Статті

Д

Донорство: якщо працівник здає кров у свій вихідний день та 100 % допомоги при хворобі

Працівник написав заяву, в якій повідомив про те, що він здав кров 20 лютого 2021 року. Для працівника за графіком роботи цей день є вихідним. Чи потрібно зберігати за вихідний день гарантії, передбачені для донорів? Якщо працівник, який є донором, захворіє, чи є якісь гарантії з оплати лікарняного?

(лист ФСС від 13.03.2020 р. № 03/К-174з-254 (витяг))

Статтю взято з газети "Бухгалтерія: бюджет" № 8/2021

 

Людмила Балла, Сергій Дорошенко, експерти газети «Бухгалтерія: бюджет»

Донорство: загальні гарантії

Гарантії для працівників, які вирішили долучитися до почесної місії — донорства крові та її компонентів, передбачені Законом № 9311 та ст. 124 КЗпП2.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.
Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» від 30.09.2020 р. № 931-ІХ.

ДО ВІДОМА. З 25.01.2021 р. втратив чинність Закон України «Про донорство крові та її компонентів від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР. На зміну йому прийшов Закон № 931. Однак гарантії для осіб, які є донорами крові, залишилися без змін.

Відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 20 Закону № 931 підставою для збереження гарантій є такі довідки, затверджені наказом МОЗ від 07.07.2003 р. № 301:

  • № 435/о «Довідка щодо надання донорам пільг» — підтверджує здавання донором крові або її компонентів;
  • № 436/о «Довідка щодо обстеження донора» — якщо після проходження медобстеження або з технічних причин процедура здавання крові не відбулась.

Ці документи також підтвердять, що фактично працівник був залучений до процесу давання крові.

Загалом щодо працівників-донорів мають бути дотримані гарантії, наведені в таблиці.

Працівник здає кров у свій вихідний день

У ст. 124 КЗпП і ч. 1, 2 ст. 20 Закону № 931 йдеться про увільнення від роботи в день донації. Якщо працівник здає кров у свій робочий день, за місцем роботи йому має зберігатися середній заробіток. Донація крові у свій вихідний день — особиста справа працівника, і на його трудову діяльність це ніяким чином не впливає. Отже, цей день йому не оплачується за середнім заробітком. У цьому випадку працівник має право тільки на один додатковий день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. Цей день за його бажанням може бути приєднаний до щорічної відпустки або використаний в інший час протягом року після дня здачі крові (див. листи Мінпраці від 06.04.2011 р. № 76/13/133-11 та від 21.09.2007 р. № 303/13/116-07).

Приклад 1. Працівник написав заяву, в якій повідомив про те, що планує пройти медичне обстеження і здати кров 20.02.2021 р. Для працівника за графіком роботи цей день є вихідним. У заяві він вказав, що додатковий день відпочинку планує використати 26 лютого.

Працівник увільняється від роботи та отримує оплату за середнім заробітком тільки 26.02.2021 р. як за додатковий день відпочинку, наданий після здачі крові. А ось 20.02.2021 р. як день обстеження і донації крові йому не оплачується, оскільки цей день для працівника — вихідний.

Донорство: гарантії під час хвороби

Відсоток Відсоток середньої зарплати для оплати листка непрацездатності залежить від страхового стажу працівника. Співвідношення страхового стажу та відсотків середньої зарплати наведені в ч. 1 ст. 24 Закону про соцстрахування3.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV.

Але є і виняток з правила — 100 % середньої зарплати зберігається, якщо працівник належить до певних категорій. Саме до такої категорії належать донори, які безоплатно і систематично протягом року здійснили:

  • донацію крові в сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам,
  • або донацію плазми крові в сумарній кількості, що дорівнює чотирьом разовим максимально допустимим дозам.

Їм у разі хвороби (п. 4 ст. 20 Закону № 931 та п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону про соцстрахування) виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої зарплати донора незалежно від стажу роботи (перші 5 днів оплачуються в такому ж розмірі). При цьому причина непрацездатності значення не має.

Про цю гарантію нагадує і ФСС у листі від 13.03.2020 р. № 03/К-174з-254. Підставою для надання такої пільги є довідка № 435/о «Довідка щодо надання донорам пільг»4.

Майте на увазі, що в довідці може бути не вказано, що саме та в якій кількості здавав донор. Однак сама наявність такої довідки свідчить про те, що особа виконала потрібні для отримання пільги умови.

Загальні гарантії для донорів

Гарантія

Пояснення

Увільнення від роботи в день:

  • медичного обстеження;
  • донації крові та (або) її компонентів

Робочі дні, не відпрацьовані за такими підставами, оплачуються за середнім заробітком. Розрахунок проводять відповідно до норм Порядку № 1001, виходячи з виплат за два календарні місяці (ст. 124 КЗпП і ч. 1, 2 ст. 20 Закону № 931)

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.2005 р. № 100.

Додатковий день відпочинку після кожного дня донації крові та (або) її компонентів2

За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічної відпустки.

Збереження гарантій на посаді за сумісництвом

Оскільки спеціальних застережень у Законі № 931 не зроблено, то пільги донорам надаються як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Це підтверджує і Мінсоцполітики в листі від 12.01.2016 р. № 10/06/186-16. Оригінали довідок, які підтверджують факт проходження медичного обстеження (донації крові), працівник надає за основним місцем роботи, а за сумісництвом досить копії довідки (спеціальної норми про завіряння не передбачено)

Якщо в день донації крові працівник працював

Така ситуація законодавством не врегульована, на це звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 16.01.2019 р. № 8/0/103-19/283 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет, № 26/2019, с. 24). А тому вона може бути врегульована внутрішніми документами установи, зокрема правилами внутрішнього трудового розпорядку. А сам факт залучення до роботи в день донації крові доцільно оформити наказом керівника установи.

При цьому працівникові має бути надано інший день відпочинку із збереженням зарплати. Саме про такий день слід вказати в наказі, попередньо погодивши його з працівником (вказує в заяві) (абз. 3 ч. 2 ст. 20 Закону № 931)

Якщо в день донації крові працівник перебував у відпустці

У разі донації крові та/або компонентів крові в період щорічної відпустки така відпустка продовжується на один день (абз 3 ч. 2 ст. 20 Закону № 931)

Розрахунок лікарняних При розрахунку лікарняних і декретних роботодавець зобов’язаний дотримуватися обмежень, встановлених Законом про соцстрахування та Порядком № 12665. Ці обмеження залежать від страхового стажу за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку. І для застосування таких обмежень немає винятків та не визначені пільгові категорії (докладно про розрахунок лікарняних див. у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 4/2020, с. 11).

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Розглянемо на прикладі.

Приклад 2. Працівник (основне місце роботи; працює більше року) надав лікарняний листок, згідно з яким він хворів з 29.01.2021 р. по 04.02.2021 р. (7 к. дн.). Загальний страховий стаж — 6 років, страховий стаж за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку — більше 6 місяців. Також працівник надав довідку № 435/о. У розрахунковому періоді (січень–грудень 2020 року) нарахована зарплата в розмірі 102000,00 грн. Загальна кількість к. дн. у розрахунковому періоді — 366.

1. Визначимо середньоденну зарплату: 102000,00 грн : 366 к. дн. = 278,69 грн.

2. Фактична середньоденна зарплата (278,69 грн) не перевищує максимальну (2463,86 грн6), тому далі розрахунок здійснюємо виходячи з розміру середньоденної зарплати.

Максимальні обмеження для лікарняних у 2021 році ви знайдете в матеріалі «Виплати фізичним особам: шпаргалка на 2021 рік» // «Бухгалтерія: бюджет», № 4/2021, с. 15.

3. Незалежно від того, що страховий стаж працівника лише 6 років, допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують у розмірі 100 % середньої зарплати.

Отже, денна виплата складає 278,69 грн. Адже працівник надав довідку № 435/о та має право на пільгу передбачену п. 4 ст. 20 Закону № 931 та п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону про соцстрахування).

4. Визначимо розмір:

  • оплати перших п’яти днів хвороби: 278,69 грн × 5 к. дн. = 1393,45 грн;
  • допомоги по тимчасовій непрацездатності:

278,69 грн × 2 к. дн. = 557,38 грн.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку