Статті

В

Виплати фізичним особам: підказка для бухгалтера на 2021 рік

Статтю взято з газети "Професійний бухгалтер" № 1-2/2021

Розміри мінзарплати й прожиткового мінімуму на 2021 рік

Показник

Розмір, грн

січень–червень

липень–листопад

грудень

1. МЗП:

 • місячна

6000,00

6500,00

 • погодинна1
МЗП у погодинному розмірі застосовують підприємства всіх форм власності, а також ФОП, що використовують найману працю, в разі застосування погодинної оплати праці (ч. 6 ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР).

36,11

39,12

2. Прожитковий мінімум:

 • для працездатних осіб (ПМПО)2
Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється в розмірі, не меншому за ПМПО на 1 січня календарного року (2270,00 грн). Зарплату потрібно індексувати в межах ПМПО (2270,00 грн, з липня — 2379,00 грн, з грудня — 2481,00 грн). Пам’ятайте, що нарахування доплати до рівня МЗП не робить місяць базовим. Січень стане базовим тільки в разі підвищення працівникові з цього місяця окладу (ставки). Новий індекс споживчих цін для таких працівників починайте розраховувати з наступного місяця.

2270,00

2379,00

2481,00

 • для дітей до 6 років3
Цей показник важливий, зокрема, під час утримання аліментів. Згідно з ч. 2 ст. 182 СКУ мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

1921,00

2013,00

2100,00

 • для дітей віком від 6 до 18 років4
Цей показник важливий, зокрема, під час утримання аліментів. Згідно з ч. 2 ст. 182 СКУ мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

2395,00

2510,00

2618,00

Зарплата, не нижча за МЗП (6000,00/6500,00 грн)

ПМПО на 01.01.2021 р. (2270,00 грн) — це мінімальний розмір посадового окладу або тарифної ставки (ч. 6 ст. 96 КЗпП). У разі відпрацювання повного робочого часу у звітному місяці сума нарахованої працівникові зарплати не може бути меншою за МЗП (!), тобто з 01.01.2021 р. — 6000,00 грн, а з 01.12.2021 р. — 6500,00 грн. За необхідності потрібно нарахувати працівникові доплату до рівня МЗП. Ця сума є складовою частиною зарплати та оподатковується ПДФО, ВЗ і ЄСВ у загальному порядку, встановленому для заробітної плати.

Ця вимога застосовна до всіх працівників, у тому числі сумісників. У разі неповної зайнятості розрахунок мінімальної планки в оплаті праці проводять відповідно до зайнятості працівника (наприклад, МЗП × 0,5 ставки).

Найпоширеніші виплати, які ВРАХОВУЮТЬ у «6000,00/6500,00»

Виплата

1. Оплата праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками й посадовими окладами 5 6

Дохід працівника порівнюють з МЗП окремо за основним місцем роботи та окремо за сумісництвом. Це стосується й внутрішніх сумісників.
Якщо працівник не виконав у повному обсязі місячну (годинну) норму праці, МЗП виплачується пропорційно до виконаної норми праці (ч. 5 ст. 31 Закону про оплату праці).

2. Оплата праці за час перебування у відрядженні, розрахована за денним заробітком (листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282 і від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282)

3. Надбавки й доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) за (лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282):

 • суміщення професій (посад);
 • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;
 • виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
 • інтенсивність праці;
 • керівництво бригадою;
 • допуск до державної таємниці;
 • науковий ступінь;
 • класність водіям (машиністам) транспортних засобів;
 • виконання особливо важливої роботи на певний строк;
 • високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцем;
 • знання та використання в роботі іноземної мови;
 • дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів;
 • високу професійну майстерність;
 • особливі умови праці;
 • роботу у вечірні години (з 18:00 до 22:00);
 • інші надбавки й доплати, окрім названих у ст. 31 Закону про оплату праці

4. Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, які мають систематичний характер7

Виняток становлять премії до святкових і ювілейних дат (ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці).

5. Премії за виконання важливих та особливо важливих завдань

6. Винагороди й заохочення, які здійснюються раз на рік або мають разовий характер (винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років)

7. Оплата роботи у святкові та неробочі дні (лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282)

8. Суми індексації зарплати8

Цей висновок випливає з роз’яснень офіційних органів (листи від 17.02.2017 р. № 3223/0/2-17/28, від 25.05.2017 р. № 1545/0/101-17/28, від 10.01.2018 р. № 27/0/101-18,від 14.11.2018 р. № 29/0/216-18, лист Держпраці від 29.12.2017 р. № 12290/4/4.3-дп-17).

Найпоширеніші виплати, які НЕ ВРАХОВУЮТЬ у «6000,00/6500,00»

Виплата

1. Оплата праці за період відрядження, розрахована за середнім заробітком

2. Витрати (добові, наднормативні кошти) на відрядження

3. Винагорода за договорами ЦПХ9

До договорів ЦПХ вимогу про розмір винагороди, не нижчий за МЗП, не застосовують (лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 3223/0/2-17/28).

4. Доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (листи Мінсоцполітики від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282 і від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282):

 • за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, які виплачуються за результатами атестації робочих місць;
 • за використання дезінфікувальних засобів (атестація не проводиться);
 • робітником, зайнятим прибиранням туалетів (атестація не проводиться);
 • за роботу в нічний час (з 22:00 до 06:00);
 • за роботу на територіях радіоактивного забруднення

5. Надбавка за роз’їзний характер робіт (ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці)

6. Оплата роботи в надурочний час (ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці)

7. Суми компенсації за затримку виплати зарплати (листи Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 394/0/101-17/282 і від 17.02.2017 р. № 3223/0/2-17/28)

8. Оплата за невідпрацьований час (листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282 і від 17.02.2017 р. № 3223/0/2-17/28). Зокрема: відпускні, компенсація за невикористану відпустку; оплата періоду курсів підвищення кваліфікації; середній заробіток, що зберігається за мобілізованими працівниками; оплата простоїв не з вини працівника тощо10

Нараховуються не за виконану норму праці (лист Мінсоцполітики від 14.11.2018 р. № 29/0/216-18).

9. Разові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і святкових дат як у грошовій, так і в натуральній формі) (ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці)

10. Матдопомога систематичного характеру, надана всім чи більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом) (лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282)

11. Допомоги та інші виплати, які здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування (лікарняні, декретні)11

Нараховуються не за виконану норму праці (лист Мінсоцполітики від 14.11.2018 р. № 29/0/216-18).

12. Суми вихідної допомоги (лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 3223/0/2-17/28)

13. Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку під час звільнення

14. Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, яка виплачується за рішенням суду

15. Вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

Розміри ПСП

Вид ПСП (норма ПКУ)

Розмір ПСП, грн

Ознака ПСП12

Наводиться в гр. 9 розд. І додатка 4ДФ об'єднаної звітності з ПДФО, ВЗ і ЄСВ.

Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП, грн

1. Загальна ПСП, 50 % ПМПО13
(п.п. 169.1.1)

Розрахунок з огляду на показник ПМПО, установлений на 1 січня звітного року.

1135,00

«01»

3180,00

2. Підвищена ПСП, 150 % загальної
(пп. «в», «г», «ґ», «д», «е» п.п. 169.1.3)

1702,50

«02»

3. Підвищена ПСП, 200 % загальної
(п.п. 169.1.4)

2270,00

«03»

4. Загальна ПСП «на дітей», 50 % ПМПО на кожну дитину
(п.п. 169.1.2)

1135,00 × на кількість дітей

«04»

Для одного з батьків — 3180,00 × кількість дітей.

Для другого з батьків — 3180,00 грн

5. Підвищена ПСП «на дітей», 150 % загальної 14
(пп. «а», «б» п.п. 169.1.3)

Підвищена ПСП «на дітей»— це ПСП одинокій матері (батьку), вдові (вдівцеві), опікунові (піклувальнику) (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ) або особі, що утримує дитину-інваліда (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ), на кожну дитину віком до 18 років.

1702,50 × на кількість дітей

«02»

Граничні розміри бази нарахування ЄСВ

Показник

Розмір, грн

січень–листопад

грудень

1. Мінімальна база
(МЗП)

6000,00

6500,00

2. ЄСВмін
(ряд. 1 × 22 %)

1320,00

1430,00

3. Максимальна база
(15 МЗП)

90000,00

97500,00

4. ЄСВмакс
(ряд. 3 × 22 %)

19800,00

21450,00

Випадки нарахування додаткової бази з ЄСВ

Вимогу про нарахування ЄСВ у розмірі, не нижчому від мінімального (у 2021 році — 1320,00 грн, а з 01.12.2021 р. — 1430,00 грн), встановлено ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ. Таке донарахування виконують лише для цілей ЄСВ, донараховану базу відображають тільки у звітності з ЄСВ.

Необхідність нарахування додаткової бази з ЄСВ до рівня МЗП (не плутайте з доплатою працівникові до рівня МЗП (!) виникає, якщо одночасно виконуються чотири умови.

► Умова 1.  Виплати, які включаються до ЄСВ-бази (зарплата, у тому числі доплата до МЗП, лікарняні, декретні, винагорода за договорами ЦПХ за роботи/послуги, укладеними з працівником), нараховані за основним місцем роботи.
Ураховуйте: на виплати зовнішнім сумісникам і стороннім особам, що виконують роботи (послуги) за договорами ЦПХ, ЄСВ нараховують на фактично нараховані суми. Нараховувати додаткову базу тут не потрібно.

► Умова 2. ЄСВ нараховується за ставкою 22 %.
Для ставок 8,41 %, 5,3 %, 5,5 % мінімальний розмір бази не встановлений. Зокрема, немає мінімального розміру бази для доходу працівника, що має статус особи з інвалідністю (у тому числі з 01.01.2019 р. і на зарплату осіб з інвалідністю, які працюють у ФОП). ЄСВ у таких випадках нараховують на фактичну базу.

► Умова 3. Загальна сума виплат за місяць, що потрапляють до бази нарахування ЄСВ, менша за МЗП.
При цьому пам’ятайте:

 • внутрішнім сумісникам для цієї мети дозволяється підсумовувати заробіток. Це ж стосується й виплат за договором ЦПХ особі, яка працює тут же за основним місцем роботи: можна підсумовувати дохід (зарплата + винагорода за договором ЦПХ);
 • якщо за місяць працівникові не нараховувалися виплати, оподатковувані ЄСВ (наприклад, він увесь місяць був у відпустці «за свій рахунок» або у відпустці для догляду за дитиною до 3 років), нараховувати додаткову базу з ЄСВ не потрібно.

► Умова 4. Працівник перебував у трудових відносинах увесь місяць (не був прийнятий або звільнений у середині місяця). При цьому частина місяця може бути не відпрацьована внаслідок хвороби, перебування у відпустці тощо, але ЄСВ усе одно сплачуйте в розмірі, не нижчому від мінімального.

ВАЖЛИВО! Робота в режимі неповного робочого часу не звільняє від нарахування додаткової бази з ЄСВ з огляду на МЗП. Розрахунок пропорційно до відпрацьованого часу тут не діє.

Щодо нарахованих у 2020 році декретних за місяці 2021 року перевірте, чи виконується вимога про мінімальну базу ЄСВ у кожному місяці 2021 року (6000,00 грн). За необхідності нарахуйте додаткову базу з ЄСВ і відобразіть її у звітності за відповідний звітний період.

Ставки ЄСВ, ПДФО і ВЗ (основні виплати)

Платники податку, внеску, збору

Вид платежу

ПДФО

ЄСВ

ВЗ

Зарплата, лікарняні, декретні

1. Підприємство-роботодавець:

 • для працівників з інвалідністю

18 %15

Оскільки в разі відпрацювання повного робочого часу у звітному місяці сума нарахованої працівникові зарплати не може бути меншою за МЗП (6000,00/6500,00 грн), що перевищує граничний дохід для ПСП (3180,00 грн), більша частина працівників користуватися ПСП не буде. Фактично скористатися ПСП зможуть працівники, які:

 1. працюють неповний час;
 2. не відпрацювали частину місяця (відпустка «за свій рахунок», хвороба, відпустка), у зв’язку з чим сума нарахувань за місяць не перевищила граничного доходу для ПСП;
 3. користуються ПСП «на дітей» (граничний розмір доходу розраховується кратно кількості дітей).

8,41 %

1,5 %

 • для інших працівників

22 %16

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів до зарплати, лікарняних, декретних працівників з інвалідністю застосовують ставку 5,5 %. Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ і УТОС, до зарплати, лікарняних, декретних усіх працівників, а також винагород за договорами ЦПХ застосовують ставку ЄСВ 5,3 %. Обов’язкова умова для знижених ставок (5,5 % і 5,3 %) — кількість осіб з інвалідністю становить не менше 50 % загальної чисельності працівників і фонд оплати праці осіб з інвалідністю становить не менше 25 % суми витрата на оплату праці.

Виплати за договорами ЦПХ

2. Будь-який замовник (підприємство або ФОП)

18 %

22 %

1,5 %

Дивіденди

3. Емітент:

 • платник податку на прибуток (окрім ІСІ17)
Інститут спільного інвестування.

5 %

1,5 %

 • неплатник податку на прибуток (єдиноподатник), ІСІ, нерезидент

9 %

1,5 %

Інші пасивні доходи (проценти, роялті, страхові виплати)

4. Будь-який суб’єкт господарювання (підприємство або ФОП), що виплачує такі доходи

18 %

1,5 %

«Натуральний» коефіцієнт для негрошових доходів

Ставка ПДФО

«Натуральний» коефіцієнт

5 %

1,05263

18 %

1,21951

19,5 %18

Це так званий модифікований коефіцієнт, який включає ставку ПДФО (18 %) і ВЗ (1,5 %). Фіскали під час виплати негрошових доходів дозволяють визначати базу оподаткування ВЗ без застосування «натурального» коефіцієнта. Проте якщо грошове джерело для утримання ВЗ відсутнє, то, на наше переконання, слід застосовувати модифікований «натуркоефіцієнт». Крім того, об’єднана форма звітності з ПДФО, ВЗ і ЄСВ також свідчить на користь застосування модифікованого коефіцієнта.

1,24224

Пільги в оподаткуванні окремих виплат

Вид виплати
(норма
ПКУ)

Граничний розмір,
не оподатковуваний ПДФО і ВЗ

Ознака доходу у звітності з ПДФО

1. Нецільова благодійна допомога
(будь-якій фізичній особі незалежно від того, чи є в неї право на ПСП)
(п.п. 170.7.3)

3180,00 грн на рік

«169»

2. Допомога від роботодавця:

 • на лікування працівника або члена його сім’ї першого ступеня споріднення чи дитини, що перебуває під його опікою (піклуванням)
  (п.п. 165.1.19)

Обмеження за сумою немає

«143»

 • на поховання працівника
  (п.п. «б» п.п. 165.1.22)

6360,00 грн

«146»

3. Оплата навчання (як працівника, так і сторонньої особи)
(п.п. 165.1.21)

18000,00 грн за кожен повний чи неповний місяць навчання

«145»

4. Подарунки в негрошовій формі (будь-якій фізичній особі)
(п.п. 165.1.39)

1500,00 грн на місяць

«160»

5. Внески на недержавне пенсійне страхування за рахунок роботодавця
(п.п. 164.2.16)

15000,00 грн на місяць, але не більше 15 % суми зарплати, нарахованої працівникові цим роботодавцем19

З 01.12.2021 р. — 16250,00 грн.

«124»

6. Прощення боргу до закінчення строку давності (наприклад, за позикою)
(п.п. «д» п.п. 164.2.17)

1500,00 грн з розрахунку на рік2021

Окрім списаних боргів за податками, зборами, обов’язковими платежами. Виняток (п. 17 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ): суми податкового боргу зі штрафними санкціями та пенею в розмірі 3080,00 грн, списані згідно з п. 24 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ; суми штрафних санкцій та пені, списані у зв’язку з погашенням податкового боргу, відповідно до п. 23 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ; суми ЄСВ та штрафних санкцій, нараховані на такі суми недоїмки, списані відповідно до п. 915 розд. ІІІ Закону про ЄСВ. Докладніше див. матеріал «Одноразова матеріальна допомога та податкові пільги: пакет додаткових “карантинних бонусів” для бізнесу» // «ПБ», № 58–59/2020, с. 4.
З 2018 року борг, прощений до закінчення строку позовної давності фізичній особі, не вважається безнадійним. Платники, що здійснюють коригування, не можуть на цю суму зробити зменшувальне коригування (з п.п. 14.1.11 ПКУ вилучений п.п. «г»).

«189»

7. Списання боргу після закінчення строку давності
(п.п. 164.2.7)

1135,00 грн 22

Окрім списаних боргів за податками, зборами, обов’язковими платежами. Виняток (п. 17 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ): суми податкового боргу зі штрафними санкціями та пенею в розмірі 3080,00 грн, списані згідно з п. 24 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ; суми штрафних санкцій та пені, списані у зв’язку з погашенням податкового боргу, відповідно до п. 23 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ; суми ЄСВ та штрафних санкцій, нараховані на такі суми недоїмки, списані відповідно до п. 915 розд. ІІІ Закону про ЄСВ. Докладніше див. матеріал «Одноразова матеріальна допомога та податкові пільги: пакет додаткових “карантинних бонусів” для бізнесу» // «ПБ», № 58–59/2020, с. 4.

«107»

8. Путівки, надані один раз на календарний рік за рахунок роботодавця працівникові або членові його сім’ї першого ступеня спорідненості
(абз. 2 п.п. 165.1.35)

30000,00 грн на рік23

Ця пільга з ПДФО і ВЗ діє з 2018 року тільки в разі надання путівки роботодавцем — платником податку на прибуток. Підприємствам, що проводять коригування, на пільговану щодо ПДФО і ВЗ вартість путівки потрібно виконати збільшувальне коригування (новий абз. 2 п.п. 140.5.10 ПКУ).

«156»

Строки сплати ЄСВ, ПДФО і ВЗ

Спосіб виплати доходу

ПДФО і ВЗ

ЄСВ

1. Своєчасна виплата:

1.1) готівкою (кошти для виплат доходу отримані у банку)

Одночасно з отриманням грошових коштів у банку
(п.п. 168.1.2 ПКУ і абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

1.2) у безготівковій формі (дохід перерахований на банківський рахунок фізичної особи)

Одночасно з перерахуванням коштів з рахунку
(п.п. 168.1.2 ПКУ і абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

1.3) готівкою, з виручки або в натуральній формі

Протягом 3 банківських днів, наступних за днем виплати
(п.п. 168.1.4 ПКУ).

Одночасно з виплатою
(абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

2. Доходи нараховані, але не виплачені

Протягом 30 к. дн., наступних за останнім днем місяця, в якому нарахований дохід
(пп. 168.1.5, 49.18.1 і п. 57.1 ПКУ)

Не пізніше за 20 24число місяця, наступного за місяцем нарахування доходів
(абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

Гірничі підприємства — не пізніше за 28 число місяця.

Витрати на відрядження

Вид витрат

Не оподатковуваний ПДФО і ВЗ розмір

Добові:

 • для відряджень у межах України

У межах 600,00 грн на день25

Конкретний розмір добових установлюється внутрішнім документом (положенням) для відряджень. Мінсоцполітики вважає, що нижче від мінімальної планки, установленої для добових «бюджетникам» (для відряджень по Україні — 60,00 грн на добу), роботодавець опуститися не може (лист від 21.12.2016 р. № 1732/0/101-16/28).

Якщо розмір добових буде встановлений вище за граничні розміри (за 1 к. дн. — понад 600,00 грн, а для закордонних відряджень — 80 євро), із суми перевищення потрібно утримати ПДФО за ставкою 18 % (причому із застосуванням «натурального» коефіцієнта) і ВЗ. Для податку на прибуток обмежень за сумою, яка може бути включена до витрат, немає.

 • для закордонних відряджень

У межах 80 євро за кожний к. дн. відрядження за офіційним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день26

Конкретний розмір добових установлюється внутрішнім документом (положенням) для відряджень. Мінсоцполітики вважає, що нижче від мінімальної планки, установленої для добових «бюджетникам» (для відряджень по Україні — 60,00 грн на добу), роботодавець опуститися не може (лист від 21.12.2016 р. № 1732/0/101-16/28).

Якщо розмір добових буде встановлений вище за граничні розміри (за 1 к. дн. — понад 600,00 грн, а для закордонних відряджень — 80 євро), із суми перевищення потрібно утримати ПДФО за ставкою 18 % (причому із застосуванням «натурального» коефіцієнта) і ВЗ. Для податку на прибуток обмежень за сумою, яка може бути включена до витрат, немає.

Інші витрати

Склад витрат деталізовано в п.п. 170.9.1 ПКУ. Обмежень за сумою в законодавстві немає, але вони можуть бути встановлені внутрішнім документом (положенням) про відрядження працівників (якщо такі витрати документально підтверджені)

Відсоток середньої зарплати для розрахунку лікарняних і декретних

Вид виплати і страховий стаж

Відсоток середньої зарплати для розрахунку виплати

1. Лікарняні (перші 5 днів хвороби і допомога по тимчасовій непрацездатності):

 • до 3 років

50 %

 • від 3 до 5 років

60 %

 • від 5 до 8 років

70 %

 • понад 8 років

100 %

 • пільгові категорії, незалежно від страхового стажу27

Право на це мають такі працівники:

 • особи, віднесені до 1–3 категорій осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • один з батьків або особа, що їх замінює та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, постраждалою від Чорнобильської катастрофи;
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII (у тому числі й учасники АТО);
 • особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань згідно із Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III;
 • донори, що мають право на пільгу на підставі ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР (підстава — «Довідка про надання донорам пільг» за формою № 435/о).

Крім того, у розмірі 100 % середнього заробітку оплачуються дні хвороби, що настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання (ч. 3 ст. 42 Закону про соцстрахування).

100 %

 • на період перебування в установах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під контролем у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

50 %

2. Допомога по вагітності та пологах (незалежно від страхового стажу)

100 %

Обмеження для лікарняних і декретних у 2021 році (за 1 к. дн.)

Середньоденна зарплата

Нижнє обмеження, якщо страховий випадок настав

Верхнє обмеження, якщо страховий випадок настав

у січні–листопаді

у грудні

у січні

у лютому–листопаді

грудні

Страховий стаж протягом останніх 12 місяців МЕНШИЙ за 6 місяців

Для лікарняних

×

197,11

213,53

(1 МЗП : 30,44)28

Якщо лікарняні оплачують з урахуванням «відсотківки» (50, 60, 70 %), то спочатку визначають денну виплату з огляду на фактичний середній заробіток з урахуванням «відсотківки», а тільки потім отриманий результат порівнюють з максимальною планкою. При цьому максимальна планка (МЗП : 30,44) є константою, відсоток оплати днів хвороби тут не враховують.

Для декретних

197,11

213,53

394,22

427,07

(1 МЗП : 30,44)29

Нижнє обмеження для декретних, установлене ч. 2 ст. 26 Закону про соцстрахування, діє в усіх випадках незалежно від розміру страхового стажу за останній рік (листи Мінсоцполітики від 23.11.2017 р. № 514/0/86-17/273, від 06.12.2017 р. № 23788/0/2-17/21, лист ФСС від 08.11.2017 р. № 5.2-28-1155).

(2 МЗП : 30,44)

Страховий стаж протягом останніх 12 місяців БІЛЬШИЙ за 6 місяців

Для лікарняних

×

2463,86
(15 МЗПгрудень_2020 : : 30,44) 30  31

У ч. 2 ст. 24 Закону про соцстрахування (для звичайних лікарняних) і в ч. 2 ст. 26 Закону про соцстрахування (для декретних), на відміну від обмежень, прописаних у ч. 4 ст. 19 цього Закону , збережено обмеження верхнього розміру «з розрахунку на місяць». Тому сума лікарняних/декретних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати для страхових випадків, що настали:

 • у січні 2021 року, — 15 МЗПгрудень 2020 (75000,00 грн);
 • у лютому–грудні 2021 року, — 15 МЗПсічень-листопад 2021 (90000,00 грн).
Щоб розрахувати верхнє обмеження для лікарняних і декретних, розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ потрібно брати в останньому місяці розрахункового періоду (п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266). Тому для страхових випадків, що настали в січні 2021 року, максимальна база дорівнює 15 МЗП з розрахунку показника грудня 2020 року.

2956,64
(15 МЗП2021: 30,44) 32 33

У ч. 2 ст. 24 Закону про соцстрахування (для звичайних лікарняних) і в ч. 2 ст. 26 Закону про соцстрахування (для декретних), на відміну від обмежень, прописаних у ч. 4 ст. 19 цього Закону, збережено обмеження верхнього розміру «з розрахунку на місяць». Тому сума лікарняних/декретних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати для страхових випадків, що настали:

 • у січні 2021 року, — 15 МЗПгрудень 2020 (75000,00 грн);
 • у лютому–грудні 2021 року, — 15 МЗПсічень-листопад 2021 (90000,00 грн).
Щоб розрахувати верхнє обмеження для лікарняних і декретних, розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ потрібно брати в останньому місяці розрахункового періоду (п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266). Тому для страхових випадків, що настали в січні 2021 року, максимальна база дорівнює 15 МЗП з розрахунку показника грудня 2020 року.

Для декретних

197,11

213,53

(1 МЗП : 30,44)34

Нижнє обмеження для декретних, установлене ч. 2 ст. 26 Закону про соцстрахування, діє в усіх випадках незалежно від розміру страхового стажу за останній рік (листи Мінсоцполітики від 23.11.2017 р. № 514/0/86-17/273, від 06.12.2017 р. № 23788/0/2-17/21, лист ФСС від 08.11.2017 р. № 5.2-28-1155).

Вплив періоду карантину на подальші виплати працівникам

Оформлення періоду карантину

Облік у розрахунку середньої зарплати для:

відпускних та компенсації за невикористану відпустку

виплат за останні два місяці

лікарняних і декретних

Відпустка «за свій рахунок»

- 35

Будьте уважні, вираховуючи святкові й неробочі дні, якщо такі дні припадають на період, що виключається, щоб двічі не відняти такі дні з розрахунку.

-

-

Простій (оплата — не нижче 2/3)

- 36 37

Якщо простій установлено в окремі дні тижня, то виключаємо тільки кількість таких днів простою, що припадають на РП.
Будьте уважні, вираховуючи святкові й неробочі дні, якщо такі дні припадають на період, що виключається, щоб двічі не відняти такі дні з розрахунку.

+

Простій (оплата — середній заробіток)

+

+

Скорочення робочого часу внаслідок зупинення діяльності (перебування в статусі частково безробітного)

- 38

Будьте уважні, вираховуючи святкові й неробочі дні, якщо такі дні припадають на період, що виключається, щоб двічі не відняти такі дні з розрахунку.+

+ 39

Кількість к. дн., що припадають на такий період, включаємо до розрахунку, а суму допомоги по частковому безробіттю (якщо роботодавець звернувся до центру зайнятості за її отриманням на працівника) — ні.

Робота в режимі неповного робочого часу

+ - 40 41

Будьте уважні, вираховуючи святкові й неробочі дні, якщо такі дні припадають на період, що виключається, щоб двічі не відняти такі дні з розрахунку.
У загальному випадку не виключаємо ні к. дн., ні суму заробітку за цей період. Виняток — працівникові встановлено неповний робочий тиждень за ініціативою роботодавця. У такому разі потрібно відняти кількість р. дн., які працівник не працював у зв’язку з таким режимом, установленим йому роботодавцем.

 

+ 42

Розрахунок здійснюють з огляду на р. дн., у тому числі й відпрацьовані в режимі неповного робочого часу. Якщо працівникові встановлений неповний робочий тиждень, то включаєте до розрахунку тільки фактично відпрацьовані робочі дні.
Відповідно, й оплаті підлягають тільки дні, які є робочими згідно з його індивідуальним графіком роботи.

+

Жанна Семенченко, заступниця головної редакторки

 

Календар бухгал­тера
20.01.21

Податкова декларація з рентної плати за грудень 2020 року

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за грудень 2020 року

ЄСВ із зарплати (доходу) за грудень 2020 року

ЄСВ "за себе" за IV квартал 2020 року (ФОП)

Податкова декларація з ПДВ за грудень року

Декларацію з акцизного податку за грудень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку