Статті

Ш

Штрафи за порушення ведення касових операцій: розміри та строки притягнення до відповідальності

Коли йдеться про відповідальність, то перше, що хочуть знати суб’єкти господарювання, — види, розміри штрафних санкцій, а також те, який орган може їх ініціювати. Розберемося з цим.

 

Санкції за порушення операцій з готівкою

За порушення у сфері касової дисципліни для підприємств та ФОП передбачені:

  • фінансові санкції у вигляді штрафу згідно зі ст. 1 Указу № 436(накладаються на суб’єкта господарювання — юрособу або ФОП);
  • адміністративна відповідальність згідно з КпАП (до неї притягають посадових осіб підприємств та ФОП).

Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95.

Наведемо в табл. 1 інформацію про розміри актуальних на сьогодні фінансових санкцій, а в табл. 2 — адміністративні штрафи. Розміри та суми штрафів зазначимо в табл. 2.

Таблиця 1. Порушення, пов’язані з обігом готівки: фінансові санкції

Вид порушення

Санкції за порушення

1. Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі
(абз. 2 ст. 1 Указу № 436)

У двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день

2. Неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) в касах готівки
(абз. 3 ст. 1 Указу № 436)

У п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми

3. Перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також видача готівкових коштів під звіт без повного звіту за раніше видані кошти
(абз. 5 ст. 1 Указу № 436)

Штраф у розмірі 25 % виданих під звіт сум

4. Проведення готівкових розрахунків без подання отримувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), що підтверджує сплату покупцем готівкових коштів
(абз. 6 ст. 1 Указу № 436)

Штраф у розмірі сплачених коштів

5. Використання отриманих в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням
(абз. 7 ст. 1 Указу № 436)

Штраф у розмірі витраченої готівки

Таблиця 2. Адмінштрафи на посадових осіб та ФОП за порушення порядку проведення готівкових розрахунків

Вид порушення

Розмір штрафу

1

Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою
(ч. 1 ст. 16315 КпАП)2

2 Цей штраф також «світить» тим суб’єктам, які не забезпечили покупцям можливості оплачувати товари (роботи, послуги) за допомогою електронних платіжних засобів (банківських карток) у випадках, передбачених законодавством. Але у світлі порушень касової дисципліни він застосовується для порушників обмежень щодо розрахунків готівкою, про що розповімо далі.

від 1700 до 3400 грн

  • ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення
    (ч. 2 ст. 16315 КпАП)

від 8500 до 17000 грн

2

Здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, які реалізують товари за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій (на відповідальних осіб)
(ч. 1 ст. 1644 КпАП)

від 289 до 1496 грн

  • ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за те ж саме порушення
    (ч. 2 ст. 1644 КпАП)

від 731 до 2975 грн

Хто може виявити порушення в касовій дисципліні

Органи, які мають право накладати фінансові санкції, перелічено в ст. 3 Указу № 436. Завітати на перевірку до суб’єкта-небюджетника з цього переліку можуть представники фіскальних органів. Саме до їх функцій входить контроль за дотриманням норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, установлених Нацбанком.

Відповідно до своєї компетенції податківці можуть виявляти порушення під час перевірок, а також накладати штрафні санкції, якщо будуть виявлені порушення касової дисципліни (п. 47 Положення № 1483).

3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (чинне з 05.01.2018 р.).

Згідно з п.п. 191.1.4 ПКУ фіскали, зокрема, здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами господарювання установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій.

Податковий контроль, зокрема, здійснюється шляхом перевірок та звірок відповідно до вимог ПКУ, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин (п.п. 62.1.3 ПКУ).

Очевидно, що «багатогранні» особливості касової дисципліни податківці зможуть охопити в межах як планових або позапланових документальних перевірок, так і фактичних перевірок. Проведення останніх стосовно дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій передбачено п.п. 75.1.3 ПКУ. Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи) (п. 80.1 ПКУ), а підставою для її проведення може стати письмове звернення покупця (споживача), оформлене відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій (п.п. 80.2.3 ПКУ).

Що стосується адмінштрафів, то повноваження розглядати справи з метою накладення штрафів на посадових осіб підприємств і ФОП штрафів, які загрожують суб’єктам за порушення касової дисципліни (санкцій за ст. 16315 КпАП), віддано органам ДФСУ (ст. 2342 КпАП). Виявляти порушення і складати протоколи про адмінпорушення вони можуть під час перевірок. Зауважимо, що право уповноважених посадових осіб фіскалів складати протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 16315 КпАП випливає з ч. 2 ст. 255 КпАП).

ДО ВІДОМА. Відповідно до ст. 255 КпАП протоколи про адмінпорушення за ст. 1644 КпАП мають право складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції). Справи про такі порушення також розглядають органи нацполіції (ст. 222 КпАП).

Також у віданні податківців контроль розрахунків із застосуванням РРО. У разі порушень у сфері розрахункових операцій застосовуються штрафи, передбачені ст. 17 Закону про РРО, але сьогодні ми поговоримо тільки про касову дисципліну, тому РРО-санкції розглядати не будемо.

Нагадаємо, що з 05.01.2018 р. питання касової дисципліни регулюються новим Положенням № 148. Це означає, що із вказаної дати штрафи, наведені в табл. 1 (с. 17), можуть накладатися за порушення норм цього Положення. А от чи порушували ви касову дисципліну до 05.01.2018 р., слід визначати за Положенням № 6374, яке втратило чинність із цієї дати5.

4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (втратило чинність з 05.01.2018 р.).

5 Про основні зміни в новому «касовому» положенні читайте в матеріалі «Касові операції: ремонт зроблений, фундамент непохитний» // «ПЄП», № 3/2018, с. 7.

Докладніше про «штрафонебезпечні» ситуації та можливість їх уникнути поговоримо в матеріалах цього номера.

Строки притягнення до відповідальності

Фінансові санкції Штрафи, установлені Указом № 436, є адміністративно-господарськими санкціями, що підтверджує і Мін’юст (лист від 02.12.2009 р. № 870-0-2-09-22).

За загальним правилом, установленим ч. 1 ст. 250 ГКУ, адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш ніж через один рік з дня вчинення, окрім випадків, передбачених законом. Проте з 01.01.2011 р. діє ч. 2 ст. 250 ГКУ, яка передбачає, що ці правила не поширюються на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначені ПКУЗаконом України «Про банки і банківську діяльність» та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на фіскальні органи. А як зазначалося вище, штрафи, перелічені в Указі № 436, накладають саме фіскальні органи. На такі випадки не поширюються обмеження щодо строків застосування штрафних санкцій, передбачених ч. 1 ст. 250 ГКУ (лист ДФСУ від 11.08.2016 р. № 17492/6/99-99-15-02-02-15, лист НБУ від 09.03.2011 р. № 11-117/982-3354, постанова Тернопільського окружного адмінсуду від 20.10.2016 р. у справі № 819/921/16, ухвала ВАСУ від 14.12.2016 р. № К/800/7958/13).

Як зазначено в п. 114.1 ПКУ, граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов’язань, визначених ст. 102 ПКУ. Таким чином, фінсанкції, передбачені Указом № 436, накладають протягом 1095 днів.

Можна припустити, що податківці пропонують вести відлік 1095 днів з дати порушення, оскільки строки у ст. 102 ПКУ прив’язані до строків подання податкової декларації або нарахування податкових зобов’язань контролюючим органом.

Зауважимо, що до порушень, вчинених до 01.01.2011 р., застосовувалися строки для адміністративно-господарських санкцій, наведені в ч. 1 ст. 250 ГКУ.

Адміністративна відповідальність Строки накладення адміністративного стягнення встановлені ст. 38 КпАП і залежать у загальному випадку від двох чинників:

  • кому підвідомчі справи про адмінпорушення (суду (судді) чи іншому органу),
  • характеру порушення (триваюче або ні).

З урахуванням цього адміністративне стягнення за ст. 16315 та 1644 КпАП може бути накладене не пізніше ніж через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніше 2 місяців з дня його виявлення (ч. 1 ст. 38 КпАП).

Ірина Шевчук, консультант

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку