Статті

О

Облаштування пандусом: чи збільшиться вартість будівлі?

Наш ЦНАП у 2016 році було обладнано зовнішнім пандусом, але аудитом доступності для МГН (маломобільних груп населення) адмінбудівель установлено, що конструкція не відповідає чинним будівельним нормам (немає двобічної огорожі з поручнями, завищено кут нахилу, поверхня не є шорсткою). Виникла необхідність провести відповідні роботи. Плануємо одночасно встановити відкидний внутрішній пандус на виконання бюджетної програми за кошти міськради. До якого виду робіт віднести зазначені роботи та як відобразити в бухобліку?

19 листопада, 2020
Тема:

Статтю взято з газети "Новий бюджетний облік" № 11/2020

Ольга Сусла, експертка газети

Лідія Безкоровайна, експертка газети

Ганна Даниленко, експертка газети

Кожній громадській будівлі — по пандусу Турбота про маломобільні групи населення через облаштування будівель пандусами найчастіше зводилася до їх таки встановлення, але за принципом «для галочки». Та згодом виявилося, що такі конструкції навіть здоровій людині подолати не завжди під силу, не те що людині у візку. Тому останнім часом і доводиться доробляти або навіть зовсім переробляти такі горе-пандуси, щоб вони врешті-решт відповідали стандартам, а головне — полегшили життя людини.

Підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення — саме таку норму містить ст. 26 Закону про соцзахист інвалідів. Й оновлені у 2019 році норми, які адаптовані до європейських, — ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», — чітко регламентують необхідність облаштування пандусами громадських будівель і споруд та житлових будинків. Під час проєктування нових та реконструкції наявних будівель ці вимоги обов’язкові.

Громадські будинки та споруди призначені для розміщення закладів, підприємств, організацій, які надають послуги фізичним особам (населенню) або юридичним особам (громаді та державі) (п.п. 3.6 розд. 3 ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»). Тож упевнено можна сказати, що переважна більшість бюджетних установ підпадає під термін «громадські» відповідно до наданих повноважень.

Загалом що собою являє конструкція, яку ми майже щодня бачимо, проходячи повз адмінбудівлі та житлові будинки? Пандус — це суцільна похила площина (елемент споруди), яка з’єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні і влаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї площини на іншу (п.п. 3.29 розд. 3 ДБН В.2.2-40:2018). Усі пандуси, що проєктуються, поділяються на зовнішні, розташовані поза будівлями або на вході до них, та внутрішні — всередині будівель. Ось обов’язкові вимоги до встановлення безпечного та правильного пандуса:

1) безпечний нахил зовнішнього пандуса не може перевищувати 8 %, внутрішнього — 10–12 %;

2) максимальна висота одного підйому пандуса не має перевищувати 0,8 м;

3) після кожного підйому необхідне влаштування горизонтальних площадок глибиною не менше ніж 1,5 м;

4) ширина пандуса має бути в просвіті за однобічним рухом 1,2 м, за двобічним — 1,8 м;

5) зовнішній пандус має бути з двобічною огорожею з поручнями на висоті 0,9 м. Поручень до опори має кріпитися знизу (не допускається бокове кріплення);

6) поверхня пандуса має бути шорсткою, чітко маркованою кольором або фактурою, контрастною відносно суміжних горизонтальних поверхонь.

Як для виконавця робіт, так і для бухгалтера важливо передусім визначитися з видом конструкції, яку планують установити, а вони бувають такими:

 • стаціонарна;
 • відкидна;
 • знімна.

Стаціонарний пандус являє собою конструкцію, яку встановлюють на тривалий час, і переміщенню він не підлягає. Відкидний пандус кріплять до основи будівлі, а за необхідності піднімають, не перешкоджаючи руху пішоходів, та переміщують із попереднім демонтажем. Знімну конструкцію можна укладати і знімати в потрібному місці (рол-пандуси, рампи тощо).

Різняться пандуси, тож різнитимуться й роботи, а відповідно, і їх облік. Спочатку — про роботи.

Вид робіт Зі знімним пандусом усе досить просто: він є мобільною конструкцією, тому його цілком можна віднести до відокремленої частини будівлі та обліковувати окремо. Для цього підійде субрахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» або 1018 «Інші основні засоби» — залежно від вартості. Такі пандуси, як правило, не потребують монтажу, тому й витрат на їх облаштування не буде.

Відкидний пандус вмонтовують у сходи або стіну, тож його облаштування передбачає проведення певного виду робіт. Це може бути ремонт або поліпшення будівлі / приміщення. Щоби правильно відобразити в бухобліку облаштування будівлі установи пандусом, потрібно зрозуміти, що саме відбувається з будівлею. Звернімось до НС 121 «Основні засоби», у пп. 1, 2 розд. III якого зазначено:

 • витрати на поліпшення об’єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигідщо перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об’єкта;
 • витрати на утримання об’єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюють для відновлення або підтримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта основних засобів, визнають витратами звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Отже, якщо витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (будівлі) — збільшуємо первісну вартість, а якщо з підтриманням його в робочому стані — збільшуємо поточні витрати. Чим же потрібно керуватися для того, щоб відрізнити поліпшення від підтримання в робочому стані? Головним критерієм, який розділяє ці значення, є факт одержання майбутніх економічних вигід, який визначають ще на початковому етапі проведення ремонтно-будівельних робіт. Саме від цього й залежатиме подальша доля і фінансування, і віднесення витрат, і навіть формування власного капіталу.

Примірний перелік № 150 безапеляційно пропонує відносити встановлення пандуса до поточного ремонту, а Порядок № 154 (стосовно об’єктів благоустрою) — до капітального. ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» визначають капітальний ремонт як сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у тримальні та огороджувальні системи в разі заміни або відновлення конструкцій чи інженерних систем та обладнання у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території. А ось реконструкцію цей документ вважає перебудовою введеного в експлуатацію в установленому порядку об’єкта будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, яку виготовляють, поліпшення умов експлуатації та якості послуг.

Іще звернемося до листа Держкомбуду від 30.04.2003 р. № 7/7-401, який дає ось такі визначення:

 • капітальний ремонт будівлі — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення й модернізацію конструкцій та обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта;
 • поточний ремонт — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та запобігання передчасному зносу конструкцій та інженерного обладнання. Якщо будівля загалом не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікуються як такі, що належать до капітального ремонту (крім робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі).

Тож як розібратися в усіх цих визначеннях, які подекуди суперечливі? Керуємося логікою та дозволом, наданим у п. 2 розд. VI МР з обліку ОЗкерівнику самостійно визначати вид ремонтно-будівельних робіт. Ухвалюючи рішення, слід врахувати всі умови облаштування в кожному окремому випадку.

Відкидний пандус зазвичай установлюють усередині будівлі, тож навряд чи при цьому зміняться її геометричні форми та функціональне призначення, тому монтажні роботи можемо вважати ремонтомкапітальним за умови визнання модернізації конструктивних елементів (сходів); поточним за умови проведення їх у межах поточного ремонту будівлі.

Стосовно стаціонарного пандуса. Його облаштування є більш витратним та зазвичай передбачає не лише безпосереднє встановлення пандуса, а й заміну вхідних дверей, розширення дверного прорізу, установлення поручнів тощо. Цілком очевидно, що облаштування будівлі пандусом є різновидом реконструкції будівлі. Тобто це буде цілий комплекс робіт, у результаті якого можуть бути змінені геометричні розміри об’єкта (облаштування бетонної основи) та поліпшаться умови експлуатації (збільшиться кількість відвідувачів), тож логічно такі роботи класифікувати як реконструкцію або навіть добудову вхідної групи. Та й до капітального ремонту цілком можна віднести, якщо встановлена стаціонарна конструкція є залізною та її можна легко демонтувати. Рішення — за вами.

Якщо пандус не відповідає нормам Спочатку звернемося до нашої умови. Якщо пандус необхідно повністю переробити — облаштувати відповідно до будівельних норм, такі роботи логічно буде визнати капітальним ремонтом, оскільки доведеться встановити двобічну огорожу з поручнями, замінити поверхню на шорстку, виправити кут нахилу. Такі роботи є суттєвими, і їх результатом має бути поліпшення умов експлуатації без зміни габаритів будівлі.

ПКД У п. 11.3 Порядку № 45 йдеться про випадки, коли складати навіть робочий проєкт не потрібно, — у разі проведення будівельних робіт із капітального ремонту об’єктів із незначними наслідками (СС1), пов’язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників. Мінрегіон дозволяє тоді оформити кошторисну документацію без розроблення проєкту, але склавши при цьому дефектний акт, у якому визначити фізичні обсяги робіт та умови їх виконання. Виникає запитання: чи таки ж можна взагалі не робити проєкт (креслення), адже основними будівельними нормами в частині визначення стадій проєктування такого дозволу не передбачено? І відповідь однозначна — можна!

У п. 8.4 ДБН А.2.2-3:2014 є майже ідентичне трактування, що і в п. 11.3 Порядку № 45, стосовно необов’язковості складання робочого проєкту в окремих обґрунтованих випадках, коли капремонт проводять виключно з метою поліпшення експлуатаційних показників.

До речі, визначитися з видом робіт може допомогти спеціаліст, який буде виготовляти проєкт, якщо від самого початку їх не окреслено як поточний ремонт.

Закупівлі Наступним кроком на шляху встановлення пандуса є процедури публічних закупівель. У табл. 1 розберемо ситуації та їхню ймовірну трансформацію в певний вид публічної закупівлі за відповідним кодом.

Таблиця 1. Комплексне визначення виду потрібної закупівлі

Поточний стан

Потрібна дія

Предмет закупівлі

Пандус є

   
 • пандус відповідає нормам

 • пандус не відповідає нормам

Ремонт пандуса, доведення його конструкції до стану, що відповідає нормам

Залежно від виду ремонту:

 • поточний;
 • капітальний

Пандуса немає

   
 • на вході можливо влаштувати пандус

Ремонт вхідної групи (ґанку) з улаштуванням пандуса

Залежно від виду робіт:

 • поточний ремонт;
 • капітальний ремонт;
 • реконструкція
 • на вході неможливо влаштувати пандус

Улаштування нової вхідної групи з улаштуванням пандуса

Залежно від виду робіт:

 • реконструкція;
 • будівництво

Як бачимо, ситуації в бюджетної установи можуть бути різного ступеня складності — від простого поточного ремонту та аж до будівництва, тож у кожній із цих ситуацій код закупівлі за ДК 021:2015 може бути різним. Найчастіші ситуації такі:

 • 45340000-2 — зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів;
 • 45450000-6 — інші завершальні будівельні роботи (у тому числі капітальний ремонт, реконструкція, реставрація);
 • 71520000-9 — послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (технагляд);
 • 71240000-2 — архітектурні, інженерні та планувальні послуги (проєктні роботи та авторський нагляд).

Якщо будівля має кілька приміщень, куди необхідно забезпечити доступ маломобільних груп населення, слід забезпечити доступ до кожного з них, а це, звісно, неабияк додасть роботи. У такому випадку потрібно уважно дивитися на очікувану вартість закупівлі та планувати відповідну процедуру у вартісних межах, визначених ст. 3 Закону № 922.

ВАЖЛИВО! Оскільки вказані в табл. 1 варіанти визначення предмета закупівлі є будівельними роботами, то визначати предмет закупівлі слід згідно з п. 27 ч. 1 ст. 1 Закону № 922 за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Тож очікувана вартість закупівлі для кожного окремого приміщення з метою визначення предмета закупівлі та улаштування пандуса буде визначена окремо!

В іншому процедури проведення закупівель від звичних вам не відрізняються. А ті, хто вже впорався з цією частиною роботи, можуть сміливо переходити до бухобліку.

Бухоблік Роботи з поліпшення об’єкта здійснюють за рахунок капітальних витрат, передбачених у кошторисах на виконання робіт, тому накопичуємо вартість робіт та матеріалів на субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби». Якщо матеріали було придбано й відразу не встановлено, їх тимчасово відносимо на субрахунок 1513 «Будівельні матеріали» як такі, що потребують монтажу, а після встановлення також капіталізуємо.

Якщо роботи визнано капітальним або поточним ремонтом, відображаємо витрати звітного періоду: Дт 8013, 8113 — Кт 6211 (п. 2 розд. ІІІ НС 121 «Основні засоби», п. 4 розд. VІ МР з обліку ОЗ).

Із вартістю матеріалів те саме: у разі поліпшення витрати збільшують суму внесеного капіталу, у разі ремонту — йдуть на витрати.

Перейдемо до прикладу, беручи за основу умову читача.

Приклад. Бюджетна установа (неплатник ПДВ) ухвалила рішення здійснити капітальний ремонт стаціонарного зовнішнього пандуса з придбаного матеріалу, залучивши підрядника для виконання робіт. Вартість матеріалів становить 36 000,00 грн, вартість робіт — 11 000,00 грн.

Також підрядна організація придбала та встановила відкидний пандус усередині приміщення. Вартість конструкції — 10 000,00 грн, робіт — 5 000 грн. Усі роботи було визнано капремонтом без замовлення проєктної документації.

Таблиця 2. Бухоблік установлення відкидного пандуса та відновлення стаціонарного

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Капремонт зовнішнього пандуса

1. Отримано асигнування

2313

7011

47 000,00

№ 2 та № 14

2. Оприбутковано матеріали

1513

6211

36 000,00

№ 6

3. Перераховано кошти постачальнику за матеріали

6211

2313

36 000,00

№ 2 та № 6

4. Відображено вартість підрядних робіт

8013

6211

11 000,00

№ 6

5. Віднесено на витрати вартість використаних матеріалів

8013

1513

36 000,00

№ 13

6. Перераховано кошти підряднику

6211

2313

11 000,00

№ 2 та № 6

Облаштування будівлі внутрішнім пандусом

1. Отримано асигнування

2313

7011

15 000,00

№ 2 та № 14

2. Установлено відкидний пандус

8013

6211

15 000,00

№ 6

3. Перераховано кошти підряднику

6211

2313

15 000,00

№ 2 та № 6

Календар бухгал­тера
20.05.21

Податкова декларація з ПДВ за квітень 2021 року

Податкова декларація з плати за землю за квітень 2021 року

Декларація з акцизного податку за квітень 2021 року

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку