Статті

М

Маєш статус «неприбутковий»? Все одно звітуй у податкову!

Для організацій, які зареєстровані як неприбуткові, передбачено подавати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Це завершальний крок у звітуванні за рік, що минув. Нюанси подання цього звіту і будуть темою нашої розмови.

31 січня, 2020
Тема:

Хто і кому подає Звіт?

Відповідно до п. 46.2 ПКУ неприбуткові установи та організації, визначені п. 133.4 ПКУ, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) та річну фінансову звітність.

Неприбутковими визнаються юрособи, які внесені у Реєстр неприбуткових установ і організацій. Реєстр розміщено у відкритому доступі на офіційному сайті ДПСУ (https://www.tax.gov.ua/у розділі «Інформація з реєстрів». Згідно з пп. 12, 30 ст. 2 БКУ всі бюджетні установи створюються і функціонують як неприбуткові. Отже, всі бюджетні установи мають бути включені до Реєстру і, відповідно, подавати щороку Звіт до податкової.

Зауважимо, що до цього реєстру включають тільки юросіб, тож відокремлені підрозділи без статусу юрособи не підлягають окремому включенню до Реєстру та, відповідно, не повинні окремо подавати податкову звітність. Про це зауважують і податківці в категорії 102.04 ЗІР.

Отримувачем Звіту є відділ ДПС за основним місцем обліку. У разі зміни податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району, установа подає Звіт за новим місцезнаходженням — за новим місцем обліку (категорія 102.20 ЗІР).

За якою формою подавати Звіт?

Форма Звіту затверджена наказом МФУ від 17.06.2016 р. № 553 (в редакції наказу МФУ від 28.04.2017 р. № 469). Протягом 2018–2019 років змін до форми Звіту не було. Тож ви можете скористатися нашими минулорічними рекомендаціями (див. консультацію «Як складати і подавати неприбутковий звіт: шпаргалка» // «Бухгалтерія: бюджет», № 6/2018, с. 22). В цьому ж матеріалі ми зупинимось на найголовнішому і проаналізуємо нові роз’яснення. І почнемо ось із чого.

Подекуди з’являється інформація, що наразі очікуються зміни до Звіту. Хочемо вас заспокоїти: навіть якщо протягом періоду для подання звітності ці зміни з’являться, то переробляти вже поданий Звіт або звітувати по-новому не потрібно буде. Річ у тім, що Звіт прирівнюється до податкової декларації. А оновлені форми податкових декларацій підлягають використанню починаючи зі звітного періоду, наступного за тим, в якому форми були оприлюднені (абз. 2 п. 46.6 ПКУ).

В який термін подавати Звіт?

Звіт подається за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 к. дн., що настають за останнім к. дн. звітного (податкового) року. Цей строк спливає 29.02.2020 р. Але це субота — вихідний. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПКУ). Тобто відзвітувати за 2019 рік потрібно до 02.03.2020 р. включно.

НАГАДАЄМО. Подати Звіт, як і будь-яку іншу податкову декларацію, можна в один із таких способів:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі.

При цьому, якщо ви обрали другий спосіб — поштою, то зауважте, що дата відправлення має бути не пізніше ніж за 5 днів до граничного строку. Тобто в цьому році — не пізніше 26.02.2020 р.

А засобами електронного зв’язку Звіт має бути відправлено не пізніше ніж за годину до спливу останнього дня граничного строку — не пізніше 22:59 02.03.2020 р. (п. 49.5 ПКУ).

Які форми додавати до Звіту?

Невід’ємним додатком до Звіту є річна фінансова звітність (п. 46.2 ПКУ). Відповідно до п. 1 розд. ІV НС 101 річна фінансова звітність складається з 5 форм: це Баланс (ф. № 1-дс), Звіт про фінансові результати (ф. № 2-дс), Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3-дс), Звіт про власний капітал (ф. № 4-дс), Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5-дс). Отже, додавати до Звіту слід усі 5 форм. Підтверджують цю думку і податківці в категорії 102.20.02 ЗІР.

ДО ВІДОМА. Якщо фінансова звітність як додаток до Звіту подана в електронному вигляді до органів ДПС раніше, ніж Звіт, з різницею в один день/місяць, то Звіт буде прийнятий (категорія 102.20.02 ЗІР). Податківці запевняють, що контроль наявності поданих форм фінансової звітності здійснюється серед поданих раніше та зареєстрованих в центральній базі даних діючих форм фінансової звітності за відповідний звітний період. Отже, якщо ви подасте спочатку фінзвітність, а потім сам Звіт, не переймайтесь — податківці мають прийняти і самостійно їх поєднати.

Як заповнити Звіт?

Частина І Тривалий час існує дилема, пов’язана зі складанням Звіту: які доходи — касові чи фактичні — там мають бути. У цьому контексті виникає питання, чи потрібно відображати в даному Звіті нараховану амортизацію за звітний період.

Наразі в категорії 102.04 ЗІР є роз’яснення, що формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами бухобліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів. Ґрунтуючись на бухобліковому принципі нарахування, податківці врешті-решт дійшли висновку, що дані, наведені у Звіті, мають включати всі суми фактичних доходів та витрат. Зокрема суми нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів пропонують відображати у рядку 2.6 «Інші видатки (витрати)».

Водночас в ІПК від 07.05.2019 р. № 2001/6/99-99-15-02-01-15/ІПК податківці більш детально роз’яснювали порядок заповнення Звіту саме для бюджетної установи. Вони наголосили, що показники Звіту заповнюються з урахуванням особливостей діяльності неприбуткової організації.

Так, Звітом передбачено для бюджетних установ тільки окремі показники, які заповнюються на підставі даних бюджетної звітності. Податківці навели роз’яснення тільки для рядків 1.1–1.3, 2.1–2.2.

Тож, на нашу думку, роз’яснення, надане в ЗІР, не універсальне і більше орієнтоване на інші неприбуткові організації, ніж бюджетні установи. Назви рядків 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 частини І Звіту цілком відповідають ключовим показникам форми кошторису. І навіть здебільшого містять вказівку на кошторис. Тож для їх заповнення, на нашу думку, можна скористатися цим документом. І оскільки кошторис відображає результати виконання бюджету — касові доходи і видатки, то й у Звіті тоді, виходить, будуть касові доходи і видатки. А от нараховані, але не сплачені доходи і видатки (зокрема, амортизація) до Звіту включати нелогічно. Адже якщо просумувати показники кошторису і нараховану амортизацію за звітний період, то це значення не буде інформативним.

Об’єднати всі роз’яснення пропонуємо в таблиці.

Заповнення частини І Звіту

Показник

Код рядка у Звіті

Джерело для заповнення

Доходи неприбуткової організації:

1

Сума рядків 1.1–1.11

фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом

1.1

Показники з кошторису «Надходження коштів із загального фонду бюджету» + «Надходження коштів із спеціального фонду бюджету» (за вирахуванням суми, яка належить до спецфонду установи), або сума по відповідним графам ф. № 2д, 2м

залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

Графа 3 рядка 3405 ф. № 3-дс за звітний рік, або ж сальдо на початок звітного періоду за субрахунками 2311, 2313 в частині спеціального фонду

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

1.3

Показник з кошторису «Надходження коштів із спеціального фонду бюджету» (за вирахуванням суми, яка належить до загального фонду установи), або сума за відповідними графами ф. № 4–1д, 4–1м, № 4–2д, 4–2м, № 4–3д, 4–3м, № 4–4д, 4–4м, № 4–3д.1, 4–3м.1

дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги

1.4

Бюджетні установи не заповнюють

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

1.5

Бюджетні установи не заповнюють

надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

1.6

Бюджетні установи не заповнюють, щоб не виникло задвоєння показників у рядку 1 (оскільки якщо установа і отримує такі види доходів, то до рядку 1.3 такі суми уже включені)

благодійна допомога

1.6.1

гуманітарна допомога

1.6.2 ГД

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком <…>

1.6.3

разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів

1.7

Бюджетні установи не заповнюють

сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення

1.8

пасивні доходи

1.9

Бюджетні установи не заповнюють, щоб не виникло задвоєння показників у рядку 1 (оскільки якщо установа і отримує такі види доходів, то у рядку 1.3 такі суми уже включені)

вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)

1.10

Можуть заповняти ті установи, які стали правонаступником ліквідованих або реорганізованих установ, однак отримані активи в межах одного головного розпорядника не призводять до нарахування доходів, тому вважаємо, що відображати цей показник бюджетним установам не потрібно

інші доходи

1.11

У категорії 102.04 ЗІР зазначено, що в цьому рядку варто наводити усі інші доходи, але на наш погляд, це роз’яснення не стосується бюджетних установ

Видатки (витрати) неприбуткової організації:

2

Сума рядків 2.1–2.6

сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.1

Сума показників поточних і капітальних видатків відповідно до кошторису за графою «загальний фонд», або сума по відповідним графам ф. № 2д, 2м

сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.2

Сума показників поточних і капітальних видатків відповідно до кошторису за графою «спеціальний фонд», або сума за відповідними графами ф. № 4–1д, 4–1м, № 4–2д, 4–2м, № 4–3д, 4–3м, № 4–4д, 4–4м, № 4–3д.1, 4–3м.1

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації<…>

2.3

Бюджетні установи не заповнюють

безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі:

2.4

Бюджетні установи не заповнюють, щоб не виникло задвоєння показників у рядку 2 (оскільки якщо установа і отримує такі види витрат, то у рядку 2.2 такі суми уже включені)

благодійна допомога

2.4.1

гуманітарна допомога

2.4.2 ГД

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком <…>

2.4.3

вартість активів, переданих іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)

2.5

Можуть заповняти ті установи, які ліквідуються або реорганізуються, однак передані активи в межах одного головного розпорядника не призводять до нарахування витрат, тому вважаємо, що відображати цей показник бюджетним установам не потрібно

інші видатки (витрати)

2.6

У категорії 102.04 ЗІР зазначено, що в цьому рядку варто наводити амортизацію, але, на наш погляд, це роз’яснення не стосується бюджетних установ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Установа може мати касові доходи і видатки, які не відображаються в кошторисі. Наприклад, кошти ФСС на виплату лікарняних. Такі суми включати до Звіту недоцільно з огляду на назву рядків (оскільки вони не включені до кошторису).

Частина ІІ. Виправлення помилок Зважаючи на специфіку діяльності бюджетних установ, розділ «Частина ІІ» слід заповнювати з прочерками. Так само і не повинно виникнути ситуацій, коли доведеться заповнювати розділ «Виправлення помилок3».

Додатки У розділі «Наявність додатків4» обов’язково має бути позначка в клітинці ФЗ6. Вона означає доєднання до Звіту форм фінзвітності. А як ми вже зауважували, фінансова звітність — це невід’ємна частина Звіту.

Нижче наведено розшифровку, які саме звіти додаються. З огляду на склад фінзвітності бюджетних установ відмітки мають стояти навпроти таких комірок:

Баланс (Звіт про фінансовий стан);

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

Звіт про рух грошових коштів;

Звіт про власний капітал;

Примітки до річної фінансової звітності.

Доповнення Відповідно до абз. 2 п. 46.4 ПКУ в разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Тож установа вважає за потрібне подати доповнення, то про це ставиться відмітка в комірці «Наявність доповнення» та зазначається його зміст. В інакшому випадку проставляють прочерки в цих комірках.

Яка відповідальність за помилки у Звіті?

Як такої відповідальності за помилки у Звіті немає. Пояснимо. ПКУ передбачає штраф за заниження податкового зобов’язання платника (ст. 50 ПКУ). Проте в нашій ситуації податкове зобов’язання з податку на прибуток для усіх бюджетних установ дорівнює нулю, адже всі вони є неприбутковими. Тобто заниження неможливе.

Але помилитися можна в титульній частині Звіту, де зазначають реквізити установи, звітний період тощо. І якщо тут буде суттєва неточність, яка не дасть змоги ідентифікувати установу, що відзвітувала, тощо, то податківці можуть притягнути до відповідальності за неподання податкової звітності. А це — штраф 170,00 грн на посадову особу (п. 120.1 ПКУ). Таке ж саме покарання буде за несвоєчасне подання Звіту.

Підтвердженням цьому є і роз’яснення податківців у категорії 102.22 ЗІР.

Чому ДФС може не прийняти Звіт?

Прийняття Звіту є обов’язком контролюючого органу (п. 49.8 ПКУ). Але уповноважена посадова особа контролюючого органу може відмовити у прийнятті в таких виняткових випадках:

  • відсутній (або вказаний недостовірно) хоча б один обов’язковий реквізит Звіту відповідно до п. 48.3 ПКУ;
  • недійсний електронний цифровий підпис або Звіт подано з порушенням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису або у вигляді, недоступному для технічної обробки, — якщо Звіт подається засобами електронного зв’язку.

«Неправильне», на думку працівників органу ДФС, заповнення Звіту не може бути підставою для відмови у прийнятті Звіту, адже перевіряти правильність на етапі прийняття вони не уповноважені. І в цілому робити висновки про правильність заповнення можна лише після перевірки підтвердних документів, на підставі яких був сформований Звіт.

Так само ПКУ не містить вимоги щодо подання звітів тільки в електронній формі (на флешці). Тому, звісно, установа може бути лояльною до податківців і надати їм Звіт у тому форматі, в якому їм буде зручніше його обробляти, адже все одно всі показники формуються спочатку в електронному вигляді, а лише потім Звіт друкується і завіряється підписами. Але як такого обов’язку подавати Звіт і додатки до нього в електронній формі немає.

 

Використані документи

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

 

НС 101 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 28.12.2009 р. № 1541.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку