)

 

Тобто прив’язка до розміру МЗП, як це було у 2020-му, зникла. За такого формулювання норми «на інтернів» тепер будемо отримувати фіксовану суму на місяць: із 1 січня — 5 966,00 грн, а з 1 грудня — 6 023,00 грн. Але й ту не завжди. Однозначно можна сказати, що це стосується повністю відпрацьованих інтернами місяців.

Якщо місць був неповним, то у 2020 році, визначаючи суму відшкодування, ми з вами орієнтувалися на МЗП, розраховану пропорційно відпрацьованому в такому місяці часу. Зараз же правила «пропорції» змінись.

У 2021 році пропорційний розрахунок часткового відшкодування залежно від відпрацьованого часу має відбуватися, лише якщо «зарплата + нарахування» працівника-інтерна в сумі за місяць виявляться меншими, ніж 5 966,00 грн (з 1 грудня — менш ніж 6 023,00 грн). Тобто, як ми розуміємо, якщо сума зарплати й нарахувань за місяць буде більшою за «5 966» (навіть за неповністю відпрацьованого місяця), то пропорційних розрахунків не буде: відшкодувати мають тільки «5 966». Але зауважимо: ми робимо такий висновок за буквального прочитання норми (див. цитату — абз. 2). Можливо, МОЗ мав на увазі щось інше. Сподіваємося, щодо цього найближчим часом з’являться окремі роз’яснення.

Також тут варто зазначити, що розмір зарплати працівника, яким є інтерн, за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір МЗП (ст. 3 Закону про оплату праці5). Тож не тільки слід дотягувати зарплату до МЗП, а ще й доведеться це робити, як завжди, «за свої кровно зароблені».

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо нарахована зарплата лікаря-інтерна, який виконав місячну норму праці, нижча від законодавчо встановленого розміру МЗП, то роботодавець проводить доплату до рівня МЗП (ст. 3 Закону про оплату праці). Однак відшкодування буде тільки в розмірі 5 966,00 грн, тож різницю ЗОЗ мусить виплачувати за власні кошти.

 

А ми продовжуємо вивчати зміни далі.

Коментованою постановою № 172 розширено коло інтернів, для яких база стажування буде отримувати відшкодування. Тепер це лікарі-інтерни:

— першого року навчання 2020/21 навчального року, які працевлаштовані в комунальних закладах охорони здоров’я, що перебували на 15 серпня 2020 року в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва;

— другого року навчання 2021/22 навчального року, які працевлаштовані в комунальних закладах охорони здоров’я, що перебували на 15 серпня 2020 року в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва, та продовжують навчання;

— першого року навчання 2021/22 навчального року, які працевлаштовані в комунальних закладах охорони здоров’я, що перебуватимуть на 15 серпня 2021 року в управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва.

Тож у 2021/22 роках кошти на заробітну плату інтернів бази стажування — КНП зможуть отримувати з бюджету і на інтернів другого року навчання, які були працевлаштовані в них у 2020 році, і на інтернів першого року навчання (2021-го), які були працевлаштовані у 2021 році.

Як і в минулому році, у 2021 році бюджетні кошти на «інтернівські» цілі будуть зараховуватися на небюджетні рахунки, відкриті КНП в органах Казначейства.

 Новий договір і звіт Так, це стало ще одною новиною-зміною в «інтернівській» ситуації.

Наказом № 4836 16 березня 2021 року затверджено нові:

Наказ МОЗ «Деякі питання організації стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2021 році» від 16.03.2021 № 483

1) форму примірного договору № ____ про відшкодування базі стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я комунальної власності (див. посилання);

2) форму Звіту про нараховані та виплачені кошти лікарям-інтернам за ____ (місяць) 2021 року (див. посилання).

Наказ № 1655 визначено таким, що втратив чинність. Тож у 2021 році отримуємо відшкодування на підставі нових договорів та звітів.

Що із «простроченими» звітами? Відразу зазначимо: п. 6 Порядку № 536 залишено без змін. Тож згідно з його вимогами:

1) бази стажування щомісяця з 1 по 5 число (за грудень — до 18 грудня поточного року) подають звіт структурним підрозділам із питань охорони здоров’я ОДА щодо:

— лікарів-інтернів першого року навчання, які перебували у трудових відносинах із комунальними закладами охорони здоров’я у звітному періоді;

— фактично відпрацьованого ними часу;

— нарахованих і виплачених лікарям-інтернам коштів на оплату праці та нарахувань на неї;

2) структурні підрозділи протягом 5 днів з моменту отримання зазначеного звіту відшкодовують бюджетні кошти відповідно до укладених ними договорів та щокварталу до 12 числа місяця, що настає за звітним, подають МОЗ звіт щодо виплачених базам стажування бюджетних коштів.

Звісно, у зв’язку із «затримкою» змін до Порядку № 536 ці строки подання звітів у лютому та березні були пропущені. Ті ж із вас, хто намагався їх дотриматись, надсилаючи звіт до 5 числа та сподіваючись на таке ж вчасне відшкодування, залишилися без відповідей — ані прийняття звітів, ані відшкодування, звичайно, не відбувалося.

Коментована постанова № 172 набрала чинності 6 березня 2021 року (з дня опублікування). Тож зараз у вас уже є всі підстави надати такі звіти за січень та лютий 2021 року, а в структурних підрозділів з питань охорони здоров’я ОДА — прийняти їх та зробити відповідні відшкодування. Додатковим підтвердженням цього є те, що вже згаданий оновлений п. 5 Порядку № 536 передбачає відшкодування витрат із 1 січня 2021 року.

Наостанок зазначимо, що КМУ постановив МОЗ та НСЗУ у тримісячний строк підготувати пропозиції стосовно вдосконалення порядку фінансування стажування лікарів-інтернів. Тож у наступні 3 місяці тримаємо руку на пульсі — може ще щось змінитися.

 

Календар бухгал­тера
Завтра

ЄСВ «за себе» за І квартал 2021 року (ФОП)

20.04.21

Авансовий внесок з ЄП за квітень 2021 року (єдинники групи 2)

ЄСВ із зарплати (доходу) за березень 2021 року

Податкова декларація з рентної плати за березень 2021 року

Податкова декларація з ПДВ за березень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку