Статті

З

Збільшення зарплат для медиків із 1 вересня

(коментар до постанови КМУ «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я» від 19.06.2020 р. № 610)

31 липня, 2020
Тема:

Статтю взято з газети "Медична бухгалтерія" № 15/2020

Ірина Басова, головний редактор газети

Передумови Уже близько місяця в медичній професійній спільноті активно анонсується питання підвищення заробітної плати лікарів та іншого медичного персоналу. З новин було відомо, що Уряд ухвалив відповідне рішення ще 19 червня. Однак текст цього рішення оприлюднено значно пізніше: коментована постанова набрала чинності 17.07.2020 р. Отож пропонуємо вам проаналізувати цей документ і розібратися з порядком нарахування та виплати анонсованого підвищення.

Відразу зазначимо, що коментованою постановою Уряд установив доплати до заробітної плати, отже, про будь-яке систематичне підвищення саме заробітної плати медичного персоналу поки що не йдеться. З огляду на те, що КНП самостійно встановлюють умови оплати праці і можуть більше не застосовувати вимоги Умов № 308/5191такий підхід Уряду — без втручання у вибудовану систему оплати праці на підприємстві — цілком логічний.

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

Нагадаємо, що КНП самостійно може визначати (ст. 97 КЗпП2, ст. 15 Закону про оплату праці3):

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII.
 • форми й системи оплати праці;
 • норми праці;
 • розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів;
 • умови введення й розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

Але при цьому КНП повинні враховувати норми:

 • Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 роки від 14.05.2019 р. (підписана 14.05.2019 р.), у сфері дії якої перебувають усі КНП, які були реорганізовані з бюджетних медзакладів;
 • Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Центральним комітетом профспілки працівників охорони здоров’я України на 2007–2011 роки від 06.08.2007 р. № 58 (галузева угода на новий строк на стадії розроблення).

Усе, що КНП самостійно встановило (з урахуванням вимог чинного законодавства, генеральної та галузевої угод), має бути прописано в новому колективному договорі КНП (як правило, у розділі «Оплата праці») або оформлено в окремих додатках до колективного договору: у «Положенні про оплату праці», «Положенні про преміювання».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! До укладення нового колективного договору та набрання ним чинності після реорганізації продовжує діяти раніше укладений колективний договір. Тобто допоки КНП не укладе новий колдоговір, доведеться дотримуватися норм чинного колдоговору, у якому встановлено умови оплати праці з урахуванням Умов № 308/519, а отже, оплачувати працю своїх працівників слід за старим звичаєм.

Нова доплата Тож відповідно до норм коментованої постанови з 1 вересня до 31 грудня 2020 року встановлюють доплату медичним та іншим працівникам ЗОЗ комунальної форми власності та ЗОЗ, що належать до сфери управління МОЗ, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим працівникам, що забезпечують життєдіяльність населення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Абзац перший п. 1 коментованої постанови містить виняток — крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги, тож навіть на термін до кінця року доплату, на жаль, отримають не всі медичні працівники.

Розміри доплати наведені в абз. 2–4 п. 1 коментованої постанови та становлять:

 • лікарям (незалежно від посад) — 70 відсотків посадового окладу, визначеного за 14-м тарифним розрядом ЄТС4, — фіксовані 3 561 грн (5 087 грн × 70 %);
 • фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, — 50 відсотків МЗП, установленої у 2020 році;
 • молодшим медичним сестрам — 25 відсотків МЗП, установленої у 2020 році.
Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, наведена в додатку 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Щодо МЗП на сьогодні існує певна невизначеність. Станом на 1 серпня ст. 8 Закону про Держбюджет5 визначає розмір МЗП у 2020 році — 4 723 грн. Однак наразі є ймовірність внесення змін до вказаної статті з 1 вересня, тобто розмір МЗП найближчим часом може бути збільшений. Отже, визначити суму доплат фахівцям (50 % МЗП) та молодшим медичним сестрам (25 % МЗП) слід буде станом на 1 вересня, а от сума доплати лікарям уже не зміниться, оскільки тут коментована постанова «прив’язує» розмір доплати до ЄТС, а розміри посадових окладів за тарифними розрядами ЄТС уже визначені на 1 січня 2020 року.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IX.

Механізми виплати Ще один важливий момент коментованої постанови: відповідно до її абз. 5 п. 1 перелік посад медичних працівників, які мають право на таку доплату, буде затверджений МОЗ.

Також у п. 2 коментованої постанови передбачено, що ці доплати:

1) не враховують під час установлення доплат медичним та іншим працівникам6, визначених постановою КМУ «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 23.03.2020 р. № 246, та під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру;

Детально про ковід-доплату — див. газету «Зарплата та кадрова справа», № 8/2020, с. 14.

2) здійснюють за кошти з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. І тут у нас є застереження: з тексту коментованої постанови неможливо зробити висновок, чи перерахованої на виплату доплат суми буде достатньо, для того щоб КНП здійснило обов’язкові нарахування, чи це буде тільки сума, що належить працівникам, а нарахування КНП змушені будуть робити «за свої».

Кошти вже є Кабмін постановою № 6237 вже віднайшов кошти на виплату зазначеної доплати. Так, відповідним перерозподілом із різних напрямів збільшено видатки за бюджетною програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 1 500 000 тис. гривень.

Постанова КМУ «Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення» від 22.07.2020 р. № 623.

Відповідно до п. 4 постанови № 623 з коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками виділяють:

 • 5 539 316,4 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 276 709,2 тис. гривень) — працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд з надання первинної медичної допомоги), які надають медичні послуги за програмою медичних гарантій, та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я;
 • 416 043,9 тис. гривень (загальнодержавні видатки, видатки споживання) як субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за кошти, виділені з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, — працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд з надання первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Також постановою № 623 затверджено порядки використання цих коштів:

 • Порядок використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення;
 • Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Як отримати? Ну й наостанок зазначимо, що кошти для виплати доплати спрямовуватимуть одним із таких способів:

 • до ЗОЗ, що належать до сфери управління МОЗ, через МОЗ;
 • до ЗОЗ комунальної власності через НСЗУ або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської МДА.

Крім того, постановою № 623 покладено обов’язки: на облдержадміністрації — у тижневий строк розподілити субвенцію з державного бюджету між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад та пізніше вжити заходів для недопущення до кінця року утворення кредиторської заборгованості з виплати відповідних доплат до заробітної плати; на МОЗ та НСЗУ — підготувати пропозиції щодо внесення змін до Порядку № 658.

Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затверджений постановою КМУ від 05.02.2020 р. № 65.

Календар бухгал­тера
29.06.21

ЄСВ з зарплати (доходу) за травень 2021 року (гірничі підприємства)

30.06.21

ПДВ за травень 2021 року

Акцизний податок за травень 2021 року

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень 2021 року

ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу травень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку