Статті

К

Класифікатор професій: правильні назви посад — це просто!

Популярності, яку зараз має Класифікатор професій, позаздрить будь-який політик. Адже про нього говорять у кожній бухгалтерії (відділі кадрів)… і без піару. А все через те, що починаючи зі звіту за серпень у таблиці 5 форми № Д4 слід зазначати дані про професійну назву роботи з кодами із Класифікатора. Щоб позбавити вас головного болю, вище ми навели коди для найпоширеніших посад бюджетної сфери. У цій статті розглянемо, як працювати з Класифікатором, що робити, коли ви не знайшли відповідної посади, та інші питання.

19 серпня, 2019

Cтаттю взято з газети  "Бухгалтерія: бюджет"№ 31
 
Віта Макаренко, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Чому потрібно зважати на Класифікатор?

Основним документом про трудову діяльність працівника є його трудова книжка (ч. 1 ст. 48 КЗпП1).

Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р.

У свою чергу, абз. 3 п. 2.14 Інструкції № 582 вимагає у трудовій книжці виконувати записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, відповідно до найменувань професій і посад, зазначених у Класифікаторі3.

Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мін’юсту, Мінпраці та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58.

Отже, посада, на яку прийнято працівника, у штатному розписі установи також повинна відповідати Класифікатору. Тож, як не крути, а від Класифікатора не відійти4.

На тому, що найменування посад (професій) працівників визначаються відповідно до Класифікатора, наголошували фахівці Мінсоцполітики у листі від 18.03.216 р. № 106/13/116-16, та фахівці МОЗ у листі від 22.12.2017 р. № 10.1-13/502/34137.

При цьому Класифікатор повинні застосовувати всі роботодавці: держслужба, органи місцевого самоврядування (далі — ОМС), будь-які установи (освіта, медицина, соцзахист, культура тощо). Його норми єдині для всіх, окремого Класифікатора для ОМС чи держслужби немає.

Одразу відповімо всім скептикам, які стверджують, що норм Класифікатора дотримуватися не потрібно, оскільки він не зареєстрований у Мін’юсті, а отже, не є нормативно-правовим актом. Те, що Класифікатор не зареєстрований у Мін’юсті, — це спланована дія, а не прикра помилка чи свідчення того, що його норми не є обов’язковими. Відповідно до п.п. «е» п. 5 Положення № 7315 на держреєстрацію не подаються акти рекомендаційного, роз’яснювального та інформативного характеру (методрекомендації, роз’яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, технічні умови, тарифно-кваліфікаційні довідники та інші). Дійсно, прямо Класифікатор у цьому переліку не вказаний, але оскільки перелік таких нормативно-технічних документів містить приписку «та інші», вважаємо, сюди потрапляє і Класифікатор.

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою КМУ від 28.12.1992 р. № 731.

ДО ВІДОМА. До речі, інспектор праці не контролює дотримання виконання норми абз. 3 п. 2.14 Інструкції № 58.

Класифікатор: загальні положення

Класифікатор (далі — КП) складається із розділу «Загальні положення» (описує основні засади роботи з КП) та 9 розділів класифікаційних угрупувань (додаток А), а саме:

Розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» (коди 1110–1496);

Розділ 2 «Професіонали» (коди 2111.1−2490);

Розділ 3 «Фахівці» (коди 3111−3590);

Розділ 4 «Технічні службовці» (коди 4111−4229);

Розділ 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг» (коди 5111−5312);

Розділ 6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства» (коди 6111−6154);

Розділ 7 «Кваліфіковані робітники з інструментом» (коди 7111−7990);

Розділ 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин» (коди 8111− 8990);

Розділ 9 «Найпростіші професії» (коди 9120−9411).

Кожен із розділів складається з опису, класифікації професій та покажчика професійних назв робіт за кодами професій.

Шукати посаду в КП можна також за назвою за абетковим покажчиком — додаток Б до КП.

Для заповнення форми № Д4 вам знадобляться такі позиції КП:

  • Код КП — для усіх професійних назв. Цей код є для всіх професійних назв. Його слід вказати в реквізиті 14 оновленої таблиці 5 форми № Д4. Перша цифра коду вказує на те, до якого розділу КП віднесено посаду (професію) (значення від 1 до 9);
  • Код ЗКППТР — це код Загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів6Цей код є не для всіх професійних назв. Його (якщо є) слід вказати у реквізиті 13 оновленої таблиці 5 форми № Д4;
  • Професійна назва роботи. Цю назву слід вказати у реквізиті 12 оновленої таблиці 5 форми № Д4.
У 80-х роках минулого століття найменування професій працівників визначалися за Загальносоюзним класифікатором професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів, затвердженим постановою Державного комітету
СРСР з стандартів від 27.08.1986 р. № 016. Відповідно до постанови ВРУ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР» від 12.09.1991 р. № 1545-ХII застосовувався в Україні до грудня 1995 року.

ДО ВІДОМА. У загальному випадку в КП всі професійні назви робіт визначені в чоловічому роді. Тому не можна вказувати у штатному розписі та у трудовій книжці посаду працівника залежно від того, цю посаду обіймає чоловік чи жінка. Наприклад, так не можна: «директорка», «прибиральниця», «завідувачка відділу». Але тут є винятки. Деякі професії у КП прописані в жіночому роді, наприклад, «санітарка», «сестра-господиня», «сестра медична». Правило одне: назву посади не можна змінювати залежно від статі особи, яка її обіймає. Тож «жіночі» назви не можна перетворювати для працівників-чоловіків на «чоловічі», наприклад: «медичний брат», «санітар»7 тощо.

Увага! В КП є посада «Санітар (ветеринарна медицина)» (код КП 6121), але вона передбачена лише для ветеринарної медицини. Застосовувати цю назву посади у штатах закладів охорони здоров’я не можна.

Перейдемо до деталей. Відкривши КП (додатки А і Б), можна не знайти посаду, яка міститься у вашому штатному розписі, або навпаки, поряд з шуканою назвою посади у дужках вказані інші варіанти. Як бути? Без паніки! Річ у тім, що КП передбачає можливість розширення зазначеної в ньому назви посади (тобто базової посади), або навпаки, вибору однієї з декількох запропонованих назв посад. Як працюють ці норми — розглянемо далі.

Назва посади з дужками

Якщо погортати КП, можна натрапити на назву посади, що містить ще й слова в дужках. Відповідно до прийнятої структури КП у дужках може визначатися:

  • складова професійної назви роботи, наприклад, «керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач)». Вам потрібно обрати щось одне, тобто конкретну організаційну форму вашого закладу. При цьому у штатному розписі (трудовій книжці) зазначають вже конкретне місце роботи, наприклад, «головний лікар»;
  • вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, «лаборант (освіта)», або «лаборант (медицина)». Код для кожної посади буде різний, тому варто обрати посаду, що відповідає галузі, до якої належить ваша установа. При цьому, вважаємо, не обов’язково зазначати вид економічної діяльності, а краще написати просто — «лаборант»;
  • споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах цієї класифікаційної групи, наприклад, «молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)». Тобто можна не зважати на назву посади, записану в дужках, відкинути її. І в штатному розписі (трудовій книжці) зазначити посаду «молодша медична сестра». А можна дужки розкрити й вибрати із слів одне, яке найкраще розкриває характер роботи працівника. Отже, професію «молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)» (код КП 5132) можна записати як (див. лист Мінсоцполітики від 18.06.2012 р. № 197/13/133-12):

– «молодша медична сестра» (код КП 5132);

або

– «санітарка» (код КП 5132), або «санітарка-прибиральниця», або «санітарка-буфетниця», або «санітарка-ванниця», або «санітарка-супровідниця», або «санітарка-нянька» тощо. Код КП буде той самий — 5132.

Проте ми не радимо відкидати від назви посади слова «молодша медична сестра», оскільки трудові гарантії передбачені саме для молодшої медичної сестри. В дужках можете залишити більш конкретну назву, наприклад, «молодша медична сестра (санітарка)».

На наш погляд, правило розкриття дужок у назві посади краще працює для керівників, коли потрібно вибрати із запропонованих варіантів, як у ситуації з посадою «керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.)» (код КП 1210.1). Тут ви повинні обрати один із варіантів.

Похідні назви посад

Загальні положення КП допускають утворення від назв, зазначених у розділах 1–9 додатка А, похідних назв професій (професійних назв робіт, посад). Їх можна утворити, якщо додати похідні слова, наведені у додатку В до КП:

Бригадний

Помічник

Віце-

Провідний

Гірничий

П’ятий

Головний

Районний

Груповий

Стажист

Дільничний

Старший

Заступник

Учень

Змінний

Черговий

Молодший

Четвертий

Але розширити назву посади (професії) за допомогою слів, наведених у додатку В, абияк не можна. Потрібно зважати на примітки 1 і 2 до цього додатка.

У Примітці зазначено: похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії.

Згідно з Приміткою 2 назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення.

Розширення або уточнення назв посад (професій) за допомогою приміток 1 і 2 додатка В до КП є прерогативою роботодавця (див. лист Мінсоцполітики від 05.06.2015 р. № 297/13/116-15)8.

Таку можливість реалізують для внутрішнього використання термінів та слів, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, трудові функції працівника тощо.

Посада, утворена за допомогою застосування приміток 1 і 2 до додатка В до КП, буде мати той самий код професії, що і базова, від якої вона утворена. Саме таку назву посади слід вказати у реквізиті 15 оновленої таблиці 5 форми № Д4.

Заступники. У КП не знайти посад «заступник директора», «заступник головного лікаря» тощо. Але це не означає, що така посада суперечить вимогам КП. Посада заступника формується додаванням до базової посади похідного слова «заступник» (примітка 1 додатка В до КП). Наприклад: «головний бухгалтер» (код КП 1231) + «заступник» (із додатка В) = «заступник головного бухгалтера» (код КП 1231). Якщо скористатися ще й приміткою 2 до додатка В до КП, посаду можна розширити термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності. Наприклад, якщо до базової посади «директор» (код КП 1210.1) додати похідне слово «заступник» та розширити його терміном, що уточнює сферу діяльності, наприклад, «з навчально-тренувальної роботи», отримаємо посаду «заступникдиректора з навчально-тренувальної роботи» (код КП 1210.1). Виходить, новоутворена посада «заступник директора з навчально-тренувальної роботи» відповідає нормам КП9.

Це підтверджує Мінсоцполітики у листі від 18.03.2016 р. № 106/13/116-16 // «Бухгалтерія: бюджет», № 31/2016, с. 7.

Але є у КП й «готові» посади заступників. Наприклад, «заступник директора департаменту — начальник відділу» (код КП 1229.1), «заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу» (код КП 1229.1) тощо. У такому випадку цю назву посади ви можете розширити лише за допомогою примітки 2 до додатка В до КП для уточнення місця роботи, виконуваних робіт, сфери діяльності.

Старший. Серед похідних слів є слово «старший». Однак посада «старший інспектор з кадрів» не є розширенням базової посади «інспектор з кадрів». У цьому випадку «старший» у назві посади відображає кваліфікаційну категорію посади, що відповідає Довіднику № 336. Тож не можна від базової посади «інспектор з кадрів» утворити посаду «старший інспектор з кадрів» та прийняти на цю посаду особу, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам до посади «старший інспектор з кадрів».

А от якщо до базової посади, наприклад «тренер-викладач», додати похідне слово «старший», то новоутворена посада буде свідчити про те, що в цього працівника є підлеглі, тобто тренери-викладачі. Адже для тренера-викладача не передбачено кваліфікаційної категорії «старший». У свою чергу, для старшого інспектора з кадрів немає вимоги мати у підпорядкування інспекторів з кадрів.

Така логіка простежується щодо всіх похідних слів.

Положення примітки 2 до додатка В доречно використовувати у таких випадках.

1. Надання певних пільг. Так, внесення до базової професійної назви роботи «молодша медична сестра» уточнюючих слів «зайнята у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)» є підставою для віднесення посади «молодша медична сестра,зайнята у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)» до посад, що дають право на пільгову пенсію згідно зі Списком № 110. Але для цього у трудовій книжці працівника посада має бути вказана з уточненням.

Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461.

2. Уточнення робочого місця. Наприклад, посада «бухгалтер централізованої бухгалтерії» виникла завдяки використанню уточнюючих слів до назви базової посади «бухгалтер» (код КП 3433).

3. Категорії, обов’язки, завдання. Якщо працівник має кваліфікаційну категорію, клас, розряд, це потрібно відобразити в назві його посади, застосувавши примітку 2 до додатка В до КП11Отже, у штатному розписі (трудовій книжці) можна зазначити «бухгалтер II категорії», «бухгалтер I категорії». Код у них буде один — 3433. Або «водій автотранспортних засобів І класу». Це підтверджує Мінсоцполітики в листі від 07.09.2012 р. № 197/10/137-12.

Загальними положеннями Довідника № 336 передбачено: для посад розділу «Професіонали» (коди 2111.1− 490) чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання (провідний, І категорія, II категорія та без категорії); для посад розділу «Фахівці» (коди 3111−3590) трирівневе категоріювання (І категорія, II категорія та без категорії); для посад розділу «Технічні службовці» (коди 4111−4229) дворівневе категоріювання (І категорія, II категорія).

Помилки в назвах посад

Перестановки В КП назва посади будується у послідовності — спочатку іменник, потім прикметник («сестра медична», «технік зубний» тощо). Міняти місцями в назві посади іменник та прикметник (наприклад, «медична сестра» або «зубний технік») не можна! Посада повинна бути і в штатному розписі, і в трудовій книжці записана так, як у КП. Інакше це загрожуватиме для працівника проблемами при виході на пенсію на пільгових умовах.

Але є й такі ситуації, коли ця перестановка зроблена роботодавцем не зі своєї волі, а через законодавчу недбалість. Так, наприклад, у КП є посада «педагог соціальний» (код КП 2340). Однак у профільних освітянських документах така посада значиться як «соціальний педагог». У такому випадку краще у штатному розписі (трудовій книжці) вказувати назву посади відповідно до нормативних актів, на підставі яких працівник має право на певні пільги (пільгова пенсія, додаткова відпустка тощо).

Подвійні назви професій (посад) Згідно з положеннями КП не допускається утворення розширених (подвійних) назв посад (професій) через дефіс, крім тих, що передбачені у Класифікаторі і є встановленою кодифікованою назвою однієї посади (наприклад, «секретар-друкарка» тощо) (листи Мінсоцполітики від 18.03.2016 р. № 106/13/116-16 та від 04.08.2017 р. № 2084/0/101-17/28413).

Лист ви знайдете в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 39/2017, с. 15.

Якщо ви знайшли помилку у назвах посад працівників, зазначених у штатному розписі (трудових книжках), не хвилюйтеся. У найближчих номерах газети ми розглянемо, як це виправити.

Також радимо переглянути вебінар "Кадровий тренажер: навчаємося ефективно працювати з Класифікатором професій".

Календар бухгал­тера
20.01.20

Податкову декларацію з ПДВ за грудень 2019 року (платниками, у яких податковий період дорівнює кален

Заяву про обрання квартального податкового періоду з ПДВ у 2020 році (для платників, у яких в 2019 р

Податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки де

Декларацію з акцизного податку за грудень 2019 року

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 41 до Податкової

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку