Статті

В

Виготовлення ПКД на будівництво, капремонт, реконструкцію: як провести закупівлю?

(коментар до листа Мінрегіону від 11.11.2019 р. № 8/15.2/4541-19)

12 жовтня, 2020
Тема:

Статтю взято з газети "Бухгалтерія: бюджет" № 33/2020

 

Людмила Линник, юрист газети «Бухгалтерія: бюджет», Сергій Дорошенко, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Не секрет, що капремонт, реконструкція та нове будівництво неможливо реалізувати без проектно-кошторисної документації (далі — ПКД). Як правило, при плануванні такого виду робіт кошти закладаються однією сумою — і на виготовлення ПКД, і безпосередньо на роботи на об’єкті (та й оплачуються вони за одним КЕКВ). У зв’язку з цим виникають запитання: закупівлю необхідно теж проводити одну? Чи може замовник оголосити закупівлю на будівництво без ПКД? Чи необхідно спочатку розробити її? Як визначити предмет закупівлі в такому разі? Відповіді на ці запитання спробуємо віднайти, аналізуючи лист, що коментується.

ПКД — відправна точка Інструкція № 3331 відносить оплату ПКД на капремонт, реконструкцію та будівництво до капітальних видатків. Так, наприклад, відповідно до п.п. 5. п.п. 3.1.2.2 Інструкції № 333 видатки на виготовлення ПКД на будівництво будівель, споруд і об’єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, здійснюються за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів». Аналогічні вимоги містять:

Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом МФУ від 12.03.2012 р. № 333.
  • п.п. 5 п.п. 3.1.3.1 Інструкції № 333 — щодо здійснення видатків на закупівлю ПКД для капремонту житлового фонду за КЕКВ 3131;
  • п.п. 6 п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333 щодо видатків на закупівлю ПКД для капремонту інших об’єктів за КЕКВ 3132;
  • п.п. 5 п.п. 3.1.4.1 Інструкції № 333 щодо видатків на закупівлю ПКД для реконструкції житлового фонду за КЕКВ 3141;
  • п.п. 6 п.п. 3.1.4.2 Інструкції № 333 щодо видатків на закупівлю ПКД на реконструкцію (у тому числі з елементами реставрації) будівель, споруд і об’єктів за КЕКВ 3142.

ДКСУ в листах від 07.09.2007 р. № 3.4-04/2017-10554 та від 07.02.2007 р. № 3.4-04/460-1581 також звертала увагу, що видатки на проектно-вишукувальні роботи, експертизу проектів, розробку технічних умов та надання дозволів, пусконалагоджувальні роботи, аналізи та вимірювання, які є складовою частиною вартості будівництва, необхідно здійснювати за кодом виконання основних робіт.

Саме ці обставини викликають сумніви в замовників при плануванні та проведенні відповідних закупівель. Адже, якщо, наприклад, в одному бюджетному році виділили кошти на ПКД, а в наступному — на самі роботи, то питань не виникає. Але тоді ПКД може втратити актуальність. Тож, як правило, кошти і на проектування, і на будівельні роботи виділяються в одному бюджетному періоді.

Однак чи можна одразу оголосити закупівлю робіт з будівництва, капремонту чи реконструкції, не маючи ПКД, виділивши, наприклад, її в окремий лот? На нашу думку, ні. Такого висновку доходимо, розглянувши лист, що коментується, де Мінрегіон визначає ПКД як відправну точку для початку будівельних робіт, як документ, який визначає характеристики об’єкта та дозволяє встановити його вартість. Пояснимо.

Відповідно до ч. 5 ст. 26 Закону про регулювання МД2, проектування та будівництво об’єктів здійснюються власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI.

1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних;

2) розроблення проектної документації та проведення у випадках, передбачених законодавством, її експертизи;

3) затвердження проектної документації;

4) виконання підготовчих та будівельних робіт;

5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

6) реєстрація права власності на об’єкт містобудування.

Проектна документація — це затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва (п. 11 ч. 1. ст. 1 Закону про МД).

Відповідно до ст. 877 ЦКУ3 підрядник зобов’язаний здійснювати будівництво та пов’язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які пред’являються до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Визначення предмета закупівлі робіт (до яких, зокрема, належать і будівництво, капремонт, реконструкція) здійснюється замовником згідно з п. 27 ч. 1 ст. 1 Закону № 9224 за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б. Д.1.1-1:20135, а також ГБН Г.1-218-182:20116.

ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджені наказом Укравтодору від 23.08.2011 р. № 301.
ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийняті наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 р. № 293.
Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VII.

Відповідно до п. 3.11 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва — це кошторисний документ, який визначає повну кошторисну вартість об’єкта будівництва або його черги, включаючи кошторисну вартість будівельних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також інші витрати.

Крім того, за вимогами ст. 22 Закону № 922 в тендерній документації має зазначатись інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Відтак, за умовами як містобудівного, так і закупівельного законодавства ПКД є передумовою будівництва, капремонту чи реконструкції. А отже, незважаючи на один КЕКВ, закуповувати виготовлення ПКД необхідно окремо та першочергово.

Предмет закупівлі Згідно з п. 27 ч. 1 ст. 1 Закону № 922 виготовлення ПКД (проектування) відноситься до поняття «роботи». Отже процедура закупівлі виготовлення ПКД обирається залежно від вартісних порогів, визначених ст. 3 Закону № 922 для робіт:

  • від 0,01 грн до 50 тис. грн — допорогова закупівля чи прямий договір і Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ;
  • від 50 тис. грн до 1,5 млн грн — спрощена закупівля;
  • від 1,5 млн грн — одна з процедур закупівель, визначених ст. 13 Закону № 922.

Проте в розділі 45000000-7 «Будівельні роботи» Єдиного закупівельного словника7 таке поняття, як «виготовлення ПКД», відсутнє. Натомість воно є в розділі 71000000-8 «Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги». Предмет закупівлі за кодом 71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планувальні послуги». Таке формулювання збиває з пантелику. Тим паче, що і Мінекономіки чітких роз’яснень з цього питання не надає.

Єдиний закупівельний словник, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 р. № 1749.

Однак тут слід знову вдатись до аналізу. Дійсно, на перший погляд, Єдиний закупівельний словник виготовлення ПКД відносить до послуг. Однак, зазначений документ складається з основного та додаткового словників. Відповідно до розд. I Єдиного закупівельного словника основний словник установлює коди та назви продукції та послуг, що можуть бути предметом закупівель. Додатковий словник установлює коди та описи призначеності чи додаткових характеристик продукції та послуг, що уточнюють предмет закупівлі.

І в основному словнику проектування зазначено як послуга, але в додатковому проектування та будiвництвo зазначено пiд одним абетково-цифровим кодом IА01-9 (у секцiї I «Додаткові характеристики будівництва/робіт» групи А «Характеристики будiвництва/робіт»).

Таким чином, проектування є роботами, однак, незважаючи на це, код предмета закупівлі слід зазначати 71240000-2 «Архітектурні, інженерні та планувальні послуги».

Бухоблік Документацію не визнають в обліку як окремий об’єкт — вона не відповідає визначенню ні основних засобів, ні запасів (абз. 15 п. 4, розд. І, пп. 1 і 2 розд. ІІ НС 121 «Основні засоби»8, абз. 4–7 п. 4 розд. І НС 123 «Запаси»9). Водночас це є необхідними і обов’язковими витратами на створення нового об’єкта, проведення реконструкції, реставрації, капремонту, такими ж, як і витрати на оплату робіт підрядника, на матеріали. А тому витрати на створення ПКД обліковують за тим же підходом, що й інші ремонтно-будівельні роботи.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202.

Так, якщо роботи будуть визнавати витратами на утримання, то суму плати за розробку, експертизу ПКД списують на витрати звітного періоду (п. 4 розд. VІ МР з обліку ОЗ10). Тобто на підставі акта виконаних робіт роблять запис Дт 8013, 8113 — Кт 6211, 6415 або 2113.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11.

А якщо очікується, що запланований обсяг робіт призведе до поліпшення об’єкта, то і витрати на ПКД мають бути віднесені на збільшення первісної вартості цього об’єкта (абз. 2 п. 3 розд. VІ МР з обліку ОЗ). Тобто на підставі акта виконаних робіт роблять запис: Дт 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» — Кт 6211, 6415, 2113.

Коли ж ПКД потрібна для будівництва нового об’єкта, то вона, як і всі витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням об’єктів основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою, є складовою первісної вартості (абз. 8 п. 5 розд. ІІ НС 121 «Основні засоби»). Тобто на підставі акта виконаних робіт роблять такий самий запис: Дт 1311 — Кт 6211, 6415, 2113.

Детальніше див. у матеріалі «Проектно-кошторисна документація: об’єкт обліку чи ні» // «Бухгалтерія: бюджет», № 17–18/2017, с. 26.

Календар бухгал­тера
26.10.20

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма № 1-послуги (квартальна)) за ІІІ квартал 2020 року

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна)) за ІІІ

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3–торг (квартальна)) за ІІІ квартал

Фінзвітність за ІІІ квартал 2020 року до органів статистики

28.10.20

ЄСВ із зарплати (доходу) за вересень 2020 року (гірничі підприємства)

30.10.20

Авансовий внесок з туристичного збору за жовтень 2020 року

ПДВ за вересень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку